A Doing Business 2016 mutatóinak használata a potenciális piacok felméréséhez

Legyen tisztában a várható adminisztratív, jogszabályi és logisztikai kihívásokkal

1 Áttekintés

A kihívás

Mielőtt kereskedni kezdene egy új piacon, célszerű tájékozódni az Ön előtt álló adminisztratív, szabályozási és logisztikai kihívásokról, mind a meglévő, mind a feltörekvő piacok esetén.

A cél

Az új módszertan megértése, a 2016-os Doing Business-mutatók használata az országokkal kapcsolatos információk mérésére, és ezen információk felhasználása annak magabiztos eldöntéséhez, hogy mely országok a legmegfelelőbbek az Ön számára exportpiacnak.

Hogyan segíthet vállalkozásának a 2016-os Doing Business?

Az exportáláshoz és az importáláshoz szükséges idő országonként nagyon eltérő lehet. Ha tudja, mely országokban vannak a leghatékonyabb import- és exportfolyamatok, sok időt és pénzt takaríthat meg.

Sok vállalkozás használta a Doing Business-mutatókat a gazdaságok export- és importeljárásainak felmérésére világszerte. Annak érdekében, hogy a vállalkozások még pontosabb információkat kapjanak az export- és importfolyamatokról világszerte, a Doing Business 2016-ban egy új módszertant alkalmazott.

Ez az új módszertan az exportáláshoz és az importáláshoz szükséges három eljáráscsoport időtartamát és költségeit mérte meg:

  • Dokumentumok megfelelősége
  • A határokra vonatkozó megfelelőség
  • Belföldi szállítás

A Doing Business 2016 az exporteljárások mérésekor most először figyelembe vette az egyes gazdaságok komparatív előnyeinek eredőjét. Az importeljárásoknál az autóalkatrészekre összpontosított, mivel ezek önálló, nagyon elterjedt, gyártók által készített termékek. Ez pontosabb, igazságosabb és reprezentatívabb adathalmazt biztosít a vállalkozások számára az áttekintéshez.

Belemerülhet a piacaidhoz tartozó Doing Business mutató részleteibe, vagy az alábbiakban további információkat olvashat a mutatóról és a mögötte álló módszertanról.

2 Doing Business 2016, egy új megközelítés

A határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó Doing Business-mutatók voltak az első olyan globális értékek, amelyeket az adminisztráció, a szabályozás és a logisztika időre és költségekre gyakorolt hatásának mérésére használtak a nemzetközi kereskedelemben.

2016-ban a Doing Business új módszertant alkalmazott, amely az esettanulmány feltételezéseit testre szabta az export és az import vonatkozásában.

Export esetében a Doing Business esettanulmány mérte azt a szállítási időt és költséget, valamint határellenőrzési és dokumentum-ellenőrzési időt, amelyekre az adott gazdaság legfontosabb, nem kitermelő jellegű exporttermékéből egy 15 tonnás küldemény exportálásához szükség volt.

A tanulmány követte a szállítmányt a gazdaság legnagyobb üzleti városában található raktárból a legszélesebb körben használt szárazföldi határig vagy kikötőig, amelyen keresztül a szállítmányt a termékhez kapcsolódó fő exportpartnerhez szállították.1

Import esetében az esettanulmány követte a szállítmányt a gazdaság legszélesebb körben használt szárazföldi határától vagy kikötőjétől a legnagyobb üzleti városában lévő raktárig. A szállítmány 15 tonna, konténerbe rakott autóalkatrészből állt minden gazdaság esetén.

Az új módszertan arra a feltevésre épült, hogy a nemzetközi kereskedelmet a következők irányítják:

  • Komparatív előny
  • Fogyasztói preferenciák
  • A termelés nemzetközi struktúrája
  • Az adott gazdaság és kereskedelmi partnereinek mérete és földrajzi elhelyezkedése

  1. 11 gazdaság esetén külön-külön gyűjtenek adatokat a legnagyobb üzleti városra, illetve a második legnagyobb városra vonatkozóan. 

3 Doing Business-megállapítások az importálásra vonatkozóan

Ha világszerte exportál termékeket, akkor a vámkezelés során termékeit másképp dolgozzák fel, attól függően, hogy milyen termékekről van szó, és hová szállítják őket.

Ehhez két példát mutat be két esettanulmány: az egyik az importálásra, a másik pedig az exportálásra vonatkozik (a következő szakasz).

Autóalkatrészek importálása: tanulmány

A Doing Business 2016 által mért 189 gazdaság mind hasonló termékeket importál. A Doing Business az autóalkatrészeket választotta egyetlen importtermékként ezekben a gazdaságokban.

Mit mutattak az adatok?

Az autóalkatrészek importálása átlagosan hosszabb időt és költségeket igényel, mint az autóalkatrészek exportálása.

