Kierowanie na słowa kluczowe w wielu językach i krajach

Przewodnik po rozszerzaniu i precyzowaniu list słów kluczowych kierowanych na różne kraje i języki

1 W skrócie

Wyzwanie

Wybranie słów kluczowych na potrzeby kampanii na nowych rynkach może być trudne bez zrozumienia lokalnych wzorców wyszukiwania, kultury i języka.

Cel

Uzyskanie informacji, jak poszerzyć i doprecyzować listę słów kluczowych, by dotrzeć do zagranicznych klientów.

Jak się do tego zabrać

Planer słów kluczowych to bezpłatne narzędzie Google, które pomaga tworzyć nowe lub rozszerzać istniejące listy słów kluczowych. To znakomite narzędzie dla firm pragnących stworzyć międzynarodowe kampanie, by rozszerzać działalność na nowe rynki.

Planer słów kluczowych pozwala na łatwe określenie liczby wyszukiwań słowa kluczowego i poziomu jego konkurencyjności w wielu krajach. Możesz porównać liczbę operacji wyszukiwania ze współczynnikami konwersji i odrzuceń w witrynie, czasem spędzanym w witrynie i danymi o ponownych wizytach, by znaleźć najbardziej skuteczne słowa kluczowe do wykorzystania w przyszłych kampaniach w sieci wyszukiwania. Planer słów kluczowych tworzy również listę propozycji słów kluczowych wraz z miesięczną liczbą operacji wyszukiwania – wystarczy tylko wybrać język lub kraj docelowy. Oto sposób na wykorzystanie Planera słów kluczowych do stworzenia skutecznych kampanii międzynarodowych:

Planer słów kluczowych pozwala:

 • Znaleźć dodatkowe słowa kluczowe – gdy chcesz dodać słowa kluczowe do istniejącej kampanii, możesz wyszukać propozycje słów kluczowych i grup reklam na podstawie haseł związanych z Twoimi produktami lub usługami, stronami docelowymi lub różnymi kategoriami produktów.

 • Uzyskać historyczne statystyki i prognozy natężenia ruchu – statystyki, takie jak liczba operacji wyszukiwania, pomogą Ci wybrać słowa kluczowe do wykorzystania w nowej lub istniejącej kampanii. Prognozy, np. szacowana liczba kliknięć i konwersji, pozwolą Ci oszacować, jaką skuteczność może osiągnąć lista słów kluczowych przy danej stawce i danym budżecie. Prognozy pomagają także przy określaniu wysokości stawek i budżetu.

Wskazówka

Do każdej kampanii powinien być przypisany tylko jeden język. Najlepszym sposobem na dotarcie do użytkowników posługujących się określonym językiem jest wykorzystanie słów kluczowych, reklam i stron docelowych w ich języku.

W dalszej części omówimy, jak korzystać z Planera słów kluczowych, by stworzyć fundament skutecznej kampanii.

2 Wyszukiwanie nowych słów kluczowych na podstawie wyrażenia, witryny lub kategorii

Planer słów kluczowych generuje najlepsze słowa kluczowe dla nowego rynku oraz umożliwia ich późniejsze uzupełnianie. Możesz na przykład użyć Planera słów kluczowych, by znaleźć bardziej szczegółowe słowa kluczowe, tzw. rozbudowane słowa kluczowe, które nie generują dużej liczby operacji wyszukiwania, ale często prowadzą do konwersji.

Rozbudowane słowa kluczowe to bardziej precyzyjne wyrażenia składające się z 3–5 słów, z których korzystają użytkownicy, gdy są bliżsi dokonania zakupu. Załóżmy na przykład, że ktoś wyszukuje hasło „krzesło do jadalni”. Po odwiedzeniu różnych stron internetowych, przyjrzeniu się stylom i porównaniu cen użytkownik zaczyna szukać „nowoczesnego krzesła do jadalni w stylu Eames”.

Znajdowanie słów kluczowych do kierowania reklam

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Planer słów kluczowych znajduje się na karcie Narzędzia na stronie głównej Google Ads.
 • Wpisz lub wklej co najmniej jedną z wymienionych poniżej informacji w polu wyszukiwania „Znajdź nowe słowa kluczowe” i po każdej z nich naciśnij Enter:
 • słowa lub wyrażenia, które opisują Twój produkt lub usługę

  • URL strony w witrynie lub całej witryny
  • Kliknij „Rozpocznij”, by uzyskać propozycje słów kluczowych.
  • Przejrzyj lub pobierz słowa kluczowe ze strony przeglądu planu.
 • Kliknij Wyświetl propozycje.

 • Przejrzyj słowa kluczowe na karcie propozycji grup reklam (jest domyślnie widoczna) lub na karcie propozycji słów kluczowych.

