Podejście do strategii i realizacji transportu

Przewodnik po strategii transportu, która zapewni Ci zadowolenie Twoich klientów

1 W skrócie

Wyzwanie

Po opracowaniu strategii magazynowania i spełnieniu wymogów dotyczących zgodności, podatków i przepisów kluczowym zadaniem będzie przygotowanie planu dotyczącego strategii i realizacji transportu. Będzie to miało bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia klienta końcowego, a co za tym idzie – również na ogólny rozwój firmy i liczbę konwersji.

Cel

Opracowanie strategii transportu i realizowanie go w sposób przekraczający oczekiwania klientów przy jednoczesnym zachowaniu kosztów docelowych.

Transport to dość złożone zagadnienie, dlatego na potrzeby tego artykułu podzieliliśmy go na trzy sekcje:

 • Transport przychodzący (import) – większość towarów jest wytwarzanych w Azji, dlatego konieczne jest przygotowanie strategii transportu lotniczego, morskiego i kolejowego, by efektywnie sprowadzać produkty z tego kontynentu.

 • Dostarczanie przesyłek – dotyczy sprzedawców prowadzących handel elektroniczny. Ogólnie rzecz biorąc, koszty związane z transportem przesyłek są głównym czynnikiem wpływającym na zyski i straty związane z logistyką, dlatego należy się skupić na optymalizacji tych kosztów przy jednoczesnym skróceniu czasu dostawy do klienta.

 • Wychodzące ładunki pełne (TL) i częściowe (LTL) – dotyczy sprzedawców realizujących dostawy do centrów dystrybucyjnych sprzedawców detalicznych, sklepów i własnych sklepów detalicznych. Obejmuje to również przewoźników, którzy chcą dostarczać przesyłki dostawcom końcowym. Ten etap transportu obejmuje największą ilość towaru i dlatego stanowi najbardziej newralgiczny element całej sieci logistycznej. Sprawnie działająca dystrybucja krajowa to podstawa niezawodnego łańcucha dostaw. Zrozumienie charakterystyki partnerów według rynku i trybu działalności pozwoli również opracować najlepsze alternatywne rozwiązania, które umożliwią spełnienie określonych wymogów dotyczących dostaw do sklepów i centrów dystrybucyjnych poszczególnych sprzedawców detalicznych. Wybór odpowiednich partnerów zapewni Twojej sieci logistycznej elastyczność i możliwość dalszego rozwoju.

2 Transport przychodzący

1. Przeanalizuj wielkość produkcji i lokalizacje dostawców.

 • Analiza wielkości produkcji i lokalizacji dostawców będzie mieć wpływ na wybór spedytora, środek transportu, a także optymalizację kosztów i czasu realizacji transportu przychodzącego.

 • Pogrupowanie bazy dostawców może pomóc zbilansować koszty i czas realizacji. Dostawcy produktów typu „long tail” dostarczają niewielkie ilości towarów, więc mogliby zostać skonsolidowani w centralnej lokalizacji, a dostawcy dostarczający duże ilości mogliby otrzymywać dostawy bezpośrednio.

2. Wybierz odpowiednich spedytorów lotniczych, morskich i kolejowych.

 • Na rynku działają globalni gracze, tacy jak Expeditors, Kuehne-Nagel, DHL Global Forwarding czy DB Schenker. Każdy z nich specjalizuje się w określonej dziedzinie. Zanim wybierzesz konkretnego spedytora, poznaj mocne strony każdego z nich.
 • Zalecamy stworzenie portfolio globalnych i lokalnych spedytorów do dywersyfikacji wielkości i kosztów transportu.

3. Określ najlepszy czas dostawy na podstawie produktu i cyklu obrotu zapasami. Oto niektóre ogólne wytyczne:

 • W miarę możliwości zminimalizuj udział ładunków częściowych (LCL) i skróć czas realizacji usług, by obniżyć wysokość opłat.
 • Standardowy czas przewozu z Azji do Europy drogą morską wynosi około 30 dni i wiąże się z niższymi kosztami.
 • Przewóz z Azji do Europy drogą kolejową trwa około 20 dni i wiąże się z wyższymi kosztami niż w przypadku transportu morskiego.
 • Transport lotniczy o niskim priorytecie trwa około 10 dni i wiąże się z wyższymi kosztami niż w przypadku transportu kolejowego.
 • Transport lotniczy o normalnym priorytecie trwa około 5 dni i wiąże się z najwyższymi kosztami.

4. Wybierz agenta celnego, który będzie skutecznie współpracować z Twoimi spedytorami.

 • Sugerujemy wybór międzynarodowego agenta celnego, który ma sprawne procedury i może działać na całym świecie.

 • Pewność, że Twój produkt terminowo przejdzie odprawę celną, jest kluczowa w przypadku transportu przychodzącego.

 • W ramach uzgodnionej gwarancji jakości usług agent celny zapewni odpowiednie dokumenty potrzebne do odprawy celnej. Ponadto przygotuje dokumenty potrzebne do audytów zgodności.

5. Przeanalizuj najlepsze rozwiązania automatyzacji procedur Twoich dostawców i spedytorów. Oto niektóre branżowe praktyki, które pomogą zwiększyć widoczność dostaw i umożliwią skuteczne skalowanie działań związanych z magazynowaniem:

 • PO (EDI 850, 855, 860, 865)
 • ASN EDI 856
 • Zdarzenia przewoźnika EDI 214
 • Konfiguracja zdarzeń odbioru z magazynu w EDI 861
 • Dopasowanie ASN do zdarzeń przewoźnika i zdarzeń odbioru z magazynu do śledzenia widoczności dostawy na poziomie jednostki magazynowej w czasie rzeczywistym

3 Dostarczanie przesyłek

Jakość dostarczania przesyłek jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wpływających na utrzymanie klientów i napędzających rozwój handlu elektronicznego. Opracowanie strategii dostarczania przesyłek może być skomplikowane, ponieważ trzeba zadbać o krótszy czas dostawy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów transportu. Strategię dostarczania przesyłek należy dostosować do danego kraju, by spełniała ona oczekiwania lokalnych klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, strategię dostarczania przesyłek można podzielić na dwie części. Są to: strategia dostawy początkowej i końcowej po stronie spedycji oraz transport zwrotów.

