Lokalizacja treści na najwyższym poziomie – przewodnik

Zapewnianie stałej wysokiej jakości zlokalizowanych treści

1 W skrócie

Wyzwanie

Wizerunek Twojej firmy powinien być spójny na całym świecie. Przekaz powinien pozostawać bez przekłamań w języku, jakiego używasz do komunikacji z klientami. Gdy już wybierzesz zewnętrzne agencje lub zespół wewnętrzny do wykonania tłumaczenia, zastanów się, w jaki sposób będziesz oceniać, ulepszać i utrzymywać odpowiednią jakość przekładu w trakcie całego procesu lokalizacji.

Cel

Stałe porównywanie, ulepszanie i utrzymywanie jakości tłumaczeń, by mieć pewność, że użytkownicy są wszędzie obsługiwani w identyczny sposób, a Twoja marka ma spójny wizerunek na całym świecie.

Jak się do tego zabrać

Zastosowanie poniższych wskazówek pozwoli na systematyczne kontrolowanie jakości w trakcie projektu lokalizacyjnego.

Zacznij od określenia skali projektu lokalizacyjnego. Zadaj sobie następujące pytania:

  • Jakimi zasobami i narzędziami tłumaczeniowymi dysponujemy?
  • W jaki sposób pozyskamy doświadczonych tłumaczy i redaktorów?
  • Kto będzie nadzorować kontrolę jakości lokalizacji?

2 Wybór zespołu i klasyfikacja treści

Opisane niżej czynności odchodzą od podstawowej kontroli jakości na rzecz zaawansowanych, starannie opracowanych strategii.

Krok 1. Zebranie dobrego zespołu tłumaczy

Niezależnie od tego, czy masz własny zespół tłumaczy, czy korzystasz z usług zewnętrznej agencji, poniższe wskazówki podpowiedzą Ci, jak zadbać o dobrą jakość tłumaczeń:

Korzystaj z usług tłumaczy będących rodzimymi użytkownikami języka

Dla każdego języka, na który tłumaczysz teksty, znajdź tłumaczy, dla których dany język jest językiem ojczystym. Stanowi to gwarancję jakości i poprawności tłumaczeń.

W razie potrzeby zatrudnij specjalistów

Jeśli Twoje materiały zawierają specjalistyczne terminy, np. związane z produktami i usługami B2B, technicznymi lub branżowymi, poszukaj tłumaczy, którzy mają doświadczenie w przekładzie takich treści.

Zapewnij tłumaczom odpowiednie materiały

Udostępniaj tłumaczom aktualne glosariusze i wskazówki redakcyjne związane z produktem i lokalizacją, aktualizowane w taki sposób, by uwzględnić specyfikę lokalnego rynku.

Krok 2. Określenie typów treści i ustalenie ich priorytetów pod kątem lokalizacji

Jest mało prawdopodobne, że w procesie kontroli jakości uda się sprawdzić każde przetłumaczone słowo. Dlatego dokonaj oceny lokalizowanych treści, by określić ich typ i priorytety w procesie weryfikacji.

Typ treści Definicja Przykłady Priorytet w procesie weryfikacji
Budowanie marki i marketing Treści wspomagające docieranie do klienta i sprzedaż. Strona internetowa, materiały sprzedażowe, kampanie marketingowe, slogany, wezwania do działania Wysoki

To najczęściej najbardziej widoczne treści. Są one skierowane do nowych i potencjalnych klientów, którzy mogą nie być jeszcze lojalni wobec marki.
Informacje prawne Treści, które powiadamiają klienta o wymogach prawnych, zawierają umowy prawne lub są wymagane ze względu na zgodność z przepisami Umowy dotyczące prywatności, kontrakty, formularze i inne informacje prawne Wysoki

Nieprawidłowe tłumaczenie może spowodować problemy prawne.

Wskazówka: takie tłumaczenia powinny być zlecane tłumaczom specjalizującym się w treściach prawnych i weryfikowane przez dział prawny.
Interfejs użytkownika i aplikacja mobilna Interfejs lub aplikacja stworzone przez Twoją firmę dla klientów Panel lub interfejs, samodzielna aplikacja mobilna Różny

Przeanalizuj dane o ruchu i użytkowaniu. Im bardziej widoczna jest treść, tym wyższy priorytet w procesie weryfikacji należy jej nadać.
Pomoc Treści, które pomagają klientom samodzielnie rozwiązywać problemy Podręczniki, przewodniki użytkownika, centra pomocy Różny

Sprawdź, jaki odsetek klientów korzysta z tych treści w każdym języku, i na tej podstawie ustal priorytety.

3 Kontrola jakości

Krok 3. Opracowanie procesu kontroli jakości

Optymalny proces kontroli jakości obejmuje dwa najważniejsze etapy:

a. Weryfikacja lingwistyczna

Tłumaczenie powinno zawierać ten sam przekaz co materiał źródłowy. Sprawdź, czy terminologia jest spójna i odpowiada glosariuszowi, czy zastosowano odpowiednie czcionki zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi itp.

Szczegóły procedury będą zależeć od zakresu projektów lokalizacyjnych. Na przykład:

Lokalizacja jednorazowa

Specjalista, dla którego dany język jest językiem ojczystym, sprawdza tłumaczenie, najlepiej używając komputerowego narzędzia wspomagającego (CAT), dzięki czemu kolejni weryfikatorzy będą mogli korzystać z jego pracy.

Objętość projektów niska do średniej

Agencja dostarcza tłumaczenie i zapewnia ostateczną weryfikację treści. Tłumaczenia i weryfikacje są wykonywane w narzędziu CAT. Dzięki temu kolejni tłumacze mogą zdobywać wiedzę na podstawie każdego projektu oraz wykorzystywać poprzednie tłumaczenia tych samych treści.

Stałe potrzeby lokalizacyjne

Agencja korzysta z narzędzia CAT do koordynacji prac i tworzenia historii – czyli „bazy tłumaczeń” – wcześniejszych projektów. Wyspecjalizowani redaktorzy sprawdzają i oceniają każdy projekt lokalizacyjny. Wyniki są monitorowane w celu systematycznego wprowadzania usprawnień oraz oceny pracy tłumaczy. Co jakiś czas zapraszaj tłumaczy do swojej firmy, by mogli zaznajomić się z jej działalnością i potrzebami związanymi z lokalizacją.

b. Weryfikacja techniczna

Uruchom kod zlokalizowanej wersji strony lub aplikacji, by sprawdzić, czy treść renderuje się poprawnie. Sprawdź, jak treść wygląda na różnych ekranach – na komputerach i urządzeniach mobilnych. Celem weryfikacji jest wykrycie błędów przed udostępnieniem zlokalizowanej wersji strony lub aplikacji klientom.

Krok 4. Mierzenie jakości lokalizacji w porównaniu z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI)

Możesz mierzyć i monitorować działanie projektu lokalizacyjnego. Na początek wykorzystaj KPI opisane poniżej. Z czasem możesz zacząć wprowadzać w nich zmiany.

Jeśli na przykład odsetek konwersji realizowanych przez użytkowników na danym rynku jest niski, sprawdź dokładnie jakość tłumaczenia dla tego regionu i skonsultuj się z native speakerami, by uzyskać ich opinię.

Językowe KPI • Czytelność, styl i ton
• Zgodność
• Znaczenie
• Gramatyka
• Interpunkcja i pisownia
• Terminologia
KPI wpływające na wyniki firmy • Nowi klienci pozyskani na danym rynku
• Ruch na stronie (wg kraju i języka)
• Odsetek konwersji realizowanych przez użytkowników
• Udział w rynku (%)
• Zwrot z inwestycji w tłumaczenie (%)

Weź pod uwagę powyższe wskazówki dotyczące zarządzania jakością, by wybrać specjalistów, którzy przetłumaczą Twoje treści na różne języki.