Planowanie usług logistycznych pod kątem Meksyku

Materiał przygotowany przez Ingram Micro Commerce and Lifecycle Services

1 W skrócie

Wyzwanie

Zaangażowanie Meksyku w integrację handlową i jego otwartość na inwestycje zagraniczne w połączeniu z udanymi reformami gospodarczymi obiecuje wielkie możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw. Rozważ Meksyk, jeśli chcesz zainwestować w kluczową gospodarkę wschodzącą z dużą bazą konsumentów.

Cel

Po przeczytaniu tego przewodnika dowiesz się, jakie możliwości oferuje Meksyk i jak najlepiej je wykorzystać. Zdobędziesz też ogólną wiedzę o pozycji tego kraju w globalnym układzie sił gospodarczych oraz o tym, jak wpływa ona na działalność firm.

2 Rozwijanie działalności w Meksyku

Jeśli myślisz o rozwoju firmy za granicą, warto poznać bieżące uwarunkowania rynku, na który chcesz wejść.

Meksyk stał się atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju e-commerce. W obliczu oczekiwanego wzrostu znaczenia handlu elektronicznego rynek meksykański jest przygotowany do radykalnego rozwoju w ciągu najbliższych pięciu lat i plasuje się w tym zakresie wyżej niż Hiszpania, Chile i Brazylia1. Od lat 90. XX w. Meksyk wykazuje rosnące zaangażowanie w integrację handlową poprzez zawieranie umów o wolnym handlu, a jego polityka handlowa należy do najbardziej otwartych na świecie.

W ostatnich latach w ramach ambitnego programu w zakresie infrastruktury w Meksyku wybudowano i zmodernizowano sieć autostrad o długości 133 000 kilometrów, 76 lotnisk (w tym 64 obsługujące loty międzynarodowe), 27 000 kilometrów linii kolejowych i 117 portów morskich (w tym 68 kontenerowych). Nowa infrastruktura sprawiła, że Meksyk jest lepiej skomunikowany, w szczególności dzięki autostradom2.

Zaangażowanie Meksyku w inwestycje infrastrukturalne, system wspierający wolny handel i udane reformy gospodarcze sprawiają, że kraj ten jest atrakcyjnym miejscem do rozwoju firmy.

Mapa Meksyku


 1. A.T. Kearney’s 2015 Global Retail E-Commerce Index 

 2. PwC 

3 Podstawowe fakty i zalety prowadzenia działalności w Meksyku

 • Przychody z działalności e-commerce w modelu business to consumer (B2C) w branży usług i handlu detalicznego wyniosły w 2014 r. 13,1 mld dolarów. Oczekuje się, że będą rosły o 26% rocznie, a do 2019 roku przekroczą 40 mld dolarów1.

 • Meksyk jest stroną ponad dziesięciu kluczowych umów o wolnym handlu, zapewniających mu dostęp do 45 krajów na całym świecie i pozwalających docierać do ponad 1,2 miliarda konsumentów2.

 • Meksyk zajmuje 50 miejsce w indeksie wydajności logistycznej z 2014 roku opracowanym przez Bank Światowy i uwzględniającym 160 krajów.


 1. eMarketer, A.T. Kearney 

 2. Congressional Research Service 

4 Trendy konsumenckie

Jeśli rozważasz wejście na nowe rynki, kluczową kwestią jest przeanalizowanie zachowań klientów. Jak Twój klient docelowy zazwyczaj kupuje produkty? Jaki sposób dostawy preferuje? Podane niżej informacje pomogą Ci się zorientować, jakie trendy konsumenckie powinny brać pod uwagę firmy, które chcą prowadzić działalność w Meksyku.

 • Całkowite roczne przychody ze sprzedaży detalicznej w Meksyku wynoszą 200 mld dolarów. Zakupy online stanowią zaledwie 2% tej kwoty, ale ponieważ ten sektor rozwija się w tempie 16% rocznie, firmy mogą wykorzystać ten trend1.

 • W Meksyku klienci korzystają najczęściej z lokalnych form płatności online. Za ponad 40% zakupów użytkownicy płacą kartami kredytowymi i debetowymi, kolejne 32% opłacają gotówką przy odbiorze, a przelewem bankowym realizowanych jest 15% płatności2.

 • W Meksyku ogólnie akceptowanym sposobem dostawy są przesyłki standardowe.

 • 49% mieszkańców Meksyku korzysta z urządzeń mobilnych i liczba ta stale rośnie3.

 • W 2016 roku 75% zakupów online w Meksyku zostało zrealizowanych na komputerach stacjonarnych4.

