Hangolja össze az internetes jelenlétet a svéd piac igényeivel

Útmutató: Marketing és lokalizáció Svédországban

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettünk, hogy segítsünk közelebb kerülni svédországi ügyfeleihez. Ha online megjelenése összhangban van Svédország kultúrájával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozáshoz, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, már a kezdetektől előnyös pozícióból indulhat az új piacon.

2 A fő nyelv

Svédországban a svéd a legfőbb nyelv mind beszédben, mind írásban.

A lakosság többsége ért angolul, és az angolt minden iskolában tanítják. A mindennapi üzleti kommunikációban széles körben használt nyelv.

Az ország kisebbségi nyelvei:

 • finn;
 • meänkieli;
 • számi;
 • romani;
 • jiddis.

3 Formai követelmények

Formális vagy informális megszólítás ajánlott a svéd ügyfelekhez?

Svédország üzleti nyelvére és kommunikációjára legfőképpen az informális megközelítés jellemző.

Az adott személy korától, társadalmi osztályától és nemétől függetlenül a svédek a tegező formát („du”) használják a szóbeli és írásbeli kommunikációban.

A formálisabb, magázó megszólítás („Ni”) ritkább, és főleg az idősek használják.

A svédek nem kedvelik a túlzást, ezért óvakodj a túlzó állításoktól a kommunikációdban.

A svédek közlésmódja közvetlen és nyitott, és megszokott egymást keresztnéven szólítani már az üzleti kapcsolat korai szakaszától.

Ha pénzügyi terméket, jogi szolgáltatást vagy pénzügyi tartalmat kínálsz, érdemes formálisabb hangvételt és stílust használni.

!!!Tipp: „Ease of doing business” jelentés, Svédország

A Világbank 2019-es „Ease of doing business” jelentése 12. helyen rangsorolja Svédországot 190 ország közül.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Számok

A tizedesjegyeket elválasztó jel
 • egy vessző (,) pl. 1,5 óra.
Ezres helyiértéket elválasztó jel
 • Az ezres helyiértéket elválasztó jel egy szóköz ( ) pl. 1 524 ember.
Telefonszámok
 • Az országkód +45. A körzetszámok a kezdő 0-t is beleszámítva két-, három- vagy négyjegyűek. A nagyvárosok körzetszáma a nagy számú telefonszámok miatt rövidebb. A telefonszámok a körzetszámmal (és a kezdő 0-val) együtt 8–10-jegyűek. Csak a főváros, Stockholm telefonszámai állnak (a körzetszámot követően) nyolc számjegyből; egy stockholmi, 08-as körzetszámú telefonszám az alábbi formátumot követi: 08 xxx xxx xx.

 • A 031-es körzetszámú göteborgi telefonszámok formátuma 031 xxx xx xx.

 • Nagy-Stockholm körzetszáma kétjegyű: 08. Malmö körzetszáma háromjegyű, 040, míg például
  Bastuträsk falu a négyjegyű 0915-ös körzetszámmal rendelkezik.

 • A mobil-előhívószámok általában négyjegyűek. Az általános formátum 0xxx xx xx xx.

Jó tudni

A svédek 1–12-ig betűvel írják a számokat, 13-tól felfelé pedig számjeggyel, pl. egy, kettő, tizenegy, 13, 45, 100.

5 Pénznemformátum

Svédország pénzneme a svéd korona (krona). Többesszámú formája svédül: kronor. Ezt a kisbetűs „kr” jelzéssel jelölik. Hárombetűs devizakódja a SEK. Az érmék neve „öre”.

A kronor címletei: 500 kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr, 20 kr. Az öre érmék címletei: 10 kr, 5 kr, 2 kr, 1 kr.

6 Dátumformátum

Svédország dátumformátuma ÉÉÉÉ-HH-NN, pl. 2017-03-24.

Ha a dátumot kézzel írják, a formátum „18 februari 2017” (a hónap kisbetűvel írandó) vagy „18/2 2017”.

7 Időformátum

Svédországban mind a 24, mind a 12 órás formátumot használják.

A 24 órás formátum főként írásban jellemző, valamint menetrendekben és hivatalos dokumentumokban. Az órát és a percet pont választja el egymástól, pl. 18.10.

A beszélt nyelvben a svédek a 12 órás formátumot használják, a percet pedig általában a legközelebbi öt perces egységhez kerekítik, pl. húsz perc múlva tizenegy.

A digitális eszközökön, például asztali számítógépen, telefonon, táblagépen stb. a 24 órás formátumot részesítik előnyben, és az Android rendszeren is ez az alapértelmezett formátum, ahol kettőspont választja el az órát a perctől, pl. 14:24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

A hét első napja a hétfő.

9 Mit érdemes elkerülni a svéd piacon?

Minden kultúrának megvannak a saját babonái és hagyományai, amelyeket fontos figyelembe venni, különösen, amikor új piacra lépünk be. A svédek szerencsétlennek tartják a 13-as számot.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme a legfontosabb fordítási tippek, amelyek révén a helyiek nyelvén szólhat az ügyfeleihez:

 1. Az árakat, a dátumformátumot, a méreteket és a pénznemet mindenképpen érdemes lokalizálni.

 2. Kerülje az anyanyelvedre jellemző szófordulatokat és kifejezéseket, mivel azok nem feltétlenül ültethetők át fordítással a svéd piacra. Ilyen például a helyi szleng.

 3. Kerülje a szó szerinti fordításokat és a kétértelmű megfogalmazást.

 4. A latin eredetű szavakat használja körültekintően, mivel ezek gyakran túl formálisak a svéd nyelvben.

 5. Ha csak lehet, használjon olyan svéd anyanyelvű fordítókat, akik többféle szakterületen is jártasak, ugyanis a műszaki szakfordítók lehet, hogy nem ismerik a marketingszövegek árnyalatait.

 6. Előfordulhat, hogy a földrajzi vagy a személynevek svéd írásmódja vagy elnevezése eltérő, pl. Björn Borg az angolban használt Bjorn Borg helyett.

 7. Segítse fordítóit, amennyire csak lehetséges, és ismertesse velük a fordítandó szöveg kontextusát és célközönségét, valamint ha van rá mód, bocsásson rendelkezésükre kapcsolódó képeket és vizuális segédanyagokat.

11 További útmutatók

A webhely-lokalizációs útmutatónk segítségével biztosíthatod, hogy a webhely hangvétele és nyelve összhangban legyen a helyi piaccal.