Dostosuj wizerunek internetowy swojej firmy do wymagań rynku włoskiego

Przewodnik po lokalizacji – Włochy

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów we Włoszech. Wizerunek internetowy zgodny z włoską kulturą sprawi, że Twoi klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o szczegóły, by na nowym rynku nie popełnić kosztownych dla firmy błędów.

2 Język

We Włoszech mówi się i pisze głównie w języku włoskim.

Według raportu włoskiego Instytutu statystycznego z 2016 roku 56% Włochów w wieku od 18 do 74 lat nie mówi w języku angielskim.

Większość haseł wyszukiwanych w internecie jest po włosku.

Badania wykazały, że Włosi nie czują się pewnie, mówiąc w językach obcych.

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do włoskich klientów należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

We Włoszech na temat większości produktów i usług pisze się w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, przyjmij bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech

w przeprowadzonej w 2019 roku przez Bank Światowy ankiecie „Ease of Doing Business” Włochy zajęły 51 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,)
  • np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy

Funkcję separatora tysięcy pełni kropka (.) - np. 1.524 osoby.

Numery telefonu
 • Kod kraju to +39. Numery telefonów stacjonarnych mają prefiks 0. Wszystkie numery telefonów komórkowych mają prefiks 3.

 • Numery telefonu są rozdzielane spacjami, jak w przykładzie: (+39) 02 12345678.

 • Po dwóch pierwszych cyfrach numer może zawierać jeszcze od 8 do 11 cyfr.

 • Numery bezpłatne mają prefiks 80.

5 Format waluty

Walutą we Włoszech jest euro. Walutę tę oznacza się symbolem €. Jej trzyliterowy kod handlowy to EUR. Symbol € umieszcza się po kwocie. Monetą zdawkową jest cent oznaczany literą c.

Nominały banknotów: 500€, 200€, 100€, 50€, 20€, 10€, 5€. Nominały monet: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c i 1c.

Wszystkie umowy i dokumenty prawne muszą zawierać kwoty zapisane w następującym formacie: 200 EUR, np. „należność wynosi 200 EUR”.

6 Format daty

We Włoszech obowiązuje następujący format daty: DD/MM/RR lub DD/MM/RRRR, np. 24/03/17 lub 24/03/2017.

7 Formaty godzin

We Włoszech w mowie i w piśmie powszechnie używa się 24-godzinnego formatu czasu.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem jako separatorem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Standardowo Włosi pracują od poniedziałku do piątku.

9 Czego należy unikać na rynku włoskim

Każda kultura ma różne przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek.

Włosi uważają, że liczby 1317 przynoszą pecha.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl strony do potrzeb włoskiego rynku:

 1. Zwróć uwagę na różnice w pisowni, interpunkcji, formatach cen i dat, miarach i terminologii.

 2. Gdy tylko jest to możliwe, unikaj stosowania słów w języku angielskim, jeśli można zastąpić je słowem w języku włoskim. Dowiedz się więcej o 300 włoskich słowach, które są często niewłaściwie używane w tłumaczeniu

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd włoskich odbiorców. Nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla odbiorcy.

 4. Tekst marketingowy będzie brzmiał lepiej, jeśli sprawdzi go ktoś, dla kogo włoski jest językiem ojczystym. Tłumaczenie maszynowe nie uwzględnia kwestii kulturowych.

 5. Jak najczęściej korzystaj z obrazów i elementów graficznych, które ułatwiają zrozumienie treści.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju.