הסבר על תנאי השילוח הבינלאומי

מדריך לכללים של תנאי הסחר הבינלאומי (Incoterms 2010)

1 סקירה כללית

האתגר

בכל חוזה מכירה ביניכם לבין לקוח בשוק החדש שאתם מייצאים אליו, אתם צריכים לדעת מי אמור לשלם את כל העלויות ועל מי מוטלת האחריות לכל הסיכונים שבדרך. אם תכירו את תנאי השילוח הבינלאומי שמשולבים בחוזי מכירות ברחבי העולם, תוכלו לצמצם את האי-ודאות לגבי השילוח גם אצלכם וגם אצל הקונים ולהפחית את האי-הבנות האפשריות ביניכם.

המטרה

להבין את המחויבויות ההדדיות ביניכם לבין הקונים.

תנאי הסחר הבינלאומי: מבטיחים ששני הצדדים ייצאו מרוצים

הכללים של תנאי הסחר הבינלאומי (Incoterms) נוסחו כדי למנוע אי-הבנות לגבי חוזים שעוסקים במכירות בינלאומיות, שבמסגרתן סחורה מועברת מעבר לגבולות של מדינות.

הגוף שאחראי לניסוח הכללים ולביצוע שינויים בהם הוא לשכת המסחר הבינלאומית. הכללים מגדירים בבהירות את ההתחייבויות של המוכרים ושל הקונים, כדי לפשט תהליכים במכירות בינלאומיות ולהפחית את הסיכון לסיבוכים משפטיים במכירות כאלה. המטרה היא לסייע בתהליכי סחר בינלאומי, לא לסבך אותם.

תנאי הסחר הבינלאומי מעודכנים בקביעות בהתאם להתפתחויות בתחום. Incoterms 2010 היא הגרסה העדכנית ביותר של הכללים (בקרוב תצא גרסת Incoterms 2020) העדכון הזה בוצע כדי להתחשב בגורמים הבאים:

 • הגידול במספר האזורים שבהם סחורה לא מחויבת במכס
 • השימוש המתרחב באמצעי תקשורת אלקטרוניים בתהליכי עריכת עסקאות
 • המאמצים לשפר את האבטחה במהלך שינוע סחורות
 • שינויים בהליכי השילוח

תנאי השילוח הבינלאומי משולבים בחוזי מכירות ברחבי העולם כדי להבטיח שלא יהיו אי-הבנות בין הספקים לקונים לגבי הנשיאה בעלויות ונטילת הסיכונים הכרוכים בחוזה מכירות. אי-הבנות כאלה עלולות לעלות לשני הצדדים הרבה כסף.

העלויות והסיכונים יכולים להיות קשורים לגורמים הבאים:

 • הובלת סחורות
 • ביטוח
 • שחרור מהמכס
 • עמלות לתשלום

Tip

תנאי הסחר הבינלאומי הם תנאי סחר שמיוצגים בקיצורים בני שלוש אותיות. התנאים האלה קשורים לתנאי העסקאות המפורטים בחוזים להסדרת מכירה של סחורה בשווקים שאליהם העסק מייצא.

הבהרת התנאים ליצואנים

כשמייצאים למדינה חדשה או אפילו לאזור חדש, יש סיכוי מסוים לאי-הבנות שמקורן בפרשנות השונה שעשויה להיות לשיטות העבודה העסקיות שקשורות למכירת סחורות במדינות שונות.

הכללים מספקים הסברים ברורים לגבי קבוצה של תנאי סחר, שמיוצגים בקיצורים של שלוש אותיות ומשקפים את שיטות העבודה העסקיות המשולבות בחוזים של מכירת סחורות.

התנאים עוסקים בעיקר במשימות, בעלויות ובסיכונים הכרוכים בתהליך שבו חברות מייצאות את הסחורות שלהן לקונים.

