Jak napisać świetny opis pracy?

Każde słowo ma znaczenie

Wyzwanie

Gdy rozszerzasz działalność swojej firmy na inne kraje, zatrudnianie nowej kadry to jedno z najważniejszych i najbardziej emocjonujących wyzwań. Każda nowa osoba wpływa na zespół – jego kulturę i cele firmy. Warto więc przeznaczyć na to odpowiednią ilość czasu i zasobów oraz zgromadzić przydatną wiedzę. W przypadku naboru osób z innych krajów opis stanowiska jest dla potencjalnego pracownika pierwszym źródłem informacji o firmie. Każde zawarte tam słowo kreuje obraz Twojej firmy. Jak sprawić, by kandydat chciał dowiedzieć się więcej, ale jednocześnie czuł, że ma przydatne informacje?

Cel

Pamiętaj, by opis pracy jasno określał zakres obowiązków przyszłego pracownika i jednocześnie podkreślał misję oraz cel Twojej organizacji. Opis powinien być pozbawiony żargonu, a także prosty i zrozumiały dla kandydatów na międzynarodowych rynkach docelowych.

Dowiedz się możliwie najwięcej

Niezależnie od rynku docelowego opis stanowiska powinien skupiać się na czterech kategoriach: branży, roli, obowiązkach i kwalifikacjach. Zewnętrzne i wewnętrzne badania opinii użytkowników Google pokazały, że najlepiej jest zacząć od ogółów (jaki jest cel firmy?), a potem przejść do szczegółów (co osoba na tym stanowisku robi każdego dnia?).