Oferowanie płatności za aplikacje w wielu walutach

Przewodnik po konfigurowaniu płatności za aplikację w wielu walutach

1 W skrócie

Wyzwanie

Jak bardzo skomplikowana będzie obsługa płatności, jeśli chcesz udostępniać swoją aplikację na wielu zagranicznych rynkach?

Cel

Wyświetlanie ceny aplikacji i obciążanie jej nabywców w walucie lokalnej, a jednocześnie odbieranie płatności w walucie Twojego kraju.

Jak się do tego zabrać

Jeśli znajdujesz się w lokalizacji, w której obsługujemy rejestrację sprzedawców, możesz łatwo oferować swoje aplikacje w wielu walutach w Google Play.

To bardzo proste: klienci korzystający z Google Play zobaczą cenę aplikacji w lokalnej walucie i w tej samej walucie zapłacą za nią. Płatność zostanie natomiast zrealizowana w walucie ustawionej przez Ciebie w Konsoli Play.

2 Określanie, czy aplikacja ma być płatna czy bezpłatna

W Konsoli Play możesz określić, czy aplikacja ma być płatna czy bezpłatna, ustawić jej dostępność w poszczególnych krajach i włączyć jej dystrybucję na dodatkowych urządzeniach z Androidem oraz w ramach różnych programów.

Zdecyduj, czy Twoja aplikacja ma być płatna czy bezpłatna

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Wybierz Obecność w sklepie > Ceny i dystrybucja.
 4. Obok opcji Ta aplikacja jest, wybierz Bezpłatna lub Płatna

Tip

Możesz zmienić wybrane dla aplikacji ustawienie Płatna na Bezpłatna. Jeśli jednak Twoja aplikacja jest Bezpłatna, a później będziesz chcieć na stałe pobierać za nią opłaty, musisz utworzyć nową aplikację z nową nazwą pakietu i ustawić jej cenę.

Jeśli chcesz tylko przez pewien czas oferować swoje aplikacje za darmo lub po obniżonej cenie, rozważ następujące możliwości:

Wpisz cenę

Jeśli oferujesz aplikacje i produkty w aplikacji w Google Play, otrzymujesz 70% płatności. Pozostałe 30% to opłata za transakcję.

Płatne aplikacje

Aby ustawić cenę aplikacji:

 1. Skonfiguruj profil płatności. W Konsoli Play możesz określić stawki podatku.

 2. Zapoznaj się z listą walut i przedziałów cenowych dozwolonych w poszczególnych krajach.

 3. Wpisz cenę na stronie Ceny i dystrybucja w Konsoli Play.

Na podstawie podanej przez Ciebie ceny będziemy obliczać ceny na poszczególnych rynkach. Przekonwertujemy ją na walutę lokalną, dodamy podatek (w wybranych krajach) i zastosujemy odpowiednie wzorce cen oraz kursy walut na dzień podania przez Ciebie ceny aplikacji. Możesz samodzielnie odświeżyć cenę, by mieć pewność, że cena lokalna odzwierciedla aktualny kurs wymiany.

Wpisana przez Ciebie cena będzie używana we wszystkich krajach, w których nie oferujemy zakupu w walucie lokalnej.

Produkty w aplikacji

Aby podać ceny produktów w aplikacji, dowiedz się, jak zarządzać rozliczeniami w aplikacji.

Wyświetl lub zaktualizuj ceny lokalne

Używanie domyślnych cen lokalnych

 1. Na stronie Ceny i dystrybucja wybierz poszczególne kraje lub zaznacz pole wyboru obok opcji Wybierz wszystkie kraje.

 2. W kolumnie Cena sprawdź ceny lokalne dla każdego kraju.

Ceny lokalne są oparte na kursie wymiany z bieżącego dnia i wzorcach cen charakterystycznych dla danego kraju. Jeśli w danym kraju nie udostępniamy opcji zakupu w walucie lokalnej, używana jest cena wpisana przez Ciebie w walucie domyślnej.

Aktualizowanie domyślnych cen lokalnych

Jeśli chcesz zaktualizować ceny lokalne, tak by korzystały z kursu wymiany z bieżącego dnia i wzorców cen charakterystycznych dla danego kraju:

 1. Zaznacz pola obok krajów, dla których chcesz zaktualizować cenę aplikacji.

 2. Wybierz Odśwież kursy walut.

Aby ustawić własną cenę lokalną:

 1. Obok kraju, dla którego chcesz zaktualizować cenę aplikacji, wybierz Edytuj.

 2. Wpisz cenę, którą chcesz zaoferować.

 3. Wybierz Zastosuj.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o oferowaniu aplikacji w wielu walutach.

3 Ustawianie tej samej ceny dla wielu elementów

Dzięki szablonom cen możesz konfigurować te same zestawy cen dla wielu płatnych aplikacji i produktów w aplikacjach oraz zarządzać nimi. Jeśli zaktualizujesz szablon, zmienią się ceny wszystkich powiązanych z nim elementów.

