Razumijevanje međunarodnih uvjeta isporuke

Vodič za Međunarodna trgovinska pravila (Incoterms 2010.)

1 Pregled

Izazov

Trebate znati tko je odgovoran za sve troškove i rizike povezane s prodajnim ugovorom između vas i novog izvoznog tržišta. Poznavanje međunarodnih uvjeta isporuke u vašim međunarodnim prodajnim ugovorima smanjit će sve nesigurnosti i nesporazume između vas i kupaca vašeg proizvoda.

Vaš cilj

Razumjeti uzajamne obaveze koje se odnose na vas i vaše kupce.

Međunarodna trgovinska pravila: obje strane trebaju biti zadovoljne

Međunarodna trgovinska pravila (Incoterms) osmišljena su radi sprječavanja nesporazuma u međunarodnim prodajnim ugovorima u okviru kojih roba prelazi nacionalne granice.

Pravila je osmislila i prilagodila Međunarodna trgovačka komora. Jasno definiraju obveze prodavatelja i kupaca kako bi se olakšala trgovina na svjetskom tržištu i smanjio rizik od pravnih komplikacija. Osmišljena su da pomognu u trgovanju, a ne da ga ometaju.

Pravila Incoterms redovito se ažuriraju kako bi odrazila nove događaje u međunarodnoj trgovini. Incoterms 2010. predstavlja najnoviju verziju pravila (Incoterms 2020. uskoro će se objaviti) koja su prilagođena uzimajući u obzir:

 • povećanje zona oslobođenih od plaćanja carine
 • povećanu upotrebu elektroničkih komunikacija u poslovnim transakcijama
 • napore za povećanje sigurnosti u kretanju robe
 • promjene u praksama transporta

Međunarodni uvjeti o isporuci uključeni su u prodajne ugovore diljem svijeta kako dobavljači i kupci ne bi došli do skupih nesporazuma u vezi s odgovornošću za troškove i rizike u prodajnom ugovoru.

Ti troškovi i rizici mogli bi se odnositi na sljedeće:

 • teretni promet
 • osiguranje
 • carinjenje
 • plaćanje carine.

Savjet

Incoterms su troslovni trgovački pojmovi povezani s poslovnim uvjetima koji se nalaze u ugovorima povezanima s prodajom robe na izvoznim tržištima.

Pojašnjavanje uvjeta za izvoznike

Ako izvozite u novu zemlju ili regiju, postoji rizik od nesporazuma jer zemlje mogu imati različita tumačenja poslovnih praksi povezanih s prodajom vaše robe.

U pravilima se jasno objašnjava niz troslovnih pojmova koji odražavaju poslovne prakse u ugovorima o prodaji robe.

Pojmovi jasno opisuju zadatke, troškove i rizike s kojima se mogu susresti izvoznici koji isporučuju robu svojim kupcima.

Pravila Incoterms osmišljena su da definiraju vrstu robe koja se prodaje, sredstva transporta koja se koriste i druge obaveze prodavatelja i kupca, na primjer osiguranje ili carinjenje.

Što pravila Incoterms određuju (i ne određuju)

Kao prvo, pravila Incoterms ne zamjenjuju prodajni ugovor. Definiraju samo sljedeće:

 • koja strana prodajnog ugovora mora organizirati isporuku
 • kada prodavatelj treba isporučiti robu kupcu
 • koje troškove snosi koja ugovorna strana.

Incoterms ne definira prijenos vlasništva nad robom ili druge probleme koji mogu nastati zbog kršenja ugovora. Njih obično pokriva prodajni ugovor ili zakon koji se primjenjuje na ugovor.

Pravila Incoterms 2010 i vi

Vaše obaveze i obaveze vašeg kupca obično su povezane. Mogu se izvršiti osobno ili putem trećih strana, kao što su dostavne službe ili prijevoznici. Pojedinačne obaveze ugovornih strana (vi i kupac) navedene su u nastavku.