הכללים של תנאי הסחר הבינלאומי מותאמים לסוג הסחורה הנמכרת, לאמצעי השילוח שמשתמשים בהם ולמחויבויות אחרות שמוטלות על המוכרים ועל הקונים, כמו ביטוח או שחרור מהמכס.

מה מסדירים תנאי הסחר הבינלאומי? (ומה הם לא מסדירים?)

קודם כל חשוב להבין שתנאי הסחר הבינלאומי הם לא תחליף לחוזה המכר. הם רק מבהירים:

 • איזה צד בחוזה המכר מחויב לארגן את המשלוח
 • מתי המוכר צריך לספק את הסחורה לקונה
 • אילו עלויות כל צד מחויב לשלם

תנאי הסחר הבינלאומי לא עוסקים בהעברת הבעלות על סחורות או בכל בעיה שקשורה להפרת חוזים. הנושאים האלה לרוב מוסדרים בחוזה המכר או בחוק שהחוזה כפוף אליו.

מה המשמעות של כללי Incoterms 2010 לגביכם?

המחויבויות שלכם כמוכרים והמחויבויות של הקונים מקבילות. אתם יכולים לבצע את המחויבויות שלכם באופן אישי או להיעזר בשירותים של גורמים חיצוניים כמו חברות תובלה או חברות לשילוח סחורות. פירטנו את המחויבויות של שני הצדדים שהתקשרו בחוזה (אתם והקונים) בטבלה הבאה.

A המחויבויות של המוכר B המחויבויות של הקונה
A1 מחויבויות כלליות B1 מחויבויות כלליות
A2 רישיונות, אישורים, בדיקות ביטחוניות B2 רישיונות, אישורים, בדיקות ביטחוניות
A3 חוזי תובלה וביטוח B3 חוזי תובלה וביטוח
A4 מסירה B4 קבלת המסירה
A5 העברת סיכונים B5 העברת סיכונים
A6 חלוקת העלויות B6 חלוקת העלויות
A7 מסירת הודעות לקונה B7 מסירת הודעות למוכר
A8 מסמך מסירה B8 הוכחת מסירה
A9 בדיקה, אריזה, סימון B9 בדיקת הסחורה
A10 מסירת מידע מסייע והשתתפות בעלויות B10 מסירת מידע מסייע והשתתפות בעלויות

2 עקרונות הבסיס של תנאי הסחר הבינלאומי משנת 2010 ‏(‎2010 Incoterms‎)

הכללים של תנאי הסחר הבינלאומי משנת 2010 מחולקים לשתי קטגוריות נפרדות.

הקטגוריה הראשונה כוללת שבעה כללים שמתאימים לשימוש בכל מצב, לא משנה באילו אמצעי תחבורה הסחורה נשלחת או כמה אמצעי תחבורה היא צריכה לעבור. אפשר להחיל את הכללים האלה גם במקרים שבהם חלק מהשילוח של הסחורה שאתם מייצאים מתבצע באונייה.

בקטגוריה השנייה של כללים גם נקודת המסירה וגם היעד שאליו נשלחת הסחורה הם נמלי ים או נמלים באפיקי מים פנימיים. לדוגמה, כשמייצאים סחורה מליברפול למרסיי.

בקטע הזה פירטנו רשימה של תנאי הסחר הבינלאומי (שמיוצגים בקיצורים של שלוש אותיות) שתוכלו למצוא בחוזים המסדירים את מכירת הסחורות שלכם בשווקים שאליהם אתם מייצאים.

מתחת לשם של כל כלל מוסברת המשמעות שלו לגביכם כמוכרים ולגבי הקונים.

כללי סחר בינלאומי מהקטגוריה הראשונה

EXW

Ex Works (named place of delivery)‎

המוכר עומד בתנאי המסירה כשהסחורה מועמדת לרשות הקונה בשטחו של המוכר או במקום שמוסכם על שני הצדדים, כמו מחסן או מפעל.

