Pogledajte kako tehnologija može ukazivati na dobre carinske postupke

Kako digitalni carinski postupci olakšavaju izvoz

1 Pregled

Izazov

Kad je riječ o međunarodnoj trgovini, morate znati hoće li carinski postupci neke zemlje pomoći ili otežati sigurnu i brzu isporuku vaših proizvoda.

Vaš cilj

Znati koje zemlje koriste tehnologiju kako bi ubrzale carinski postupak za izvoznike i uvoznike i razumjeti zašto uvođenje takve tehnologije može donijeti veću učinkovitost.

Pozitivan utjecaj digitalnih carinskih platformi

Zemlje koje su digitalizirale svoje carinske postupke nude veću transparentnost i bolju učinkovitost u svakodnevnim trgovinskim razmjenama.

2 Tehnologija koja pokazuje dobre carinske postupke

Posljednjih godina naglo se povećala globalna trgovina. To je dovelo do sve glasnijih zahtjeva za koordinacijom različitih trgovačkih udruženja i organizacija.1 Rezultat toga jest da su mnoge zemlje uvele platformu s jedinstvenom servisnom točkom.


 1. Elms and Low, 2013. 

Platforma s jedinstvenom servisnom točkom, objašnjenje

Centar Ujedinjenih naroda za olakšavanje trgovine i elektroničkog poslovanja1 jedinstvenu je servisnu točku definirao kao platformu koja trgovinskim dionicima omogućuje podnošenje dokumentacije i drugih relevantnih informacija na standardizirani način putem jedinstvene servisne točke, s ciljem omogućivanja postupaka izvoza, uvoza i tranzita robe.

Ova internetska platforma korisnicima omogućuje traženje odobrenja, autorizacija i drugih potvrda potrebnih za uvoz i izvoz robe. Tijela integrirana u sustav imaju pristup poreznom identifikacijskom broju i evidenciji poslovnih registara. Takvo je rješenje mnogo učinkovitije – malim, srednjim i velikim tvrtkama štedi vrijeme i novac te olakšava administrativne postupke.

Zemlje koje koriste platformu s jedinstvenom servisnom točkom imaju manje kašnjenja i veću transparentnost. To je dobra vijest za tvrtke koje korisnicima žele brzo i sigurno omogućiti pristup svojim proizvodima.

Podaci servisa Doing Business također pokazuju da tehnologija ubrzava postupak carinjenja. Na primjer, trgovci u gospodarstvima s potpuno operativnim elektroničkim sustavima koji omogućuju da se izvozne i uvozne carinske deklaracije podnose i obrađuju putem interneta troše manje vremena na carinjenje.

Na primjer, Kolumbija je samo jedna od zemalja koja je uvela sustav jedinstvene servisne točke kako bi osigurala veću učinkovitost carinskih postupaka.

Kolumbijski sustav jedinstvene servisne točke

Kolumbija je početkom 2000-ih razvila sustav jedinstvene servisne točke za vanjsku trgovinu kako bi osigurala učinkovitu koordinaciju svog izvoza. Sustav nosi naziv Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Kolumbijski sustav jedinstvene servisne točke povezuje 21 javno tijelo i tri privatne tvrtke koje pružaju certifikate za e-potpis i pravne informacije uvoznicima, izvoznicima, carinskim agentima i brokerima putem internetske platforme.

Prednosti platforme s jedinstvenom servisnom točkom

Uvođenje platforme s jedinstvenom servisnom točkom jasan je pokazatelj posvećenosti zemlje da uvoznicima i izvoznicima olakša trgovinu. To je zato što je uvođenje i vođenje takve platforme skupo, a postupak traje oko četiri godine.

Unatoč različitoj upotrebi i primjeni jedinstvene servisne točke, njene prednosti nadmašuju troškove razvoja sveobuhvatnog okvira koji integrira razne sudionike u trgovini. Te prednosti uključuju:

 • ostvarivanje povećanih prihoda
 • uvođenje kontrolnih tehnika upravljanja rizikom za vlade
 • poboljšano predviđanje
 • smanjene troškove
 • manja kašnjenja za trgovce

 1. WTO, 2013a 

3 Globalne priče o uspjehu jedinstvene servisne točke

Tvrtke koje trguju s raznim zemljama širom svijeta profitirale su zbog uštede vremena i troškova koju donosi platforma s jedinstvenom servisnom točkom. U mnogim je slučajevima vrijeme koje roba provede na carini skraćeno s nekoliko dana na samo nekoliko sati.

Zemlje koje su digitalizirale svoje carinske postupke nisu samo značajno smanjile vrijeme potrebno za obradu robe, već su također potaknule tvrtke da trguju s njima.