A Obaveze prodavatelja B Obaveze kupca
A1 Opće obaveze B1 Opće obaveze
A2 Licencije, autorizacije, sigurnosne provjere B2 Licencije, autorizacije, sigurnosne provjere
A3 Ugovori o transportu i osiguranju B3 Ugovori o transportu i osiguranju
A4 Isporuka B4 Preuzimanje isporuke
A5 Prijenos rizika B5 Prijenos rizika
A6 Raspodjela troškova B6 Raspodjela troškova
A7 Obavijesti za kupca B7 Obavijesti za prodavatelja
A8 Dokument o isporuci B8 Dokaz o isporuci
A9 Provjera, pakiranje, označavanje B9 Provjera robe
A10 Pomoć s informacijama i povezanim troškovima B10 Pomoć s informacijama i povezanim troškovima

2 Osnove pravila Incoterms 2010

Pravila Incoterms 2010 podijeljena su u dva jedinstvena razreda.

Prvi razred pravila sadrži sedam pravila koja se mogu primijeniti bez obzira na vrstu i broj odabranog načina prijevoza. Ta pravila možete primijeniti ako se u okviru transporta izvozne robe koristi brod.

Drugi razred pravila primjenjuje se ako su pomorske ili riječne luke mjesto isporuke i lokacija do koje robu prevozite kupcu. Na primjer, izvoz iz Liverpoola u Marseilles.

U nastavku je naveden popis troslovnih pojmova povezanih s poslovnim uvjetima koji se nalaze u ugovorima o prodaji robe na izvoznim tržištima.

Ispod svakog troslovnog pravila nalazi se obrazloženje i kako se to pravilo odnosi na prodavatelja i njegovog kupca.

Pojmovi iz prvog razreda pravila Incoterms:

EXW

Franko tvornica (navedeno mjesto isporuke)

Smatra se da je prodavatelj dovršio isporuku kada roba dođe u ruke kupca na njegovoj lokaciji ili na dogovorenom mjestu kao što je skladište ili tvornica.

Kupac je odgovoran za sljedeće:

 • ukrcaj
 • sve prijevozne troškove
 • dovoz robe do konačnog odredišta.

Ako prodavatelj ukrca robu, to čini na rizik i trošak kupca.

FCA

Franko prijevoznik (navedeno mjesto isporuke)

Prodavatelj:

 • robu koja je odobrena za isporuku isporučuje prijevozniku kojeg je odabrao kupac na dogovorenoj lokaciji. U ovoj fazi rizik se prenosi na kupca

 • nema obavezu plaćanja pristojbe za uvoz, carine niti treba izvršiti bilo koju formalnost povezanu s carinom

 • obavezan je ukrcati robu na sredstvo prijevoznika kojeg je odabrao kupac.

CPT

Vozarina plaćena do (navedeno odredište)

Ovo je pravilo ključno jer se rizik i troškovi prenose na različitim mjestima. Rizik se prenosi kada se roba isporuči prvom prijevozniku.

Prodavatelj mora učiniti sljedeće:

 • robu isporučiti prijevozniku ili drugoj osobi koju odredi prodavatelj na dogovorenom mjestu

 • ugovoriti i platiti trošak prijevoza potreban za dovoz robe na dogovoreno odredište.

Savjet

Pri upotrebi pravila CPT, prodavatelj ispunjava obavezu kada isporuči robu prijevozniku, a ne kada roba dođe na odredište.

CIP

Vozarina i osiguranje plaćeni do (navedeno odredište)

Kao i pravilo CPT, ovo je pravilo ključno jer se rizik i troškovi prenose na različitim mjestima.

Prodavatelj mora učiniti sljedeće:

 • robu isporučiti prijevozniku ili drugoj osobi koju odredi prodavatelj na dogovorenom mjestu

 • platiti trošak prijevoza potreban za dovoz robe na dogovoreno odredište

 • ugovoriti osiguranje koje pokriva rizik od gubitka ili oštećenja robe tijekom prijevoza

 • na vlastiti trošak nabaviti osiguranje tereta u skladu s minimalnom policom koja je navedena u klauzulama ( C ) Institutskih klauzula za osiguranje robe u prijevozu.

