Szczegółowy przewodnik po rekrutacji

Plan zatrudniania najbardziej odpowiednich kandydatów podczas rozszerzania działalności na rynki zagraniczne

1 Twórz świetne opisy stanowisk

Wyzwanie

Gdy rozszerzasz działalność swojej firmy na inne kraje, zatrudnianie nowej kadry to jedno z najważniejszych i najbardziej emocjonujących wyzwań. Każda nowa osoba wpływa na zespół – jego kulturę i cele firmy. Warto więc przeznaczyć na to odpowiednią ilość czasu i zasobów oraz zgromadzić przydatną wiedzę. W przypadku naboru osób z innych krajów opis stanowiska jest dla potencjalnego pracownika pierwszym źródłem informacji o firmie. Każde zawarte tam słowo wysyła określony sygnał o Twojej firmie. Jak sprawić, by kandydat chciał dowiedzieć się więcej, ale jednocześnie czuł, że ma przydatne informacje?

Cel

Pamiętaj, by opis pracy jasno określał zakres obowiązków przyszłego pracownika i jednocześnie podkreślał misję oraz cel Twojej organizacji. Opis powinien być pozbawiony żargonu, a także prosty i zrozumiały dla kandydatów na zagranicznych rynkach docelowych.

Jak się do tego zabrać

Niezależnie od rynku docelowego opis stanowiska powinien skupiać się na 4 kategoriach: branży, roli, obowiązkach i kwalifikacjach. Zewnętrzne i wewnętrzne badania opinii użytkowników Google pokazały, że najlepiej jest zacząć od ogółów (jaki jest cel firmy?), a potem przejść do szczegółów (co osoba na tym stanowisku robi każdego dnia?).

Więcej informacji o tym, jak sporządzić świetny opis pracy dla kandydatów na nowych rynkach, znajdziesz na stronie re:Work with Google

2 Szukaj najbardziej obiecujących pracowników

Wyzwanie

CV jest podstawowym narzędziem w procesie szukania pracy, dlatego menedżerowie prowadzący rekrutację muszą umieć je ocenić. Ocena potencjalnego kandydata po zapoznaniu się z jedną kartką papieru może być trudna. Jednak CV może Ci pomóc w porównaniu kwalifikacji wielu osób i znalezieniu tej najbardziej odpowiedniej na dany rynek.

Cel

Szukając pracowników do swojej firmy na rynku międzynarodowym, poddaj ich CV ocenie w sposób uporządkowany i spójny.

Jak się do tego zabrać

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na interpretację informacji. Badania wskazują, że potencjalnie mało znaczące dane – imiona, kluby, adresy, szkoły, poprzedni pracodawcy, rasa, status rodzicielski i status socjoekonomiczny – mogą niepostrzeżenie wpłynąć na oczekiwania i sposób oceny kandydatów1. Podobnie negatywny wpływ może mieć presja czasu.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu CV pod kątem najbardziej obiecujących kandydatów na nowych rynkach na stronie re:Work with Google.

3 Korzystaj z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, by znaleźć idealnych pracowników

Wyzwanie

Rekrutacja nowego pracownika na rynku międzynarodowym może być trudna. Przed Tobą seria rozmów kwalifikacyjnych z osobami różnych narodowości poszukującymi pracy. Chcesz podjąć przemyślane, racjonalne decyzje dotyczące wyboru kandydata. Chcesz znaleźć sposób na nawiązanie relacji z kandydatem, nie polegając przy tym wyłącznie na pierwszym wrażeniu ani na intuicji.

Cel

Korzystanie z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych podczas rekrutacji na stanowiska na rynku międzynarodowym do wybierania najlepszych kandydatów na podstawie spójnych, z góry określonych wymagań dotyczących kwalifikacji.

Jak się do tego zabrać

Ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne polegają na zadawaniu kandydatom ubiegającym się o tę samą pracę tych samych pytań i ocenie ich odpowiedzi w tej samej skali. Badania pokazują, że ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne pozwalają przewidzieć przyszłe wyniki, jakie może uzyskać potencjalny kandydat, nawet jeśli dane stanowisko nie jest ustrukturyzowane1.

Więcej informacji o ustrukturyzowanych rozmowach kwalifikacyjnych w re:Work with Google