Przewodnik po procesie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych

Korzystanie z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych w celu znalezienia idealnych pracowników na rynku międzynarodowym

Wyzwanie

Rekrutacja nowego pracownika na rynku międzynarodowym może być trudna. Przed Tobą seria rozmów kwalifikacyjnych z osobami różnych narodowości poszukującymi pracy. Chcesz podjąć przemyślane, racjonalne decyzje dotyczące wyboru kandydata. Chcesz znaleźć sposób na nawiązanie relacji z kandydatem, nie polegając przy tym wyłącznie na pierwszym wrażeniu ani na intuicji.

Cel

Korzystaj z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, by w ramach rekrutacji na stanowiska na rynku międzynarodowym wybierać najlepszych kandydatów na podstawie spójnych, z góry określonych wymagań dotyczących kwalifikacji.

Więcej informacji

Ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne polegają na zadawaniu kandydatom ubiegającym się o tę samą pracę tych samych pytań i ocenie ich odpowiedzi w tej samej skali. Badania pokazują, że ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne pozwalają przewidzieć przyszłe wyniki, jakie może być w stanie uzyskać potencjalny kandydat, nawet jeśli dane stanowisko nie jest ustrukturyzowane1.