Kierowanie na słowa kluczowe w wielu językach i krajach

Przewodnik po rozszerzaniu i precyzowaniu list słów kluczowych kierowanych na różne kraje i języki

1 W skrócie

Wyzwanie

Kiedy wchodzisz na nowy rynek, musisz wybrać najodpowiedniejsze słowa kluczowe na podstawie wzorców wyszukiwania, uwarunkowań kulturowych i języka konsumentów, do których chcesz docierać.

Cel

Uzyskanie informacji, jak poszerzyć i doprecyzować listę słów kluczowych na każdym rynku.

Jak się za to zabrać

Kiedy rozszerzasz działalność na nowe rynki, niezbędne do osiągnięcia sukcesu jest skonfigurowanie kierowania na słowa kluczowe dla poszczególnych krajów i języków. Planer słów kluczowych to bezpłatne narzędzie Google, które pomaga tworzyć nowe lub rozszerzać istniejące listy słów kluczowych.

Planer słów kluczowych pozwala na łatwe określenie liczby wyszukiwań słowa kluczowego i poziomu jego konkurencyjności w wielu krajach. Możesz porównać liczbę operacji wyszukiwania ze współczynnikami konwersji i odrzuceń w witrynie, czasem spędzanym w witrynie i danymi o ponownych wizytach, by znaleźć najbardziej skuteczne słowa kluczowe do wykorzystania w przyszłych kampaniach w sieci wyszukiwania. Możesz wybrać słowa kluczowe według kraju i języka. Wpisz pierwsze słowo kluczowe i wybierz język lub kraje docelowe, a Planer słów kluczowych wyświetli listę propozycji słów kluczowych i miesięczną liczbę operacji wyszukiwania dla każdego z nich.

Planer słów kluczowych pozwala:

 • Znaleźć dodatkowe słowa kluczowe – gdy chcesz dodać słowa kluczowe do istniejącej kampanii, możesz wyszukać propozycje słów kluczowych i grup reklam na podstawie haseł związanych z Twoimi produktami lub usługami, stronami docelowymi lub różnymi kategoriami produktów.

 • Uzyskać historyczne statystyki i prognozy natężenia ruchu – statystyki, takie jak liczba operacji wyszukiwania, pomogą Ci wybrać słowa kluczowe do wykorzystania w nowej lub istniejącej kampanii. Możesz wyświetlić prognozy, np. szacowaną liczbę kliknięć i konwersji, by ocenić, jaką skuteczność może osiągnąć lista słów kluczowych przy danej stawce i danym budżecie. Prognozy pomagają także przy określaniu wysokości stawek i budżetu.

Wskazówka

Do każdej kampanii powinien być przypisany tylko jeden język. Jeśli chcesz docierać do użytkowników posługujących się określonym językiem, słowa kluczowe, reklamy i strony docelowe powinny być w tym języku.

W dalszej części omówimy, jak korzystać z Planera słów kluczowych, by stworzyć fundament skutecznej kampanii.

2 Wyszukiwanie nowych słów kluczowych na podstawie wyrażenia, witryny lub kategorii

Market Finder przedstawi Ci na początek najważniejsze zlokalizowane słowa kluczowe, które pomogą odbiorcom na nowych rynkach znaleźć Twoją firmę. Z czasem możesz rozwinąć tę listę. Możesz na przykład użyć Planera słów kluczowych, by znaleźć bardziej szczegółowe słowa kluczowe, tzw. rozbudowane słowa kluczowe, które nie generują dużej liczby operacji wyszukiwania, ale często prowadzą do konwersji.

Rozbudowane słowa kluczowe to bardziej precyzyjne wyrażenia składające się z 3–5 słów, z których korzystają użytkownicy, gdy są bliżsi dokonania zakupu. Załóżmy na przykład, że ktoś wyszukuje hasło „krzesło do jadalni”. Po odwiedzeniu różnych stron internetowych, przyjrzeniu się stylom i porównaniu cen użytkownik zawęża opcje i zaczyna szukać „nowoczesnego krzesła do jadalni w stylu Eames”.

