Wykorzystanie wskaźników raportu Doing Business z 2016 roku do oceny potencjalnych rynków

Zapoznaj się z wyzwaniami związanymi z administracją, przepisami i logistyką, jakie możesz napotkać w danym kraju

1 W skrócie

Wyzwanie

Jeśli zamierzasz wejść na nowy rynek, dobrze jest poznać wyzwania związane z administracją, przepisami i logistyką, z jakimi możesz się zetknąć zarówno na rynkach ustabilizowanych, jak i wschodzących.

Cel

Zrozumienie nowej metodologii wykorzystywanej w raporcie Doing Business z 2016 roku do analizy informacji o poszczególnych krajach i użycie tych informacji do podejmowania uzasadnionych decyzji o wyborze najbardziej odpowiednich rynków eksportowych.

Jak wskaźniki raportu Doing Business z 2016 roku mogą pomóc Twojej firmie

Czas potrzebny na eksport i import może się znacznie różnić w zależności od kraju. Wiedząc, które kraje mają najwydajniejsze procesy importu i eksportu, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.

Wiele firm korzysta ze wskaźników raportu Doing Business do oceny procedur eksportowych i importowych w poszczególnych krajach. Aby zapewnić im jeszcze dokładniejsze informacje o procesach eksportowych i importowych na całym świecie w 2016 roku do przygotowania raportu Doing Business zastosowano nową metodologię.

Nowa metodologia mierzy czas i koszty trzech zestawów procedur wymaganych w procesach eksportu i importu:

  • przestrzeganie przepisów dotyczących dokumentacji,
  • przestrzeganie przepisów transgranicznych,
  • transport krajowy.

W 2016 roku po raz pierwszy w raporcie Doing Business w ramach oceny procedur eksportowych uwzględniono produkt o przewadze komparatywnej dla każdej kraju. W przypadku procedur importowych skoncentrowano się na częściach samochodowych, ponieważ należą one do najczęściej wytwarzanych produktów. Zapewnia to firmom bardziej dokładny, uczciwy i reprezentatywny zestaw danych do przeglądu.

Możesz poznać wskaźnik Doing Business dla rynków, które Cię interesują, lub dowiedzieć się więcej o danych i metodologii ich pozyskiwania.

2 Doing Business 2016, nowe podejście

Wskaźniki raportu Doing Business dotyczące handlu transgranicznego były jednymi z pierwszych globalnych mierników wykorzystywanych do mierzenia wpływu czasu i kosztów związanych z administracją, przepisami i logistyką na handel międzynarodowy.

W 2016 roku do przygotowania raportu Doing Business wykorzystano nową metodologię, która dostosowała założenia studium przypadku do eksportu i importu.

W ramach studium przypadku raportu Doing Business dla eksportu zmierzono czas i koszty związane z transportem oraz zachowaniem zgodności z przepisami transgranicznymi i wymaganiami dotyczącymi dokumentacji podczas eksportowania przesyłki w postaci najpopularniejszego produktu eksportowego danego kraju (innego niż produkt przemysłu wydobywczego) o wielkości 15 ton metrycznych.

Drogę paczki śledzono od momentu wysyłki z magazynu w największym z punktu widzenia biznesowego mieście kraju do najczęściej używanej granicy lądowej lub najpopularniejszego portu, z których przesyłka miała być wyeksportowana do głównego partnera eksportowego w przypadku danego produktu1.

W ramach studium przypadku raportu dla importu śledzono paczkę od momentu wysyłki z najczęściej używanej granicy lądowej lub najpopularniejszego portu danego kraju do magazynu w największym z punktu widzenia biznesowego mieście kraju. W przypadku wszystkich krajów przesyłka składała się z 15 ton metrycznych części samochodowych spakowanych w kontenery.

Nowa metodologia opierała się na założeniu, że międzynarodowymi przepływami handlowymi rządzą:

  • przewaga komparatywna,
  • preferencje konsumentów,
  • międzynarodowa struktura produkcji,
  • wielkość oraz położenie geograficzne kraju i jego partnerów handlowych.

  1. W przypadku 11 krajów dane są zbierane osobno dla największego z punktu widzenia biznesowego i drugiego w tej kategorii wielkości miasta. 

3 Wnioski raportu Doing Business ze studium przypadku dla importu

Podczas eksportowania do krajów na całym świecie Twoje produkty będą poddawane różnym procedurom celnym w zależności od tego, czym są i dokąd są wysyłane.

Dwa przykłady takiej drogi są przedstawione w dwóch studiach przypadku: jednym dla importu i jednym dla eksportu (następna sekcja).

Importowanie części samochodowych: badanie

Wszystkie 189 krajów uwzględnionych w raporcie Doing Business z 2016 roku importuje podobne produkty. Dla wszystkich krajów wybrano jeden produkt importowy – części samochodowe.

Co wykazały dane

Importowanie części samochodowych zajmuje średnio więcej czasu i generuje większe koszty niż ich eksportowanie.

Importowane części samochodowe podlegają większej liczbie inspekcji i procedur niż części eksportowane. Zwiększa to czas i koszty zachowania zgodności z przepisami transgranicznymi i dotyczącymi dokumentacji. Przy imporcie części samochodowych oprócz zachowania procedur celnych 40% krajów wymaga inspekcji przeprowadzanych przez inne agencje.

Średni czas i koszt importu części samochodowych jest prawie taki sam jak średni czas i koszt eksportu produktów rolnych. Jednym z powodów jest to, że 17% krajów wymaga również inspekcji przed wysyłką. Te kontrole są przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w kraju, w którym powstała dana część samochodowa.

Raport Doing Business z 2016 roku stwierdza, że wśród krajów, które wymagają inspekcji przed wysyłką części samochodowych, czas potrzebny na zachowanie zgodności z przepisami transgranicznymi wynosi od 56 do 1330 godzin.

4 Wnioski raportu Doing Business ze studium przypadku dla eksportu

Procedury eksportowe różnią się w zależności od kraju. W raporcie Doing Business wykazano, że pozyskiwanie, przygotowywanie i przesyłanie dokumentów związanych z eksportem produktów rolnych kosztuje dwa razy więcej niż w przypadku innych kategorii produktów.

Główną przyczyną tych różnic jest to, że 81% krajów, które eksportują głównie produkty rolne, wymaga inspekcji specyficznych dla produktu oraz specjalnych procedur eksportowych dla danego produktu, podczas gdy tylko 21% innych krajów wymaga inspekcji specyficznych dla produktu w przypadku swoich najlepszych produktów eksportowych.

Wśród krajów, które eksportują przede wszystkim produkty rolne, czas potrzebny na zachowanie zgodności z procedurami dokumentacyjnymi i transgranicznymi znacznie się różni – od 11 do 210 godzin.

Spośród 69 krajów, których główny towar eksportowy stanowią produkty rolne, 56 ma specjalne procedury eksportowe w tym zakresie.

Spośród 118 krajów, których głównym towarem eksportowym jest produkt oparty na metalu, produkcji ciężkiej lub lekkiej, tylko 25 ma specjalne procedury w tym zakresie.

Te kraje obejmują wszystkie regiony i grupy dochodowe, od Norwegii, która należy do krajów OECD o wysokich dochodach, po Gwineę Bissau w Afryce.

Grenada i Australia – porównanie

Ważne jest nie to, czy wymagane są wzmocnione kontrole i procedury, ale czy są one przeprowadzane skutecznie.

Na przykład zarówno Grenada, jak i Australia wymagają inspekcji i certyfikatów sanitarnych w przypadku swojego najlepszego produktu eksportowego. Jednak dopełnienie procedur zgodności z przepisami transgranicznymi trwa 101 godzin i kosztuje 800 GBP w przypadku eksportera gałki muszkatołowej w Grenadzie, podczas gdy wyeksportowanie mięsa z Australii zajmuje tylko 36 godzin i kosztuje 580 GBP.

Procedury dokumentacyjne zajmują dziesięć razy więcej godzin eksporterowi w Grenadzie niż eksporterowi w Australii.

5 Porównywanie danych

Według danych raportu Doing Business importowanie towarów zajmuje średnio dużo mniej czasu w krajach OECD o wysokich dochodach niż w innych krajach. Podobnie jest z importem.

Na przykład czas dopełnienia procedur transgranicznych w Kanadzie jest znacznie krótszy niż w Kamerunie.

Kanada

Przedsiębiorcy korzystają z dobrze funkcjonującego systemu elektronicznego, który łączy kanadyjskie i amerykańskie procedury celne. Wszystkie procedury transgraniczne między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi mogą zostać zakończone w ciągu dwóch godzin. Ich dopełnienie kosztuje mniej więcej tyle samo w przypadku kanadyjskiego importera (134 GBP) co w przypadku kanadyjskiego eksportera (130 GBP).

Afryka

W Afryce czas dopełnienia procedur transgranicznych wynosi średnio 160 godzin w przypadku importera i 108 godzin w przypadku eksportera. Na przykład w Kamerunie wyeksportowanie dostawy kakao zajmuje 202 godziny i kosztuje 763 GBP. Jest to częściowo spowodowane wymogiem, aby kakao przeszło kontrolę fitosanitarną. Import części samochodowych, który wymaga kontroli przed wysyłką, trwa 271 godzin i kosztuje 1092 GBP.

Podsumowanie

Firmy mogą ocenić efektywność potencjalnego nowego importera lub eksportera za pomocą wskaźnika raportu Doing Business z 2016 roku. Dobrze jest znać ewentualne problemy przed przystąpieniem do handlu z nowym krajem, ponieważ rodzaj wywożonego produktu może mieć wpływ na czas i koszty handlu, podobnie jak to, z jakiego kraju produkt jest eksportowany.