Az importált autóalkatrészek esetén több ellenőrzés és eljárás zajlik, mint az exportált autóalkatrészeknél. Ez növeli a határellenőrzési időket és költségeket, valamint a dokumentumok ellenőrzési idejét. Valójában a gazdaságok 40%-a további ügynökségek általi ellenőrzést igényel a vámkezelés mellett az autóalkatrészek importálásakor.

Az autóalkatrészek importálásának átlagos ideje és költsége majdnem megegyezik a mezőgazdasági termékek exportálásának átlagos idejével és költségével. Ennek egyik oka az, hogy a gazdaságok további 17%-ánál igényelnek szállítás előtti ellenőrzéseket is. Ezeket az ellenőrzéseket külső vállalatok végzik abban a gazdaságban, ahonnan az autóalkatrész származik.

A Doing Business 2016 jelentés megjegyzi, hogy az autóalkatrészek szállítás előtti ellenőrzését megkövetelő gazdaságok között a határellenőrzési idők 56 órától 1330 óráig terjedhetnek.

4 Doing Business-megállapítások az exportálásra vonatkozóan

Az exportálás folyamata országonként eltérő. A Doing Business úgy találta, hogy a mezőgazdasági exporttermékekhez kapcsolódó dokumentumok beszerzése, elkészítése és benyújtása kétszer akkora költségekkel jár, mint más termékkategóriáknál.

E különbségek fő oka az, hogy azoknak a gazdaságoknak a 81%-a, amelyek legnagyobb exportja mezőgazdasági termék, termékspecifikus vizsgálatokat és eljárásokat igényel a termék exportálása esetén, míg a többi gazdaságoknak csak 21%-a igényel termékspecifikus ellenőrzéseket a legnagyobb exporttermékhez.

Azoknál a gazdaságoknál, amelyek legnagyobb exportja mezőgazdasági termék, a dokumentum- és határellenőrzési idő nagyban változik 11 óra és 210 óra között.

Abból a 69 gazdaságból, amely legnagyobb exportja mezőgazdasági termék, 56-nak van termékspecifikus eljárása erre az exportálási tevékenységre.

Abból a 118 gazdaságból, amely legnagyobb exportja fémalapú, nehézipari vagy könnyűipari termék, csak 25-nek van termékspecifikus eljárása erre a termékre.

Ezek a gazdaságok az összes régiót és jövedelemcsoportot lefedik, az OECD magas jövedelmű gazdaságai közé tartozó Norvégiától egészen az afrikai Bissau-Guineáig.

Grenada és Ausztrália: összehasonlítás

Nem az számít, hogy léteznek-e fokozott ellenőrzések és eljárások, hanem az, hogy hatékonyan hajtják-e végre őket.

Például Grenada és Ausztrália egyaránt megkövetel bizonyos egészségügyi ellenőrzéseket és tanúsítványokat a legnagyobb exporttermékeihez. A határellenőrzési eljárások elvégzése azonban 101 órát és 800 fontot vesz igénybe egy grenadai szerecsendió-exportőr részéről, míg egy ausztrál húsexportőrnek csak 36 órájába és 580 fontjába kerül.

A dokumentumok kitöltése tízszer annyi időt igényel a grenadai exportőr részéről, mint az ausztrál exportőr részéről.

5 Az adatok összehasonlítása

A Doing Business adatai szerint az OECD magas jövedelmű gazdaságaiban az importálás átlagosan sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint más gazdaságokban, és ugyanez igaz az exportálásra is.

Például Kanadában a határellenőrzési idő sokkal rövidebb, mint Kamerunban.

Kanada

A kereskedők élvezhetik egy olyan, jól működő elektronikus rendszer előnyeit, amely összeköti a kanadai és az amerikai vámhatóságokat. A Kanada és az Egyesült Államok közötti teljes határellenőrzési folyamat két órán belül lezárható. A határellenőrzési eljárások elvégzése egy kanadai importőr esetén (134 font) körülbelül ugyanolyan költségekkel jár, mint egy kanadai exportőrnél (130 font).

Afrika

Afrikában a határellenőrzés átlagosan 160 órát vesz igénybe egy importőr, és 108 órát egy exportőr részéről. Például Kamerunban egy kakaószállítmány exportálása 202 órát vesz igénybe, és 763 fontba kerül. Ez részben annak a követelménynek köszönhető, hogy a kakaóra növény-egészségügyi ellenőrzést kell végezni. Az autóalkatrészek importálása, amely megköveteli a szállítás előtti ellenőrzést, 271 órát vesz igénybe, és 1092 fontba kerül.

Összegezve

A vállalkozások a Doing Business 2016-mutató segítségével felbecsülhetik egy potenciális új importőr vagy exportőr hatékonyságát. Jó tisztában lenni az esetleges problémákkal, mielőtt új országgal folytatna kereskedelmet, mivel az exportált termék típusa, illetve az érintett ország befolyásolhatja a kereskedelem idejét és költségeit.