Znajdowanie słów kluczowych do kierowania reklam

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij Wyszukaj propozycje nowych słów kluczowych i grup reklam.
 • W polach, które się pojawią, wpisz następujące informacje (nie muszą być wszystkie):

  • słowa lub wyrażenia opisujące reklamowaną ofertę
  • URL strony w witrynie lub URL witryny
  • kategorię produktu lub usługi
 • Kliknij Wyświetl propozycje.

 • Przejrzyj słowa kluczowe na karcie propozycji grup reklam (jest domyślnie widoczna) lub na karcie propozycji słów kluczowych.

Dodawanie propozycji

Aby dodać więcej słów kluczowych do grupy reklam, kliknij grupę reklam, a następnie podwójną strzałkę » obok słowa kluczowego, które chcesz dodać.

Usuwanie propozycji

Aby usunąć słowo kluczowe z grupy reklam, kliknij grupę reklam, a następnie symbol X obok słowa kluczowego, które chcesz usunąć. Aby usunąć całą grupę reklam, kliknij symbol X obok danej grupy reklam.

Zmiana zakresu stawek

Dostosuj zakres maksymalnych stawek CPC, by uzyskać prognozę liczby kliknięć i kosztów dla słów kluczowych w swoim planie.

3 Sprawdzanie danych o liczbie operacji wyszukiwania i jej zmianach

Jeśli masz już listę słów kluczowych, możesz wpisać je samodzielnie lub przesłać w pliku CSV, by dowiedzieć się, jak często są wyszukiwane. Możesz na przykład wpisać listę słów kluczowych i wyświetlić dla nich statystyki liczby operacji wyszukiwania. Możesz też pogrupować słowa kluczowe w grupy reklam.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij Sprawdź dane o liczbie operacji wyszukiwania i jej zmianach.
 • Wpisz listę słów kluczowych (po jednym w wierszu lub oddzielając je przecinkami). Możesz też kliknąć Wybierz plik, by przesłać plik CSV ze słowami kluczowymi. Pamiętaj, że te słowa kluczowe nie zostaną dodane do żadnej z istniejących kampanii na koncie.
 • Kliknij Pokaż liczbę operacji wyszukiwania, by uzyskać historyczne statystyki, takie jak średnie miesięczne liczby operacji wyszukiwania słów kluczowych lub dane o ich konkurencyjności. Aby wyświetlić te słowa kluczowe uporządkowane według grup reklam, w uzyskanych wynikach kliknij kartę „Propozycje grup reklam”.

Wskazówka

Jeśli używasz typów dopasowania słów kluczowych, przy wyliczaniu prognoz natężenia ruchu uwzględnimy tylko wybrany typ dopasowania. Jeśli dodasz słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym, zobaczysz prognozy skuteczności dla tego słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym.

4 Powielanie list słów kluczowych, by uzyskać nowe słowa kluczowe

Nie musisz ręcznie łączyć słów kluczowych. O wiele szybciej można powielić jedną lub kilka list słów kluczowych. Następnie można pobrać historyczne statystyki lub prognozy natężenia ruchu dla nowej listy połączonych słów kluczowych.

Załóżmy na przykład, że reklamujesz sieć luksusowych kurortów. Masz listę słów kluczowych dla lokalizacji geograficznych i drugą listę słów kluczowych opisujących Twoje ośrodki w następujący sposób:

Lista słów kluczowych 1 Lista słów kluczowych 2
Polska luksusowy ośrodek
Mielno hotele
Sopot ośrodek nad morzem

