מילון מונחים בנושא לוגיסטיקה

הגדרות של מונחים מקובלים בתחום הלוגיסטיקה של פעילות עסקית בינלאומית

מונח תיאור
3PL ספק חיצוני שמספק שירותי לוגיסטיקה
3PR מכירה קמעונאית בחנויות של גורם שלישי
4PL ספק חיצוני שמשלב בין משאבים שונים כדי לנהל פתרונות שרשרת אספקה מקיפים
ASN הודעה על משלוח צפוי
AWB שטר מטען אווירי
BOL שטר מטען ימי
BOM עץ מוצר
CFR עלות והובלת הסחורה (לנמל יעד מוסכם)
CIF עלות, ביטוח והובלה (לנמל יעד מוסכם)
CIP אחריות לסחורה, להובלתה ולביטוחה (עד ליעד מוסכם)
CM ספק המייצר מוצרים או חלקי מוצרים עבור חברה
CPFR שיתוף פעולה בתכנון, חיזוי וחידוש מלאי
CPT תשלום על הובלת הסחורה (עד ליעד מוסכם)
DAP נשיאה בכל האחריות עד המסירה (ביעד מוסכם)
DAT נשיאה בכל האחריות עד למסירה בטרמינל (בטרמינל מוסכם בנמל או ביעד אחר)
DC מרכז הפצה
DDP מסירה ותשלום מכס ומיסים (ביעד מוסכם)
DFZ אזור ללא מכס
EDI חוקים בנוגע להעברת מידע בין גופים שונים באמצעים אלקטרוניים לצורכי מסחר
EIN מספר זיהוי של הצד המייצא
ERP תכנון משאבים ארגוני
ETA מועד הגעה משוער.
ETD מועד יציאה משוער.
EXW מסירה בשטח של המוכר (ביעד מוסכם)
FAI בחינת פריט ראשון
FAS שחרור ממכס ומסירה ברציף (בנמל המוסכם למשלוח)
FAT בדיקת הרכבה סופית
FCA העברת הסחורה למוביל בינלאומי (ביעד מוסכם למשלוח)
FOB אחריות לסחורה עד העמסתה על אונייה (בנמל מוסכם למשלוח)
FTL סחורה שממלאת משאית
FTZ אזור סחר חופשי או אזור תנאי סחר של סחורה ממדינות זרות
HAWB שטר מטען פנימי
HS מערכת סיווג מתואמת
JIT ייצור בזמן אמת לפי דרישה
KPI מדד ביצועים מרכזיים
LCL סחורה בכמות שלא ממלאת מכולה
LLP ספקים מובילים של שירותי לוגיסטיקה
LTL סחורה בכמות שלא ממלאת משאית
MSRP המחיר הקמעונאי שמומלץ על ידי היצרן
NPI הכנסת מוצרים חדשים לשוק
NVOCC מוביל ימי ללא אונייה.
ODM יצרן דגם מקורי
OEM יצרן ציוד מקורי
OMS מערכת לניהול הזמנות
P&D איסוף ומשלוח
PO הזמנת רכש
SKU מספר קטלוגי (מק"ט)
SLA הסכם רמת שירות
TL סחורה שממלאת משאית
VAS שירותים שאינם שירותי ליבה
WH מחסן
WMS מערכת לניהול מחסנים
WOS לכמה שבועות יספיק המלאי