Vedenje pri čezmejnem nakupovanju v luči pandemije bolezni COVID-19

Za boljše razumevanje tega, kako koronavirus konkretno vpliva na izvoznike, smo izvedli raziskavo med potrošniki iz devetih držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Italijo, Španijo, Nizozemsko, Združenim kraljestvom, Poljsko, ZDA in Kanado. Vprašali smo jih, kako je pandemija spremenila njihovo vedenje pri čezmejnem nakupovanju, in preučili nekatere od razlogov za to.

Vpliv na finančno situacijo potrošnikov

Za začetek si oglejmo dojemanje potrošnikov, kako virus vpliva na gospodarstvo v njihovi državi in njihove osebne finance. V Španiji in Italiji je več kot 95 % ljudi razumljivo zaskrbljenih zaradi gospodarske krize. V Franciji je z 89 % ta številka nekoliko nižja, pri čemer so nemški nakupovalci z 81 % med anketiranimi potrošniki najmanj zaskrbljeni.1

Z vidika zahodne Evrope kot celote je okoli 30–40 % ljudi že občutilo poslabšanje finančne situacije v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je bila najbolj prizadeta Španija z 39 %.2

Kako torej to vpliva na vedenje nakupovalcev?

Več nakupov hrane prek spleta

Z vidika vpliva na podjetja so bile med najbolj prizadetimi fizične trgovine. Prisilna zaprtja, skrajšan delovni čas in ostajanje potrošnikov med štirimi stenami so vplivali na trgovine s hrano in izdelki za osebno nego. Od 20 do 40 % ljudi v zahodni Evropi pravi, da tovrstno blago zdaj pogosteje kupujejo prek spleta kot pred pandemijo. Ta številka je sicer nekoliko nižja na Češkem, kjer je dosegla 19 %.3

Za zadostitev povečanemu povpraševanju lahko spletna podjetja prednostno obravnavajo najbolj priljubljene izdelke in optimizirajo čas dostave, kjer je mogoče.

Odlašanje z večjimi nakupi

Poleg tega nakupovalci nakup dražjih izdelkov prelagajo na čas po krizi. V sektorju oblačil na primer okoli 30–40 % potrošnikov odlaša z nakupi, pri čemer so Italijani med najprevidnejšimi (55 %), Nizozemci pa najmanj previdni (28 %).4 Kaj lahko naredijo podjetja, da povečajo povpraševanje in spodbudijo potrošnike k nakupu? Časovno omejeni popusti na izdelke so ena od možnosti. Med potrošniki je priljubljeno tudi plačilo po mesečnih obrokih, zlasti ker je večina anketiranih povedala, da bi prednostno izbrala podjetja, ki ponujajo prilagodljiva plačila in ugodnosti med epidemijo.5

Še vedno priljubljeni čezmejni nakupi

Pred pandemijo je bilo čezmejno nakupovanje razširjeno po celotni Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki ter drugod, pri čemer je 46 % italijanskih in poljskih potrošnikov vsaj enkrat mesečno izvedlo nakup v tujini, v Španiji pa 41 % nakupovalcev.6

Grafikon s ponazoritvijo pogostosti spletnih čezmejnih nakupov pred pandemijo

Ena najbolj priljubljenih kategorij so bila oblačila, ki jih je približno polovica ameriških (48 %) in poljskih potrošnikov (51 %) kupovala v tujini. Podobno je približno četrtina ameriških (24 %), italijanskih (22 %) in španskih (22 %) potrošnikov kupovala elektroniko pri prodajalcih zunaj svoje države.7

Grafikon s ponazoritvijo najbolj priljubljenih kategorij izdelkov, kupljenih v tujini med pandemijo bolezni COVID-19

Kako se je to vedenje spremenilo zaradi koronavirusa? V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki približno polovica mednarodnih nakupovalcev sploh ni spremenila svojega vedenja – kljub motnjam v globalnih logističnih verigah, zaradi katerih je prišlo do daljših časov pošiljanja in vse večjega nelagodja. To zlasti velja za Nemčijo in Nizozemsko, kjer skoraj 60 % potrošnikov ni spremenilo svojih navad pri čezmejnih nakupih. Francija, Poljska in Španija so, nasprotno, zabeležile največji padec pri nakupih potrošnikov v tujini, ena četrtina (26 %) italijanskih potrošnikov pa je dejansko začela pogosteje nakupovati v tujini.