Evo nekih primjera:

Filipini

Od uvođenja platforme s jedinstvenom servisnom točkom vrijeme zadržavanja robe na carinjenju smanjeno je sa šest do osam dana na četiri do šest sati za robu koja nije deklarirana kao zabranjeni predmeti.1

Albanija

Uvođenje digitalnog postupka provjere na graničnim prijelazima temeljenog na riziku smanjilo je vrijeme zadržavanja robe u albanskoj carini za 7% i povećalo vrijednost uvoza za 7% u razdoblju od 2007. do 2012.2

Singapur

Singapurska jedinstvena servisna točka za trgovinu, TradeNet, bila je jedan od prvih sustava jedinstvenih servisnih točaka na svijetu. Danas TradeNet dnevno obrađuje više od 30.000 deklaracija. Obrađuje 99% dozvola u samo deset minuta te sva plaćanja provodi međubankarskim transakcijama.3

Singapurske tvrtke za trgovinu prijavile su uštedu u obradi dokumenata između 25% i 30%.4

Švedska

Švedska je također bila jedna od prvih zemalja koja je uvela jedinstvenu nacionalnu servisnu točku. Trenutno švedska jedinstvena servisna točka povezuje carinu sa statističkim uredom i s drugim važnim međunarodnim sudionicima u trgovini.5

Carinjenje robe u Švedskoj lako je i jednostavno. Trgovac podnosi carinsku deklaraciju putem interneta. Zatim carina obrađuje relevantne podatke. Ako je potrebna licenca ili dozvola drugih tijela, ona se automatski traži putem jedinstvene servisne točke.6

Oko 94% carinskih deklaracija podnosi se elektronički, a približno 12.000 tvrtki i 7000 građana koristi tu uslugu.7 Platforma radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu i besplatna je.

Jedinstvena servisna točka: širenje izvan državnih granica

Platforme s jedinstvenom servisnom točkom sada pokrivaju čitave geografske regije. To je dovelo do porasta elektronički integriranih regionalnih sustava.

Savez država Jugoistočne Azije (ASEAN)

Zemlje članice ASEAN saveza imaju za cilj integrirati jedinstvenu servisnu točku omogućujući elektroničku razmjenu carinskih podataka i ubrzavajući carinjenje tereta.

Očekuje se da će ova regionalna jedinstvena točka smanjiti ukupne troškove trgovanja za 8%, a najveće uštede dolaze zbog smanjenja troškova otpreme dokumentacije.8

Članice Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) su:

 • Brunej Darussalam
 • Kambodža
 • Indonezija
 • Narodna Demokratska Republika Laos
 • Malezija
 • Mjanmar
 • Filipini
 • Singapur
 • Tajland
 • Vijetnam

 1. Maniego, 1999. "Zeleni kanal" carinjenja robe odnosi se na postupak carinjenja bez rutinskog pregleda robe. Status "zelenog kanala" daje se samo određenim trgovcima i proizvodima koji ispunjavaju preduvjete carinskih vlasti. Preduvjeti mogu uključivati, ali nisu ograničeni na sljedeće: popis tvrtki i proizvoda koji je odobrila vlada, vodeće uvoznike u pogledu plaćanja carine i trgovce s besprijekornom evidencijom. Prolaz "zelenim kanalom" robe koja se ne nalazi na popisu proizvoda prihvatljivih za "zeleni kanal" predstavlja carinski prekršaj koji povlači administrativnu, a u nekim slučajevima i kaznenu odgovornost 

 2. Fernandes, Hillberry i Mendoza Alcantara, 2015. 

 3. Neo i Leong, 1994. 

 4. OECD, 2009. 

 5. Švedska jedinstvena servisna točka također povezuje carinu s Nacionalnim odborom za trgovinu, švedskim poljoprivrednim odborom, Nacionalnim inspektoratom za strateške proizvode, Nacionalnim odborom za oporezivanje, Nacionalnim uredom za dugovanja, švedskom policijom, norveškom carinom, ruskom carinom i Europskom komisijom 

 6. http://www.tullverket.se/ 

 7. UNECE, 2005. 

 8. USAID, 2012. 

4 Tehnologija tvrtkama pruža bezbrižnost

Povećana digitalizacija trgovine koja smanjuje ljudsku interakciju na carini ostavlja manje mogućnosti za podmićivanje i prijevare.

Za tvrtke koje trguju sa zemljama koje imaju informatizirane carinske postupke postoji mnogo manja vjerojatnost prijevara carinskih službenika.

To je zato što informatizirana rješenja za obradu carinskih dokumenata i opća automatizacija carinskih postupaka ostavljaju mali diskrecijski prostor carinskim službenicima, smanjujući tako mogućnosti za korupciju.

Na primjer:

Filipini su se pomoću moderne tehnologije uspješno suprostavili korupciji unutar svojih carinskih službi tako što su ograničili osobnu interakciju na carinskim točkama i izricali teške kazne korumpiranim službenicima.

Kao rezultat tih reformi, gotovo 70% uvoza na Filipine sada se obrađuje putem zelenog kanala unutar samo dva sata.1 Slično tome, sustavi s jedinstvenom servisnom točkom koji ograničavaju diskreciju carinskih službenika mogu se primijeniti za odvraćanje od korupcije u carinskim službama.

Automatizacija i digitalizacija administrativnih sustava uvelike eliminiraju diskrecijsku moć carinskih službenika.

Ukratko:

Tvrtke mogu bezbrižno trgovati sa zemljom čija je vlada uvela platformu s jedinstvenom servisnom točkom za carinske postupke. Digitalizacija znači da je vlada posvećena smanjenju vremena zadržavanja robe na carini, povećanju učinkovitosti i smanjenju korupcije. Moderna tehnologija općenito ima pozitivan utjecaj na cijeli trgovinski proces.


 1. Parayno, 2004.