Sprzedaż airBaltic wzbija się na wyższy poziom

Dowiedz się, jak lokalizacja kampanii i inne rozwiązania Google pomogły firmie osiągnąć założony cel

Cele

  • Zwiększanie świadomości marki
  • Zwiększanie sprzedaży poza głównym rynkiem
  • Poprawa skuteczności marketingu internetowego airBaltic

Podejście

  • Utworzenie metodologii popytu na rynku opartej na trasie, która umożliwia oszacowanie popytu na określonych trasach
  • Utworzenie panelu informacyjnego opartego na danych w celu monitorowania działań marketingowych w internecie i zarządzania nimi
  • Nieustanna analiza danych i odpowiednia optymalizacja kampanii
  • Lokalizacja kampanii dla każdego kraju docelowego

Wyniki

  • 125% wzrost sprzedaży dzięki Google Ads
  • Ponad czterokrotnie niższy koszt na segment (CPS)
  • Oczekiwany wzrost liczby pasażerów przy dalszym spadku kosztu na segment

airBaltic to regionalna linia lotnicza krajów nadbałtyckich z siedzibą w Rydze na Łotwie. Łączy swój rynek wewnętrzny z Europą, krajami nordyckimi, Bliskim Wschodem i Wspólnotą Niepodległych Państw, oferując loty w 60 kierunkach.

Linia lotnicza została założona w 1995 roku i podjęła ambitny plan rozwoju do 2020 roku. Obejmuje on odnowioną flotę 30 samolotów, do której należy siedem nowych Bombardierów CS300. To pierwsza linia lotnicza na świecie, która ma w swojej flocie ten wyjątkowo nowoczesny samolot.

airBaltic ma już mocną pozycję na rynku wewnętrznym. Firmie jednak zależało na zwiększeniu świadomości marki i wyższej sprzedaży poza swoim głównym rynkiem poprzez większe oddziaływanie przy ponoszeniu niskich kosztów. Linia lotnicza postanowiła skupić się na marketingu internetowym, co umożliwiło jej śledzenie i pomiar danych.

Firma airBaltic nawiązała współpracę z Google, aby ustalić metodę szacowania popytu rynkowego na podstawie trasy. Pozwoliło to określić, jakie kierunki zagraniczne cieszą się największym zainteresowaniem, na jakie języki należy zlokalizować kampanie oraz wygląda sezonowa dynamika popytu. Ustalono nowe wskaźniki KPI, aby dostosować kampanię do celów biznesowych.

Dzięki wykorzystaniu niestandardowego zautomatyzowanego rozwiązania firma airBaltic mogła uruchomić kampanie w płatnych wynikach wyszukiwania w dziesięciu językach oraz zwizualizować ich skuteczność w odniesieniu do wskaźników KPI w panelu informacyjnym opartym na danych. Analiza danych i statystyki są teraz podstawą marketingu airBaltic. Dobre wyniki współczynników konwersji kampanii pozwolą firmie airBaltic zmaksymalizować potencjał podejmowanych przez nią działań.

Firma airBaltic przyjęła podejście zorientowane na użytkownika, aby poprzez kampanie w sieci wyszukiwania Google zaangażować klientów na ich drodze do zakupu. Wykorzystała też kampanie w sieci reklamowej do budowania świadomości marki oraz kampanie remarketingowe do ponownego angażowania klientów, którzy nie dokonali zakupu. Firma Google pomogła też w lokalizacji kampanii dla każdego nowego kraju docelowego.

airBaltic wydaje teraz 95% budżetu marketingowego na działania w internecie. Połowa jest przeznaczana na kampanie w sieci wyszukiwania, a reszta na reklamy remarketingowe i displayowe.

W porównaniu z początkowymi kampaniami testowymi na pięciu różnych trasach koszt na segment (CPS) został zredukowany ponad czterokrotnie i jest coraz niższy. W 2016 r. linia airBaltic zanotowała wzrost liczby pasażerów o 10%, a w 2017 r. – wzrost o kolejne 22%.

Korzystanie z usług Google jest dla nas bardzo ważne. Umacniamy naszą pozycję na rynkach, na których wcześniej nie odgrywaliśmy znaczącej roli. Dzięki analizie danych dotyczących nowych rynków będziemy mogli pozyskać w przyszłości jeszcze więcej klientów. Jouni Oksanen, wiceprezes ds. marketingu, e-commerce i sprzedaży, airBaltic