Grafikon s ponazoritvijo pogostosti spletnih čezmejnih nakupov med pandemijo

Podobno je tudi v ZDA in Kanadi, kjer tretjina potrošnikov pravi, da zdaj pogosteje kupujejo v tujih trgovinah kot pred pandemijo. Ključni dejavnik za to je, da imajo številni potrošniki preprosto več časa za brskanje po spletu in spletne nakupe8 – zlasti na Nizozemskem, kjer je 50 % ljudi to navedlo kot glavni razlog za nakup večjega števila izdelkov iz tujine.9

Grafikon s ponazoritvijo ključnih razlogov za večje število čezmejnih nakupov med pandemijo bolezni COVID-19

Pri potrošnikih, ki so navedli, da zdaj opravijo manj nakupov v tujini, so glavni razlogi za to daljši čas dostave (tega je navedlo 49 % britanskih nakupovalcev), pripravljenost podpreti lokalne trgovine in izdelke (tako pravi 43 % italijanskih nakupovalcev) ter splošno poslabšanje osebnih financ.10 Izvozniki bi lahko ta trend poskusili obrniti s promoviranjem izdelkov na podlagi iskanja potencialnih strank in partnerskega oglaševanja ter ugodnejšimi cenami. Kjer je mogoče, lahko raziščete tudi možnosti hitrejše dostave. Več informacij o tem lahko najdete v tem članku.

Grafikon s ponazoritvijo ključnih razlogov za manjše število čezmejnih nakupov med pandemijo bolezni COVID-19

Dodatni viri za izvoznike

Medtem ko se pandemija nadaljuje, skrbno spremljajte najnovejše potrošniške trende in bodite pripravljeni spremeniti svojo strategijo v skladu z njimi. Market Finder je priročen vir za logistiko in demografske podatke o ciljnih skupinah, pri čemer vam bo morda koristil tudi ta članek o trženju v času sprememb. Če želite boljšo predstavo o tem, kaj potrošniki trenutno želijo, preverite storitev Shopping Insights in spremljajte najhitreje rastoče prodajne kategorije v Iskanju Google z orodjem Rising Retail Categories. Na voljo imate tudi Google Trende za pomoč pri sledenju novim vzorcem iskanja, ki se pojavljajo med potrošniki, in Find My Audience, koristno orodje za odkrivanje novih načinov doseganja ciljne skupine.


  1. Raziskava potrošniških trendov organizacije GfK 

  2. Raziskava potrošniških trendov organizacije GfK 

  3. Raziskava potrošniških trendov organizacije GfK 

  4. Raziskava potrošniških trendov organizacije GfK 

  5. GlobalWebIndex (GWI) 

  6. Vpliv bolezni Covid-19 na čezmejno nakupovanje, tržna raziskava družbe Kantar, n = 500 na posamezno državo, spletna populacija, starejša od 18 let, april 2020 

  7. Vpliv bolezni Covid-19 na čezmejno nakupovanje, tržna raziskava družbe Kantar, n = 500 na posamezno državo, spletna populacija, starejša od 18 let, april 2020 

  8. Vpliv bolezni Covid-19 na čezmejno nakupovanje, tržna raziskava družbe Kantar, n = 500 na posamezno državo, spletna populacija, starejša od 18 let, april 2020 

  9. Vpliv bolezni Covid-19 na čezmejno nakupovanje, tržna raziskava družbe Kantar, n = 500 na posamezno državo, spletna populacija, starejša od 18 let, april 2020 

  10. Vpliv bolezni Covid-19 na čezmejno nakupovanje, tržna raziskava družbe Kantar, n = 500 na posamezno državo, spletna populacija, starejša od 18 let, april 2020