Dodawanie propozycji

Aby dodać więcej słów kluczowych do grupy reklam, kliknij grupę reklam, a następnie zaznacz pole wyboru obok słowa, które chcesz dodać, i kliknij „Dodaj do planu”.

Usuwanie propozycji

Aby usunąć słowo kluczowe z grupy reklam, przejdź na kartę słów kluczowych i wybierz grupę reklam, a następnie kliknij symbol X obok danego słowa kluczowego. Aby usunąć całą grupę reklam, przejdź na kartę grup reklam i kliknij symbol X obok danej grupy reklam.

Zmiana zakresu stawek

Dostosuj zakres maksymalnych stawek CPC, by uzyskać prognozę liczby kliknięć i kosztów dla słów kluczowych w swoim planie.

3 Uzyskiwanie prognoz i danych historycznych

Jeśli masz już listę słów kluczowych, możesz przyjrzeć się statystykom liczby operacji wyszukiwania, by uzyskać informacje na temat ich popularności. Możesz też pogrupować słowa kluczowe w grupy reklam.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij „Uzyskaj dane i prognozy dla słów kluczowych”.
 • W polu wyszukiwania „Uzyskaj dane i prognozy dla słów kluczowych” wpisz lub wklej listę słów kluczowych oddzielonych przecinkami albo znakami podziału wiersza. Pamiętaj, że te słowa kluczowe nie zostaną dodane do żadnej z istniejących kampanii na koncie.

 • Kliknij „Rozpocznij”, by zobaczyć prognozy.
 • Przejdź na kartę danych historycznych na górze strony, by uzyskać historyczne statystyki, takie jak średnią miesięczną liczbę wyszukiwań lub dane o ich konkurencyjności.

Wskazówka

Podczas tworzenia prognozy natężenia ruchu typy dopasowania słów kluczowych weźmiemy pod uwagę tylko wtedy, gdy będą one używane wraz ze słowami kluczowymi. Na przykład dodanie słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym spowoduje wyświetlenie prognozy skuteczności dla tego słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym.

4 Powielanie list słów kluczowych w celu uzyskania nowych słów kluczowych

Nie musisz ręcznie łączyć słów kluczowych. O wiele szybciej można powielić jedną lub kilka list słów kluczowych. Następnie można pobrać historyczne statystyki lub prognozy natężenia ruchu dla nowej listy połączonych słów kluczowych.

Załóżmy na przykład, że reklamujesz sieć luksusowych kurortów. Masz listę słów kluczowych dla lokalizacji geograficznych i drugą listę słów kluczowych opisujących Twoje ośrodki w następujący sposób:

Lista słów kluczowych 1 Lista słów kluczowych 2
Polska luksusowy ośrodek
Mielno hotele
Sopot ośrodek nad morzem

Połączymy słowa kluczowe z obu list i utworzymy nowe wyrażenia kluczowe, takie jak Mielno hotele czy Polska luksusowy ośrodek. Następnie możesz uzyskać dla nich prognozy natężenia ruchu lub historyczne statystyki.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij Powiel listy słów kluczowych, by uzyskać nowe słowa kluczowe.
 • W polu Lista 1 wpisz słowa kluczowe (po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami). W polu Lista 2 wpisz inną listę słów kluczowych, którą chcesz połączyć z pierwszą listą. Te słowa kluczowe również należy wpisać po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami. Aby powielić kilka list, kliknij symbol X, aby dodać więcej pól.
 • Kliknij Wyświetl prognozy, by zobaczyć prognozy natężenia ruchu, np. przewidywaną liczbę kliknięć lub wyświetleń, dla połączonych wyrażeń kluczowych. Możesz też kliknąć Pokaż liczbę operacji wyszukiwania, by wyświetlić historyczne statystyki połączonych wyrażeń kluczowych, takie jak miesięczna liczba operacji wyszukiwania lub dane o konkurencyjności.

5 Informacje o prognozach słów kluczowych

Jeśli masz już listę słów kluczowych, możesz wpisać je samodzielnie lub przesłać w pliku CSV, by uzyskać prognozy dotyczące kliknięć i kosztów dla Twojego konta Google Ads i wybranej przez Ciebie stawki.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

Kliknięcia

Liczba możliwych kliknięć, które reklamy mogą uzyskać każdego dnia, jeśli dane słowo kluczowe spowodowałoby wyświetlanie reklamy.

Wyświetlenia (Wyśw.)

Możliwa liczba wyświetleń reklamy w ciągu dnia. Jedno wyświetlenie jest liczone za każdym razem, gdy reklama pojawi się na stronie wyników wyszukiwania.