הקונה אחראי על:

 • ההעמסה
 • תשלום של כל עלויות ההובלה
 • העברת הסחורה ליעד הסופי

גם אם המוכר מבצע את ההעמסה של הסחורה, הקונה לוקח על עצמו את הסיכונים הכרוכים בה ומחויב לשלם את כל העלויות.

FCA

Free Carrier (named place of delivery)‎

המוכר:

 • מספק את הסחורה עם כל האישורים הנדרשים לייצוא לחברת התובלה שהקונה בחר במיקום שנקבע בחוזה. בנקודה הזו הקונה לוקח על עצמו את הסיכונים

 • לא מחויב לקבל אישורים לייבוא הסחורה, לשלם כל עמלת ייבוא או לבצע כל הליך להעברת סחורה מיובאת במכס.

 • מחויב לבצע העמסה של הסחורה על כלי התחבורה של חברת התובלה שהלקוח בחר.

CPT

Carriage Paid To (named place of destination)‎

זה כלל שמאוד חשוב להבין, כי ההעברה של הסיכונים והעברת העלויות מתבצעות בנקודות שונות. הסיכונים מועברים מהמוכר לקונה כשהסחורה נמסרת לחברת התובלה הראשונה.

המוכר מחויב:

 • למסור את הסחורה לחברת התובלה או לאדם אחר שהוסמך על ידו במקום המוסכם.

 • לשכור חברת תובלה ולשלם את העלויות הנדרשות כדי להעביר את הסחורה ליעד המוסכם.

טיפ

בעסקאות מכר בתנאי CPT, המוכר עומד במחויבויות שלו ברגע שהוא מוסר את הסחורה לחברת התובלה ולא כשהסחורה מגיעה ליעד.

CIP

Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)‎

כמו כלל CPT, חשוב להבין היטב גם את הכלל הזה כי גם כאן העברת הסיכונים והעברת העלויות מתבצעות בנקודות שונות.

המוכר:

 • מוסר את הסחורה לחברת התובלה או לאדם אחר שהוסמך על ידו במקום המוסכם.

 • מחויב לשלם את העלויות הנדרשות כדי להעביר את הסחורה ליעד המוסכם.

 • אחראי לרכישת ביטוח שיכסה מקרים של אובדן הסחורה או של נזק שייגרם לה בזמן ההובלה.

 • מחויב לרכוש ביטוח מטענים שיספק לפחות את הכיסוי המינימלי הנדרש בהתאם לסעיף (C) של Institute Cargo Clauses.

הביטוח:

 • יירכש מחברת ביטוח שיש לה מוניטין טוב
 • יאפשר לקונה להגיש תביעות ישירות לחברה המבטחת.
 • יכסה לכל הפחות את המחיר המצוין בחוזה ועוד 10%.
 • ישולם במטבע שמצוין בחוזה שנערך בין הצדדים.

טיפ

בעסקאות מכר בתנאי CIP המוכר עומד במחויבויות שלו ברגע שהסחורה נמסרת לחברת התובלה, ולא כשהיא מגיעה ליעד.

DAT

Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination)‎

המוכר עומד בתנאי המסירה כשהסחורה מועברת לרשותו של הקונה במסוף או בנמל שנקבעו, או כשהיא מגיעה ליעד.

לצורכי הכלל הזה, "טרמינל" הוא כל מקום, מקורה או לא מקורה, למשל מחסן, מגרש או מסלול לפריקת מכולות, או טרמינל של רכבות משא או מטוסי תובלה.

המוכר אחראי לתשלום דמי ההובלה ולוקח על עצמו את כל הסיכונים הקשורים להובלת הסחורה לטרמינל ולפריקתה שם.

DAP

Delivered at Place (named place of destination)‎

המוכר עומד בתנאי המסירה כשהסחורה מגיעה לרשות הקונה באמצעי התחבורה שבו היא נשלחה ומוכנה לפריקה ביעד המוסכם.

