Ważne kwestie podatkowe związane z ekspansją rynkową

Jako nowy gracz na rynku eksportowym musisz przestrzegać nowych przepisów i reguł administracyjnych. Znajomość tych zasad i odpowiednie planowanie to większa szansa na sukces i mniejsze ryzyko.

Nowy rynek, nowe zasady

Płynne wejście na nowy rynek z zachowaniem zgodności z międzynarodowymi przepisami podatkowymi wiąże się nie tylko z dodatkowym obciążeniem finansowym, ale również procedurami administracyjnymi i potencjalnymi opóźnieniami. Co więcej, nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów podatkowych może się wiązać z dotkliwymi karami finansowymi.

Dzięki usłudze Market Finder możesz szybciej dotrzeć do niezbędnych informacji podatkowych i masz gwarancję, że są one aktualne i wiarygodne – możesz więc skupić się na prowadzeniu firmy.

Czas to pieniądz

Obliczanie i płacenie podatków to proces wymagający dużo czasu i zasobów, które mogłyby zostać przeznaczone na odkrywanie nowych możliwości biznesowych na rynku eksportowym.

Gdy szacujesz ilość czasu potrzebnego na osiągnięcie zgodności z przepisami podatkowymi na rynku eksportowym, weź pod uwagę nie tylko początkowe planowanie, kalkulacje i opłaty. Czas będzie Ci też potrzebny na zapoznawanie się z przepisami w miarę ich aktualizacji, a także na korekty potencjalnych błędów, audyty podatkowe czy składanie deklaracji i odbiór zwrotów podatku.

Wydajność pracy organów podatkowych zależy od poziomu skomplikowania poszczególnych systemów podatkowych. Kraje słabiej rozwinięte gospodarczo nie zawsze dysponują wydajnymi systemami elektronicznymi, co pociąga za sobą dłuższy czas potrzebny na dostosowanie się oraz1 większą liczbę koniecznych płatności2. To z kolei skutkować może większą ilością wymaganych audytów.

Średniej wielkości przedsiębiorstwo potrzebuje przeciętnie 251 godzin na osiągnięcie zgodności z przepisami podatkowymi, dokonuje 25 płatności rocznie, a efektywna stawka zapłaconego przez nie podatku wynosi 40,6%3.

W ujęciu globalnym

Poniższe omówienie zawiera najważniejsze kwestie podatkowe ważne dla średniej wielkości firmy, która chce wejść na rynek zagraniczny.

Afryka

Prowadzenie działalności w Afryce wciąż nie jest łatwe: średnia liczba płatności jest w tym regionie najwyższa, a efektywna stawka podatku i czas potrzebny na osiągnięcie zgodności są na drugim miejscu na świecie4.

 • Efektywna stawka podatku stale rośnie (z powodu wprowadzenia minimalnych stawek podatkowych i rosnących składek na opiekę społeczną).
 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności skrócił się dzięki usprawnieniu oprogramowania księgowego i elektronicznych systemów do przyjmowania deklaracji podatkowych i płatności.
 • Region lepiej poradził sobie z procedurami po złożeniu deklaracji podatkowej: korekta zeznania dokonana przez osobę prawną będzie się wiązać z audytem podatkowym w przypadku 51% afrykańskich gospodarek, ale przeprowadzenie takiego audytu trwa krócej niż wynosi światowa średnia.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Afryce, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Azja i Pacyfik oraz Oceania

Region Azji i Pacyfiku wypada lepiej niż światowa średnia we wszystkich kwestiach z wyjątkiem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej. Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności i liczba płatności stale spadają, ale wysokość efektywnej stawki podatku nieznacznie wzrosła.

 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności i liczba płatności spadły dzięki wprowadzeniu lub usprawnieniu systemów elektronicznych.
 • Efektywna stopa podatku nieznacznie wzrosła z powodu wzrostu opodatkowania pracy i podatków od nieruchomości w regionie.
 • W przypadku procedur po złożeniu deklaracji podatkowej czas trwania jest dłuższy niż wynosi światowa średnia we wszystkich aspektach oprócz czasu potrzebnego na uzyskanie zwrotu podatku VAT.
 • Region charakteryzuje się najdłuższym czasem potrzebnym na przejście audytu dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych – taki audyt jest przeprowadzany w przypadku 45% gospodarek regionu.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Azji, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Oceanii, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Ameryka Środkowa i Karaiby

Efektywna stawka podatku i liczba płatności spadają. Wprowadzane są zmiany w podatkach od zysku i coraz częściej wykorzystywane są systemy elektroniczne.

