Dostosuj wizerunek swojej firmy w internecie do wymogów rynku Arabii Saudyjskiej

Przewodnik po lokalizacji – Arabia Saudyjska

1 W skrócie

Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci dotrzeć do saudyjskich klientów. Dopasowanie wizerunku marki do wymogów kultury Arabii Saudyjskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Królestwie Arabii Saudyjskiej językiem używanym w internecie jest współczesny język arabski.

Współczesny język arabski to oficjalnie stosowana uproszczona forma zapisu, wywodząca się z klasycznego języka arabskiego. Jest używany między innymi w mediach, publikacjach, dokumentach urzędowych, a także w zlokalizowanych wersjach usług. Na niektórych platformach mediów społecznościowych osoby arabskojęzyczne mogą posługiwać się jednym z dialektów, ale dialekty nie mają statusu oficjalnego języka w żadnym z krajów arabskich.

Z badania Ethnologue wynika, że istnieją 3 główne warianty regionalne języka arabskiego:

 • dialektami hidżazyjskimi posługuje się 6 milionów Saudyjczyków,
 • dialektami nadżdyjskimi posługuje się 8 milionów Saudyjczyków,
 • językiem arabskim rejonu Zatoki Perskiej posługuje się 0,2 miliona Saudyjczyków.

Arabia Saudyjska ma dużą społeczność imigrantów. Spośród nich 700 tysięcy Filipińczyków mówi językiem tagalog, 400 tysięcy Rohingjów używa języka rohingya, a 380 tysięcy Pakistańczyków posługuje się językiem urdu.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów należy zwracać się w sposób formalny czy swobodny?

W Arabii Saudyjskiej należy zwracać się do klientów w sposób formalny, zwłaszcza w przypadku rozmów o produktach finansowych i usługach prawnych.

Łatwość prowadzenia firmy w Arabii Saudyjskiej

w opublikowanym w 2019 roku przez Bank Światowy raporcie „Ease of Doing Business” Arabia Saudyjska zajęła 92 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

W Arabii Saudyjskiej powszechnie używane są cyfry wschodnioarabskie.

zachodnioarabskie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
wschodnioarabskie ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni kropka (.), np. ٦.٧ (6,5).
Separator tysięcy
 • w przypadku dużych liczb funkcję separatora tysięcy pełni przecinek (,), – np.٣٣,٤٠ (33,400).
Numery telefonów
 • Kod kraju to +966. Numery telefonu składają się z trzycyfrowego numeru kierunkowego i siedmiu cyfr,
  np. 011 123 4567.

 • Numery bezpłatne mają prefiks 800,
  np. 800123 4567.

5 Format waluty

Walutą Arabii Saudyjskiej jest rial saudyjski. Oznacza się go skrótem SR. Trzyliterowy kod tej waluty to SAR.

Banknoty występują w następujących nominałach: 5 SR, 10 SR, 20 SR, 50 SR, 100 SR, 500 SR.

Nominały monet to: 0,01 SR, 0,05 SR, 0,10 SR, 0,25 SR, 0,50 SR, 1 SR, 2 SR.

6 Format daty

Format daty w Arabii Saudyjskiej to DD/MM/RR, np. 24/03/19.

Zamiast zachodniego kalendarza gregoriańskiego w Arabii Saudyjskiej często używa się kalendarza muzułmańskiego.

7 Formaty godzin

W Arabii Saudyjskiej używa się formatu 12-godzinnego.

W mowie potocznej preferowany jest format 12-godzinny, który zapisuje się np. jako 9:35 (godziny i minuty oddziela dwukropek).

8 Dni robocze

Standardowo w Arabii Saudyjskiej pracuje się od niedzieli do czwartku. Wiele firm pracuje również w soboty.

W piątki sklepy są zazwyczaj otwarte, ale nie w czasie modlitwy.

9 Czego należy unikać na rynku Arabii Saudyjskiej

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których zawsze warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Kształt półksiężyca jest powiązany z religią islamską.

10 Ważne wskazówki dotyczące tłumaczeń

Oto sześć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb lokalnego rynku:

 1. Pamiętaj, że przetłumaczony tekst musi być pisany od prawej do lewej.

 2. Staraj się, by tłumaczenie brzmiało naturalnie. Unikaj dosłownego tłumaczenia z języka źródłowego.

 3. Używaj współczesnego języka arabskiego. Unikaj dialektów.

 4. Zadbaj o to, by tłumacze mieli jak najszerszy kontekst. Przekaż im, jakie będzie przeznaczenie tekstu i do kogo jest skierowany, a także jaki ton chcesz zastosować.

 5. Dobra lokalizacja wymaga czasu. Umożliwiaj tłumaczom zadawanie pytań.

 6. Zadbaj o to, by litery były połączone – niektóre kroje czcionki rozdzielają glify.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.