Dostosuj wizerunek internetowy swojej firmy do wymagań rynku brazylijskiego

Jak dotrzeć do klientów w Brazylii – przewodnik

1 W skrócie

Stworzyliśmy ten przewodnik, by pomóc Ci dotrzeć do klientów z Brazylii. Internetowy wizerunek dopasowany do kultury brazylijskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Zadbaj o istotne szczegóły, by Twoja firma od początku miała dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

W Brazylii mówi się i pisze głównie w języku portugalskim, który jest używany przez 85% ludności. Większość klientów preferuje komunikację w języku portugalskim, chociaż 12% Brazylijczyków mówi po angielsku.

Gdy Brazylijczycy piszą po angielsku, używają pisowni amerykańskiej, a nie brytyjskiej, np.:

USA Wielka Brytania
Favor Favour
Color Colour
Honor Honour
Organize Organise
Maximize Maximise
Stylize Stylise

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do brazylijskich klientów należy zwracać się w sposób oficjalny czy nieoficjalny? Zawsze warto zapytać.

W Brazylii o większości produktów i usług pisze się w sposób nieoficjalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej oficjalnie lub nawet żartobliwie, to m.in. YouTube i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, zastosuj bardziej oficjalny ton i styl wypowiedzi, ale dbaj o to, by język był przystępny dla czytelnika.

Niezależnie od tego, czy kontekst jest oficjalny czy nieoficjalny, zawsze używaj zwrotu ty. Następnie dostosuj tekst do swoich potrzeb.

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Brazylii

w opublikowanym w 2019 roku przez Bank Światowy raporcie „Ease of Doing Business” Brazylia zajęła 109 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni przecinek (,) – np. 1,5 godziny.
Separator tysięcy
 • Jego funkcję pełni kropka (.) – np. 1.524 osoby.
Numery telefonów
 • Kod kraju to +55.

 • Każdy numer ma dwucyfrowy numer kierunkowy, po którym następuje numer główny. Numer kierunkowy jest powszechnie nazywany „kodem DDD”.

 • Numery telefonów mają następujący format: (+55) 12 4567-8910.

 • Dla zwiększenia czytelności liczby są oddzielone spacjami lub łącznikiem.

 • Numery bezpłatne mają prefiks 0121.

5 Format waluty

Walutą Brazylii jest real brazylijski. Oznacza się ją symbolem R$, a jej trzyliterowy kod handlowy to BRA.

Nominały banknotów:

R$100,00 R$50,00 R$20,00 R$10,00 R$5,00 i R$2,00

6 Format daty

W Brazylii powszechnie używa się następującego formatu daty: DD/MM/RR, rzadziej: DD/MM/RRRR, np. 24/03/17 lub 24/03/2017

Pełny zapis daty wygląda następująco „24 março 2017” (bez przecinków i oznaczeń liczebników porządkowych).

W przypadku pełnego zapisu daty (z uwzględnieniem dnia) należy po nazwie dnia postawić przecinek, np. Segunda-feira, 27 de março de 2017 (poniedziałek, 27 marca 2017 r.).

Symbolem używanym w zakresach dat jest półpauza (–), np. 24–27 de março.

7 Formaty godzin

W Brazylii powszechnie używa się 24-godzinnego formatu czasu.

W pismach oficjalnych używa się zapisu: 7h45min, a w nieoficjalnych: 13:25.

W tekstach oficjalnych pełną godzinę oznacza się tylko literą „h”, np. 8h (nie 8h00min).

W mowie potocznej używa się formatu 12-godzinnego, np. „ósma wieczorem” na określenie godziny „20h”.

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. w urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem – np. 14:24.

8 Dni robocze

W Brazylii standardowo pracuje się od poniedziałku do piątku. W soboty biura są zamknięte, ale funkcjonują firmy usługowe i sklepy.

9 Czego należy unikać na rynku brazylijskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Brazylijczycy uważają, że liczba 13 przynosi pecha.

10 Ważne wskazówki dotyczące lokalizacji

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl strony do potrzeb brazylijskiego rynku:

 1. Unikaj dosłownego tłumaczenia i staraj się odzwierciedlić strukturę zdania typową dla języka portugalskiego.

 2. Unikaj używania w swoich tekstach słów angielskich lub innych słów obcego pochodzenia, a także kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – mogą nie sprawdzić się w warunkach brazylijskich. Na przykład lokalny slang jest trudny w tłumaczeniu, ponieważ bardzo różni się w poszczególnych regionach kraju.

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd brazylijskich odbiorców. Na przykład nie używaj w treści reklam nazw świąt typowych dla Twojego kraju i nie zakładaj, że będą one zrozumiałe dla brazylijskiego odbiorcy.

 4. Zwróć szczególną uwagę na tłumaczenie procesu płatności, centrum pomocy i wszystkich części witryny, które wymagają od użytkownika wykonania działania w celu dokończenia zakupu lub konwersji.

 5. Unikaj tłumaczenia maszynowego, ponieważ taki język nie brzmi naturalnie.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju