Prilagajanje prisotnosti v spletu italijanskemu trgu

Vodnik po lokalizaciji v Italiji

1 Pregled

Ta vodnik smo ustvarili, da se boste lažje približali italijanskim strankam. Prisotnost v spletu, ki je usklajena z italijansko kulturo, vam bo zagotovila naklonjenost strank in vzpodbudila njihovo zaupanje za poslovanje z vami. Z razumevanjem teh drobnih, pa vendar pomembnih podrobnosti, boste v dobrem položaju in ne boste delali dragih napak na novem trgu.

2 Glavni jezik

Glavni govorjeni in pisni jezik je italijanščina.

Poročilo italijanskega statističnega inštituta iz leta 2016 kaže, da 56 % Italijanov, starih med 18 in 74 let, ne govori angleščine.

Večina iskanj v spletu je izvedenih v italijanščini.

Raziskave so pokazale, da Italijani ne govorijo radi tujih jezikov.

3 Formalnost

Ali je pri nagovarjanju italijanskih strank bolje uporabljati vikanje ali tikanje?

V Italiji večina pisnih izdelkov v spletu uporablja tikanje. Včasih lahko jezik meji tudi na igrivega. Izdelki, ki običajno uporabljajo tak jezik, so YouTube, Gmail in Google Play.

Če imate finančni izdelek, pravne storitve ali govorite o denarju, pa morate uporabiti bolj uradni ton in slog.

!!!Nasvet »Enostavnost poslovanja v Italiji«

Poročilo Svetovne banke o enostavnosti poslovanja za leto 2020 uvršča Italijo na 58. mesto od 190 držav.

4 Sistemi in oblike številčenja

Številke

Decimalno ločilo
 • Uporablja se vejica (,)
  • npr. 1,5 ure.
Ločilo tisočic
 • Ločilo tisočic je pika (.)
  • npr. 1.524 ljudi.
Telefonske številke
 • Klicna številka države +39. Stacionarne telefonske številke imajo predpono 0. Vse mobilne telefonske številke imajo predpono 3.

 • Telefonske številke so ločene s presledki, kot sledi: (+39) 02 12345678.

 • Številke lahko za prvima dvema števkama zajemajo še od 8 do 11 števk.

 • Brezplačne telefonske številke imajo predpono 80.

5 Oblika valute

Italijani trgujejo v evrih. To predstavlja simbol evra € in trgovalna tričrkovna koda EUR. Znak € je postavljen za številko. En evro je razdeljen na cente, ki jih označuje znak c.

Bankovci so na voljo v vrednostih po: 500 € 200 € 100 € 50 € 20 € 10 € 5 €. Kovanci so na voljo v vrednostih po 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c in 1 c**.

Pri zapisovanju zneska v pogodbi ali pravnem dokumentu je treba številko obvezno zapisati v naslednji obliki: EUR 200, npr. »znesek za plačilo znaša EUR 200«.

6 Oblika datuma

Oblika datuma je DD/MM/LL ali DD/MM/LLLL, npr. »24/03/17« ali »24/03/2017«

7 Oblike ure

V Italiji se v pisni in govorni komunikaciji uporablja pretežno 24-urna oblika časa.

24-urna oblika je priljubljena tudi v digitalnih napravah, kot so osebni računalniki, telefoni, tablični računalniki ipd., in je standardna oblika v sistemu Android, pri čemer je ločilo dvopičje, npr. 14:24.

8 Delovni dnevi

Standardni delovni dnevi so od ponedeljka do petka.

9 Zadeve, ki se jim je dobro izogibati na italijanskem trgu

Vsaka kultura ima drugačna vraževerja in tradicije, ki si jih je vedno dobro zapomniti, še posebej pri vstopu na nov trg.

Italijani verjamejo, da sta 13 in 17 nesrečni številki.

10 Pomembni nasveti za lokalizacijo

Pet najboljših nasvetov glede prevajanja, s katerimi boste na italijanskem trgu zveneli kot domačin:

 1. Upoštevajte razlike v črkovanju, uporabi ločil, zapisu cen, oblikah datuma, merah in terminologiji.

 2. Kjer je mogoče, se izognite uporabi angleških besed, kadar je na voljo povsem ustrezna italijanska beseda. Spoznajte 300 italijanskih besed, ki so pogosto napačno uporabljene pri prevajanju..

 3. Upoštevajte kulturne razlike, da ne boste zmedli ali užalili italijanskega občinstva. V promociji ne omenjajte na primer dneva obdarovanja in ne predvidevajte, da ga bodo uporabniki razumeli.

 4. Trženjsko besedilo bo vedno zvenelo bolje, če ga bo pregledal italijanski govorec. Strojni prevodi ne bodo upoštevali subtilnih elementov vaše komunikacije.

 5. Čim več uporabljajte slike in grafične elemente, ki bodo v pomoč pri razumevanju.

11 Dodatna navodila

V našem vodniku za lokalizacijo lahko odkrijete, kako poskrbeti za lokalni ton in jezik spletnega mesta.