Načrtovanje logistike za Kitajsko

Predstavlja Ingram Micro Commercial & Lifecycle Services

1 Pregled

Izziv

Kitajska je drugo največje gospodarstvo na svetu in prva po številu prebivalcev, pri čemer ponuja odlične priložnosti za podjetja, ki jih zanima širitev v tujino. Tudi če Kitajska ni neposredno vključena v vašo strategijo rasti, jo je kot največjo svetovno izvoznico smiselno upoštevati kot del širše gospodarske slike.

Vaš cilj

Ko boste prebrali ta vodnik, boste razumeli priložnosti, ki jih predstavlja Kitajska, in kako jih najbolje izkoristiti, pridobili pa boste tudi splošno razumevanje položaja Kitajske v globalnem razmerju moči in zakaj to vpliva na podjetja.

2 Širitev poslovanja na Kitajsko

Pri načrtovanju širitve poslovanja v tujino je pomembno upoštevati trenutne okoliščine na trgu, na katerega nameravate vstopiti. Kitajska je drugo največje gospodarstvo na svetu z vidika nominalnega BDP-ja in največje gospodarstvo z vidika kupne moči. Ima dobro prevozno infrastrukturo in močno usmeritev v proizvodnjo, pri čemer je največja izvoznica blaga na svetu.

Kitajski trg logističnih storitev je razdrobljen, pri čemer 20 največjih prevoznih podjetij predstavlja manj kot 2 % trga. Kitajski ponudniki logističnih storitev so po večini mala in srednje velika podjetja, ki delujejo na lokalni ravni. Prisotnih je nekaj podjetij v tuji lasti (DHL, FedEx in UPS) ter logistična podjetja v državni in zasebni lasti, vendar tuji ponudniki prevoznih storitev s težavo tekmujejo z lokalnimi podjetij, ki imajo lastne mreže. Pri ocenjevanju stroškov prevoza se za najugodnejše ponudbe obrnite na lokalna podjetja.

Kitajska ima največji trg e-trgovine na svetu, s čimer prednjači pred ZDA (450 milijard USD), Združenim kraljestvom (110 milijard USD) in Japonsko (95 milijard USD). E-trgovina je v polnem razmahu, pri čemer je leta 2017 predstavljala 23,1 % skupne maloprodaje na Kitajskem, do leta 2021 pa se pričakuje povečanje na 40,8 %.1 Letna stopnja rasti števila spletnih nakupovalcev v provincah, kot so Henan, Šansi in Sinkiang, presega 100 %, skupna rast e-trgovine pa spodbuja hiter razvoj logistične panoge.

nadomestno besedilo


 1. eMarketer 

3 Kratka dejstva o poslovanju na Kitajskem in njegove prednosti

 • Po napovedih bo spletna potrošnja na Kitajskem do leta 2019 dosegla bilijon dolarjev.1

 • Kitajska je še vedno izredno priljubljena lokacija za čezmejne nakupe. Razlog za to so predvsem ugodne cene.2

 • Nakupovalne navade se še naprej razvijajo: 74 % prebivalstva nakupuje samo znotraj države, 24 % jih nakupuje v tujini in znotraj države, 2 % pa nakupujeta samo v tujini.3

 • Priljubljene kategorije izdelkov pri čezmejni e-trgovini na Kitajskem so prikazane na grafikonu.4

Najbolj priljubljene kategorije izdelkov pri čezmejni e-trgovini na Kitajskem za leto 2016


 1. Forrester 

 2. eMarketer 

 3. PayPal 

 4. iResearch 2016/Ecommerce Foundation 

4 Trendi strank

Pri širitvi na nove trge je ključno razmisliti o vedenju strank. Kako vaša ciljna stranka običajno kupuje izdelke? Kateri je njen želeni način dostave? Naslednji dejavniki vam bodo v pomoč pri določanju vpliva potrošniških trendov na to, kako se boste lotili poslovanja na Kitajskem.

 • Kitajske stranke običajno hitro prejmejo naročila, pri čemer številne spletne trgovine ponujajo dostavo v istem dnevu.

 • Ko gre za čezmejne nakupe, kitajske stranke nekatere izdelke običajno kupujejo iz tujih držav. Tako pogosto kupujejo elektroniko pri ameriških in japonskih podjetjih, lepotne izdelke pa pri japonskih in južnokorejskih podjetjih.

 • Kitajske stranke se bodo verjetneje odločile za nakup izdelkov blagovne znamke z močno prisotnostjo v družbenih omrežjih, pri čemer nanje močno vplivajo mnenja in priporočila v spletu. Na številnih območjih Azije družbena omrežja vplivajo na več kot 50 % nakupov v e-trgovinah.1

 • Čeprav je za blagovne znamke, ki svoje izdelke prodajajo kitajskim strankam, prisotnost v družbenih omrežjih ključna, pa neodvisna spletna trgovina ni tako pomembna, saj spletni nakupovalci pogosto nakupujejo prek tržnic, ki ponujajo raznolik nabor izdelkov.

 • Približno 2/3 spletne prodaje na Kitajskem potekata prek mobilnih naprav, kar predstavlja 2000-odstotno povečanje od leta 2012.2

 • Rast e-trgovine na Kitajskem spodbujajo mesta tretjega in četrtega reda. Vedenje potrošnikov v razvijajočih se mestih bo vplivalo na skupno rast in trende.3

nadomestno besedilo


 1. Marketing-Interactive.com 

 2. eMarketer 

 3. MarketingToChina 

5 Kitajske prostotrgovinske cone

Številna podjetja za svoje dejavnosti izberejo kitajske prostotrgovinske cone. To so posebne gospodarske cone, v katerih je blago dovoljeno raztovoriti, pretovoriti, proizvajati in znova izvoziti brez posredovanja kitajskih carinskih organov.

Prostotrgovinske cone so vzpostavljene na območjih z geografskimi prednostmi (večja morska pristanišča in mednarodna letališča). Prva taka cona je bila ustanovljena v Šanghaju leta 2013, sledilo pa ji je še nekaj drugih, vključno s Tjandžinom, Guangdongom in Fudžijanom.

V prostotrgovinski coni morajo zahteve glede označevanja in druge zahteve za uvoze na Kitajsko upoštevati podjetja, ki poslujejo z drugimi podjetji, in podjetja, ki poslujejo s potrošniki. Čeprav carinski predpisi veljajo na ravni celotne države, pa se lahko uporaba predpisov razlikuje med vstopnimi točkami. Za pomoč pri izbiri je v nadaljevanju nekaj preglednih dejstev o ključnih prostotrgovinskih conah:

Prostotrgovinska cona v Šanghaju

 • Prostotrgovinska cona v Šanghaju, ki se razteza na več kot 120 kvadratnih kilometrih, je bila ustanovljena leta 2013 kot prva tovrstna cona v celinskem delu Kitajske.
 • Ponuja izredno veliko prostora za skladišča, nabavo, distribucijo in upravljanje oskrbovalne verige. Zaradi zahtev glede vnaprejšnje registracije za tuje trgovce in številke artiklov Šanghaj ni priljubljena vstopna točka za podjetja, ki poslujejo s potrošniki. Za uvoz jo uporabljajo predvsem podjetja, ki poslujejo s podjetji.

Prostotrgovinska cona v Fudžijanu

 • Prostotrgovinska cona v Fudžijanu je bila ustanovljena leta 2014, pri čemer obsega okoli 118 kvadratnih kilometrov ter vključuje območja Šiamen, Fužov in Pingtan.
 • Namen cone je vzpostavitev trgovinskega okolja, ki bo Kitajsko odprlo proti svetu, s poudarkom na gospodarskem sodelovanju s Tajvanom.
 • Cona je osredotočena na napredno proizvodnjo, mednarodno odpremo, turizem, vzpostavitev nove pomorske svilne ceste za 21. stoletje in sodelovanje v zvezi s finančnimi instrumenti.

Prostotrgovinska cona v Guangdongu

 • Namen prostotrgovinske cone v obalni provinci Guangdong je nadaljnja integracija celinske Kitajske z Macaom in Hongkongom.
 • Njen cilj je razvoj mednarodno povezanega finančnega območja, storitvenega sektorja na osnovi proizvodnje v okrožjih Čianhaj in Šekov ter globalnega središča za odpremo in oskrbovalne verige.
 • Osredotoča se na finančni sektor, carinjenje in odpiranje pomorskih trgovskih povezav z Evropo in Afriko.
 • Glavno središče za uvoz v okviru e-trgovine na Kitajsko.

Prostotrgovinska cona v Tjandžinu

 • Prostotrgovinska cona na območju mesta Tjandžin pokriva okoli 119 kvadratnih kilometrov, njen cilj pa je krepitev položaja Tjandžina v gospodarskem koridorju med Kitajsko, Mongolijo in Rusijo.
 • Prizadeva si za razvoj regije Peking–Tjandžin–Hebej in njeno odpiranje za institucionalne inovacije v okviru celotne Kitajske.
 • Glavne dejavnosti vključujejo napredno proizvodnjo, raziskave in razvoj ter prenos tehnologij, finančni zakup ter mednarodno odpremo in logistiko.1

(Vir: Mylo Trade)

nadomestno besedilo

Nove prostotrgovinske cone

Odobrena je bila vzpostavitev sedmih novih prostotrgovinskih con v Liaoningu, Žedžiangu, Henanu, Hubeju, Čongkingu, Sečuanu in Šensiju, pri čemer ima vsaka svoje prednostne naloge. Cona v Žedžiangu se bo osredotočala na mednarodne pomorske storitve in mednarodno skladiščenje nafte, cona v Liaoningu se bo osredotočala na poglobitev reforme državnih podjetij, cona v Čongkingu bo promovirala razvoj kitajske pobude »En pas, ena cesta«, cona v Henanu pa se bo osredotočala na mednarodno logistiko in prevoz.

