מדריך לעריכת ראיונות עם מועמדים לעבודה

שימוש בראיונות מובנים כדי לגייס את העובדים הכי מוכשרים לעבודה בשווקים בינלאומיים

האתגר

תהליך הגיוס של עובדים חדשים במדינות זרות יכול להיות מאתגר. אתם עומדים לערוך סדרת ראיונות עם מועמדים ממדינות זרות, ורוצים לקבל החלטות מושכלות והגיוניות, שיובילו לגיוס המועמדים הכי מתאימים לתפקיד. אמנם אתם שואפים להתחבר למועמדים, אבל לא רוצים לקבל החלטות על סמך רושם ראשוני או תחושת בטן.

המטרה

להשתמש בראיונות מובנים כדי לקבל החלטות אובייקטיביות, שיוכיחו את עצמן בטווח הארוך, לגבי גיוס עובדים בשווקים בינלאומיים, על סמך הצבה של דרישות מקדימות זהות שנקבעו מראש לכל המועמדים.

מידע נוסף

כשאומרים ראיונות מובנים, הכוונה היא פשוט לשימוש בשאלות זהות בכל הראיונות וקביעת סולם אחיד לדירוג התשובות של כל המועמדים, כדי להעריך את מידת ההתאמה שלהם לתפקיד. מחקרים מראים שראיונות מובנים יכולים לחזות את הביצועים של המועמדים בתפקיד שאליו הם מתראיינים, גם כשמדובר בתפקידים שאינם מובנים מעצם הגדרתם.[^1]

[^1]. תרזה מקאן (2009), The employment interview: A review of current studies and directions for future research (ראיונות עבודה: סקירה של מחקרים עדכניים וכיוונים למחקר עתידי)