Kako upotrebljavati usluge nezavisnih stručnjaka pri pokretanju tvrtke

Razumijevanje prednosti i troškova upotrebe usluga nezavisnih stručnjaka

1 Pregled

Većina troškova za osnivanje tvrtke proizlazi iz naknada nezavisnih stručnjaka kao što su odvjetnici i javni bilježnici. Propisi u vezi s uslugama javnih bilježnika i odvjetnika razlikuju se ovisno o zemlji i regiji. Većina vlada postupak registracije tvrtke prebacili su online kako bi startup tvrtkama smanjili troškove. Ako saznate u kojim je zemljama i regijama upotreba javnobilježničkih usluga obavezna, smanjit ćete troškove i istovremeno poštivati zakon. U ovom se vodiču navode mnoge dostupne opcije, bez obzira na to gdje osnivate tvrtku.

Troškovi i prednosti usluga nezavisnih stručnjaka

Većina tvrtki pri osnivanju najčešće upotrebljava usluge javnih bilježnika i odvjetnika. Oni pomažu u složenim postupcima i osiguravaju da tvrtke budu u skladu sa zakonom. No, njihove usluge mogu biti skupe te se razlikuju ovisno o lokaciji tvrtke.

2 Javni bilježnici i mala poduzeća

Javni bilježnici državni su službenici koje imenuje vlada i državne agencije za ovjeru dokumenata koji na taj način postaju službeni. Oni trebaju biti nepristrani. Ovlasti javnih bilježnika razlikuju se ovisno o zemlji, a ponekad i regiji.

Na primjer u Italiji javni bilježnici jedini imaju ovlasti za ovjeru .1

U izvješću Svjetske banke Doing Business navodi se da mali start-upovi upotrebljavaju usluge javnih bilježnika u 76 od 189 zemalja diljem svijeta, a 40 od tih 79 zemalja zakonski nalažu start-upovima upotrebu tih usluga.

Troškovi javnobilježničkih usluga

Javnobilježničke usluge mogu biti skupe. Osobe koje osnivaju tvrtku imaju javnobilježničke troškove koji obuhvaćaju 5,6% dohotka po glavi stanovnika. Ti su iznosi najveći u zemljama OECD-a s visokim dohotkom, a slijede ih Latinska Amerika i Karibi. U nekim zemljama kao što je Kostarika2, javnobilježničke naknade za osnivanje tvrtke propisane su zakonom. U drugim zemljama, javnobilježničke naknade određuju se ovisno o usluzi.

Male tvrtke u zemljama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) s visokim dohotkom uvelike koriste javnobilježničke usluge pri osnivanju.

Na primjer, akt o osnivanju tvrtke i statut u Italiji, Poljskoj i Nizozemskoj često treba ovjeriti kod javnog bilježnika.

U sljedećim područjima ovjera javnog bilježnika potrebna je pri pravnim transakcijama, uključujući osnivanje pravnih osoba, prijenos vlasništva i provjeru pravnih dokumenata:

– Afrika – Latinska Amerika – Karibi

Afrika

Vijeće ministara Organizacije za usklađivanje poslovnog prava u Africi (OHADA) 2014. donijelo je odluku o neobaveznoj upotrebi javnobilježničkih usluga za osnivanje tvrtke u 17 država članica OHADA-e, iako javnobilježničke usluge i dalje postoje u mnogim državama članicama OHADA-e.

Na primjer, u Burkini Faso javni bilježnik ovjerava izjavu o temeljnom kapitalu start-upa.

17 država članica OHADA-e su:

– Benin –- Burkina Faso – Kamerun – Srednjoafrička Republika – Čad – Komori – Obala Bjelokosti – Demokratska Republika Kongo – Ekvatorska Gvineja – Gabon – Gvineja – Gvineja Bisau – Mali – Niger – Republika Kongo – Senegal – Togo

Latinska Amerika

U zemljama Latinske Amerike javnobilježnička praksa trenutačno se razlikuje. U Argentini primjerice tvrtke ne moraju ovjeravati statut

Osnivači tvrtki u Gvatemali moraju pokazati ovjereni dokument da bi otvorili bankovni račun.

Elektronički sustavi

Zanimanje javnog bilježnika znatno se unaprijedilo uvođenjem elektroničkih sustava u zemljama s visokim dohotkom.

Na primjer u Belgiji elektronički sustav za ovjeru javnim bilježnicima omogućuje elektroničko slanje ovjerenog statuta tvrtke različitim ustanovama i dobivanje broja tvrtke u nekoliko minuta. U Hrvatskoj javni bilježnici koriste elektronički sustav za slanje dokumenata na sudove.