Tip

Sprawdź, czy masz uprawnienia do edytowania informacji o aplikacji oraz cen i sposobu dystrybucji dla każdej aplikacji, którą chcesz umieścić w szablonie cen. Jeśli utracisz dostęp do utworzonego szablonu, sprawdź, czy ktoś nie dodał do szablonu aplikacji, do której nie masz uprawnień.

Dodawanie elementów do szablonu cen

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz Ustawienia > Szablon cen > Nowy szablon cen.
 3. Wpisz nazwę szablonu.
 4. Wpisz cenę, na podstawie której będziemy obliczać ceny na poszczególnych rynkach. Przekonwertujemy ją na walutę lokalną, dodamy podatek (w wybranych krajach) i zastosujemy odpowiednie wzorce cen oraz kursy walut na dzień podania przez Ciebie ceny aplikacji. Możesz samodzielnie odświeżyć cenę, by mieć pewność, że cena lokalna odzwierciedla aktualny kurs wymiany. Wpisana przez Ciebie cena będzie używana we wszystkich krajach, w których nie oferujemy zakupu w walucie lokalnej.

 5. Zdecyduj, czy w podanej przez siebie cenie chcesz uwzględnić podatek. Jeśli na przykład Twoja domyślna cena wynosi 9,99 funtów i chcesz, by wszystkie ceny na rynku brytyjskim wynosiły 9,99 funtów (bez względu na obowiązujące tam stawki podatkowe), wybierz opcję „Cena obejmuje należny podatek”. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, do ceny zostanie domyślnie dodany podatek. Oznacza to, że weźmiemy domyślną cenę 9,99 funtów i doliczymy do niej podatek obowiązujący w danym kraju.

 6. Sprawdź poprawność cen lokalnych.
 7. Wybierz Utwórz szablon.
 8. Wejdź na kartę Połączone elementy.
 9. W sekcjach Łączenie produktów w aplikacjiŁączenie płatnych aplikacji wybierz nazwę aplikacji. Jeśli łączysz produkty w aplikacji, wybierz z listy produkty z tej aplikacji.

 10. Kliknij Połącz. Po udanym połączeniu element pojawi się w sekcji Połączone elementy.

Odświeżanie kursów wymiany w szablonie cen

Po utworzeniu szablonu cen możesz zaktualizować ceny lokalne według bieżącego kursu wymiany walut i wzorców cen charakterystycznych dla danego kraju.

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Kliknij Ustawienia > Szablon cen.
 3. Wybierz szablon cen.
 4. W kolumnie Kraj zaznacz pola obok krajów, które chcesz odświeżyć.
 5. U góry sekcji Ceny lokalne wybierz Odśwież kursy walut. Jeśli przycisk Odśwież kursy walut jest wyszarzony, sprawdź, czy masz wybrany co najmniej jeden kraj.

 6. Kliknij Zapisz.

Usuwanie elementów z szablonu cen

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Kliknij Ustawienia > Szablon cen.
 3. Wybierz szablon, a potem kliknij kartę Połączone elementy.
 4. Kliknij Odłącz obok elementu, który chcesz usunąć.

Uwaga: nie możesz odłączyć elementów, które są objęte promocją. Aby wprowadzić zmiany w szablonie, musisz wstrzymać promocję lub poczekać do jej zakończenia.

4 Wybór ustawień dystrybucji

Jeśli Twoje aplikacje zawierają funkcje przeznaczone na inne urządzenia z Androidem lub mogą być wykorzystywane w dodatkowych programach, możesz włączyć ich dystrybucję na tych urządzeniach lub w tych programach.

U góry strony Ceny i dystrybucja zobaczysz aktywne ikony urządzeń i programów, w których jest dystrybuowana aplikacja. Aby dowiedzieć się, jak dystrybuować aplikację na danym urządzeniu lub w danym programie, kliknij wybraną ikonę.

W przypadku niektórych urządzeń i programów mogą pojawić się następujące ikony stanu:

reviewed Aplikacja jest w trakcie sprawdzania
rejected Stwierdziliśmy problem z aplikacją lub została ona odrzucona

Poszczególne urządzenia i programy

Android Wear

Jeśli Twoja aplikacja zawiera funkcje związane z Android Wear, możesz wyrazić zgodę na jej uwzględnienie w kolekcjach Android Wear w Google Play.

Zanim to zrobisz, musisz przesłać zrzut ekranu z urządzenia z systemem Wear. Gdy włączysz tę opcję i opublikujesz aplikację, nasze zespoły sprawdzą ją pod kątem zgodności z wytycznymi dotyczącymi jakości aplikacji na urządzenia z systemem Wear.

