Hangolja össze online jelenlétét a japán piac igényeivel

Lokalizációs útmutató a japán piachoz

1 Áttekintés

Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítsünk közelebb kerülni japán ügyfeleihez. Ha az internetes megjelenése összhangban van a japán kultúrával, az ügyfelek nyitottabban állnak a vállalkozáshoz, és nagyobb bizalommal kötnek Önnel üzletet. Ha tudatában van ezeknek az apró, ám fontos részleteknek, már a kezdetektől előnyös pozícióból indulhat az új piacon.

2 A fő nyelv

Japánban a leggyakrabban használt nyelv a japán.

3 Formális vagy informális megszólítás

Formális vagy informális megszólítás ajánlott a japán ügyfelekhez?

Az ügyfelekkel folytatott kommunikáció során a formális megszólítás ajánlott. A japán ügyfeleket mindig tisztelettel és udvariasan kell kezelni.

Amikor japán ügyfelekkel kommunikálsz, mindig tartsd észben azt a régi mondást, hogy az „ügyfélnek mindig igaza van”.

Az ügyfeleket mindig a „szama” megszólítással szólítsd meg. Ez az „Uram” és a „Hölgyem” megszólítások megfelelője.

Annak ellenére, hogy Japán számos technológiai innováció központja, ne feledd, hogy egy ősi, formális, hagyományos kultúra otthona is egyben. Ha pénzügyi terméket, jogi szolgáltatást vagy pénzügyi tartalmat kínálsz, mindig formális hangvételt és stílust használj.

!!!Tip „Ease of doing business” jelentés, Japán

A Világbank 2019-es „Ease of doing business” jelentése a 39. helyen rangsorolja Japánt 190 ország közül.

4 Számozási rendszerek és formátumok

Japánban főleg az arab számrendszert (1, 2, 3) használják. Egyes esetekben azonban a hagyományos kandzsi írásjegyek is használatosak.

Számok

Tizedesjel
 • A tizedesjel egy pont (.),

  • pl. 1.5 óra
Ezres helyiértéket elválasztó jel
 • Az ezres helyiértéket elválasztó jel egy vessző (,)

  • pl. 1,524 ember
Telefonszámok
 • Az országkód a +81. A telefonszámok formátuma általában (körzetszám) xxxx-xxxx vagy xx-xxxx-xxxx,

  • pl. (+81) 1234-5678 vagy 12-3456-7890.
 • A telefonszámok kilencjegyűek (a körzetszámmal együtt, de a kezdő 0-t nem számítva).

 • Az ingyenesen hívható számok előhívója a 0121.

5 Pénznemformátum

Japán pénzneme a japán jen. Jelölésére két szimbólumot használnak: 円 vagy ¥,

pl. 123,456円 vagy ¥123,456.

Háromjegyű valutakódja a JPY.

A bankjegyek címletei: ¥10,000 ¥5,000 ¥1,000. Az érmék címletei: ¥500 ¥100 ¥50 ¥10 ¥5 ¥1.

6 Dátumformátum

A Japánban használt dátumformátum: ÉÉÉÉHHNN,

pl. év hónap nap.

Az is előfordulhat, hogy az „év”, a „hónap” és a „nap” japán írásjegyeit is beillesztik a számok mögé,

pl. 2008年12月31日 (水), vagyis „2008. december 31., szerda”

7 Időformátum

Japánban a 24 órás időformátumot használják.

Az „óra” (時) és a „perc” (分) írásjegyeit is kiírják a számok mögé,

pl. 8:42 = 8時42分.

Ugyanakkor a „8:42” is tökéletesen elfogadott írásmód; ebben az esetben az órát és a percet kettőspont választja el.

Az egyértelműség kedvéért hozzáteheted a 午前 („délelőtt”) és a 午後 („délután”) szimbólumokat,

pl. 午前11時 (de. 11)

A vonatokon, valamint a digitális eszközökön, például asztali számítógépen, telefonon, táblagépen stb. a 24 órás időformátumot részesítik előnyben, és az Android rendszeren is ez az alapértelmezett formátum, ahol kettőspont választja el az órát a perctől,

pl. 14:24.

8 Munkanapok

A munkahét hétfőtől péntekig tart.

9 Mit érdemes elkerülni a japán piacon?

Minden kultúrának megvannak a maga babonái és hagyományai, amelyekkel érdemes tisztában lenni, különösen akkor, amikor új piacra szeretnénk belépni.

A japánok szerencsétlennek tartják a 4-es számot, mivel a kiejtése („shi”) megegyezik a halál szóéval japánul.

Az ügyfelek nevét sose írja piros betűtípussal, mivel az negatív asszociációkat válthat ki.

10 Fontos lokalizációs tippek

Íme az öt legfontosabb fordítási tipp, amelyek révén azonnal a helyiek nyelvén szólhat az ügyfeleihez a japán piacon:

 1. Igyekezz minél több kontextust biztosítani fordítói számára. Lássa el őket vizuális segédanyagokkal, amelyekből kiderül, hol fog megjelenni szöveg, és tájékoztasd őket a kommunikáció céljáról, illetve a célközönségről.

 2. Kerülje a szó szerinti fordítást, mert az merev és mesterkélt hangzású lehet. Ehelyett érdemes inkább eredetileg is japánul írni a szöveget, hogy biztosan átmenjen az üzenet.

 3. Ösztönözze a fordítókat arra, hogy bátran tegyenek fel kérdéseket, hogy a fordítás minél pontosabb legyen.

 4. Óvakodjon az anyanyelvére jellemző szószerkezetek használatától és a tükörfordításoktól, mivel azok idegenül hangozhatnak a japán közönség számára.

 5. Ha csak lehet, alkalmazzon japán anyanyelvű szövegírót és lektort.

11 További irányelvek

A lokalizációs útmutatónkból megtudhatod, hogyan biztosíthatod, hogy a webhelyed hangvétele és nyelvezete összhangban legyen a helyi piaccal.