Javnobilježnički zakoni, od zemlje do zemlje

Diljem Europe i srednje Azije približno jedna trećina zemalja uključuje javnobilježničke usluge u formalizaciju tvrtki.

U Bosni i Hercegovini primjerice Zakon o javnom bilježništvu iz 2002. propisuje da sve dokumente potrebne za registraciju tvrtke treba sastaviti i ovjeriti javni bilježnik. U Turskoj javni bilježnik ovjerava pravno računovodstvene knjige. U Kazahstanu državnu potvrdu o registraciji mora ovjeriti javni bilježnik.


 1. Zakon 89. od 16. veljače 1913. 

 2. U Kostariki je 31. siječnja 2011. Izvršnim nalogom (člankom 95. a) određena struktura naknada. Naknada za ovjeru dokumenata za osnivanje fiksna je i iznosi 150.000 kolona (288 USD) za sve tvrtke, iako bilježnici mogu dogovarati druge naknade. 

3 Odvjetnici i mala poduzeća

Mnoga mala poduzeća unajmljuju odvjetnike za sljedeće:

 • pripremu i nacrte ugovora
 • pripremu i nacrte osnivačkih akata
 • potpisivanje dokumenata poduzeća
 • priprema statuta poduzeća
 • pretraživanje naziva
 • nacrt javnih isprava poduzeća

Ako koristite pravne usluge pri osnivanju tvrtke, možete imati dodatne troškove. Troškovi pravnih usluga mogu biti viši od troškova javnobilježničkih usluga. Izvješće Svjetske banke Doing Business navodi da približno 17 zemalja ima zakone koji propisuju upotrebu pravnih usluga pri registraciji tvrtke.

Na Bahamima primjerice odvjetnik mora sastaviti dokumente za registraciju tvrtke.

Kada upotrijebiti pravne usluge

Ako će osnivanje tvrtke biti složeno i puno birokratskih zapleta, trebali biste razmisliti o upotrebi pravnih usluga. Odvjetničke usluge mogu biti skupe, ali ćete uštedjeti vrijeme i osigurati da postupak prođe bez problema.

Start-up tvrtke i dalje traže pravne savjete, čak i u zemljama u kojima to nije propisano zakonom. To rade jer žele osigurati da postupak registracije tvrtke prođe bez problema jer se inače zna zakomplicirati.

U nastavku su navedeni primjeri pravnih usluga koje se pružaju u različitim zemljama na temelju podataka izvješća Doing Business:

 • Bolivarijanska Republika Venezuela zahtijeva pravnu procjenu odvjetnika pri sastavljanju dokumenata o osnivanju tvrtke. To može potrajati pet dana i košta više od 87% dohotka po glavi stanovnika.

 • U Svetoj Luciji zahtijeva se da odvjetnici pretraže naziv tvrtke i odobre predloženi naziv. Nakon što registar tvrtki potvrdi odobrenje naziva tvrtke odvjetnik će pripremiti dokumente o osnivanju u roku od dva dana. Cijena je 18% dohotka po glavi stanovnika.

 • Latinska Amerika i Karibi imaju najveći udio zemalja u kojima start-up tvrtke unajmljuju odvjetnike za registraciju tvrtke.

 • U Antigvi i Barbudi od vlasnika nove tvrtke zahtijeva se da unajmi odvjetnika koji će sastaviti izjavu o tome da vlasnici nisu u bankrotu, pri zdravoj su svijesti i stariji su od 18 godina. Vlasnici start-upova moraju unajmiti odvjetnika i za pripremu svih dokumenata o osnivanju, uključujući izjavu o adresi i osnivačke akte.

 • U Ekvadoru se od osnivača novih tvrtki zahtijeva da unajme odvjetnika za sastavljanje zapisnika o osnivanju.

 • U Boliviji se od vlasnika start-upova zahtijeva da unajme odvjetnika koji će pripremiti osnivačke akte, pravilnike i akte o udruživanju. Bolivijsko udruženje odvjetnika odredilo je cjenik u kojem se navodi najmanja naknada za osnivanje tvrtke koja iznosi približno 42% dohotka po glavi stanovnika i 2% kapitala tvrtke.

Zemlje u kojima se ne upotrebljavaju pravne usluge

U supsaharskoj Africi pravne se usluge rijetko upotrebljavaju tijekom osnivanja tvrtke, iako je takva praksa uobičajena u Južnom Sudanu, Svazilandu i Ugandi.

Neke druge zemlje u supsaharskoj Africi nedavno su provele reforme koje su ukinule upotrebu pravnih usluga pri osnivanju tvrtke.