Udział w wyświetleniach reklam

Liczba uzyskanych wyświetleń podzielona przez całkowitą liczbę wyszukiwań w lokalizacji i w sieci, na które kierujesz reklamy, przy ścisłym dopasowaniu do słowa kluczowego w ostatnim miesiącu kalendarzowym. Pamiętaj, że kolumna udziału w wyświetleniach reklamy w Planerze słów kluczowych jest inna niż kolumny udziału w wyświetleniach i udziału w wyświetleniach przy dopasowaniu ścisłym w zarządzaniu kampanią. Kolumny widoczne w zarządzaniu kampanią są oparte na liczbie wyświetleń, które można było uzyskać w przypadku danego słowa kluczowego. W Planerze słów kluczowych udział w wyświetleniach reklamy jest obliczany na podstawie liczby operacji wyszukiwania konkretnego słowa kluczowego. Kiedy widzisz łącznik (-) w kolumnie udziału w wyświetleniach reklamy, oznacza to, że brakowało nam danych do wyliczenia tej liczby.

Średnia pozycja (Śr. poz.)

Średnia pozycja na stronie wyników wyszukiwania, na której reklama może się pojawić dzięki danemu słowu kluczowemu. Najwyższa pozycja na pierwszej stronie wyników wyszukiwania jest oznaczona jako „1”. Słowa kluczowe o średniej pozycji 1–8 zazwyczaj powodują wyświetlanie reklam na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, średnia pozycja 9–16 oznacza wyświetlanie reklam na drugiej stronie itd. Średnia pozycja „1,7” oznacza, że reklama zwykle wyświetla się na pozycji 1 lub 2. Średnie pozycje reklam nie są stałe. Mogą się zmieniać w zależności od różnych czynników skuteczności.

Koszt

Średnia kwota możliwych dziennych wydatków na dane słowo kluczowe.

Współczynnik klikalności (CTR)

Stosunek liczby kliknięć uzyskanych przez reklamę do liczby jej wyświetleń.

Średni koszt kliknięcia (Śr. CPC)

Średnia kwota, jaką możesz zapłacić za kliknięcie. Ostateczna kwota pobierana za kliknięcie, czyli tzw. rzeczywisty koszt kliknięcia (rzeczywisty CPC), jest automatycznie dostosowywana, więc płacisz tylko o jeden grosz więcej niż wynosi minimalna kwota wymagana do utrzymania pozycji reklamy. Z tego powodu wyświetlana kwota może być niższa niż ogólny prognozowany zakres kosztów wszystkich słów kluczowych lub stawka CPC ustawiona w danej grupie reklam.

Konwersje (Wszystkie konw.)

Szacunkowa łączna liczba konwersji, jaką mogą wygenerować dane słowa kluczowe. Domyślnie używany jest Twój historyczny współczynnik łącznej szacunkowej liczby konwersji, ale możesz to zmienić.

Średni koszt pozyskania (Śr. szac. CPA)

Prognozowany koszt podzielony przez liczbę konwersji, jakie możesz uzyskać.

Łączna wartość konwersji (Łączna wartość konw.)

Łączna wartość spodziewanych konwersji dla danych słów kluczowych. Domyślnie używane są historyczne dane o średniej wartości konwersji, ale możesz to zmienić.

Zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)

Łączna wartość konwersji, jaką możesz uzyskać, podzielona przez przewidywany koszt reklam.

Pamiętaj, że takie historyczne statystyki jak średnia miesięczna liczba operacji wyszukiwania wyświetlają się tylko dla dopasowania ścisłego. Załóżmy na przykład, że Twoje słowo kluczowe to „gorzka czekolada”. Jeśli chcesz sprawdzić jego średnią miesięczną liczbę operacji wyszukiwania, pokażemy Ci te same statystyki dla dopasowania ścisłego – niezależnie od tego, czy słowo kluczowe „gorzka czekolada” ma ustawione dopasowanie przybliżone, ścisłe czy do wyrażenia.

Z kolei prognozy natężenia ruchu (np. kliknięcia, koszt) uwzględniają typy dopasowania słów kluczowych. Na przykład na liście słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym bierzemy pod uwagę wszystkie przypadki pokrywania się tych słów kluczowych.

Wyświetlanie prognoz według urządzenia

Po wyświetleniu prognoz dla słów kluczowych lub kampanii możesz wyświetlić zestawienie tych prognoz według urządzenia. Aby to zrobić:

 • Wpisz stawkę w polu tekstowym u góry.
 • Aby wyświetlić prognozy w podziale na urządzenia, kliknij kartę Urządzenia nad wykresem.

Możesz użyć kolumny Dostosowanie stawek, by zwiększyć lub zmniejszyć stawkę mobilną o wartość procentową. W kolumnach obok zobaczysz, jak dostosowanie stawki mobilnej wpływa na prognozy, np. kliknięcia, wyświetlenia, koszt, współczynnik klikalności, średni koszt kliknięcia i średnią pozycję.