המוכר לוקח על עצמו את כל הסיכונים שקשורים להובלת הסחורה למקום המוסכם.

המוכר לא מחויב לארגן את פריקת הסחורה ביעד.

DDP

Delivered Duty Paid (named place of destination)‎

הכלל הזה מטיל את רוב האחריות על המוכר, שאמור לשאת בכל העלויות והסיכונים הקשורים להובלת הסחורה עד ליעד. המוכר מחויב גם לבצע את כל הליכי העברת הסחורה במכס הנדרשים לייבוא וייצוא, ולשלם את כל העמלות והמיסים הקשורים.

המוכר עומד בתנאי המסירה כששלושת התנאים הבאים מתקיימים, כלומר כשהסחורה:

מועמדת לרשות הקונה מאושרת לייבוא למדינת היעד בכלי התחבורה שבו היא הובלה *מוכנה לפריקה ביעד שנקבע.

כללי סחר בינלאומי מהקטגוריה השנייה:

כשמייצאים סחורה מנמל ימי אחד לאחר או מנמל אחד באפיק מים פנימי לנמל אחר באפיק מים פנימי, צריך לפעול רק על פי הכללים הבאים.

FAS

Free Alongside Ship (named port of shipment)‎‏

השימוש בכלל הזה מאוד נפוץ בייבוא סחורות דרך הים או דרך אפיקי מים פנימיים. ייתכן שהכלל הזה לא יתאים לשימוש במקרים שבהם הסחורה נמסרת לחברת תובלה לפני שהיא מועמסת על אונייה.

המוכר עומד בתנאי המסירה כשהסחורה מוצבת ליד האונייה הרלוונטית, למשל על המזח, בנמל המוצא שנקבע.

גם הסיכון שהסחורה תאבד או תינזק עובר מהמוכר לקונה ברגע שהסחורה מוצבת ליד האונייה בנמל שנקבע.

CFR

Cost and Freight (named port of destination)‎

בכלל הזה יש נקודה שחשוב מאוד לשים לב אליה, כי הסיכונים והעלויות מועברים מאחריות המוכר לאחריות הקונה בנקודות שונות. בכלל הזה תמיד יצוין נמל יעד, אבל יש מקרים שבהם לא יצוין נמל המוצא שבו הסיכונים מועברים מהמוכר לקונה.

המוכר מחויב:

להוביל את הסחורה עד לסיפון האונייה. לדאוג להובלת הסחורה לנמל היעד שנקבע ולשלם את כל עלויות ההובלה לשם.

הסיכון שהסחורה תאבד או שייגרם לה נזק עובר מהספק לקונה ברגע שהסחורה מגיעה לסיפון האונייה.

בעסקאות מכר בתנאי CFR המוכר עומד במחויבויות שלו כשהוא מוסר את הסחורה לחברת התובלה, ולא כשהסחורה מגיעה ליעד שנקבע.

CIF

Cost, Insurance, and Freight (named port of destination)‎

המוכר מחויב:

 • להוביל את הסחורה עד לסיפון האונייה.

 • לדאוג להובלת הסחורה לנמל היעד שנקבע ולשלם את כל עלויות ההובלה לשם.

 • לרכוש ביטוח שיכסה את הסיכון שהסחורה תאבד או תינזק במהלך ההובלה.

 • לספק ביטוח ברמת הכיסוי המינימלית בלבד.

הסיכון שהסחורה תאבד או תינזק עובר מהספק לקונה ברגע שהסחורה מגיעה לסיפון האונייה.

בעסקאות מכר בתנאי CIF המוכר עומד במחויבויות שלו כשהוא מוסר את הסחורה לחברת התובלה ולא כשהסחורה מגיעה ליעד שנקבע.

טיפ

אם הקונה מעוניין לבטח את הסחורה בצורה טובה יותר, הוא זה שיצטרך לדאוג לכיסוי ביטוחי יותר נרחב.

