Dostosuj internetowy wizerunek swojej firmy do wymagań rynku duńskiego

Przewodnik po lokalizacji – Dania

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów w Danii. Wizerunek internetowy zgodny z duńską kulturą sprawi, że Twoi klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Danii mówi się i pisze głównie w języku duńskim.

Język angielski jest powszechnie stosowany w codziennej komunikacji biznesowej i rozumie go ponad 80% populacji.

Większość Duńczyków rozumie język norweski i szwedzki.

Język niemiecki jest uznawany za chroniony język mniejszości na południu Jutlandii.

Jeden na dziesięciu Duńczyków mówi w języku francuskim.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów należy zwracać się oficjalnie czy nieoficjalnie?

W komunikacji codziennej i w kontaktach biznesowych Duńczycy zazwyczaj zwracają się do siebie w sposób nieformalny.

Jeśli znasz tytuł zawodowy danej osoby (np. doktor, profesor itp.), warto go używać. w innych przypadkach stosuj duńskie zwroty grzecznościowe:

Hr: Pan
Fru: Pani
Froken: Panna

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj bardziej oficjalny ton i styl wypowiedzi.

Łatwość prowadzenia firmy w Danii

w przeprowadzonej w 2019 roku przez Bank Światowy ankiecie „Ease of Doing Business” Dania zajęła 36 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,)
  • np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • Funkcję separatora tysięcy pełni kropka (.)
  • np. 1.524 osoby.
Numery telefonów
 • Kod kraju to +45.

 • Numery telefonu mają zwykle następujący format: (+45) 12 34 56 78.

 • Numery bezpłatne mają prefiks 80, np. 80 12 34 56.

Warto wiedzieć

Jeśli tekst zawiera liczbę powyżej dziesięciu i liczbę poniżej dziesięciu, w obu przypadkach należy użyć zapisu cyframi.
Przykład: „Przygotuj 5 kaw i 12 gofrów”.
We wszystkich tekstach o charakterze technicznym i naukowym należy używać zapisu liczbowego.

Duńczycy używają zapisu liczbowego w następujących przypadkach:

 • procenty, np. 6%
 • miary, np. 20 ml
 • tabele
 • statystyki
 • zakresy dat z łącznikiem, np. 6-25 marca

5 Format waluty

Walutą Danii jest korona duńska, którą oznacza się symbolem „kr”. Jej trzyliterowy kod handlowy to DKK. Duńskie monety noszą nazwę ore.

Nominały banknotów: 1000 kr, 500 kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr.

Nominały monet ore: 20 koron, 10 koron, 5 koron, 2 korony, 1 korona i pół korony.

6 Format daty

W Danii stosuje się następujący format daty: DD/MM/RRRR. Dzień, miesiąc i rok najczęściej są oddzielone kropkami, np. 24.03.2017

Gdy daty są pisane odręcznie, często stosuje się ukośnik i łącznik, np. 24/03 - 2017

Dni i miesiące pisze się małymi literami, np. „mandag” (poniedziałek).

7 Formaty godzin

W Danii używa się zarówno 24-godzinnego, jak i 12-godzinnego formatu czasu.

W mowie potocznej używa się kombinacji obu formatów.

W sytuacji oficjalnej lub gdy trzeba podać dokładny czas, należy używać formatu 24-godzinnego.

W sytuacjach nieoficjalnych używa się formatu 12-godzinnego z zaokrągleniem do pięciu minut, np. za piętnaście jedenasta.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem, np. 14:24.

8 Dni robocze

W Danii standardowo pracuje się od poniedziałku do piątku.

Pierwszy dzień tygodnia to poniedziałek.

9 Czego należy unikać na rynku duńskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Duńczycy uważają, że liczba 13 przynosi pecha.

Jeśli powiesz na przykład, że „Rozmowa o pracę poszła dobrze”, Duńczyk szybko odpowie „7, 9, 13”. To połączenie szczęśliwych liczb, które jest odpowiednikiem naszego „odpukać w niemalowane”.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto siedem najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do potrzeb duńskiego rynku:

 1. Pamiętaj o zlokalizowaniu wszelkich cen, dat, miar i walut.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach duńskich. Dotyczy to na przykład lokalnego slangu.

 3. Unikaj dosłownych tłumaczeń i zgadywania.

 4. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd duńskich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla odbiorcy.

 5. W miarę możliwości staraj się zawsze korzystać z usług tłumaczy, dla których język docelowy jest językiem ojczystym – najlepiej, by osoby te posiadały wiedzę specjalistyczną, ponieważ np. tłumacze techniczni mogą nie wychwycić niuansów językowych w tekście marketingowym.

 6. Zapewnij swoim tłumaczom jak największe wsparcie, podając im kontekst i wskazując odbiorców komunikatu, a także dostarczając w miarę możliwości obrazy i elementy wizualne.

 7. Jeśli to możliwe, udostępnij im glosariusz i wcześniej zatwierdzone tłumaczenia.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.