Spedycja:

 • Jeśli planujesz rozszerzyć działalność na nowy region, początkowo możesz korzystać z usług krajowych kurierów (np. UPS, DHL czy Fedex), którzy będą obsługiwać zarówno początkowy, jak i końcowy etap dostawy.

 • W niektórych regionach konieczna może być zmiana takiego podejścia, jeśli na rynku dominują lokalne podmioty. Na przykład w Japonii będą to firmy Yamato, Japan Post i Sagawa.

 • Koszt dostarczenia przesyłki powinien być zoptymalizowany pod kątem określonego produktu (waga, rozmiar) oraz odległości od klienta.

 • Następnie musisz zastanowić się, czy połączenie usług kurierskich i pocztowych pozwoli zoptymalizować te koszty.

 • Poznaj oczekiwania klientów w odniesieniu do dostaw ekspresowych, różnych opcji dostawy (np. opcja „kliknij i odbierz” w sklepach i skrytkach, dostawy planowane itp.), by dostosować ofertę do klienta i wybrać odpowiednich dostawców.

 • Kolejnym krokiem będzie analiza lokalnych firm transportowych i dodanie ich do portfolio dostawców przesyłek.

 • Aby jeszcze bardziej zoptymalizować końcowy etap dostawy, sprzedawca może realizować początkowy etap, korzystając z usług przewoźników obsługujących ładunki pełne i dostarczać produkty bezpośrednio do centrów przewoźników końcowego etapu. Pozwoli to na jeszcze większą optymalizację czasu i kosztów dostawy.

Transport zwrotów:

 • W przypadku transportu zwrotów kluczowa jest możliwość łatwego oddania produktu przez klienta.

 • Na początku możesz korzystać z usług kurierów, a potem zoptymalizować proces, korzystając z usług pocztowych w początkowym etapie obsługi zwrotów i usług kurierskich w końcowym etapie.

 • Oceń zakres wykorzystania portfolio przewoźników obsługujących zwroty na podstawie profilu produktu, by zwiększyć wygodę klientów.

 • Istotny może być szybki zwrot środków klientowi, gdy tylko produkt trafi do pierwszego centrum zwrotów, co można ustalić na podstawie danych śledzenia przewoźnika.

 • Aby jeszcze bardziej zoptymalizować końcowy etap obsługi zwrotów, sprzedawca może realizować początkowy etap, korzystając z usług przewoźników obsługujących ładunki pełne, i dostarczać produkty bezpośrednio do centrów przewoźników końcowego etapu. Pozwoli to na jeszcze większą optymalizację czasu i kosztów obsługi zwrotów.

4 Dostawy LTL i TL

1. Przeanalizuj wielkość sieci dostaw na podstawie miejsca wysyłki i lokalizacji docelowych.

 • Lokalizacja nadawcy ładunku będzie mieć wpływ na wybór partnera, który z kolei musi posiadać odpowiednią liczbę pojazdów do obsługi Twoich operacji związanych z magazynowaniem.

 • Na początek zalecamy analizę od trzech do pięciu dostawców LTL/TL. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie celów w zakresie kosztów i usług.

2. Wybierz odpowiednich partnerów LTL/TL.

 • Zdecyduj, czy chcesz współpracować z przewoźnikiem posiadającym własne zasoby czy z pośrednikiem. Obie te formy działalności są dobrze rozwinięte i oferują różne korzyści.

 • Jest to jedna z najstarszych dziedzin transportu, więc do wyboru jest spora liczba lokalnych i krajowych przewoźników. Każdy z nich ma swoje mocne strony, w zależności od profilu prowadzonej działalności. Na przykład przewoźnik, który codziennie wysyła towar z Nowego Jorku do Kalifornii, będzie zainteresowany dostawami zwrotnymi z Kalifornii do Nowego Jorku i w jego przypadku koszty będą niższe.

3. Na podstawie cyklu produktu zdecyduj, jakie będą poziomy usług w ramach Twojej sieci dostaw. Oto niektóre ogólne wytyczne:

 • Ładunek na paletach powinien być dostarczany przez dostawcę LTL, jeśli liczba palet wynosi maksymalnie 12–14.

 • Jeśli liczba palet przekracza 12–14, zaleca się użycie dostawcy TL, by zminimalizować ryzyko.

 • Nawiąż współpracę z firmami TL, które mogą zaoferować jednego lub dwóch kierowców, by pokonać większą odległość. Pamiętaj, że kierowców ciężarówek obowiązują limity czasu pracy.

 • Znajdź usługi przesyłek ekspresowych, dzięki którym zrealizujesz szybkie dostawy obejmujące mniej niż 12 palet.

4. Oceń możliwości automatyzacji procedur przetargowych, wyznaczania trasy i śledzenia przesyłek.

 • Niektórzy przewoźnicy TL i LTL udostępniają dane dotyczące zdarzeń dostawy w formacie EDI214. Coraz więcej firm oferuje taką możliwość, ponieważ pełna widoczność w zakresie odbioru i dostawy ładunków TL i LTL jest bardzo ważna w prowadzeniu działalności.