Dostosuj wizerunek internetowy swojej firmy do wymagań rynku meksykańskiego

Przewodnik po lokalizacji – Meksyk

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów w Meksyku. Wizerunek internetowy zgodny z meksykańską kulturą sprawi, że Twoi klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Meksyku mówi się głównie po hiszpańsku.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do meksykańskich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

Formalny, ale przyjazny ton zapewni Ci dobre przyjęcie na rynku meksykańskim. Do czasu nawiązania z klientami bardzo dobrych stosunków zwracaj się do nich za pomocą nazwiska poprzedzonego tytułem grzecznościowym.

W Meksyku o większości produktów i usług pisze się w sposób nieformalny. Zwracając się do klientów w tym kontekście, używaj nieformalnej formy – np. „tu”.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj bardziej oficjalny ton i styl. Zwracaj się do odbiorcy bardziej formalnie – np. „usted”.

Łatwość prowadzenia firmy w Meksyku

W opublikowanym w 2019 roku przez Bank Światowy raporcie „Ease of Doing Business” Meksyk zajął 24 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni kropka (.)
  • np. 1.5 godziny.
Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni przecinek (,)
  • np. 1,524 osoby.

Numery telefonu

 • Kod kraju to +52. Numery telefonu mają zwykle format 10-cyfrowy: (+52) xx xx xx xxxx.

 • Każdy numer telefonu składa się z dziesięciu cyfr następujących po kodzie kraju. Wymienione niżej miasta i sąsiadujące z nimi obszary metropolitalne mają dwucyfrowe numery kierunkowe:

  • Meksyk (55),
  • Monterrey (81),
  • Guadalajara (33).
 • Na pozostałych obszarach Meksyku obowiązują trzycyfrowe numery kierunkowe.

5 Format waluty

Walutą Meksyku jest peso meksykańskie. Walutę tę oznacza się symbolem $. Jej trzyliterowy kod handlowy to MXN.

Nominały banknotów: 1000 $, 500 $, 200 $, 100 $, 50 $, 20 $. Nominały monet: 20 peso, 10 peso, 5 peso, 2 peso, 1 peso.

6 Format daty

W Meksyku stosuje się następujący format daty: DD/MM/RR.

Pełny zapis daty wygląda następująco „9 de julio de 2020” (bez przecinków i oznaczeń liczebników porządkowych).

7 Formaty godzin

W Meksyku używa się 12-godzinnego formatu czasu.

Meksyk ma cztery różne strefy czasowe, które rozciągają się na niemal 2750 kilometrów. Od północy na południe są to:

 • Tiempo del Noroeste (czas pacyficzny),
 • Tiempo del Pacifico (czas górski),
 • Tiempo del Centro (czas centralny),
 • Tiempo del Sureste (czas wschodni).

W codziennej mowie preferowanym sposobem podawania godziny jest użycie formatu 12-godzinnego.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Jest to standardowy format na urządzeniach z Androidem, gdzie jest używany z dwukropkiem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Meksykanie pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać na rynku meksykańskim

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Meksykanie uważają, że wtorek trzynastego to pechowy dzień.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto sześć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb meksykańskiego rynku:

 1. Zwróć uwagę, by podczas tłumaczenia nie stosować hiszpańskiego używanego na Półwyspie Iberyjskim, lecz takiej odmiany języka, która będzie odpowiednia dla regionu, w którym prowadzisz działalność.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach meksykańskich. Dotyczy to na przykład lokalnego slangu.

 3. Unikaj korzystania ze słownictwa, które nie jest stosowane przez większość mieszkańców danego regionu.

 4. Upewnij się, że osoba, której powierzasz tłumaczenie swojego tekstu, nie stosuje zbyt formalnego ani zbyt dosłownego tłumaczenia, ponieważ mogłoby to spowodować, że Twoja marka będzie wydawać się mniej wiarygodna i interesująca.

 5. Stosowanie składni i struktury zdań niewłaściwych dla regionu, w którym prowadzisz działalność, podkreśli fakt, że pochodzisz z innego kraju.

 6. Po hiszpańsku mówi się w 20 krajach w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. Pamiętaj o korzystaniu z wiarygodnych zasobów tłumaczeniowych, by uzyskać właściwy ton odpowiedni dla Meksyku.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.