To osiguranje treba:

 • imati ugovor s osiguravajućom tvrtkom dobre reputacije
 • omogućiti da kupac naknadu može potraživati izravno od osiguravatelja
 • pokrivati barem cijenu koja je navedena u ugovoru plus 10%
 • biti u valuti koja se primjenjuje u ugovoru.

Savjet

Pri upotrebi pravila CIP, prodavatelj ispunjava obavezu kada isporuči robu prijevozniku, a ne kada roba dođe na odredište.

DAT

Terminal isporuke (navedeni terminal u luci ili odredište)

Smatra se da je prodavatelj dovršio isporuku kada roba dođe u ruke kupca na dogovorenom terminalu, dogovorenoj luci ili odredištu.

“Terminal” u ovom kontekstu može značiti bilo koje mjesto, pokriveno ili otkriveno, na primjer skladište, dvorište ili cesta, željeznički ili zračni terminal.

Prodavatelj izvršava sav prijevoz i snosi sve rizike povezane s prijevozom robe i iskrcavanjem robe na terminalu.

DAP

Mjesto isporuke (navedeno odredište)

Smatra se da je prodavatelj dovršio isporuku kada roba dođe u ruke kupca putem prijevoznog sredstva te je spremna za iskrcaj na navedenom odredištu.

Prodavatelj snosi sve rizike povezane s dostavljanjem robe na navedeno mjesto.

Prodavatelj nije obavezan organizirati iskrcaj robe na odredištu.

DDP

Isporučeno i ocarinjeno (navedeno odredište)

Iz ovog pravila proizlazi najviše obaveza za prodavatelja koji mora snositi sve troškove i rizike povezane s prijevozom robe na odredište. Prodavatelj mora izvršiti sve carinske formalnosti povezane s izvozom i uvozom te platiti sve povezane poreze i pristojbe.

Smatra se da je prodavatelj isporučio robu ako ostvari tri cilja u nastavku, odnosno kada je roba:

 • došla u ruke kupca
 • carinjena za uvoz na odgovarajućem prijevoznom sredstvu
 • spremna za iskrcaj na dogovorenom odredištu.

Uvjeti za drugi razred pravila Incoterms:

Sljedećih pravila trebate se pridržavati samo ako izvozite robu, a i polazište i odredište su pomorske ili riječne luke.

FAS

Franko uz bok broda (navedena otpremna luka)

Upotreba ovog pravila rasprostranjena je u pomorskom i prijevozu unutarnjim plovnim putovima, iako možda nije primjerena u situacijama u kojima se roba predaje prijevozniku prije nego što se ukrca na plovilo.

Smatra se da je prodavatelj isporučio robu kada robu stavi pored plovila, primjerice na pristanište, u navedenoj otpremnoj luci.

Rizik gubitka ili oštećenja robe s prodavatelja se prenosi u trenutku kada robu stavi pored plovila u navedenoj otpremnoj luci.

CFR

Trošak i otprema (navedena odredišna luka)

Ovo je pravilo vrlo važno je se rizik i troškovi prenose na različitim mjestima. Iako će pravilo uvijek definirati odredišnu luku, možda neće navoditi otpremnu luku u kojoj se rizik prenosi na kupca.

Prodavatelj je obavezan učiniti sljedeće:

 • isporučiti robu na plovilo
 • ugovoriti i platiti sve troškove i prijevoz za dostavljanje robe u navedenu odredišnu luku.

Rizik od gubitka ili oštećenja robe s dobavljača se prenosi kada se roba ukrca na plovilo.

Pri upotrebi pravila CFR, prodavatelj ispunjava obavezu kada isporuči robu prijevozniku, a ne kada roba dođe na odredište.

