Zobacz, jak technologia może wspierać dobre procedury celne

Jak internetowe procedury celne ułatwiają eksport

1 W skrócie

Wyzwanie

Jeśli prowadzisz handel międzynarodowy, musisz wiedzieć, czy procedury celne danego kraju ułatwią, czy utrudnią bezpieczną i szybką dostawę produktów.

Cel

Dowiedzenie się, które kraje używają technologii przyspieszającej proces celny dla eksportera i importera, i dlaczego zastosowanie takiej technologii może zwiększyć wydajność Twojej firmy.

Pozytywny wpływ cyfrowych platform celnych

Zdigitalizowanie procedur celnych przekłada się na większą przejrzystość i wydajność standardowych procesów handlowych.

2 Technologia, która świadczy o dobrych procedurach celnych

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój handlu międzynarodowego. Zwiększyło to zapotrzebowanie na koordynację różnych grup i organizacji handlowych1. w rezultacie wiele krajów wdrożyło platformę typu „jedno okienko”.


 1. Elms i Low 2013 r. 

Definicja platformy typu „jedno okienko”

Zgodnie z definicją Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu1 jedno okienko to platforma, która pozwala partnerom handlowym na przesyłanie dokumentacji oraz innych istotnych informacji w ujednoliconej formie poprzez jeden punkt dostępu, by umożliwić przeprowadzenie procedur związanych z eksportem, importem i transportem.

Użytkownicy korzystający z tej platformy internetowej mogą ubiegać się o zezwolenia, upoważnienia i inne certyfikaty potrzebne do importu i eksportu towarów. Instytucje zintegrowane z systemem mają dostęp do dokumentów związanych z identyfikacją podatkową i rejestracją firmy. „Jedno okienko” jest znacznie sprawniejsze. Dzięki niemu małe, średnie i duże firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze oraz ograniczyć biurokrację.

Wdrożenie platformy typu „jedno okienko” pozwala na zmniejszenie opóźnień i zwiększenie przejrzystości w handlu. Jest to korzystne dla firm, które chcą szybko i bezpiecznie dostarczać swoje produkty do konsumentów.

Dane z raportu Doing Business również wskazują, że technologia przyspiesza procedurę odprawy celnej. Firmy działające w krajach dysponujących w pełni sprawnymi systemami elektronicznymi, dzięki którym można internetowo przesłać i przetwarzać przywozowe i wywozowe zgłoszenia celne, poświęcają mniej czasu na odprawę celną.

Przykładem może być Kolumbia, jeden z wielu krajów, które przyjęły system „jednego okienka”, by zwiększyć wydajność urzędów celnych.

System „jednego okienka” w Kolumbii

W Kolumbii na początku XXI wieku opracowano system „jednego okienka” na potrzeby handlu zagranicznego, by zapewnić skuteczną koordynację eksportu. Nazywa się on Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Kolumbijski system „jednego okienka” łączy poprzez platformę internetową 21 instytucji państwowych i trzy firmy prywatne, które zapewniają certyfikaty podpisu elektronicznego oraz informacje prawne, z importerami, eksporterami, urzędnikami celnymi i pośrednikami.

Zalety platformy typu „jedno okienko”

Powstanie platformy typu „jedno okienko” to wyraźny znak, że dany kraj stara się ułatwić handel importerom i eksporterom. Dlaczego? Ponieważ przygotowanie i konserwacja takiej platformy są kosztowne, a na jej utworzenie potrzeba około czterech lat.

„Jedno okienko” ma wiele zastosowań. Wynikające z niego korzyści przewyższają koszt opracowania kompleksowej struktury integrującej wiele podmiotów handlowych. Obejmują one:

 • Wyższe przychody
 • Wdrożenie technik zarządzania ryzykiem i jego kontrolę na poziomie instytucji państwowych
 • Zwiększoną przewidywalność
 • Obniżenie kosztów
 • Mniej opóźnień dla przedsiębiorców

 1. Światowa Organizacja Handlu 2013a 

3 Historie sukcesu związane z „jednym okienkiem”

Platforma typu „jedno okienko” pozwala firmom handlującymi z różnymi krajami na całym świecie oszczędzać czas i pieniądze. W wielu przypadkach czas potrzebny na odprawę towarów w urzędzie celnym został ograniczony z kilku dni do kilku godzin.

Gospodarki, które zdigitalizowały procedury celne, nie tylko znacznie skróciły czas potrzebny na przesyłanie towarów, ale także zachęciły firmy do nawiązania z nimi kontaktów handlowych.

Oto kilka przykładów:

Filipiny

Od wprowadzenia platformy typu „jedno okienko” czas odprawy celnej został zredukowany z 6–8 dni do 4–6 godzin w przypadku transportu towarów niewymagających deklaracji dotyczącej przedmiotów zabronionych1.

Albania

Wprowadzenie cyfrowego procesu kontroli granicznej opartego na ryzyku skróciło czas wydawania towarów w albańskich urzędach celnych o 7% i zwiększyło wartość importu o 7% między rokiem 2007 a 20122.

Singapur

Singapurskie „jedno okienko” TradeNet dla przedsiębiorców zajmujących się handlem było jednym z pierwszych takich systemów na świecie. Obecnie TradeNet obsługuje ponad 30 000 zgłoszeń dziennie. Przetwarza 99% zezwoleń w ciągu zaledwie 10 minut i pobiera wszystkie opłaty za pośrednictwem transakcji międzybankowych3.

Singapurskie firmy handlowe odnotowują oszczędności związane z przetwarzaniem dokumentów wynoszące od 25% do 30%4.

Szwecja

Szwecja była również jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły „jedno okienko” na poziomie ogólnokrajowym. Obecnie szwedzkie „jedno okienko” łączy urząd celny z biurem statystycznym i innymi ważnymi podmiotami handlu międzynarodowego5.

Odprawa celna towarów w Szwecji jest łatwa i przejrzysta. Przedsiębiorca przesyła zgłoszenie celne przez internet. Następnie urząd celny przetwarza odpowiednie informacje. Jeśli wymagana jest licencja lub zezwolenie od innych organów, prośba jest przesyłana automatycznie za pośrednictwem „jednego okienka”6.

Około 94% zgłoszeń celnych to zgłoszenia elektroniczne. z tej opcji korzysta około 12 000 firm i 7000 obywateli7. Platforma działa 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu i jest bezpłatna.

„Jedno okienko” ponad granicami państwowymi

Platformy typu „jedno okienko” obejmują teraz całe regiony geograficzne. Doprowadziło to do rozwoju zintegrowanych elektronicznie systemów regionalnych.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Kraje członkowskie ASEAN dążą do integracji krajowych platform typu „jedno okienko” umożliwiających elektroniczną wymianę informacji celnych i przyspieszających odprawę towarów.

Oczekuje się, że regionalne „jedno okienko” zmniejszy ogólne koszty handlu o 8%, a największe oszczędności będą wynikały z ograniczenia kosztów wysyłki dokumentacji8.

Do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) należą:

*Brunei * Filipiny * Indonezja * Kambodża * Laos * Malezja * Mjanma * Singapur * Tajlandia * Wietnam


 1. Maniego 1999 r. „Zielony korytarz” odprawy celnej towarów dotyczy procesu odprawy celnej bez rutynowej kontroli towarów. Prawo korzystania z „zielonego korytarza” przyznawane jest tylko określonym przedsiębiorcom i produktom, które spełniają wymogi kwalifikacyjne określone przez organy celne. Wymagania kwalifikacyjne mogą obejmować między innymi listę firm i produktów zatwierdzonych przez rząd, najlepszych importerów pod względem płatności cła oraz przedsiębiorców, którzy zawsze spełniali wszystkie wymagania. Przewożenie przez „zielony korytarz” towarów, które nie znajdują się na liście produktów dopuszczonych do takiej odprawy, to przestępstwo celne wiążące się z odpowiedzialnością administracyjną, a w niektórych przypadkach także karną. 

 2. Fernandes, Hillberry i Mendoza Alcantara 2015 r. 

 3. Neo i Leong 1994 r. 

 4. OECD 2009 r. 

 5. Szwedzkie „jedno okienko” łączy urząd celny z Krajowym Urzędem Handlu, Szwedzką Radą Rolnictwa, Inspektoratem Produktów Strategicznych Szwecji, Narodową Radą Podatkową, Krajowym Urzędem Skarbu Państwa, szwedzką policją, norweskim i rosyjskim urzędem celnym oraz Komisją Europejską. 

 6. http://www.tullverket.se/ 

 7. UNECE 2005 r. 

 8. USAID 2012 r. 

4 Technologia – spokój i bezpieczeństwo dla firmy

Zwiększona cyfryzacja handlu, która ogranicza potrzebę kontaktu z pracownikami urzędów celnych, ogranicza także możliwości przekupstwa i oszustw.

Firmy handlujące z krajami, w których wdrożono skomputeryzowaną obsługę celną, są znacznie mniej narażone na oszustwa ze strony celników.

Skomputeryzowane rozwiązania w zakresie przetwarzania dokumentów celnych oraz ogólna automatyzacja odpraw pozostawiają niewiele swobody urzędnikom, zmniejszając w ten sposób przestrzeń do korupcji.

Przykład:

Filipiny skutecznie przeciwdziałają korupcji w służbach celnych, wykorzystując nowoczesną technologię do ograniczania bezpośrednich kontaktów w urzędach celnych i nakładając wysokie kary na skorumpowanych urzędników.

Dzięki tym zmianom prawie 70% importu przechodzi przez „zielony korytarz” w ciągu zaledwie dwóch godzin1. Systemy „jednego okienka” można wdrożyć także po to, by ograniczyć monopol władzy urzędników celnych i zapobiegać korupcji w służbach celnych.

Automatyzacja i cyfryzacja systemów administracyjnych w dużym stopniu eliminuje monopol władzy funkcjonariuszy celnych.

Podsumowanie:

Firmy mogą bezpiecznie handlować z krajami, których rządy wdrożyły platformy typu „jedno okienko” na potrzeby procedur celnych. Cyfryzacja oznacza skrócenie czasu, przez jaki produkty pozostają w urzędach celnych, zwiększenie wydajności i ograniczenie korupcji. Nowoczesna technologia ma pozytywny wpływ na cały proces handlowy.


 1. Parayno 2004 r.