 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności lekko się wydłużył z powodu wprowadzenia podatku VAT na Bahamach.

 • Region nie radzi sobie zbyt dobrze z procedurami po złożeniu deklaracji podatkowej, ponieważ trwa to dłużej niż wynosi światowa średnia.

 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności i otrzymanie zwrotu podatku VAT jest najdłuższy.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Azja Środkowa i Europa Wschodnia

Azja Środkowa i Europa Wschodnia osiągają dobre wyniki w przypadku efektywnej stawki podatku, czasu potrzebnego na osiągnięcie zgodności oraz liczby płatności – wszystkie te czynniki są poniżej światowej średniej, a w tym roku jeszcze spadły.

 • Ten region odnotował w tym roku największy spadek liczby płatności za sprawą stałego wdrażania i usprawniania systemów elektronicznych, a także dzięki abolicji podatkowej.
 • Radzi sobie lepiej niż inne regiony w kwestii procedur po złożeniu deklaracji podatkowej, osiągając lepsze wyniki niż wynosi światowa średnia w trzech aspektach: oczekiwanie na zwrot podatku VAT, czas potrzebny na osiągnięcie zgodności oraz czas potrzebny na przeprowadzenie audytu dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Europie Wschodniej, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

UE i EFTA

Niemal dwie trzecie gospodarek tego regionu wprowadziło zmiany, co miało wpływ na efektywną stawkę podatku.

 • Efektywna stawka opodatkowania zmieniła się jednak tylko nieznacznie w kontekście różnego rodzaju podatków od zysków, pracy i innych.
 • UE i EFTA to jedyne regiony, gdzie liczba płatności wzrosła po wprowadzeniu podatku, którego nie można zapłacić ani zgłosić przez internet.
 • Jeśli chodzi o procedury po złożeniu deklaracji podatkowej, tylko w niektórych gospodarkach przeprowadzany jest audyt dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych pod kątem wykrycia błędów.
 • Zwroty podatku VAT są realizowane w całym regionie.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Europie, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Bliski Wschód

Tutaj podatki płaci się najłatwiej, efektywna stawka podatku jest najniższa, a czas potrzebny na osiągnięcie zgodności – najkrótszy. Jeśli chodzi o procedury po złożeniu deklaracji podatkowej, wyniki regionu są gorsze niż wynosi światowa średnia.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności na Bliskim Wschodzie, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Ameryka Północna

W tym regionie, gdzie funkcjonują trzy gospodarki, wciąż mamy do czynienia z najniższą liczbą płatności i najkrótszym czasem potrzebnym na osiągnięcie zgodności – wyniki są poniżej światowej średniej.

 • Mimo niewielkiego wzrostu spowodowanego zmianami w podatkach od nieruchomości i opodatkowania pracy efektywna stawka podatku w regionie utrzymała się poniżej światowej średniej.
 • Region dobrze radzi sobie w kwestii procedur po złożeniu deklaracji podatkowej, ponieważ w przypadku korekty podatku dochodowego od osób prawnych w USA przeprowadzany jest audyt.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK

Ameryka Południowa

Efektywna stawka podatku spadła i skrócił się czas potrzebny na osiągnięcie zgodności, ale wciąż są one wyższe niż w innych regionach.

 • Efektywna stawka podatku spadła, ponieważ zmienił się próg podatku obrotowego.
 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności uległ skróceniu dzięki wprowadzeniu i usprawnieniu systemów elektronicznych w regionie.
 • Dzięki usprawnieniu systemów elektronicznych spadła również liczba płatności i jest teraz niższa niż wynosi światowa średnia.
 • Ameryka Południowa ma najmniej wydajne procedury po złożeniu deklaracji podatkowej ze wszystkich regionów, głównie dlatego, że zwroty podatku VAT nie są realizowane w żadnej gospodarce, a procedury związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych trwają dłużej niż wynosi światowa średnia.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym informacje o podatkach i cłach, można znaleźć na GOV.UK
 1. Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności obejmuje czas wymagany do przygotowania i złożenia zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku w przypadku każdego głównego typu podatku (podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie pracy oraz obowiązkowe składki i podatki konsumpcyjne). 

 2. Liczba płatności oznacza częstotliwość, z jaką firma musi składać różne zeznania podatkowe i inne zobowiązania oraz opłacać je – zgodnie ze sposobem składania i opłacania tych zobowiązań. 

 3. Badanie z 2017 roku dotyczące płacenia podatków zrealizowane przez Grupę Banku Światowego 

 4. PwC