CIF

Trošak, osiguranje i otprema (navedena odredišna luka)

Prodavatelj je obavezan učiniti sljedeće:

 • isporučiti robu na plovilo

 • ugovoriti i platiti sve troškove i prijevoz za dostavljanje robe u navedenu odredišnu luku

 • ugovoriti osiguranje koje pokriva rizik kupca od gubitka ili oštećenja robe tijekom prijevoza

 • nabaviti osiguranje samo za minimalnu policu

Rizik od gubitka ili oštećenja robe s dobavljača se prenosi kada se roba ukrca na plovilo.

Pri upotrebi pravila CFR, prodavatelj ispunjava obavezu kada isporuči robu prijevozniku, a ne kada roba dođe na odredište.

Savjet

Za dodatnu zaštitu osiguranja kupac treba kupiti dodatne police osiguranja.

3 Američke vanjskotrgovinske definicije, brzi pregled

Trgovačka komora SAD-a je 1941. prva usvojila Revidirane američke vanjskotrgovinske definicije (RAFTD). Unatoč tome što dugo postoje, te definicije nećete pronaći u široko upotrebljavanim pravilima ICC Incoterms za međunarodne poslovne transakcije. No, možete ih pronaći u pozivima za nabavu u SAD-u. U nastavku smo naveli ta pravila kako biste ih mogli usporediti s pravilima Incoterms 2010.

Koristan vodič za Revidirane američke vanjskotrgovinske definicije

Franko mjesto podrijetla (navedeno mjesto podrijetla)

Prodavatelj:

 • Isporučuje robu dostupnu kupcu na navedeno mjesto, uglavnom u tvornicu, postrojenje ili skladište

Kupac:

 • Snosi sve troškove i odgovornosti za robu od ukrcavanja prijevozniku do odredišnog mjesta

FOB

Franko brod (navedeni kopneni prijevoznik na mjestu polaska ili otpremnoj luci)

Ovo se pravilo primjenjuje na nekoliko načina. Sadržaj pravila može biti identičan EXW pravilu.

Prodavatelj:

 • ima obavezu dostaviti robu ili je odnijeti kopnenom prijevozniku radi ukrcavanja na navedenom mjestu polaska, izvoza ili otpremnoj luci

Napomena: navedena točka može se čak nalaziti u zemlji kupca.

FAS

Franko uz bok broda (navedena odredišna luka)

Smatra se da je prodavatelj isporučio robu:

 • kada se roba stavi pored pomorskog prijevoznika radi ukrcavanja u navedenoj izvoznoj luci

C&F

Trošak i otprema (navedena odredišna luka)

Prodavatelj:

 • snosni troškove za domaći kopneni prijevoz, kao i za ukrcavanje pošiljke na plovilo
 • snosi troškove prekooceanskog prijevoza pošiljke od polazne luke do odredišne luke

CIF

Trošak, osiguranje i otprema (navedena odredišna luka)

Ovo je pravilo jednako C&F pravilu. Uz obaveze navedene u C&F pravilu, prodavatelj ugovara policu osiguranja koja pokriva rizik kupca od gubitka ili oštećenja robe tijekom prijevoza.

S doka (navedena uvozna luka)

Prodavatelj snosi:

 • odgovornost za iskrcavanje robe s plovila u navedenoj luci i stavljanje robe na raspolaganje u toj luci

 • sve troškove do trenutka iskrcavanja robe na pristanište u odredišnoj luci, uključujući trošak iskrcavanja s plovila

Pri sljedećem pregledu prodajnog ugovora pravila Incoterms bi vam trebala olakšati da saznate tko je točno odgovoran za troškove i rizike povezane s tržištem na koje izvozite. Na taj ćete način izbjeći sve nepotrebne nesporazume pri poslovanju s novim klijentima.

Kratki kontrolni popis

Prije nego što potpišete prodajni ugovor, važno je da provjerite sljedeće:

 • pravila Incoterms 2010. koja jasno opisuju vaše obaveze
 • koji se razred pravila Incoterms primjenjuje na vas
 • ugovor za troslovna pravila Incoterms