Więcej informacji o dystrybuowaniu aplikacji na urządzeniach z systemem Android Wear

Android TV

Aby dystrybuować aplikację na platformie Android TV, musisz dodać do niej opcję uruchamiania za pomocą funkcji Leanback oraz przesłać obraz banera TV i zrzuty ekranu.

Nasz zespół sprawdza aplikacje pod kątem łatwości obsługi z padem kierunkowym i gamepadem (tylko w przypadku gier) oraz innych wskazówek dotyczących jakości.

Android Auto

Aby dystrybuować aplikację na platformie Android Auto, zaakceptuj warunki korzystania z usługi Android Auto dostępne na stronie Ceny i dystrybucja. Gdy to zrobisz, możesz przesłać aplikacje obsługujące Androida Auto.

Aplikacja zostanie sprawdzona pod kątem zgodności z wytycznymi dotyczącymi rozpraszania uwagi kierowców. Dopiero po zatwierdzeniu aplikacja (lub jej aktualizacja) może zostać opublikowana w Sklepie Play.

Aby wyłączyć dystrybuowanie aplikacji na platformie Android Auto, usuń plik manifestu Auto z pakietu APK i prześlij aktualizację.

Daydream

Jeśli masz autonomiczną aplikację VR, możesz wyrazić zgodę na jej umieszczenie na platformie Daydream. Dzięki temu aplikacja będzie widoczna w Sklepie Play VR, a Ty łatwiej dotrzesz do użytkowników Daydream w Google Play.

Wymagania i kryteria kwalifikacji

Zanim włączysz dystrybucję:

Włączanie dystrybucji

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Informacje o aplikacji.
 4. W sekcji Zasoby graficzne otwórz kartę Telefon.
 5. Aby przesłać obraz, kliknij Dodaj stereoskopowy obraz sferyczny.
 6. Po przesłaniu obrazu otwórz stronę Ceny i dystrybucja.
 7. Kliknij Rozpowszechniaj swoją aplikację na platformie Daydream.
 8. Wybierz intensywność ruchu. Więcej informacji znajdziesz na stronie Google poświęconej technologii VR.
 9. Zapisz zmiany. Gdy prześlesz te informacje, zweryfikujemy zgodność Twojej aplikacji z wymogami platformy Daydream.

Wyłączanie dystrybucji

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij kolejno Obecność w sklepie > Ceny i dystrybucja.
 4. Odznacz opcję Rozpowszechniaj swoją aplikację na platformie Daydream.

Wytyczne dotyczące wieku odbiorców

Głównie dla dzieci

Musisz zadeklarować, czy Twoja aplikacja jest przeznaczona głównie dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, zgodnie z definicją podaną w ustawie COPPA.

Aby utworzyć Deklarację przeznaczenia dla dzieci:

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij kolejno Obecność w sklepie > Ceny i dystrybucja.
 4. Przewiń w dół do sekcji Przeznaczona głównie dla dzieci i zaznacz odpowiednią opcję.
 5. Zapisz zmiany.

Uwaga: wszystkie aplikacje przeznaczone głównie dla dzieci muszą uczestniczyć w programie Dla całej rodziny.

Dla całej rodziny

Aplikacje przeznaczone głównie dla dzieci muszą uczestniczyć w programie Dla całej rodziny.

Jeśli Twoja aplikacja nie jest skierowana przede wszystkim do dzieci, ale jest przeznaczona dla dzieci i rodzin, możesz zgłosić ją do programu Dla całej rodziny. Zespół Google Play zastrzega sobie prawo do odrzucania treści, które uzna za nieodpowiednie dla całej rodziny.

Wymagania i kryteria kwalifikacji

Zanim dołączysz do programu:

 1. Upewnij się, że Twoja aplikacja spełnia wymogi programu Dla całej rodziny.
 2. Wypełnij kwestionariusz oceny treści. Twoja aplikacja musi uzyskać ocenę ESRB „Everyone” (Dla wszystkich) lub „Everyone 10+” (Dla wszystkich od 10 lat).
 3. Umieść politykę prywatności na stronie Informacje o aplikacji.

Reklamy

Jeśli Twoje aplikacje zawierają reklamy, muszą być zgodne z zasadami i wytycznymi dotyczącymi jakości dostępnymi w Centrum zasad dla deweloperów.

Biblioteka rodzinna

Biblioteka rodzinna to usługa umożliwiająca udostępnianie aplikacji zakupionych w Google Play maksymalnie sześciu członkom rodziny.

Dodawanie wcześniejszych zakupów do Biblioteki rodzinnej

Domyślnie do Biblioteki rodzinnej można dodać wszystkie płatne aplikacje zakupione po 2 lipca 2016 roku1.