Połączymy słowa kluczowe z obu list i utworzymy nowe wyrażenia kluczowe, takie jak Mielno hotele czy Polska luksusowy ośrodek. Następnie możesz uzyskać dla nich prognozy natężenia ruchu lub historyczne statystyki.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij Powiel listy słów kluczowych, by uzyskać nowe słowa kluczowe.
 • W polu Lista 1 wpisz słowa kluczowe (po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami). W polu Lista 2 wpisz inną listę słów kluczowych, którą chcesz połączyć z pierwszą listą. Te słowa kluczowe również należy wpisać po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami. Aby powielić kilka list, kliknij symbol X, aby dodać więcej pól.
 • Kliknij Wyświetl prognozy, by zobaczyć prognozy natężenia ruchu, np. przewidywaną liczbę kliknięć lub wyświetleń, dla połączonych wyrażeń kluczowych. Możesz też kliknąć Pokaż liczbę operacji wyszukiwania, by wyświetlić historyczne statystyki połączonych wyrażeń kluczowych, takie jak miesięczna liczba operacji wyszukiwania lub dane o konkurencyjności.

5 Sprawdzanie prognoz liczby kliknięć i kosztów

Jeśli masz już listę słów kluczowych, możesz wpisać je samodzielnie lub przesłać w pliku CSV, by uzyskać prognozy dotyczące kliknięć i kosztów dla Twojego konta Google Ads i wybranej przez Ciebie stawki.

Jak to zrobić

Aby skorzystać z Planera słów kluczowych, zaloguj się na konto Google Ads.

 • Kliknij Wpisz lub prześlij listę słów kluczowych, by wyświetlić prognozy.
 • Wpisz listę słów kluczowych, po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami. Możesz też kliknąć Wybierz plik, by przesłać plik CSV ze słowami kluczowymi. Pamiętaj, że te słowa kluczowe nie zostaną dodane do żadnej z istniejących kampanii na koncie.

 • Kliknij Pobierz prognozy. – Możesz teraz zmienić stawkę, by zobaczyć zaktualizowaną prognozę. Aby to zrobić, wpisz nową stawkę i naciśnij Enter. Możesz też wpisać budżet dzienny. – Możesz także zobaczyć łączną prognozę dla nowych słów kluczowych oraz kampanii i słów kluczowych na koncie. Kliknij Słowa kluczowe z konta w menu po lewej stronie, a następnie Wybierz z konta, by wybrać kampanie lub słowa kluczowe. Gdy pojawią się prognozy, kliknij Wszystkie słowa kluczowe po lewej stronie, aby zobaczyć łączne prognozy.


Co oznaczają prognozy

Kliknięcia

Liczba możliwych kliknięć, które reklamy mogą uzyskać każdego dnia, jeśli dane słowo kluczowe spowodowałoby wyświetlanie reklamy.

Wyświetlenia (Wyśw.)

Możliwa liczba wyświetleń reklamy w ciągu dnia. Jedno wyświetlenie jest liczone za każdym razem, gdy reklama pojawi się na stronie wyników wyszukiwania.

Średnia pozycja (Śr. poz.)

Średnia pozycja na stronie wyników wyszukiwania, na której reklama może się pojawić dzięki danemu słowu kluczowemu. Najwyższa pozycja na pierwszej stronie wyników wyszukiwania jest oznaczona jako „1”. Słowa kluczowe o średniej pozycji 1–8 zazwyczaj powodują wyświetlanie reklam na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, pozycja 9–16 oznacza wyświetlanie reklam na drugiej stronie itd. Średnia pozycja „1,7” oznacza, że reklama zwykle wyświetla się na pozycji 1 lub 2. Średnie pozycje reklam nie są stałe. Mogą się zmieniać w zależności od różnych czynników skuteczności.

Koszt

Średnia kwota możliwych dziennych wydatków na dane słowo kluczowe.

Współczynnik klikalności (CTR)

Stosunek liczby kliknięć uzyskanych przez reklamę do liczby jej wyświetleń.