Wyświetlanie prognoz według lokalizacji

Możesz też pogrupować prognozy według lokalizacji. Aby to zrobić:

 • Kliknij kartę Lokalizacja. Domyślnie zobaczysz tabelę z prognozami przedstawionymi według wybranych lokalizacji.

 • Aby wyświetlić dokładniejszy segment geograficzny wybranych lokalizacji, taki jak region, stan, województwo lub miasto, wybierz jedną z kategorii z menu Lokalizacja na tej samej karcie. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko segmenty geograficzne, które istnieją we wszystkich wybranych lokalizacjach. Pozostałe będą wyszarzone.

6 Zawężanie list słów kluczowych

Po utworzeniu planu możesz zmieniać i zawężać propozycje grup reklam i słów kluczowych, by uzyskać jeszcze dokładniejsze informacje o potencjalnej skuteczności słów kluczowych. Każda kampania zawiera grupy reklam. Te z kolei zawierają słowa kluczowe pojawiające się w reklamach i kierujące użytkowników do strony docelowej.

Możesz łatwo zmienić typ dopasowania wszystkich słów kluczowych w grupie reklam z przybliżonego na ścisłe, by sprawdzić, czy słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym mogłyby skuteczniej pomagać Ci w realizacji celów reklamowych.

Jak to zrobić

Utwórz plan za pomocą jednej z opcji w Planerze słów kluczowych, a następnie kliknij Sprawdź plan po prawej stronie.

Dodawanie nowych grup reklam lub słów kluczowych

 • Kliknij +Dodaj słowa kluczowe.
 • Aby dodać nową grupę reklam, wpisz jej nazwę oraz słowa kluczowe w odpowiednich polach. Aby dodać słowa kluczowe do istniejącej grupy reklam, wybierz jej nazwę i wpisz słowa kluczowe w odpowiednim polu – po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami.
 • Kliknij Zapisz.

Zmiana typów dopasowania słów kluczowych

 • Jeśli chcesz zmienić typy dopasowania słów kluczowych w wybranych grupach reklam, zaznacz pola obok grup reklam, w których chcesz wprowadzić zmiany, i kliknij menu Typy dopasowania.
 • Kliknij Wybrane, by zmienić typ dopasowania słów kluczowych w wybranych grupach reklam. Wybierz Wszystkie, by zmienić typ dopasowania wszystkich słów kluczowych w planie.
 • Wybierz Dopasowanie przybliżone, Dopasowanie ścisłe lub Dopasowanie do wyrażenia, w zależności od tego, jaki typ dopasowania chcesz ustawić w wybranej grupie reklam.
 • Kliknij Tak, by zastosować zmiany.

Informacje o typach dopasowania słów kluczowych

Dopasowanie przybliżone

To domyślny typ dopasowania przypisany do wszystkich słów kluczowych. Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania synonimów, podobnych wyszukiwań, haseł z błędną pisownią i innych trafnych odmian.

Przykładowe słowo kluczowe: kapelusze damskie
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze dla kobiet sklep

Dopasowanie do wyrażenia

Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania wyrażenia i jego zbliżonych odmian.

Oznaczenie: "słowo kluczowe"
Przykładowe słowo kluczowe: "kapelusze damskie"
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze damskie sklep

Dopasowanie ścisłe

Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania dokładnego hasła i jego bliskich odmian.

Oznaczenie: [słowo kluczowe]
Przykładowe słowo kluczowe: [kapelusze damskie]
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze damskie

Dopasowanie wykluczające

Reklamy mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania haseł niezawierających danego terminu.

Oznaczenie: -słowo kluczowe
Przykładowe słowo kluczowe: -damskie
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze kowbojskie

Modyfikator dopasowania przybliżonego

Dodanie do kampanii zmodyfikowanych słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym może doprowadzić do zwiększenia liczby kliknięć i konwersji na poziomie porównywalnym do ROI słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia. Zmodyfikowane dopasowanie przybliżone sprawia, że nie potrzebujesz tak wielu słów kluczowych jak w dopasowaniu do wyrażenia i w dopasowaniu ścisłym, ponieważ każde słowo kluczowe odpowiada większej liczbie odmian o różnej pisowni i kolejności słów. Aby użyć zmodyfikowanego dopasowania przybliżonego, umieść znak plusa (+) przed co najmniej jednym wyrazem w słowie kluczowym w dopasowaniu przybliżonym. Wyrazy poprzedzone znakiem plusa (+) muszą pojawić się w wyrażeniu kluczowym wpisanym przez użytkownika w identycznej wersji lub jej bliskiej odmianie.

Oznaczenie: +słowo kluczowe
Przykładowe słowo kluczowe: +kapelusze +damskie
Przykładowe wyszukiwanie: damskie kapelusze

Dodatkowe materiały: