Hangolja össze vállalkozása online jelenlétét a dán piac igényeivel

Útmutató a dán piachoz megfelelő lokalizációról

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsünk közelebb kerülni dán ügyfeleihez. Amennyiben online megjelenése összhangban van Dánia kultúrájával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozáshoz, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, előnyös pozícióból kezdhet bele dániai marketingtevékenységedbe.

2 A fő nyelv

A Dániában leggyakrabban használt nyelv a dán.

Az angolt a lakosság 80%-a érti, és a mindennapi üzleti kommunikációban is széles körben használják.

A legtöbb dán megérti a norvégot és a svédet.

A németet Jylland déli részén védett kisebbségi nyelvként ismerik el.

Tíz dán lakosból egy beszél franciául.

3 Tegezés vagy magázás?

Tegeződve vagy magázódva kell az ügyfelekkel kommunikálni?

Dánia üzleti nyelvére és kommunikációjára az informális megközelítés jellemző.

Ha tudod, használd a szakma szerinti megszólítást, pl. doktor, professzor stb. Más esetben használd a dán udvariassági formulákat:

Hr: Úr
Fru: Asszony
Froken: Kisasszony

Ha pénzügyi terméket, jogi szolgáltatást vagy pénzügyi tartalmat kínálsz, érdemes formálisabb hangvételt és stílust használni.

!!!Tip „Ease of doing business” jelentés, Dánia

A Világbank 2019-es „Ease of doing business” jelentése 36. helyen rangsorolja Dániát 190 ország közül.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Számok

Tizedesjegyeket elválasztó jel
 • Egy vessző (,)
  • pl. 1,5 óra.
Ezres tagolás
 • Az ezres tagolás pont (.)
  • pl.1.524 ember
Telefonszámok
 • Az országkód a +45.

 • A telefonszámok általában a következő formátumot használják: (+45) 12 34 56 78.

 • Az ingyenesen hívható számok előhívója a 80, pl. 80 12 34 56.

Jó tudni

Ha a szöveg tíznél nagyobb és tíznél kisebb számot is tartalmaz, mindkét szám leírásához számjegyet használjon.
Pl. „készíts 5 kávét és 12 gofrit”
Minden műszaki és tudományos szövegben számjegyeket használnak a számok leírásához.

A dánok az alábbiak esetén számjegyeket használnak:

 • százalékok, pl. 6%;
 • mértékegységek, pl. 20 ml;
 • táblázatok;
 • statisztika;
 • dátumtartomány nagykötőjellel elválasztva, pl. március 6–25.

5 Pénznemformátum

Dánia pénzneme a dán korona. Ezt „kr” jelzéssel jelölik. Háromjegyű valutakódja a DKK. Az érmék neve ore.

A korona címletei: 1000 kr, 500 kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr.

Az ore érmék címletei: __20 korona, 10 korona, 5 korona, 2 korona, 1 korona és fél korona.

6 Dátumformátum

Dániában a dátumformátum NN/HH/ÉÉÉÉ, és a pont a leggyakrabban használt elválasztó: pl. 24.03.2017

Dátumok kézzel való írásánál gyakran használnak perjelet és kötőjelet, pl. 24/03 - 2017

A napok és hónapok neveit kisbetűvel írják, pl. „mandag” (hétfő).

7 Időformátum

Dániában mind a 24 órás, mind a 12 órás formátumot használják.

A köznyelvben a 12 órás és a 24 órás formátum keverékét használják.

Hivatalos környezetben, vagy amikor a pontos idő megadását kérik, használd a 24 órás formátumot.

A beszélt nyelvben a dánok a 12 órás formátumot használják, a percet pedig általában a legközelebbi öt perces egységhez kerekítik, pl. háromnegyed tizenegy.

A digitális eszközökön, például asztali számítógépeken, telefonokon, táblagépeken stb. a 24 órás időformátumot részesítik előnyben, és az Android rendszeren is ez az alapértelmezett formátum, ahol kettőspont választja el az órát a perctől, pl. 14:24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

A hét első napja a hétfő.

9 Mit érdemes elkerülni a dán piacon?

Minden kultúrának megvannak a saját babonái és hagyományai, amelyeket fontos figyelembe venni, különösen, amikor új piacra lépünk be. A dánok szerencsétlennek tartják a 13-as számot.

Amikor olyasmit mondanak például, hogy „Jól sikerült az interjúm”, a dánok gyorsan hozzáteszik, hogy „7 - 9 - 13”. Ez szerencseszámok egy kombinációja, amely megfelel a magyar „lekopogom” kifejezésnek.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme a hét legfontosabb fordítási tipp, amelyek révén azonnal a helyiek nyelvén szólhat ügyfeleihez a dán piacon:

 1. Az árakat, a dátumformátumot, a méreteket és a pénznemet mindenképpen érdemes lokalizálni.

 2. Kerülje az anyanyelvére jellemző szófordulatokat és kifejezéseket, mivel azok nem feltétlenül ültethetők át fordítással a dán piacra. Kerülendő például a helyi szleng használata.

 3. Kerülje a szó szerinti fordításokat és a kétértelmű megfogalmazást.

 4. Ügyeljen a kulturális különbségekre, hogy ne zavarja össze vagy sértse meg dán közönséget. Például ne említse a húsvéti locsolást a promócióiban, és ne feltételezze, hogy ismerik ezt a hagyományt.

 5. Olyan anyanyelvi fordítókat bízzon meg, akik többféle területen is jártasak, a műszaki szakfordítók például ugyanis nem biztos, hogy értik a marketingszövegekben szokásos árnyaltabb megfogalmazásokat.

 6. Mutassa be a fordítóknak a szöveg kontextusát és célközönségét, és bocsásson rendelkezésükre kapcsolódó képeket és vizuális segédanyagokat.

 7. Biztosítson szószedetet és korábban már elfogadott anyagokat a fordítók számára.

11 További irányelvek

Ismerje meg lokalizációs útmutatónkból, hogyan biztosíthatja, hogy webhelye hangvétele és nyelvezete összhangban legyen a helyi piaccal.