Dostosuj internetowy wizerunek swojej firmy do wymagań rynku australijskiego

Jak dotrzeć do klientów w Australii – przewodnik

1 W skrócie

Ten przewodnik pomoże Ci dotrzeć do klientów w Australii. Stworzenie internetowego wizerunku firmy dopasowanego do kultury australijskiej sprawi, że klienci będą pozytywnie nastawieni do Twojej firmy i będą chętniej z nią współpracować. Znajomość drobnych, lecz istotnych szczegółów pozwoli Twojej firmie od początku zająć dobrą pozycję na nowym rynku.

2 Język

Głównym językiem używanym w mowie i piśmie w Australii jest australijska odmiana języka angielskiego. Mimo że kraj ten jest zróżnicowany kulturowo, większość klientów woli komunikować się po angielsku.

Pisownia australijskiej odmiany angielskiego w dużym stopniu przypomina brytyjski angielski i różni się od amerykańskiego angielskiego. Na przykład w pisowni australijskiej często występuje litera „u”, której nie ma w amerykańskim odpowiedniku danego słowa.

Przykłady:

Australia USA
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

Jednak niektóre nazwy własne (np. Labor party czy Victor Harbor) pisze się bez „u”.

Tam, gdzie w amerykańskim angielskim występuje „z”, australijski angielski używa „s”.

Australia USA
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

Wskazówka

Niektóre wyrazy w australijskim angielskim mają pisownię amerykańską, np. „program” zamiast „programme”.

Istnieje kilkanaście australijskich słów, których pisownia jest podobna do brytyjskiej wersji języka angielskiego, oraz wiele, które zapisuje się podobnie jak w amerykańskim angielskim. Oto kilka przykładów:

australijski angielski brytyjski angielski amerykański angielski
Mobile Phone Mobile Phone Cell Phone
Public holiday Bank holiday Public holiday
Main street High street Main street
ATM Cash machine ATM
Toll-free Freephone Toll-free
Soccer Football Soccer
Taxi Taxi Cab
Autumn Autumn Fall

3 Sposób zwracania się do klientów

Czy do klientów z Australii należy zwracać się formalnie czy nieformalnie?

Australijczycy używają języka nieformalnego zarówno w mowie, jak i piśmie. Nawet politycy w wywiadach dla krajowej prasy używają języka potocznego.

Australijscy klienci oczekują, że będziesz przyjazny i miły. W razie wątpliwości możesz zwracać się do nich w tonie bardziej formalnym, ale wciąż przyjaznym.

Reklamy w Australii mają charakter nieformalny i swobodny. O większości produktów również pisze się w sposób nieformalny. Tekstom nadaje się czasami charakter żartobliwy. Usługi, o których pisze się mniej formalnie lub swobodnie, to m.in. YouTube, Gmail i Google Play.

Jeśli oferujesz produkt finansowy lub usługę prawną albo mówisz o pieniądzach, przyjmij bardziej oficjalny ton i styl.

Łatwość prowadzenia firmy w Australii

w opublikowanym w 2019 roku przez Bank Światowy raporcie „Ease of Doing Business” Australia zajęła 18 miejsce wśród 190 krajów.

4 Systemy liczbowe i formaty liczb

Liczby

Separator miejsc dziesiętnych
 • Jego funkcję pełni kropka (.)
  • np. 1.5 godziny.
Separator tysięcy
 • W zakresie od 1000 do 9000 nie stosuje się separatora

  • np. 1524 osoby.
 • W przypadku liczb 10000 i większych używa się przecinka (,): 10,000, 100,000, 1,000,000

  • np. 19,524 osoby.
Numery telefonów
 • Numery telefonów są zwykle zapisywane jako numer kierunkowy i ośmiocyfrowy numer telefonu: (+02) 1234 5678. Numery telefonów komórkowych zwykle zaczynają się od 04 i mają format 0412 345 678.

 • Międzynarodowe numery telefonów zaczynają się od kodu kraju 61, po którym występuje 0, które jest usuwane przed numerem kierunkowym, np. (61) 2 1234 5678.

 • Przykładowy numer telefonu komórkowego: (61) 123 456 789.

 • Prefiks numeru bezpłatnego to 1800.

Warto wiedzieć

Australijczycy zapisują liczby od 1 do 9 słownie (jeden, pięć, dziewięć), a liczby dwucyfrowe zapisują cyframi (12, 24 itp.). Jako separatora zakresów liczb używa się półpauzy (–), np. 11–19 osób.

5 Format waluty

Australijczycy płacą w dolarach i centach australijskich. Walutę tę oznacza się symbolem $. Jej trzyliterowy kod handlowy to AUD.

Nominały banknotów: 100 $, 50 $, 20 $, 10 $, 5 $.

Nominały monet: 1 $, 2 $, 50 ¢, 20 ¢, 10 ¢, 5 ¢.

6 Format daty

Format daty w Australii to DD/MM/RR, np. 24/03/19.

Pełny zapis daty wyglądałby tak: „24 March 2019” (bez przecinków i oznaczeń liczebników porządkowych, takich jak „th”, „nd” lub „st”).

W przypadku pełnego zapisu daty (z uwzględnieniem dnia) należy po nazwie dnia postawić przecinek, np. Monday, 27 March 2019.

7 Formaty godzin

W Australii zwykle używa się 12-godzinnego formatu czasu.

W mowie potocznej i w większości sytuacji preferowany jest format 12-godzinny, który zapisuje się np. jako 9.35 pm (21:35) lub 6.21 am (6:21).

Z formatu 24-godzinnego korzysta się częściej w przypadku urządzeń cyfrowych, takich jak komputery, telefony, tablety itp. Na urządzeniach z Androidem format ten jest używany z dwukropkiem, np. 14:24.

8 Dni robocze

Australijczycy pracują standardowo od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00. Weekend to sobota i niedziela.

9 Czego należy unikać na rynku australijskim

Każda kultura ma swoje przesądy i tradycje, o których zawsze warto pamiętać, szczególnie przy wchodzeniu na nowy rynek. Australijczycy uważają, że liczba 13 przynosi pecha, ale nie podchodzą do tego zbyt poważnie.

10 Ważne wskazówki dotyczące tłumaczeń

Oto pięć najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci szybko dopasować styl tłumaczenia do wymogów lokalnego rynku:

 1. Zwracaj uwagę na różnice w pisowni, interpunkcji, formatach cen i dat, miarach, terminologii itp.

 2. Unikaj kolokwializmów i wyrażeń używanych w Twoim języku – Australijczycy mogą ich nie znać. Przykładem może być slang.

 3. Weź pod uwagę różnice kulturowe – dzięki temu nie urazisz ani nie wprowadzisz w błąd australijskich odbiorców.

 4. Dostosuj swoje treści marketingowe do odbiorców australijskich. Zanim je opublikujesz, poproś o ich przeczytanie kogoś, kto mieszka w Australii.

 5. Australijczycy lubią skróty. Grill to „a barbie”, dziś po południu to „this arvo”, śniadanie to „brekkie”, a uniwersytet to „uni”.

11 Dodatkowe wskazówki

Skorzystaj z naszego przewodnika po lokalizacji i dowiedz się, jak sprawić, by Twoja strona internetowa pasowała do kultury i języka danego kraju