Prednosti prostotrgovinskih con:

 • Manj davkov pri uvozu in izvozu.
 • Poseben sistem carinskega nadzora, ki olajša urejanje administrativnih zadev.
 • Podrobno carinjenje je potrebno šele v poznejši fazi.
 • Hitrejše carinjenje blaga.
 • Dobavitelji so lahko upravičeni do vračila DDV-ja po odpremi izdelkov v poskusno prostotrgovinsko cono ali carinske logistične parke (ti imajo podobna pravila kot prostotrgovinske cone.2

Prevoz znotraj Kitajske

Zaradi dobro organizirane prevozne infrastrukture čas dostave na poljubno lokacijo v celinskem delu Kitajske znaša 7 dni ali manj. Na območjih vzdolž vzhodne obale ali v osrednjem delu Kitajske čas dostave znaša od 1 do 3 dni. Podjetja običajno uporabljajo centralizirano središče za izpolnjevanje naročil ali pa imajo več središč za pokrivanje lokalnih trgov (običajen in cenovno ugoden način zagotavljanja storitev kitajskim strankam). Če bo Kitajska postala vaš novi trg, vam priporočamo uporabo vsaj dveh velikih središč za izpolnjevanje naročil: enega v južnem delu Kitajske in enega v bližini Šanghaja (ali bližje Pekingu).


 1. Healy Consultants Group PLC 

 2. Journal of Commerce 

6 Prevoz na Kitajskem

Prevozniki majhnih paketov

Kot je podrobno razloženo spodaj, so najpogostejši prevozniki za dostavo majhnih paketov na Kitajskem CTO, TTK, Best Express, ZJS, STO, Yunda, YTO, ZTO, EMS (China Post) in SF Express. EMS je priljubljen, ker pokriva ozemlje celotne države, vključno s podeželskimi območji, na katerih ne izvajajo storitev zasebni prevozniki. Največji tržnici za storitve e-trgovine sta Alibaba in Jindong, ki imata v večjih mestih vzpostavljeno svojo infrastrukturo za dostavo prek končnega prevoznika.1

 • SF Express: Tržni delež 8,2 %
 • EMS/China Post: Tržni delež 6,2 %
 • ZTO: Tržni delež 14,3 %
 • YTO: Tržni delež 14,7 %
 • Yunda: Tržni delež 10,5 %
 • STO: Tržni delež 12,4 %
 • Drugi: Tržni delež 33,7 %

Prevozniki kosovnih pošiljk (LTL) in kamionskih pošiljk (TL)

Pri večjih pošiljkah je treba izbirati med več prevozniki, saj različni ponudniki izvajajo storitve v različnih regijah. Spodaj je seznam glavnih prevoznikov za večje pošiljke:2

 • Deppon,
 • ANE,
 • ZTKY,
 • YIMIDIDA,
 • YCG,
 • HOAU,
 • SF Express,
 • ShengFeng,
 • LBEX,
 • CNEX.

 1. China Money Network. 

 2. Journal of Commerce. 

7 Začetek poslovanja na Kitajskem

Pri odločanju o vstopu na kitajski trg razmislite o primernem poslovnem modelu in preverite, ali je mogoče uvoziti izdelke, ki jih zagotavljate. Nato razmislite o nadzoru uvoza in izvoza, ki bo morda sprožen, in ali je ob uvozu vaših izdelkov morebiti potrebna uvozna deklaracija. Nazadnje poiščite središče za izpolnjevanje naročil in prevoznike, ki pokrivajo območja, na katera ciljate na Kitajskem.

Na podlagi indeksa poslovanja, ki ga določa Svetovna banka, se lahko seznanite z enostavnostjo poslovanja na Kitajskem. Indeks razvršča enostavnost poslovanja na lestvici od 1 do 190 pri ustanovitvi in vodenju lokalnega podjetja v vsakem od svetovnih gospodarstev. Za izračun ocene je ovrednotenih deset tem. Te zajemajo enostavnost pridobitve električnega priključka, enostavnost pridobitve kredita in potencial za čezmejno trgovanje.

Pri trgovanju na novem trgu je dobro vedeti, kakšni so administrativni, regulatorni in logistični izzivi, s katerimi se bo treba soočiti. Preučevanje pravnih zahtev in načrtovanje logistike je veliko lažje z Iskalnikom trgov – zagotovite si dodatno podporo ter orodja, vključno s poglobljenimi vodniki in vpogledi.


nadomestno besedilo

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services zagotavlja logistične rešitve, s katerimi si lahko podjetja pomagajo pri povezovanju dobave in povpraševanja.

Opomba

Gradivo, ki je na voljo na spletnem mestu, je izključno informativno. Za finančno, davčno in pravno svetovanje se obrnite na strokovnjaka.