Średni koszt kliknięcia (śr. CPC)

Średnia kwota, jaką możesz zapłacić za kliknięcie. Ostateczna kwota pobierana za kliknięcie, czyli tzw. rzeczywisty koszt kliknięcia (rzeczywisty CPC), jest automatycznie dostosowywana, więc płacisz tylko o jeden grosz więcej niż wynosi minimalna kwota wymagana do utrzymania pozycji reklamy. Z tego powodu wyświetlana kwota może być niższa niż ogólny prognozowany zakres kosztów wszystkich słów kluczowych lub stawka CPC ustawiona w danej grupie reklam.

Konwersje (Wszystkie konw.)

Szacunkowa łączna liczba konwersji, jaką mogą wygenerować dane słowa kluczowe. Domyślnie używany jest Twój historyczny współczynnik łącznej szacunkowej liczby konwersji, ale możesz to zmienić.

Średni koszt pozyskania (Śr. szac. CPA)

Prognozowany koszt podzielony przez liczbę konwersji, jakie możesz uzyskać.

Łączna wartość konwersji (Łączna wartość konw.)

Łączna wartość spodziewanych konwersji dla danych słów kluczowych. Domyślnie używane są historyczne dane o średniej wartości konwersji, ale możesz to zmienić.

Zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)

Łączna wartość konwersji, jaką możesz uzyskać, podzielona przez przewidywany koszt reklam.

Pamiętaj, że takie historyczne statystyki jak średnia miesięczna liczba operacji wyszukiwania wyświetlają się tylko dla dopasowania ścisłego. Załóżmy na przykład, że Twoje słowo kluczowe to „gorzka czekolada”. Jeśli chcesz sprawdzić jego średnią miesięczną liczbę operacji wyszukiwania, pokażemy Ci te same statystyki dla dopasowania ścisłego – niezależnie od tego, czy słowo kluczowe „gorzka czekolada” ma ustawione dopasowanie przybliżone, ścisłe czy do wyrażenia.

Z kolei prognozy natężenia ruchu (np. kliknięcia, koszt) uwzględniają typy dopasowania słów kluczowych. Na przykład na liście słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym bierzemy pod uwagę wszystkie przypadki pokrywania się tych słów kluczowych.

Wyświetlanie prognoz według urządzenia

Po wyświetleniu prognoz dla słów kluczowych lub kampanii możesz wyświetlić zestawienie tych prognoz według urządzenia. Aby to zrobić:

 • Wpisz stawkę w polu tekstowym u góry.
 • Aby wyświetlić prognozy w podziale na urządzenia, kliknij kartę Urządzenia nad wykresem.

Możesz użyć kolumny Dostosowanie stawek, by zwiększyć lub zmniejszyć stawkę mobilną o wartość procentową. W kolumnach obok zobaczysz, jak dostosowanie stawki mobilnej wpływa na prognozy, np. kliknięcia, wyświetlenia, koszt, współczynnik klikalności, średni koszt kliknięcia i średnią pozycję.

Wyświetlanie prognoz według lokalizacji

Możesz też pogrupować prognozy według lokalizacji. Aby to zrobić:

 • Kliknij kartę Lokalizacja. Domyślnie zobaczysz tabelę z prognozami przedstawionymi według wybranych lokalizacji.

 • Aby wyświetlić dokładniejszy segment geograficzny wybranych lokalizacji, taki jak region, stan, województwo lub miasto, wybierz jedną z kategorii z menu Lokalizacja na tej samej karcie. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko segmenty geograficzne, które istnieją we wszystkich wybranych lokalizacjach. Pozostałe będą wyszarzone.

6 Zawężanie list słów kluczowych

Po utworzeniu planu możesz zmieniać i zawężać propozycje grup reklam i słów kluczowych, by uzyskać jeszcze dokładniejsze informacje o potencjalnej skuteczności słów kluczowych. Każda kampania zawiera grupy reklam. Te z kolei zawierają słowa kluczowe pojawiające się w reklamach i kierujące użytkowników do strony docelowej.

