Celoviti vodnik za zaposlovanje

Načrt za izbiro najprimernejših kadrov pri mednarodni širitvi poslovanja

1 Priprava odličnih opisov delovnih mest

Izziv

Ko svoje poslovanje širite v tujino, je zaposlovanje eden najbolj ključnih in vznemirljivih izzivov, s katerimi se mora soočiti vaše podjetje. Zaposlitev vsakega novega kadra vpliva na ekipo, kulturo in usmeritev podjetja. Zato se obrestuje, če v postopek zaposlovanja vložite čas in vire ter zadevo dobro raziščete. Pri zaposlovanju v tujini je opis delovnega mesta pogosto prvo, kar potencialni kandidati vidijo v zvezi z organizacijo. Vsaka beseda v oglasu za prosto delovno mesto nekaj sporoča o vašem podjetju. Kako doseči, da se bo kandidat počutil obveščenega, hkrati pa bo želel izvedeti več o vašem podjetju?

Vaš cilj

Poskrbeti, da v svojih opisih delovnih mest jasno navedete obseg in obveznosti ter obenem predstavite poslanstvo in namen svoje organizacije. Opisi naj bodo preprosti, brez žargona in lahko razumljivi za kandidate na vaših mednarodnih ciljnih trgih.

Kako začeti?

Ne glede na ciljni trg vsebino opisa delovnega mesta osredotočite na štiri kategorije: področje, funkcija, obveznosti in kvalifikacije za delovno mesto. Googlove notranje in zunanje uporabniške raziskave so pokazale, da je najbolje začeti splošneje (s čim se podjetje ukvarja?) in nato načeti podrobnosti (kaj zaposleni na tem delovnem mestu počne vsak dan?).

Več informacij o pisanju odličnih opisov delovnih mest je na voljo na spletnem mestu re:Work with Google.

2 Predizbor najobetavnejših kandidatov

Izziv

Večina iskalcev zaposlitve po vsem svetu uporablja življenjepise, pregledovanje življenjepisov pa je ključna naloga vodij zaposlovanja. Potencialnega kandidata je težko oceniti na podlagi enega dokumenta, vendar lahko z življenjepisi učinkovito primerjate veliko število kandidatov glede na zahtevane kvalifikacije za objavljeno delovno mesto in poiščete najobetavnejši mednarodni kader za svoj trg.

Vaš cilj

Uporabiti strukturiran in dosleden pristop k pregledovanju življenjepisov pri iskanju najboljšega mednarodnega kadra za svoje podjetje.

Kako začeti?

Pri pregledovanju podatkov obstajajo velike možnosti za nezavedno pristranskost. Raziskave so pokazale, da lahko drobni znaki, kot so imena, klubi, naslovi, šole, pretekle zaposlitve, rasa, starševski status, družbenoekonomski status itd., nezavedno vplivajo na pričakovanja in oceno kandidata.1 Časovne stiske lahko prav tako spodbujajo nezavedno pristranskost in vplivajo na sprejemanje odločitev.

Več informacij o pregledovanju življenjepisov za izbiro najobetavnejših kandidatov na novih trgih je na voljo na spletnem mestu re:Work with Google.

3 Uporaba strukturiranih razgovorov za zaposlovanje najboljših virov

Izziv

Zaposlitev novega delavca na mednarodnem trgu je lahko težavna. Opravili boste razgovore z mednarodnimi iskalci zaposlitve in želite sprejeti premišljene, razumske odločitve glede izbire kandidata. Poiskati želite način, da se s kandidatom povežete na osebni ravni, vendar ne želite, da vas zanese prvi vtis ali notranji občutek.

Vaš cilj

Opraviti strukturirane razgovore za sprejemanje objektivnih dolgoročnih odločitev glede zaposlovanja na mednarodnem trgu na podlagi doslednih, vnaprej določenih kvalifikacij.

Kako začeti?

Opravljanje strukturiranih razgovorov preprosto pomeni, da na razgovorih uporabljate ista vprašanja in odgovore kandidatov ovrednotite na podlagi iste lestvice ter s tem ocenite kandidate, ki so se prijavili za isto delovno mesto. Raziskave so pokazale, da je mogoče prek strukturiranih razgovorov predvideti uspešnost kandidatov, tudi pri delovnih mestih, ki so sama po sebi nestrukturirana.1

Več informacij o strukturiranih razgovorih je na voljo na spletnem mestu re:Work with Google.