Seznanite se z davčnimi zadevami, povezanimi z razširitvijo poslovanja na trg

Pravni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri razširjanju poslovanja na mednarodne trge

Kot nov udeleženec na izvoznem trgu začenjate igro, v kateri velja nov sklop davčnih in upravnih pravil. S poznavanjem teh pravil in ustreznim načrtovanjem boste zagotovili, da boste na trg vstopili dobro pripravljeni, pri čemer bo stopnja tveganja manjša.

Nov trg, nova pravila

Za nemoten vstop na trg ob upoštevanju mednarodne davčne zakonodaje mora podjetje zagotoviti finančna sredstva, prav tako pa mora izvesti nekatere upravne postopke in zamudna opravila. Poleg tega so mu lahko naložene stroge kazni, če ne upošteva mednarodne davčne zakonodaje, zato je zelo pomembno, da skrbno upošteva davčno zakonodajo.

Z Market Finderjem lahko prihranite čas za raziskovanje in se prepričate, da so davčni podatki ustrezni in zanesljivi. Tako vam bo na voljo več manevrskega prostora, da se boste osredotočili na poslovanje, medtem ko se bodo druge dejavnosti nemoteno izvajale v ozadju.

Čas je denar

Preučevanje in plačevanje davkov je postopek, za katerega je treba morda nameniti znaten delež časa in virov, tako da se ne morejo v celoti usmeriti na raziskovanje novih poslovnih priložnosti izvoznega trga.

V oceno, koliko časa je treba nameniti za upoštevanje zahtev glede davkov na izvoznem trgu, je treba vključiti več kot samo začetno načrtovanje, izračun in plačilo. Dodatni dejavniki, za katere je treba nameniti nekaj časa, so stalno zagotavljanje skladnosti s spreminjajočimi se pravili, vnašanje popravkov morebitnih napak, odzivi na davčne revizije ter vlaganje zahtevkov za vračilo in prejemki vračil.

Zaradi različnih stopenj zapletenosti davčnih sistemov v državah po svetu se razlikujejo tudi stopnje učinkovitosti v njih. Gospodarsko manj razvite države morda še niso vzpostavile zanesljivih elektronskih sistemov, zato je čas za izpolnitev obveznosti1 morda daljši in število plačil2 morda večje, zaradi česar je potrebno tudi več revizij.

Srednje veliko domače podjetje nameni za izpolnjevanje davčnih obveznosti povprečno 251 ur, pri čemer izvede povprečno 25 plačil pri skupni davčni stopnji 40,6 %.3

Predstavitev zahtev v svetu

V kratkem pregledu spodaj si lahko ogledate ključne dejavnike, ki jih mora upoštevati srednje veliko podjetje ob razširjanju poslovanja na izvozni trg.

Afrika

To je še vedno težavna regija glede plačevanja davkov, saj ima največje povprečno število plačil, poleg tega pa ima drugo največjo skupno davčno stopnjo in drugi najdaljši čas za izpolnitev obveznosti.4

 • Skupna davčna stopnja se še naprej povečuje (zaradi uporabe minimalnih davčnih stopenj in vse večjih prispevkov za socialno varnost).
 • Čas za izpolnitev obveznosti se je skrajšal zaradi boljše programske opreme za računovodstvo ter boljših elektronskih sistemov za plačevanje in oddajanje davčnih napovedi.
 • Glede dejavnosti po oddaji davčne napovedi so kazalniki za regijo boljši: Sprožitev davčne revizije po popravku obračuna davka na dohodek podjetja je verjetna v 51 % afriških gospodarstev, vendar je čas za izvedbo zadevnih revizij krajši od povprečnega časa v svetu.

Če vas zanima več o poslovanju v Afriki, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Azija-Pacifik/Oceanija

Regija Azija-Pacifik je pri vseh kazalnikih boljša od povprečja v svetu, razen pri dejavnostih po oddaji davčne napovedi. Čas za izpolnitev obveznosti se še naprej skrajšuje in število plačil se še naprej zmanjšuje, skupna davčna stopnja pa se je nekoliko povečala.

 • Čas za izpolnitev obveznosti se je skrajšal in število plačil se je zmanjšalo zaradi vzpostavitve in izboljšanja elektronskih sistemov.
 • Skupna davčna stopnja se je nekoliko povečala, ker so se v regiji povečali davki na delo in cene poslovnih storitev.
 • Postopki za dejavnosti po oddaji davčne napovedi trajajo v regiji dlje od povprečnega časa v svetu za vse ukrepe razen pri izplačilu vračila DDV-ja.
 • Regija ima v primerjavi z vsemi drugimi regijami najdaljši povprečen čas za izpolnitev zahtev revizije obračuna davka na dohodek podjetja, pri čemer je revizija obračuna davka na prihodek pričakovana v 45 % gospodarstev.

Če vas zanima več o poslovanju v Aziji, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Če vas zanima več o poslovanju v Oceaniji, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Srednja Amerika in Karibsko otočje

Skupna davčna stopnja in število plačil se še naprej zmanjšujeta zaradi sprememb glede davkov na dobiček in boljše uporabe elektronskih sistemov.

