Ismerje meg a piaci terjeszkedéssel járó adózási kérdéseket

Jogi tényezők, amelyeket érdemes figyelembe venni a vállalkozás nemzetközi terjeszkedésekor

Az exportpiac új szereplőjeként olyan kártyapartiba fog kezdeni, amelynek megvannak a maga adózási és adminisztrációs szabályai. A szabályok ismerete és a megfelelő tervezés a legnagyobb ütőkártyát jelenti, melynek köszönhetően kevesebbet kell kockáztatnia.

Új piac, új szabályok

Az új piacra való zökkenőmentes belépéshez be kell tartani a nemzetközi adótörvényeket, ami nem csupán anyagi terhet jelent, de adminisztrációs és időbeli vonzatai is vannak. A nemzetközi adótörvények megszegése továbbá szigorú büntetésekkel is járhat.

A Market Finder segítségével lerövidítheti a kutatásra szánt időt, és megbizonyosodhat róla, hogy releváns és megbízható adózási információkkal rendelkezik. Így több ideje marad arra, hogy az üzletre koncentráljon, miközben az operatív rész zökkenőmentesen fut a háttérben.

Az idő pénz

A különböző adózási rendszerek útvesztőjében idő- és erőforrás-igényes eligazodni, emiatt kevesebb idő és erőforrás jut az új exportpiac üzleti lehetőségeinek felfedezésére.

Az exportpiacon érvényes adótörvényekhez való alkalmazkodás időbeli követelményeinek felmérésekor ne csak a kezdeti tervezést, az adó kiszámítását és befizetését vegye figyelembe. A változó szabályoknak való folyamatos megfelelés, a hibák kijavítása, az adóellenőrzésekre való reagálás, valamint a visszatérítések kérvényezése és fogadása további időráfordítást követel.

A különböző országok adózási rendszereinek kifinomultsági szintje – és ezáltal a hatékonysága is – változó. A gazdaságilag kevésbé fejlett országokban előfordulhat, hogy nincsenek robusztus elektronikus rendszerek kiépítve, így a szabályoknak való megfelelés biztosításához szükséges idő1 és a kifizetések száma2 megnövekedhet, és ennek eredményeként több ellenőrzésre lehet szükség.

Egy középvállalkozás számára az Egyesült Királyságban az adókövetelményeknek való megfelelés átlagosan 251 óra munkát jelent, 25 fizetési tranzakciót igényel, a teljes adókulcs pedig átlagosan 40,6%.3

Nemzetközi áttekintés

Az alábbi globális pillanatkép a legfontosabb adózási szempontokról nyújt áttekintést az export iránt érdeklődő középvállalkozások számára.

Afrika

A régió adófizetési rendszere még mindig bonyolultnak számít: a befizetések átlagos száma itt a legmagasabb, míg a teljes adókulcs és a megfeleléshez szükséges idő a második legmagasabb.4

 • A teljes adókulcs (a minimális adókulcsok bevezetése és a társadalombiztosítási hozzájárulások növelése miatt) folyamatosan növekszik.
 • A megfeleléshez szükséges idő az adóbefizetéshez és az adóbevallások leadásához használt könyvelési szoftverek és elektronikus rendszerek fejlesztésének köszönhetően csökkent.
 • A bevallás utáni teendők tekintetében a régió jobban teljesít: egy céges adóbevallás javítása az afrikai gazdaságok mintegy 51%-ban várhatóan adóellenőrzést von maga után, ugyanakkor ezek időtartama alacsonyabb a globális átlagnál.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az afrikai országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Az ázsiai és csendes-óceáni térség

Az ázsiai és csendes-óceáni térség – a bevallás utáni folyamat kivételével – minden ponton jobban teljesített a globális átlagnál. A megfeleléshez szükséges idő és a befizetések száma egyre csökken, de a teljes adókulcs némileg nőtt.

 • A megfeleléshez szükséges idő és a befizetések száma az elektronikus rendszerek bevezetésének vagy fejlesztésének köszönhetően csökkent.
 • A teljes adókulcs némileg nőtt, mivel a régióban a munkát terhelő adók és az üzleti adók mértéke is növekedett.
 • A bevallás utáni teendők tekintetében a folyamatok minden lépése tovább tart a globális átlagnál, kivéve az áfa-visszatérítéshez szükséges időt.
 • A régióban a leghosszabb a társaságijövedelemadó-ellenőrzésnek való megfeleléshez szükséges idő, és a gazdaságok 45%-ában várható is társaságiadó-ellenőrzés.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az ázsiai országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az óceániai országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Közép-Amerika és a Karib-térség

A teljes adókulcs és a befizetések száma a nyereségadó módosításainak és az elektronikus rendszerek jobb kihasználásának köszönhetően tovább csökkent.

 • A megfeleléshez szükséges idő némileg nőtt, miután a Bahama-szigeteken bevezették az áfát.
 • A régió nem teljesít jól a bevallás utáni teendők tekintetében, amelyek a globális átlagnál több időt vesznek itt igénybe.
 • Itt a leghosszabb a megfeleléshez és az áfa-visszatérítéshez szükséges idő.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az amerikai kontinensen való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Közép-Ázsia és Kelet-Európa

Közép-Ázsia és Kelet-Európa továbbra is jól teljesít a teljes adókulcs, a megfeleléshez szükséges idő és a befizetések száma szempontjából – mindhárom mutató a globális átlag alatt van ezekben a térségekben, és ebben az évben tovább csökkent.

 • Idén ebben a régióban csökkent a legnagyobb mértékben a befizetések száma, köszönhetően az elektronikus rendszerek folyamatos bevezetésének és fejlesztésének, valamint egyes adónemek eltörlésének.
 • A bevallás utáni teendők tekintetében a legtöbb régiónál jobban teljesített, és három ponton is jobb eredményt mutatott a globális átlagnál: az áfa-visszatérítés ideje, a megfeleléshez szükséges idő, valamint a társaságiadó-ellenőrzés ideje.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz a kelet-európai országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Az EU és az EFTA

A régió országainak csaknem kétharmada változtatásokat vezetett be, amelyek befolyásolták a teljes adókulcsot.

 • A teljes adókulcs nyereségadót, munkát terhelő adókat és egyéb adónemeket érintő változásai azonban többnyire kis mértékűek voltak.
 • Az EU és az EFTA az egyetlen olyan régió, ahol a befizetések száma emelkedett egy olyan adónem bevezetésének következtében, amelynek a befizetése és a bevallása nem végezhető el online.
 • A bevallás utáni teendőket illetően fontos megjegyezni, hogy csupán a régió néhány gazdasága ellenőrzi a társaságiadó-bevallást az esetleg hibák kiszűrése érdekében.
 • Az egész régióban jár áfa-visszatérítés.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az európai országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Közel-Kelet

Továbbra is ebben a régióban a legegyszerűbb az adófizetés, és itt a legalacsonyabb a teljes adókulcs és a megfeleléshez szükséges idő. A bevallás utáni teendők terén azonban a globális átlagnál rosszabbul teljesített a régió.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz a közel-keleti országokban való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Észak-Amerika

Továbbra is ennek a régiónak a három gazdaságában a legalacsonyabb a befizetések száma, és a megfelelési idő is a globális átlag alatt maradt.

 • Az ingatlanadó és a munkát terhelő adók változásait követő enyhe emelkedés ellenére a régió teljes adókulcsa a globális átlag alatt maradt.
 • A régió a bevallás utáni teendők tekintetében is jól teljesít. Az Egyesült Államokban ellenőrzést vált ki a társaságiadó-bevallás javítása.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az amerikai kontinensen való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.

Dél-Amerika

Csökkent a teljes adókulcs és a megfelelési idő, de továbbra is itt a legmagasabb mindkét érték az összes régió közül.

 • A teljes adókulcs a forgalmi adó küszöbértékének változása következtében csökkent.
 • A megfeleléshez szükséges idő az elektronikus rendszerek régiószintű bevezetésének és fejlesztésének köszönhetően csökkent.
 • Szintén az elektronikus rendszerek fejlesztésének tudható be, hogy a befizetések száma a globális átlag alatt van.
 • Dél-Amerikában a legkevésbé hatékony a bevallás utáni folyamat az összes régió közül, különösképp azért, mert egyetlen gazdaságban sem igényelhető áfa-visszatérítés, a társasági adóval kapcsolatos folyamatok pedig tovább tartanak a globális átlagnál.

A GOV.UK oldalon bővebb információt találsz az amerikai kontinensen való kereskedésről, illetve az ezzel kapcsolatos adózási és vámfizetési szempontokról.


 1. A megfelelési idő az az időtartam, amely az egyes fő adónemek – a társasági adó, a munkát terhelő adók és a kötelező hozzájárulások, valamint a fogyasztási adó – bevallásához és befizetéséhez szükséges. 

 2. A befizetések száma azt méri, hogy a cégeknek milyen gyakran kell bevallani és befizetni a különböző adónemeket és hozzájárulásokat, korrigálva a bevallás és a befizetés módja szerint. 

 3. A Világbank csoport 2017-es adóbefizetési tanulmánya 

 4. PwC