Folosirea indicatorilor din Raportul privind climatul de afaceri din 2016 pentru evaluarea piețelor potențiale

Cunoașteți dificultățile administrative, legislative și logistice care pot apărea

1 Prezentare generală

Dificultatea

Atunci când faceți tranzacții pe o piață nouă, este bine să cunoașteți dificultățile administrative, legislative și logistice care pot apărea, atât în cazul piețelor stabilite, cât și al celor emergente.

Obiectivul

Să înțelegeți noua metodologie folosită de indicatorii din Raportul privind climatul de afaceri 2016, pentru a cuantifica informațiile despre țări și să folosiți informațiile respective ca să decideți care țări sunt cele mai potrivite pentru dvs. ca piață de export.

Cum puteți folosi indicatorii din Raportul privind climatul de afaceri 2016

Durata necesară pentru exporturi și importuri poate varia foarte mult în funcție de țară. Cunoașterea țărilor care au cele mai eficiente procese privind importul și exportul vă poate ajuta să economisiți timp și bani.

Multe companii folosesc indicatorii din Raportul privind climatul de afaceri pentru a evalua procedurile de export și import ale economiilor globale. Pentru a le oferi companiilor informații și mai precise despre procesele de export și import la nivel mondial, Raportul privind climatul de afaceri a folosit o nouă metodologie în 2016.

Aceasta a măsurat durata și costurile pentru trei seturi de proceduri necesare pentru a exporta și importa:

  • conformitatea privind documentele,
  • conformitatea privind granițele,
  • transport intern.

Raportul privind climatul de afaceri 2016 a ținut cont pentru prima dată de produsul avantajului comparativ pentru fiecare economie atunci când a măsurat procedurile de export. Pentru procedurile de import, s-a axat pe piese auto, deoarece acestea reprezintă produse unice, fabricate la scară largă. Astfel, companiile pot consulta un set de date mai precis, corect și reprezentativ.

Puteți să analizați indexul privind climatul de afaceri pentru piețele dvs. sau să citiți mai multe despre valorile și metodologia care stau la baza acestuia, mai jos.

2 Raportul privind climatul de afaceri din 2016, o nouă abordare

Indicatorii din Raportul privind climatul de afaceri referitori la comerțul transfrontalier au fost printre primii care au măsurat la nivel global impactul administrației, al reglementărilor și al logisticii asupra duratei și costurilor în comerțul internațional.

În 2016, Raportul privind climatul de afaceri a folosit o metodologie nouă, care a personalizat premisele studiilor de caz pentru exporturi și importuri.

În cazul exporturilor, studiul de caz din Raportul privind climatul de afaceri a măsurat durata și costurile pentru transport și procedurile de conformitate privind granițele și documentele, necesare exportării unei încărcături de 15 tone metrice dintr-un produs popular din industria non-extractivă a unei economii.

A urmărit livrarea de la un depozit aflat în cel mai important oraș comercial al economiei respective către granița sau portul cel mai folosit prin care produsul urma să fie trimis partenerului principal de export pentru acel produs.1

În cazul importurilor, studiul de caz a urmărit livrarea de la granița sau portul cel mai folosit al economiei respective până la un depozit din cel mai important oraș comercial. Pentru toate economiile, s-au expediat 15 tone metrice de piese auto.

Noua metodologie pornește de la premisa că fluxurile comerciale internaționale sunt guvernate de:

  • avantajul comparativ,
  • preferințele clienților,
  • structura internațională a producției,
  • dimensiunea și locația geografică a unei economii și a partenerilor săi comerciali.

  1. Pentru 11 economii, datele sunt colectate separat pentru primele două cele mai mari orașe comerciale. 

3 Concluziile referitoare la importuri ale raportului privind climatul de afaceri

Atunci când exportați în țări din întreaga lume, produsele dvs. vor fi procesate diferit în vamă, în funcție de specificul acestora și țara de destinație.

Vă prezentăm două exemple în două studii de caz: unul pentru importuri și altul pentru exporturi (secțiunea următoare).

Importarea pieselor auto: studiu

Toate cele 189 de economii măsurate în Raportul privind climatul de afaceri 2016 importă produse similare. Raportul privind climatul de afaceri a ales piesele auto drept produs unic de import pentru toate economiile respective.

Ce au arătat datele

Importarea pieselor auto implică, în medie, o durată și costuri mai mari decât exportarea acestora.