Jeśli jednak zależy Ci na wygodzie użytkowników, zalecamy umożliwienie im udostępniania także aplikacji lub treści zakupionych wcześniej.

Aby zezwolić na udostępnianie wcześniej zakupionych aplikacji lub treści (tylko w przypadku płatnych aplikacji):

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz płatną aplikację.
 3. Wybierz Obecność w sklepie > Ceny i dystrybucja.
 4. Zaznacz Biblioteka rodzinna.

Informację o tym, czy wcześniej zakupioną aplikację można dodać do Biblioteki rodzinnej, użytkownicy znajdą na stronie z informacjami o aplikacji.

Wymagania dotyczące aplikacji i kryteria kwalifikacji

Zezwolenie na udostępnienie wcześniej zakupionych aplikacji i treści w Bibliotece rodzinnej i przesłanie aktualizacji aplikacji w Konsoli Play jest operacją nieodwracalną. Nie możesz potem zmienić tego ustawienia.

Twoja aplikacja nie musi uczestniczyć w programie Dla całej rodziny, aby mogła być uwzględniona w Bibliotece rodzinnej.

Zarządzany Sklep Google Play

Jeśli jesteś deweloperem mieszkającym w USA lub Kanadzie i chcesz rozpowszechniać płatne aplikacje w zarządzanym Sklepie Google Play, możesz udostępnić swoją aplikację do masowego zakupu i rozpowszechniania na urządzeniach z zarządzanym Sklepem Google Play.

Aby to zrobić, zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i zaakceptuj je.

Tip

Jeśli Twoje aplikacje są bezpłatne, nie musisz nic robić. Będą one automatycznie dostępne na urządzeniach z zarządzanym Sklepem Google Play.

Google Play for Education

Jeśli masz aplikację edukacyjną i chcesz docierać do większej liczby nauczycieli i uczniów, możesz zgłosić ją do umieszczenia w sekcji Polecane przez pedagogów w Google Play for Education.

Więcej informacji o Google Play for Education

Aplikacje z reklamami

Na stronie Ceny i dystrybucja musisz zadeklarować, czy Twoja aplikacja zawiera reklamy (np. reklamy wyświetlane przez zewnętrzne sieci reklamowe, reklamy displayowe, reklamy natywne lub banery reklamowe). Takie aplikacje będą oznaczone etykietą Zawiera reklamy na stronie Informacje o aplikacji.

Tip

Etykieta Zawiera reklamy nie informuje o tym, czy aplikacja zawiera inne rodzaje treści komercyjnych, takie jak płatne lokowanie produktu czy oferty dokonania zakupu w aplikacji lub jej aktualizacji. Jeśli Twoja aplikacja zawiera płatne lokowanie produktu, dopilnuj, by treści te były zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

Dystrybucja aplikacji poza Google Play

Google Play nie ma wyłączności na rozpowszechnianie Twoich aplikacji – możesz je też dystrybuować, używając innych kanałów. Pamiętaj, że wersja opublikowana w Google Play musi być zgodna ze wszystkimi naszymi zasadami.

Przydatne linki


 1. Data wejścia w życie aktualizacji Umowy dystrybucyjnej dla deweloperów 

5 Płatność

Płatności będą przekazywane na Twoje konto bankowe w walucie ustawionej w profilu płatności. Nie możesz wybrać waluty płatności ani otrzymywać ich w walucie innej niż powiązana z kontem Google lub lokalnym kontem bankowym.

Na stronie zamówień na koncie będzie widoczna waluta, w jakiej zapłacił kupujący. Jeśli użytkownik złoży zamówienie w walucie innej niż ustawiona w Twoim profilu płatności, Google przeliczy wartość tego zamówienia na Twoją walutę. Płatności za zamówienia złożone w walutach lokalnych są przetwarzane zgodnie ze zwykłym harmonogramem płatności.

Kursy wymiany walut

Google używa kursu wymiany obowiązującego w momencie składania zamówienia. Wyświetla się on w potwierdzeniu zamówienia każdej aplikacji.

Zwroty środków

Zwroty środków są realizowane w walucie zamówienia. Zmiany kursów walutowych nie wpływają na kwotę zwrotu. Wszystkie pobrania środków z tytułu obciążeń zwrotnych są realizowane na podstawie kursu wymiany obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł o zwrotach środków i anulowaniu subskrypcji.

Obsługa waluty lokalnej

Gdy Google doda obsługę nowej waluty kupującego w kraju, w którym już rozpowszechniasz aplikację, automatycznie wygenerujemy cenę aplikacji na podstawie jej ceny domyślnej, aktualnego kursu walut i lokalnych wzorców cenowych.

Ceny aplikacji możesz sprawdzić na stronie Ceny i dystrybucja.