 • Obecnie w Meksyku jest 38 milionów kupujących online. Większość z nich mieści się w przedziale wiekowym 16–44 lata5.


 1. Wall Street Journal 

 2. The PayPers 

 3. Statista Digital Market Outlook 

 4. Google – Barometr zachowań konsumentów, A.T. Kearney 

 5. A.T. Kearney 

5 Modele realizacji zamówień

Dostawy transgraniczne do Meksyku: punkty początkowe w USA

Punkty początkowe, takie jak San Diego, Laredo i Miami, są powszechnie wykorzystywane do transportu produktów do Meksyku. Z tych miejsc mieszkańcy stolicy Meksyku mogą otrzymać swój produkt w mniej niż jeden dzień.

San Diego, Kalifornia

 • Jeden z 30 największych portów kontenerowych w USA, corocznie odbierający prawie trzy miliony ton metrycznych towaru.
 • Dwa obiekty przeładunku towarów transportowanych drogą morską.
 • Tranzyt do stolicy Meksyku: mniej niż jeden dzień.
 • Odprawa celna: do dwóch godzin1.

Laredo, Teksas

 • Największy port śródlądowy w USA.
 • Tranzyt do stolicy Meksyku: do trzech dni
 • Odprawa celna: do sześciu godzin2.

Miami, Floryda

 • Największy port pasażerski na świecie.
 • Piętnasty port w USA pod względem wielkości eksportu towarów i osiemnasty pod względem importu.
 • Główny punkt obsługi eksportu do Ameryki Łacińskiej3.

Centra importu do Meksyku:

Międzynarodowy port lotniczy w Meksyku

 • Tranzyt do stolicy Meksyku: mniej niż jeden dzień.

Manzanillo, Meksyk

 • Import z Azji drogą oceaniczną.

Veracruz, Meksyk

 • Import z Europy drogą oceaniczną.

Realizacja zamówień wewnątrz Meksyku

Ze względu na położenie i popyt rynkowy miasto Meksyk jest preferowaną lokalizacją centrów realizacji zamówień. Ta metropolia licząca około 20 milionów mieszkańców jest największym obszarem miejskim Meksyku i jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Miasto otaczają dwie obwodnice, a kilka autostrad i dróg płatnych łączy je z innymi ważnymi centrami handlowymi. Realizacja zamówień z okolic miasta Meksyku pozwala spedytorom zaspokoić potrzeby mieszkańców stolicy i jednocześnie pełni funkcję centralnego punktu dystrybucji dla reszty kraju.


 1. California Department of Transportation 

 2. Laredo Development Foundation 

 3. Journal of Commerce 

6 Transport

Bezpośrednie dostawy do klientów i przewoźnicy paczek

 • DHL Parcel
 • UPS
 • FedEx
 • Estafeta

Przewoźnicy świadczący usługi transportu częściowego (LTL) i całopojazdowego (TL)

 • LTL: Estafeta, Castores
 • TL: Transportes TUM, PITIC

7 Jak zacząć prowadzić działalność w Meksyku

Rozważając wejście na rynek meksykański, pomyśl o zaletach i wadach włączenia nowej firmy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz o rodzaju struktury firmy, która może Ci odpowiadać. Sprawdź, czy Twój produkt wymaga deklaracji importowej oraz jakie podatki i cła obowiązują w tym kraju. Znajdź też centrum realizacji zamówień i przewoźników, którzy dostarczają towary do miejsc, w których chcesz handlować.

W usłudze Market Finder znajdziesz wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego, który pomoże Ci zorientować się, jaki poziom trudności przedstawia prowadzenie firmy w Meksyku. Wskaźnik ten korzysta z wartości od 1 do 190, by pokazać, z jaką łatwością można uruchomić i prowadzić lokalną firmę w każdej gospodarce świata. Składa się na niego ocena dziesięciu aspektów, w tym łatwość podłączenia do sieci elektrycznej czy uzyskania kredytu oraz możliwość prowadzenia handlu transgranicznego.

Jeśli zamierzasz wejść na nowy rynek, dobrze jest poznać wyzwania związane z administracją, przepisami i logistyką, jakie możesz napotkać w danym miejscu. Spełnienie wymagań prawnych i opracowanie rozwiązań logistycznych jest znacznie łatwiejsze dzięki usłudze Market Finder, która zapewnia wiele narzędzi pomocy, takich jak dokładne poradniki i statystyki.

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services oferuje rozwiązania logistyczne, by pomóc firmom zapanować nad zależnością między popytem i podażą.

Uwaga

Materiały udostępnione w tej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. Aby uzyskać porady finansowe, podatkowe lub prawne, skonsultuj się ze specjalistą.