3 הסבר תמציתי על American Foreign Trade Definitions

לשכת המסחר האמריקאית אימצה את המסמך Revised American Foreign Trade Definitions‏ (RAFTD) בשנת 1941. על אף שמדובר במסמך מאוד ותיק, התנאים שבו לא שולבו בתנאי הסחר הבינלאומי של לשכת המסחר הבינלאומית, שהשימוש בהם בעסקאות בינלאומיות הרבה יותר נפוץ. לעומת זאת, אפשר לראות את תנאי המסמך הזה בבקשות להצעות מחיר בארצות הברית. פירטנו בהמשך את הכללים מהמסמך, כדי שתוכלו להשוות אותם לכללי Incoterms 2010.

המדריך להבנת הכללים של Revised American Foreign Trade Definitions

Ex Point of Origin (named point of origin)‎

המוכר:

 • מספק את הסחורה לקונה במקום שייקבע, לרוב במפעל או במחסן של המוכר.

הקונה:

 • נושא בכל העלויות ובתחומי האחריות מרגע העמסת הסחורה לקראת הובלתה ועד הגעתה ליעד.

FOB

Free on Board (named inland carrier at point of departure or port of shipment)‎

יש לכלל הזה כמה שימושים. יש אפילו מקרים שבהם הוא זהה לכלל EXW.

המוכר:

 • מחויב להביא את הסחורה בעצמו או באמצעות חברת תובלה פנים-ארצית לצורך העמסה בנקודת ההמראה או הייצוא או בנמל המוצא הנקובים בחוזה.

הערה: הנקודה הנקובה יכולה להיות גם במדינה שבה נמצא הקונה.

FAS

Free Alongside Ship (named port of destination)‎‏

המוכר יעמוד בתנאי המסירה כאשר:

 • הסחורה תגיע לידי חברת תובלה ימית, בנמל לייצוא שנקבע בחוזה, לצורך העמסה.

C&F

Cost and Freight (named port of destination)‎‏

המוכר:

 • נושא בכל עלויות השילוח הפנים-ארצי, ואחראי להעמסת הסחורה על האונייה שבה היא תובל ליעד.
 • נושא בכל עלויות התובלה בים מנמל המוצא ועד לנמל היעד.

CIF

Cost, Insurance, and Freight (named port of destination)‎

הכלל הזה זהה לכלל Cost and Freight. בנוסף למחויבויות שמוטלות עליו לפי כלל Cost and Freight, המוכר מחויב גם לרכוש ביטוח שיכסה את הקונה במקרה של אובדן הסחורה או נזק שייגרם לה בזמן ההובלה.

Ex Dock (named port of importation)‎

המוכר:

 • אחראי לפריקת הסחורה מהאונייה בנמל שייקבע בחוזה ולהעמדתה לרשות הקונה באותו נמל.

 • מחויב לשלם את כל העלויות עד לרגע שבו הסחורה נפרקת על הרציף בנמל היעד, כולל עלויות הפריקה מהאונייה.

עכשיו אתם מכירים את כללי הסחר הבינלאומי, ובזכות הידע הזה בפעם הבאה שתקראו חוזה מכר יהיה לכם קל יותר להבין בדיוק מי צריך לשלם על מה ועם אילו סיכונים תצטרכו להתמודד בשוק שאליו בחרתם לייצא. זה יעזור לכם למנוע אי הבנות ביניכם לבין הלקוחות החדשים שלכם.

רשימת משימות לסיכום

לפני שחותמים על חוזה מכר, חשוב:

 • לעיין בכללי Incoterms 2010 כדי שיהיה לכם ברור מה המחויבויות שלכם.
 • לבדוק איזו קטגוריה של כללי הסחר הבינלאומי רלוונטית לכם.
 • לבדוק אילו כללי סחר בינלאומי מצוינים בחוזה, אם בכלל.