Glosariusz terminów logistycznych

Definicje powszechnie używanych międzynarodowych terminów logistycznych

Skrót Opis
3PL Logistyka firm zewnętrznych
3PR Punkty sprzedaży detalicznej firm zewnętrznych
4PL Integrator procesów logistycznych
ASN Wyprzedzające zawiadomienie o wysyłce
AWB Lotniczy list przewozowy
BOL Morski list przewozowy (konosament)
BOM Zestawienie materiałów
CFR Koszt i fracht (określony port przeznaczenia)
CIF Koszt, ubezpieczenie i fracht (określony port przeznaczenia)
CIP Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (określonego miejsca przeznaczenia)
CM Podwykonawca
CPFR Planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów oparte na współpracy
CPT Przewoźne opłacone do (określone miejsca przeznaczenia)
DAP Dostarczone do miejsca (określone miejsce przeznaczenia)
DAT Dostarczone do terminalu (określony terminal lub określone miejsce przeznaczenia)
DC Centrum dystrybucji
DDP Dostarczone, cło opłacone (określone miejsce przeznaczenia)
DFZ Strefa wolnocłowa
EDI Elektroniczna wymiana danych
EIN Numer identyfikacyjny eksportera
ERP Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
ETA Szacowany czas przybycia
ETD Szacowany czas wyjścia z portu
EXW Z zakładu (określone miejsce)
FAI Wstępna kontrola jakości
FAS Franco wzdłuż burty statku (określony port załadunku)
FAT Ostatni test montażu
FCA Franco przewoźnik (określone miejsce)
FOB Franco statek (określony port załadunku)
FTL Ładunek całopojazdowy
FTZ Strefa wolnocłowa lub Strefa handlu zagranicznego
HAWB Spedytorski lotniczy list przewozowy
HS System zharmonizowany
JIT Just in Time (dokładnie na czas)
KPI Kluczowy wskaźnik wydajności
LCL Ładunek niepełnokontenerowy
LLP Czołowi dostawcy usług logistycznych
LTL Ładunek częściowy
MSRP Sugerowana cena detaliczna producenta
NPI Wprowadzenie nowego produktu
NVOCC Przewoźnik bez własnej floty (umowny)
ODM Producent oryginalnego wzoru przemysłowego
OEM Producent oryginalnego sprzętu
OMS System zarządzania zamówieniami
P&D Odbiór i dostarczenie
PO Zamówienie
SKU Jednostka magazynowa
SLA Gwarancja jakości świadczonych usług
TL Ładunek całopojazdowy
VAS Usługa dodana
WH Magazyn
WMS System zarządzania magazynami
WOS Tygodnie dostawy