Piesele auto importate trebuie să treacă prin mai multe controale și proceduri decât cele exportate. Astfel, timpul și costurile pentru procedurile de conformitate privind granițele și documentele sunt mai mari. De altfel, 40 % dintre economii solicită controale făcute de alte agenții, în plus față de cele făcute de autoritățile vamale, atunci când importă piese auto.

În medie, timpul și costurile pentru importarea pieselor auto sunt aproape același ca în cazul exportării de produse agricole. Unul dintre motive este faptul că 17 % dintre economii solicită și controale înainte de expediere. Acestea sunt derulate de companii terță parte din țara de unde provine piesa auto.

Raportul privind climatul de afaceri 2016 notează că, în economiile care solicită controale înainte de expediere pentru piesele auto, durata de verificare a conformității privind granițele variază de la 56 de ore la 1.330 de ore.

4 Concluziile referitoare la exporturi ale raportului privind climatul de afaceri

Procesele de export variază de la o țară la alta. Raportul privind climatul de afaceri a descoperit că obținerea, pregătirea și trimiterea documentelor pentru produsele agricole de export costă de două ori mai mult decât în cazul altor categorii de produse.

Motivul principal al acestor diferențe este că 81 % dintre economiile al căror export principal este un produs agricol necesită controale și proceduri specifice produsului respectiv pentru a-l exporta, în timp ce doar 21 % din alte economii necesită controale specifice produsului pentru produsul lor de export principal.

În rândul economiilor al căror export principal este un produs agricol, durata verificării conformității privind documentele și granițele variază foarte mult, de la 11 ore la 210 ore.

Dintre 69 de țări al căror export principal este un produs agricol, 56 au proceduri specifice produsului pentru exportul respectiv.

Dintre 118 economii al căror export principal este unul bazat pe un metal, un produs din industria grea sau din industria ușoară, doar 25 au proceduri specifice produsului pentru acesta.

Aceste economii acoperă toate regiunile și grupurile de venituri, de la Norvegia între economiile OCDE cu venituri mari, până la Guineea-Bissau în Africa.

Grenada și Australia, o comparație

Ceea ce contează nu este obligativitatea inspecțiilor și procedurilor îmbunătățite, ci eficiența cu care se derulează acestea.

De exemplu, atât Grenada, cât Australia necesită controale și certificate sanitare pentru produsul lor principal de export. Totuși, finalizarea procedurilor de conformitate privind granițele durează între 101 ore la un cost de 800 GBP pentru un exportator de nucșoară din Grenada și doar 36 de ore la un cost de 580 GBP pentru un exportator de carne din Australia.

Finalizarea procesului de conformitate privind documentele durează de 10 ori mai mult, în ore, pentru exportatorul din Grenada decât pentru exportatorul din Australia.

5 Compararea datelor

Conform datelor din Raportul privind climatul de afaceri, procedurile de import durează, în medie, mult mai puțin în economiile cu venituri ridicate din cadrul OCDE decât în alte economii. La fel și cele de export.

De exemplu, durata de finalizare a procedurilor de conformare cu regulile vamale este mai mică în Canada decât în Camerun.

Canada

Comercianții beneficiază de un sistem electronic care funcționează foarte bine și care conectează vămile din Canada și SUA. Întreaga procedură de conformare cu regulile vamale dintre Canada și Statele Unite poate fi finalizată în două ore. Finalizarea acestei proceduri costă aproximativ la fel în cazul unui importator canadian (134 GBP) și al unui exportator canadian (130 GBP).

Africa

În Africa, procedurile de conformare cu regulile vamale durează, în medie, 160 de ore pentru un importator și 108 ore pentru un exportator. De exemplu, în Cameroon, exportarea unui transport de cacao durează 202 de ore și costă 763 GBP. Acest lucru se datorează în parte obligativității unui control fitosanitar pentru cacao. Importarea de piese auto, care necesită un control înainte de expediere, durează 271 de ore și costă 1.092 GBP.

Pe scurt

Companiile pot evalua eficiența unui nou importator sau exportator potențial cu ajutorul indicatorului privind climatul de afaceri 2016. E bine să cunoașteți toate problemele potențiale înainte să începeți comerțul într-o țară nouă, deoarece țara și tipul de produs pe care îl exportați pot influența durata și costurile comerciale.