Jak szukać najbardziej obiecujących pracowników

Oceniaj CV, korzystając z uporządkowanego procesu, by znaleźć idealnego pracownika

Wyzwanie

CV jest podstawowym narzędziem w procesie szukania pracy, dlatego menedżerowie prowadzący rekrutację muszą umieć je ocenić. Ocena potencjalnego kandydata po zapoznaniu się z jedną kartką papieru może być trudna. Jednak CV może Ci pomóc w porównaniu kwalifikacji wielu osób i znalezieniu tej najbardziej odpowiedniej na dany rynek.

Cel

Szukając pracowników do swojej firmy na rynku międzynarodowym, poddaj ich CV ocenie w sposób uporządkowany i spójny.

Dowiedz się możliwie najwięcej

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na interpretację informacji. Badania wskazują, że potencjalnie mało znaczące dane – imiona, kluby, adresy, szkoły, poprzedni pracodawcy, rasa, status rodzicielski i status socjoekonomiczny – mogą niepostrzeżenie wpłynąć na oczekiwania i oceny kandydatów1. Podobnie negatywny wpływ może mieć presja czasu.