Dostosowanie wizerunku firmy w internecie do wymogów rynku Arabii Saudyjskiej

Przewodnik po lokalizacji – Arabia Saudyjska

1 W skrócie

Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci zbliżyć się do saudyjskich klientów. Dopasowanie wizerunku marki do wymogów kultury Arabii Saudyjskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i chętniej wejdą z nią w interakcję. Zadbaj o szczegóły, by Twoja firma od początku zdobyła dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Królestwie Arabii Saudyjskiej językiem używanym w internecie jest współczesny język arabski.

Współczesny język arabski to oficjalnie stosowana uproszczona forma zapisu, wywodząca się z klasycznego języka arabskiego. Jest używany w mediach, publikacjach, dokumentach urzędowych itp. Współczesny język arabski wykorzystuje się również w zlokalizowanych usługach. Na niektórych platformach mediów społecznościowych osoby arabskojęzyczne mogą posługiwać się jednym z dialektów, ale dialekty nie są oficjalnym językiem w żadnym z krajów arabskich.

Z badania Ethnologue wynika, że istnieją trzy główne warianty regionalne języka arabskiego:

– dialektami hidżazyjskimi posługuje się 6 milionów Saudyjczyków, – dialektami nadżdyjskimi posługuje się 8 milionów Saudyjczyków, – językiem arabskim rejonu Zatoki Perskiej posługuje się 0,2 miliona Saudyjczyków.

Arabia Saudyjska ma dużą społeczność imigrantów. Spośród nich 700 000 Filipińczyków mówi językiem tagalog, 400 000 Rohingjów używa języka rohingya, a 380 000 Pakistańczyków posługuje się językiem urdu.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów należy zwracać się w sposób formalny czy swobodny?

W Arabii Saudyjskiej należy zwracać się do klientów w sposób formalny.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o sprawach związanych z finansami, używaj formalnego stylu.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

W Arabii Saudyjskiej powszechnie używane są cyfry wschodnioarabskie.

zachodnioarabskie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
wschodnioarabskie ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
Separator miejsc dziesiętnych

Jego funkcję pełni kropka (.),
np. ٦.٧ (6,5).

Separator tysięcy

Funkcję separatora tysięcy pełni przecinek (,),
np.٣٣,٤٠ (33 400).

Numery telefonów

Kod kraju to +966. Numery telefonu składają się z trzycyfrowego numeru kierunkowego i siedmiu cyfr,
np. 011 123 4567.

Numery bezpłatne mają prefiks 800,
np. 800123 4567.

5 Format waluty

Rial saudyjski, oznaczany skrótem SR. Trzyliterowy kod waluty to SAR.

Banknoty występują w następujących nominałach: 5 SR, 10 SR, 20 SR, 50 SR, 100 SR, 500 SR.

Nominały monet to: 0,01 SR, 0,05 SR, 0,10 SR, 0,25 SR, 0,50 SR, 1 SR, 2 SR.

6 Data i godzina

Format daty i godziny

W Arabii Saudyjskiej stosuje się następujący format daty: DD/MM/RR,
np. 24/03/17.

Zamiast zachodniego kalendarza gregoriańskiego w Arabii Saudyjskiej często używa się kalendarza muzułmańskiego.

7 Formaty godzin

W Arabii Saudyjskiej używa się formatu 12-godzinnego.

W mowie potocznej preferowany jest format 12-godzinny, który zapisuje się np. jako 9:35 (godziny i minuty oddziela dwukropek).

8 Dni robocze

Standardowe dni robocze w Arabii Saudyjskiej to niedziela–czwartek. Wiele firm pracuje również w soboty.

Sklepy są zazwyczaj otwarte w piątki, ale nie w czasie modlitwy.

9 Czego należy unikać na rynku Arabii Saudyjskiej

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Kształt półksiężyca jest powiązany z religią islamską.

10 Ważne zasady

Oto najważniejsze wskazówki, które pozwolą Ci szybko dopasować styl strony do potrzeb lokalnego rynku:

  1. Upewnij się, że przetłumaczony tekst ma układ od prawej do lewej.

  2. Staraj się, by tłumaczenie brzmiało naturalnie. Unikaj dosłownego tłumaczenia z angielskiego na współczesny język arabski.

  3. Używaj współczesnego języka arabskiego. Unikaj dialektów.

  4. Zadbaj o to, by tłumacze mieli jak najszerszy kontekst. Przekaż im, jakie będzie przeznaczenie tekstu i do kogo jest skierowany, a także jaki ton chcesz zastosować.

  5. Dobra lokalizacja wymaga czasu. Umożliwiaj tłumaczom zadawanie pytań.

  6. Upewnij się, że litery są połączone – niektóre kroje czcionki rozdzielają glify.

11 Dodatkowe wskazówki

Z naszego przewodnika dowiesz się, jak stworzyć stronę internetową w pełni zlokalizowaną pod kątem kultury i języka wybranego kraju