Na primjer, u Liberiji su 2009. uvedeni standardni obrasci osnivačkih akata te su dostupni u nekoliko vladinih ureda u Monroviji. Na taj način vlasnici start-up tvrtki mogu registrirati tvrtku bez odvjetnika.

Vlada Južne Afrike je 2009. donijela zakon prema kojem start-up tvrtke više ne moraju podnositi dokumente putem odvjetnika.

4 Cijena pravnih usluga

U zemljama OECD-a s visokim dohotkom prosječne naknade javnih bilježnika za osnivanje tvrtke skoro su četiri puta manje od prosječnih odvjetničkih naknada.

Iako su cijene usluga odvjetnika visoke, prednost je što osnivanje tvrtke traje jako kratko kada unajmite odvjetnika.

Na svjetskoj razini postupci koji uključuju odvjetničke usluge u prosjeku traju dva dana, dok oni koji uključuju javnobilježničke usluge traju dvostruko dulje.

U Europi i središnjoj Aziji odvjetničke usluge za registraciju tvrtke imaju drugu najvišu prosječnu cijenu.

Nekoliko primjera cijena odvjetničkih usluga na svjetskoj razini:

 • Na Cipru postoji zakonska obaveza koja određuje da odvjetnici moraju sastaviti akte o udruživanju, a tu uslugu mala i srednja poduzeća plaćaju približno 1000 GBP.

 • U Mađarskoj start-up tvrtka mora unajmiti odvjetnika koji će biti predstavnik tvrtke, napisati akt tvrtke i pripremiti sve ostale dokumente o osnivanju. Upotreba odvjetničkih usluga obavezna je u postupku registracije. Cijena se razlikuje ovisno o složenosti slučaja te može doseći približno 7% dohotka po glavi stanovnika.

Tvrtke u prosjeku plaćaju 18% dohotka po glavi stanovnika za odvjetničke usluge koje se koriste pri osnivanju tvrtke, što je više od prosječne cijene javnobilježničkih usluga.

5 Reforme i dobri primjeri iz prakse

Kako se nezavisni stručnjaci mogu uključiti u osnivanje tvrtke

Upotreba usluga nezavisnih stručnjaka pri osnivanju tvrtke uobičajena je i standardna praksa. No, usluge nezavisnih stručnjaka mogu biti skupe i dugo trajati. Zbog toga su vlade nekoliko zemalja odlučile da upotreba usluga nezavisnih stručnjaka bude neobavezna.

Na primjer, u Burundiju je 2011. donesen zakon koji je ukinuo obavezu ovjere osnivačkih akata. To je smanjilo trošak registracije tvrtke za 21%, a vrijeme potrebno za registraciju tvrtke skratilo se za četiri dana.

Pogodnosti online sustava za osnivanje

Neke su vlade potaknule upotrebu platformi za online registraciju radi smanjenja troškova povezanih s uslugama nezavisnih stručnjaka. Ti online sustavi obično ne zahtijevaju posredničke usluge odvjetnika ili javnih bilježnika za provjeru autentičnosti dokumenata tvrtke i dovršavanje postupka registracije. Te platforme mogu omogućivati digitalne oblike identifikacije, na primjer elektroničke potpise koji zamjenjuju neke javnobilježničke usluge.

U Njemačkoj je primjerice1 elektronička registracija obavezna u svim pokrajinama te je dopuštena online objava osnivačkih akata, čime se vrijeme potrebno za osnivanje tvrtke skratilo za šest dana.

Čileanska vlada je 2013. pojednostavila postupak osnivanja tvrtke tako da je poduzetnicima dopustila besplatnu online registraciju za određene vrste pravnih osoba. Ta je promjena skratila vrijeme potrebno da javni bilježnici ovjere statute tvrtke za jedan dan.

Zaključak

Upotreba pravnih i javnobilježničkih usluga osigurava usklađenost sa zakonom što znači da korisnici tih usluga mogu biti bezbrižni. Uzmite u obzir da će te usluge utjecati na vaš proračun i uračunajte ih u troškove osnivanja. Bilo bi dobro da razmislite o elektroničkom postupku registracije ako vam je dostupna jer ćete na taj način smanjiti troškove.

Otkrijte najprikladnije zemlje za širenje tvrtke

Market Finder besplatan je Googleov alat koji pomaže tvrtkama da pronađu najprikladnija tržišta za širenje poslovanja. Alat pruža podršku za aktivnosti planiranja i educira buduće izvoznike o globalnim marketinškim strategijama itd.


 1. U Njemačkoj je elektronička registracija i objava uvedena Zakonom o održavanju elektroničkih trgovačkih registara, partnerskih registara i registara tvrtki koji je stupio na snagu 1. siječnja 2007.