– Čas, ki je potreben za izpolnitev obveznosti, se je nekoliko podaljšal zaradi uvedbe DDV-ja na Bahamih. – Kazalniki za regijo so nekoliko slabši pri ukrepih po oddaji davčne napovedi, ki trajajo dlje, kot je povprečni čas v svetu. – Regija ima najdaljši čas za izpolnitev obveznosti glede povračila DDV-ja in za njegovo izplačilo.

Če vas zanima več o poslovanju v Amerikah, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Srednja Azija in Vzhodna Evropa

Kazalniki skupne davčne stopnje, časa za izpolnitev obveznosti in števila plačil so v državah Srednje Azije in Vzhodne Evrope še naprej dobri. Pri vseh teh kazalnikih je ta regija boljša od svetovnega povprečja, pri čemer se je v zadnjem letu še izboljšala.

 • V tej regiji se je število plačil najbolj zmanjšalo v primerjavi z drugimi regijami zaradi neprekinjenega vzpostavljanja iz izboljševanja elektronskih sistemov in odprave davkov.
 • Glede dejavnosti po oddaji davčne napovedi so rezultati za regijo boljši od povprečja v svetu pri treh kazalnikih: čas za izplačilo povračila DDV-ja, čas za izpolnitev obveznosti in čas za revizijo davka na dohodek podjetja.

Če vas zanima več o poslovanju v Vzhodni Evropi, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

EU in EFTA

Skoraj dve tretjini gospodarstev v regiji je izvedlo spremembe, ki so vplivale na njihove skupne davčne stopnje.

– Vendar so spremembe, povezane s skupnimi davčnimi stopnjami, zadevale manjše zneske pri davku na dobiček, davku na delo in drugih davkih. – EU in EFTA je edina regija, v kateri se je število plačil povečalo zaradi uvedbe davka, ki ga ni mogoče plačati v spletu. – Kar zadeva dejavnosti po oddaji davčne napovedi, se revizije zaradi napak pri davku na dohodek podjetja izvajajo le v nekaj gospodarstvih. – Vračila DDV-ja so na voljo v celotni regiji.

Če vas zanima več o poslovanju v Evropi, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Bližnji vzhod

To je še naprej regija, v kateri je plačevanje davkov najpreprostejše z najnižjo skupno davčno stopnjo in najkrajšim časom za izpolnitev obveznosti. Kazalniki glede dejavnosti po oddaji davčne napovedi za regijo so slabši, kot je povprečje v svetu.

Če vas zanima več o poslovanju na Bližnjem vzhodu, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Severna Amerika

Ta regija, ki vključuje tri gospodarstva, ima še vedno najmanjše število plačil, poleg tega pa je čas za izpolnitev obveznosti krajši od povprečja v svetu.

 • Kljub manjšemu povečanju skupne davčne stopnje zaradi sprememb glede davkov na nepremičnine in delo je ta stopnja v regiji še vedno pod povprečjem v svetu.
 • Kazalniki glede dejavnosti po oddaji davčne napovedi so dobri, ker se po popravku obračuna davka na dohodek podjetja v Združenih državah izvede revizija.

Če vas zanima več o poslovanju v Amerikah, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.

Južna Amerika

Regija ima še vedno največjo skupno davčno stopnjo in najdaljši čas za izpolnitev obveznosti v primerjavi z drugimi regijami, čeprav se je ta stopnja zmanjšala in ta čas skrajšal.

 • Skupna davčna stopnja se je zmanjšala, ker so se spremenile mejne vrednosti davka na promet.
 • Čas za izpolnitev obveznosti se je skrajšal zaradi vzpostavljanja in izboljševanja elektronskih sistemov v regiji.
 • Zaradi izboljšanih elektronskih sistemov je manjše tudi število plačil, ki je manjše od povprečja v svetu.
 • V primerjavi z drugimi regijami so postopki glede dejavnosti po oddaji davčne napovedi v Južni Ameriki najmanj učinkoviti, predvsem zato, ker niso vračila DDV-ja na voljo v nobenem gospodarstvu in ker postopki glede davka na prihodek podjetja trajajo dlje, kot je povprečen čas v svetu.

Če vas zanima več o poslovanju v Amerikah, vključno s premisleki glede davkov in carin, obiščite GOV.UK.


 1. Čas za izpolnitev obveznosti zajema čas za pripravo, prijavo in plačilo vsake glavne vrste davka (davki na prihodek podjetja, davki na delo in obvezni prispevki ter davek na porabo). 

 2. Število plačil določa, kako pogosto mora podjetje prijaviti in plačati različne vrste davkov in prispevkov, pri čemer je to število prilagojeno načinu, na katerega so izvedene zadevne prijave in plačila. 

 3. Raziskava Skupine Svetovne banke o plačevanju davkov (Paying Taxes) za 2017. 

 4. PwC