Ważne kwestie podatkowe związane z ekspansją rynkową

Aspekty prawne, które należy uwzględnić podczas ekspansji firmy na rynki międzynarodowe

Jako nowy gracz na rynku eksportowym musisz przestrzegać nowych przepisów i reguł administracyjnych. Znajomość tych zasad i odpowiednie planowanie to większa szansa na sukces i mniejsze ryzyko.

Nowy rynek, nowe zasady

Płynne wejście na nowy rynek z zachowaniem zgodności z międzynarodowymi przepisami podatkowymi oznacza nie tylko dodatkowe obciążenie finansowe, ale również procedury administracyjne i potencjalne opóźnienia. Co więcej, nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów podatkowych może się wiązać z dotkliwymi karami finansowymi.

Dzięki usłudze Market Finder możesz szybciej dotrzeć do niezbędnych informacji podatkowych i masz gwarancję, że są one aktualne i wiarygodne – możesz więc skupić się na prowadzeniu firmy.

Czas to pieniądz

Obliczanie i płacenie podatków to proces wymagający dużo czasu i zasobów, które mogłyby zostać przeznaczone na odkrywanie nowych możliwości biznesowych na rynku eksportowym.

Gdy szacujesz ilość czasu potrzebnego na osiągnięcie zgodności z przepisami podatkowymi na rynku eksportowym, weź pod uwagę nie tylko początkowe planowanie, kalkulacje i opłaty. Czas będzie Ci też potrzebny na zapoznawanie się z przepisami w miarę ich aktualizacji, a także na korekty potencjalnych błędów, audyty podatkowe czy składanie deklaracji i odbiór zwrotów podatku.

Wydajność pracy organów podatkowych zależy od poziomu skomplikowania poszczególnych systemów podatkowych. Kraje słabiej rozwinięte gospodarczo nie zawsze dysponują wydajnymi systemami elektronicznymi, co oznacza dłuższy czas na osiągnięcie zgodności1 i większą liczbę koniecznych płatności2. To z kolei wymaga przeprowadzania większej liczby audytów.

Średniej wielkości firma potrzebuje przeciętnie 251 godzin na osiągnięcie zgodności z przepisami podatkowymi, dokonuje 25 płatności rocznie, a efektywna stawka zapłaconego przez nią podatku wynosi 40,6%3

W ujęciu globalnym

Poniższe omówienie zawiera najważniejsze kwestie podatkowe ważne dla średniej wielkości firmy, która chce wejść na rynek zagraniczny.

Afryka

Prowadzenie działalności w Afryce wciąż nie jest łatwe: średnia liczba płatności jest w tym regionie najwyższa, a efektywna stawka podatku i czas potrzebny na osiągnięcie zgodności są na drugim miejscu na świecie4.

 • Efektywna stawka podatku stale rośnie (z powodu wprowadzenia minimalnych stawek podatkowych i rosnących składek na opiekę społeczną).
 • Czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych skrócił się dzięki usprawnieniu oprogramowania księgowego oraz elektronicznych systemów do przyjmowania deklaracji podatkowych i płatności.
 • Region lepiej radzi sobie z procedurami po złożeniu deklaracji podatkowej: korekta zeznania dokonana przez osobę prawną zwykle wiąże się z audytem podatkowym w przypadku 51% afrykańskich krajów, ale przeprowadzenie takiego audytu trwa krócej niż wynosi średnia światowa.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Afryce, w tym o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Azja i Pacyfik oraz Oceania

Region Azji i Pacyfiku wypada lepiej niż światowa średnia we wszystkich aspektach z wyjątkiem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej. Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności i liczba płatności stale spadają, ale wysokość efektywnej stawki podatku nieznacznie wzrosła.

 • Czas potrzebny na osiągnięcie zgodności i liczba płatności spadły dzięki wprowadzeniu lub usprawnieniu systemów elektronicznych.
 • Efektywna stopa podatku nieznacznie wzrosła z powodu wzrostu opodatkowania pracy i podatków od nieruchomości w regionie.
 • Czas trwania procedur po złożeniu deklaracji podatkowej jest dłuższy niż wynosi światowa średnia we wszystkich aspektach oprócz czasu potrzebnego na uzyskanie zwrotu podatku VAT.
 • Region charakteryzuje się najdłuższym czasem potrzebnym na przejście audytu dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych – taki audyt jest przeprowadzany w przypadku 45% krajów regionu.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Azji, w tym informacje o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Oceanii, w tym informacje o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Ameryka Środkowa i Karaiby

Efektywna stawka podatku i liczba płatności spadają. Wprowadzane są zmiany w podatkach od zysku i coraz częściej wykorzystywane są systemy elektroniczne.

 • Czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych lekko się wydłużył z powodu wprowadzenia podatku VAT na Bahamach.
 • Region nie wypada zbyt dobrze pod względem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej, ponieważ trwają one dłużej, niż wynosi światowa średnia.
 • Czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych oraz otrzymanie zwrotu podatku VAT jest najdłuższy na świecie.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym informacje o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK.

Azja Środkowa i Europa Wschodnia

Azja Środkowa i Europa Wschodnia nadal wypadają dobrze pod względem efektywnej stawki podatku, czasu potrzebnego na wypełnienie zobowiązań podatkowych oraz liczby płatności – wszystkie te czynniki plasują się poniżej światowej średniej, a w tym roku jeszcze spadły.

 • Ten region odnotował w tym roku największy spadek liczby płatności dzięki stałemu wdrażaniu i usprawnianiu systemów elektronicznych, a także dzięki abolicji podatkowej.
 • Radzi sobie lepiej niż inne regiony pod względem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej, osiągając wyniki lepsze niż światowa średnia w trzech aspektach: oczekiwanie na zwrot podatku VAT, czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych oraz czas potrzebny na przeprowadzenie audytu dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Europie Wschodniej, w tym o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

UE i EFTA

Niemal dwie trzecie krajów tego regionu wprowadziło zmiany mające wpływ na efektywną stawkę podatku.

 • Efektywna stawka różnego rodzaju podatków od zysków, pracy i innych zmieniła się jednak tylko nieznacznie.
 • UE i EFTA to jedyne regiony, gdzie liczba płatności wzrosła z powodu wprowadzenia podatku, którego nie można zapłacić ani zgłosić online.
 • Jeśli chodzi o procedury po złożeniu deklaracji podatkowej, tylko w niektórych krajach przeprowadzany jest audyt pod kątem wykrycia błędów w deklaracjach podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Zwroty podatku VAT są realizowane w całym regionie.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Europie, w tym o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Bliski Wschód

W tym regionie podatki płaci się najłatwiej, efektywna stawka podatku jest najniższa, a czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych – najkrótszy. Pod względem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej wyniki regionu są gorsze niż wynosi światowa średnia.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności na Bliskim Wschodzie, w tym informacje o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Ameryka Północna

W tym regionie obejmujących trzy kraje liczba płatności jest wciąż najniższa, a czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych pozostaje krótszy od średniej światowej.

 • Mimo niewielkiego wzrostu spowodowanego zmianami w podatkach od nieruchomości i opodatkowania pracy efektywna stawka podatku w regionie utrzymuje się poniżej średniej światowej.
 • Region dobrze radzi sobie pod względem procedur po złożeniu deklaracji podatkowej, ponieważ z powodu korekty podatku dochodowego od osób prawnych w USA przeprowadzany jest audyt.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK

Ameryka Południowa

Efektywna stawka podatku spadła i skrócił się czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych, ale oba wskaźniki są wciąż wyższe niż w innych regionach.

 • Efektywna stawka podatku spadła, ponieważ zmienił się próg podatku obrotowego.
 • Czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych uległ skróceniu dzięki wprowadzeniu i usprawnieniu systemów elektronicznych w regionie.
 • Dzięki usprawnieniu systemów elektronicznych spadła również liczba płatności, która jest teraz niższa niż średnia światowa.
 • Ameryka Południowa ma najmniej wydajne procedury po złożeniu deklaracji podatkowej ze wszystkich regionów, głównie dlatego, że zwroty podatku VAT nie są realizowane w żadnym kraju, a procedury związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych trwają dłużej, niż wynosi średnia światowa.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w Ameryce, w tym o podatkach i cłach, znajdziesz na GOV.UK


 1. Czas potrzebny na wypełnienie zobowiązań podatkowych obejmuje czas wymagany do przygotowania i złożenia zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku dla każdego głównego typu podatku (podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie pracy oraz obowiązkowe składki i podatki konsumpcyjne). 

 2. Liczba płatności oznacza częstotliwość, z jaką firma musi składać różne zeznania podatkowe oraz opłacać podatki i inne zobowiązania – zgodnie ze sposobem składania i opłacania ich. 

 3. Badanie z 2017 roku dotyczące płacenia podatków zrealizowane przez Grupę Banku Światowego 

 4. PwC