Możesz łatwo zmienić typ dopasowania wszystkich słów kluczowych w grupie reklam z przybliżonego na ścisłe, by sprawdzić, czy słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym mogłyby skuteczniej pomagać Ci w realizacji celów reklamowych.

Jak to zrobić

Utwórz plan za pomocą jednej z opcji w Planerze słów kluczowych, a następnie kliknij Sprawdź plan po prawej stronie.

Dodawanie nowych grup reklam lub słów kluczowych

 • Kliknij +Dodaj słowa kluczowe.
 • Aby dodać nową grupę reklam, wpisz jej nazwę oraz słowa kluczowe w odpowiednich polach. Aby dodać słowa kluczowe do istniejącej grupy reklam, wybierz jej nazwę i wpisz słowa kluczowe w odpowiednim polu. Wpisz słowa kluczowe (po jednym w wierszu lub oddzielone przecinkami).
 • Kliknij Zapisz.

Zmiana typów dopasowania słów kluczowych

 • Jeśli chcesz zmienić typy dopasowania słów kluczowych w wybranych grupach reklam, zaznacz pola obok grup reklam, w których chcesz wprowadzić zmiany, i kliknij menu Typy dopasowania.
 • Kliknij Wybrane, by zmienić typ dopasowania słów kluczowych w wybranych grupach reklam. Wybierz Wszystkie, by zmienić typ dopasowania wszystkich słów kluczowych w planie.
 • Wybierz Dopasowanie przybliżone, Dopasowanie ścisłe lub Dopasowanie do wyrażenia, w zależności od tego, jaki typ dopasowania chcesz ustawić w wybranej grupie reklam.
 • Kliknij Tak, by zastosować zmiany.

Informacje o typach dopasowania słów kluczowych

Dopasowanie przybliżone

To domyślny typ dopasowania przypisany do wszystkich słów kluczowych. Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania synonimów, podobnych wyszukiwań, haseł z błędną pisownią i innych trafnych odmian.

Przykładowe słowo kluczowe: kapelusze damskie
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze dla kobiet sklep

Dopasowanie do wyrażenia

Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania wyrażenia i jego zbliżonych odmian.

Oznaczenie: "słowo kluczowe"
Przykładowe słowo kluczowe: "kapelusze damskie"
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze damskie sklep

Dopasowanie ścisłe

Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania dokładnego hasła i jego bliskich odmian.

Oznaczenie: [słowo kluczowe]
Przykładowe słowo kluczowe: [kapelusze damskie]
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze damskie

Dopasowanie wykluczające

Reklamy mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania haseł niezawierających danego terminu.

Oznaczenie: -słowo kluczowe
Przykładowe słowo kluczowe: -damskie
Przykładowe wyszukiwanie: kapelusze kowbojskie

Modyfikator dopasowania przybliżonego

Dodanie do kampanii zmodyfikowanych słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym pomoże Ci uzyskać więcej kliknięć i konwersji przy ROI porównywalnym do ROI słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia. W porównaniu do list zawierających tylko słowa kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia i w dopasowaniu ścisłym, użycie zmodyfikowanego dopasowania przybliżonego może znacznie zmniejszyć liczbę potrzebnych słów kluczowych. Przy takim dopasowaniu każde słowo kluczowe odpowiada niezliczonej liczbie odmian o różnej pisowni i kolejności słów. Aby użyć zmodyfikowanego dopasowania przybliżonego, umieść znak plusa (+) przed co najmniej jednym wyrazem w słowie kluczowym w dopasowaniu przybliżonym. Słowa poprzedzone znakiem plusa (+) muszą pojawić się w wyrażeniu kluczowym wpisanym przez użytkownika w identycznej wersji lub jej bliskiej odmianie.

Oznaczenie: +słowo kluczowe
Przykładowe słowo kluczowe: +kapelusze +damskie
Przykładowe wyszukiwanie: damskie kapelusze

Dodatkowe materiały: