Dostosuj wizerunek swojej firmy w internecie do wymagań rynku brytyjskiego

Przewodnik po lokalizacji – rynek brytyjski

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów w Wielkiej Brytanii. Internetowy wizerunek zgodny z kulturą brytyjską sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Wielkiej Brytanii mówi się i pisze głównie w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Mimo że kraj ten jest zróżnicowany kulturowo, większość klientów woli komunikować się właśnie w języku angielskim.

Słowa w brytyjskiej odmianie języka angielskiego różnią się zapisem od słów w jego amerykańskiej odmianie. Na przykład w pisowni brytyjskiej często występuje litera „u”, której nie ma w amerykańskim odpowiedniku danego słowa.

Oto przykłady:

brytyjski amerykański
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

W amerykańskiej odmianie angielskiego z zastępuje s w niektórych słowach z brytyjskiej odmiany angielskiego:

brytyjski amerykański
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do brytyjskich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

W Wielkiej Brytanii na temat większości produktów i usług pisze się w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Łatwość prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii

w opublikowanym w 2019 roku raporcie Banku Światowego „Ease of Doing Business” Wielka Brytania zajęła 9 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni kropka (.)
  • np. 1.5 godziny.
Separator tysięcy
 • W przypadku dużych liczb funkcję separatora tysięcy pełni przecinek (,)
  • np. 1,524 osoby.
Numery telefonów

Numery telefonów mają zwykle następujący format: (+44) 123 4567 8910. Numery bezpłatne mają zwykle następujący format: 0800 123 4567.

Warto wiedzieć

Brytyjczycy zapisują liczby od 1 do 9 słownie (np. one, five, nine), a liczby dwucyfrowe zapisują cyframi (12, 24 itp.). Jako separatora zakresów liczb używa się półpauzy (–), np. 11–19 osób.

5 Format waluty

Walutą Wielkiej Brytanii jest funt szterling. Walutę tę oznacza się symbolem £. Jej trzyliterowy kod handlowy to GBP.

Nominały banknotów: £50, £20, £10, £5, £2, £1. Nominały monet (w pensach): 50p, 20p, 10p, 5p, 2p, 1p.

6 Format daty

 • Format daty w Wielkiej Brytanii to DD/MM/RR, np. 24/03/17.

 • Pełny zapis daty wyglądałby tak: „24 March 2017” (bez przecinków i oznaczeń liczebników porządkowych, takich jak „th”, „nd” lub „st”).

 • W przypadku pełnego zapisu daty (z uwzględnieniem dnia) należy po nazwie dnia postawić przecinek, np. Monday, 27 March 2017.

 • Separatorem zakresów dat jest półpauza (–), np. „24–27 March”.

 • Jeśli daty z zakresu przypadają w różnych miesiącach, nazwy miesięcy zapisuje się w pełnej formie. Po obu stronach półpauzy (–) powinny znajdować się spacje, np. „28 March – 4 April”.

 • Tego zapisu można także użyć w przypadku, gdy obie daty przypadają w tym samym miesiącu, np. 27 March – 29 March.

7 Formaty godzin

W Wielkiej Brytanii stosuje się zarówno format 24-godzinny, jak i 12-godzinny.

W mowie potocznej preferowany jest format 12-godzinny, który zapisuje się np. jako 9.35 p.m. lub 6.21 a.m. (godziny i minuty oddziela kropka; kropki występują także zawsze w części a.m i p.m.).

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem – np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Brytyjczycy pracują od poniedziałku do piątku.

Uwaga: gdy Brytyjczycy mówią i piszą o zakresach dni, używają przyimka „to”, a nie „through” („Monday to Friday”).

9 Czego należy unikać na rynku brytyjskim

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Brytyjczycy uważają, że liczba 13 przynosi pecha. Za pechową datę, zwłaszcza dla podróżnych, uważa się piątek trzynastego.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb lokalnego rynku:

 1. Zwracaj uwagę na różnice w pisowni, interpunkcji, formatach cen i dat, miarach, terminologii itp., które występują w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie angielskiego.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach brytyjskich.

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd brytyjskich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla brytyjskiego odbiorcy.

 4. Tekst marketingowy stworzony dla Amerykanów może nie sprawdzić się tak dobrze w przypadku brytyjskich odbiorców. W takiej sytuacji skorzystaj z usługi transkreacji – dzięki temu zachowasz pierwotny zamysł i ton, a tekst będzie bardziej odpowiedni dla brytyjskich odbiorców.

 5. W amerykańskich tekstach wielka litera pojawia się bardzo często. Brytyjczycy z kolei bardzo rzadko zapisują cokolwiek wielką literą – nawet w tytułach i oznaczeniach. Uważają, że tekst ze zbyt dużą liczbą wielkich liter może zostać odebrany jako „krzykliwy”.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju