Familiarizați-vă cu aspectele fiscale impuse de expansiunea pieței

Factori legislativi de avut în vedere la extinderea companiei pe plan internațional

Ca nou jucător pe piața de export, intrați într-un teritoriu cu un nou set de reguli fiscale și administrative. Cunoașterea acestor reguli și planificarea corespunzătoare vă vor oferi un avantaj și riscuri mai mici.

Piață nouă, reguli noi

Intrarea fără probleme pe o piață nouă prin respectarea legislației fiscale internaționale nu reprezintă doar o obligație financiară în plus, ci are și implicații administrative și legate de timp. În plus, sancțiunile pot fi aspre în cazul nerespectării acestor legi, prin urmare conformitatea este foarte importantă.

Cu Market Finder, puteți să vă informați mai rapid și să vă asigurați că informațiile fiscale pe care le dețineți sunt relevante și fiabile, având mai mult timp să vă axați pe buna desfășurare a activităților companiei.

Timpul înseamnă bani

Calcularea și plata taxelor este un proces care necesită timp și resurse pe care le-ați putea aloca explorând noile oportunități de afaceri de pe piața de export.

Atunci când estimați timpul necesar respectării obligațiilor fiscale ale pieței de export, nu vă gândiți doar la planificarea inițială, la calcule și la plăți. Menținerea conformității cu regulile în continuă schimbare, corectarea eventualelor erori, răspunsul la auditurile fiscale, și cererea și procesul de restituire sunt alți factori care necesită timp.

Nivelurile diferite de complexitate a sistemelor fiscale globale înseamnă niveluri de eficiență diferite. Este posibil ca țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic să nu aibă sisteme electronice eficiente implementate, iar timpul necesar pentru asigurarea conformității1 și numărul plăților2 făcute pot fi mai mari, fiind astfel nevoie de mai multe audituri.

În medie, o companie națională mijlocie are nevoie de 251 de ore pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale, face 25 de plăți și are o rată de taxare totală medie de 40,6 %.3

Imaginea globală

Analiza globală de mai jos oferă o perspectivă asupra considerentelor fiscale principale ale unei companii naționale mijlocii care dorește să exporte.

Africa

Este în continuare o regiune dificilă din punctul de vedere al plății taxelor, are media cea mai ridicată a plăților, a doua cea mai ridicată rată de taxare totală și a doua cea mai lungă perioadă de timp pentru asigurarea conformității.4

 • Rata de taxare totală a continuat să crească (din cauza implementării unor rate de taxare minime și a creșterii contribuțiilor de asigurări sociale).
 • Durata conformării a scăzut datorită îmbunătățirii software-ului și sistemelor electronice de contabilitate pentru plata taxelor și depunerea declarațiilor fiscale.
 • Regiunea s-a descurcat mai bine în ceea ce privește procesele ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale: rectificarea declarației de venit a unei companii are șanse să declanșeze un audit fiscal în 51 % din țările din Africa, însă timpul alocat realizării auditurilor respective este mai scurt decât media globală.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Africa, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

Asia Pacific/Oceania

Asia Pacific a avut o performanță peste media globală din toate punctele de vedere, mai puțin cel al proceselor realizate după îndeplinirea obligațiilor fiscale. Timpul necesar asigurării conformității și numărul de plăți continuă să scadă, dar rata totală de taxare a crescut ușor.

 • Timpul necesar conformării și numărul de plăți au scăzut datorită implementării sau îmbunătățirii sistemelor electronice.
 • Rata de taxare totală a crescut ușor din cauza creșterii impozitelor legate de muncă și a impozitelor pe clădiri.
 • Procesele ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale necesită mai mult timp decât media globală pentru toate operațiunile, cu excepția timpului necesar obținerii rambursării TVA-ului.
 • Regiunea are cea mai lungă durată medie de asigurare a conformității în vederea unui audit fiscal privind impozitul pe venit și în 45 % din țări se preconizează un astfel de audit.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Asia, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Oceania, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

America Centrală și Caraibe

Rata de taxare totală și numărul plăților au continuat să scadă datorită modificării impozitelor pe profit și a creșterii gradului de utilizare a sistemelor electronice.

 • A avut loc o ușoară creștere a duratei de conformare, în urma introducerii TVA-ului în Bahamas.
 • Regiunea nu s-a descurcat bine în ceea ce privește procesele ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale, care au o durată peste media globală.
 • Regiunea are cea mai lungă durată de conformare cu și de obținere a rambursării TVA-ului.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale pe continentele americane, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

Asia Centrală și Europa de Est

Asia Centrală și Europa de Est continuă să aibă performanțe bune în ceea ce privește rata de taxare totală, durata de conformare și numărul plăților: toate sunt sub media globală și au scăzut anul acesta.

 • Regiunea a înregistrat anul acesta cea mai mare scădere a numărului de plăți datorită implementării și utilizării tot mai crescute a sistemelor electronice și a eliminării impozitelor.
 • A avut o performanță mai bună decât majoritatea regiunilor în ceea ce privește procesele realizate după îndeplinirea obligațiilor fiscale, obținând rezultate peste media globală legate de trei aspecte: durata de obținere a rambursării TVA-ului, durata conformării cu un audit fiscal privind impozitul pe venit și durata realizării unui astfel de audit.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Europa de Est, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

UE și AELS

Aproape două treimi din țările acestei regiuni au făcut schimbări care au influențat ratele de taxare totale.

 • Însă modificarea ratei a fost în general mică pentru toate impozitele pe profit, legate de muncă și alte taxe.
 • UE și AELS reprezintă singura regiune în care numărul plăților a crescut după introducerea unei taxe care nu poate fi plătită și declarată online.
 • În ceea ce privește procesele ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale, puține țări realizează audituri legate de declarația privind impozitul pe venit pentru a identifica eventuale erori.
 • Rambursările de TVA se realizează în toată regiunea.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Europa, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

Orientul Mijlociu

Această regiune a rămas cel mai ușor de gestionat din punctul de vedere al plății taxelor, având cea mai mică rată de taxare totală și cel mai scurt timp necesar conformării. Regiunea a înregistrat performanțe sub media globală privind procesele realizate după îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale în Orientul Mijlociu, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

America de Nord

Această regiune formată din trei economii are în continuare cel mai scăzut număr de plăți și durata de conformare a rămas sub media globală.

 • În ciuda unei ușoare creșteri cauzate de modificarea impozitelor pe proprietate și a impozitelor legate de muncă, rata de taxare totală a regiunii a rămas sub media globală.
 • Regiunea are o performanță bună privind operațiunile ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale deoarece, în Statele Unite, auditurile se realizează după rectificarea impozitelor pe venit.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale pe continentele americane, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.

America de Sud

Rata de taxare totală și durata conformării au scăzut, dar rămân cele mai mari comparativ cu alte regiuni.

 • Rata de taxare totală a scăzut, deoarece pragurile de impozitare pe cifra de afaceri s-au modificat.
 • Durata de conformare a scăzut odată cu implementarea și creșterea gradului de utilizare a sistemelor electronice în regiune.
 • În plus, creșterea utilizării sistemelor electronice a menținut numărul plăților sub media globală.
 • America de Sud are cele mai ineficiente procese ulterioare îndeplinirii obligațiilor fiscale dintre regiuni, mai ales pentru că nu se fac rambursări de TVA în niciuna dintre țările sale, iar durata proceselor de percepere a impozitului pe venit depășește media globală.

Accesați GOV.UK ca să aflați mai multe despre desfășurarea activității comerciale pe continentele americane, inclusiv considerente fiscale și legate de activitatea vamală.


 1. Durata de conformare înseamnă timpul necesar pregătirii, declarării și plății fiecărui tip de taxă principală (impozite pe venit, impozite legate de muncă, contribuții obligatorii și taxe pe consum). 

 2. Numărul plăților măsoară frecvența cu care o companie declară și plătește diferite taxe și contribuții, în funcție de modul în care se realizează declarațiile și plățile respective. 

 3. Studiul Paying taxes (Plata taxelor) al World Bank Group, 2017 

 4. PwC