Kako odabrati pravi format videooglasa?

Vodič za odabir prikladnog formata videooglasa za međunarodnu kampanju videooglasa

Izazov

Postoji niz formata videooglasa za angažiranje korisnika na različite načine na YouTubeu i web-lokacijama partnera za videosadržaj. Izazov je pronaći najprikladniji za svoju kampanju videooglasa.

Vaš cilj

Shvatiti koji će format najbolje isporučiti vaš videosadržaj na ciljanim izvoznim tržištima.

Pregled

U Google Adsu možete izrađivati privlačne međunarodne videokampanje s raznim formatima videooglasa za angažiranje korisnika iz različitih oglasa na različite načine na YouTubeu i web-lokacijama partnera za videosadržaj. Dok sadržaj videooglasa mora biti hostiran na YouTubeu, videooglasi se mogu prikazivati na YouTubeu i web-lokacijama partnera za videosadržaje te u aplikacijama na prikazivačkoj mreži, uključujući tablete i mobilne uređaje (ovisno o formatu i postavkama).

Kad promislite o problemima pri izradi i lokalizaciji videosadržaja za globalna tržišta (saznajte više o tome), vrijeme je da odlučite koji će format najbolje prenijeti poruku. Evo našeg vodiča za odabir između umetnutih oglasa TrueView, oglasa TrueView za otkrivanje videozapisa ili bumper oglasa.

Oglasi TrueView

S oglasima TrueView naplaćuje vam se samo kad gledatelji pregledaju elemente vašeg videozapisa ili s njima stupe u interakciju.

Uz TrueView svi su na dobitku

Gledatelji mogu pogledati videozapise koji ih zanimaju, a vi dobivate više pregleda od publike koja pokazuje interes. Budući da sami birate koliko želite platiti za pregled, dolazite do odgovarajuće publike po odgovarajućoj cijeni. Za razliku od načina naplate cijene po tisuću pojavljivanja (CPM), nećete morati platiti svaki put kad se vaš oglas prikaže.

Imate slobodu prilagođavanja

Možete prikazivati i videozapise dulje od 30 sekundi, pa možete eksperimentirati s različitim formatima. Isprobajte dulje prezentacije proizvoda, svjedočanstva korisnika ili videozapise s uputama u kojima je prikazano kako vaš proizvod funkcionira.

Široki vam doseg koristi

Oglasi TrueView mogu se prikazivati na YouTubeu i drugim izdavačkim web-lokacijama u prikaznim oglasima za računala i napredne mobilne uređaje. Napominjemo da videosadržaj za oglase TrueView mora biti hostiran na YouTubeu.

Tri su vrste oglasa TrueView:

Umetnuti oglasi TrueView

 • Kada ih koristiti? Upotrebljavajte taj format kad imate videosadržaj koji želite promovirati prije drugih videozapisa na YouTubeu i Google prikazivačkoj mreži. Umetnuti oglasi osmišljeni su tako da privuku pozornost korisnika u prvih pet sekundi oglasa, steknu masovnu vidljivost i usmjere pažnju na vašu poruku.

 • Kako to funkcionira? Vaš se videooglas prikazuje prije, tijekom i nakon drugih videozapisa. Gledatelj nakon pet sekundi ima mogućnost preskakanja oglasa.

 • Gdje se oglasi mogu prikazati? Umetnuti videooglasi TrueView mogu se prikazivati na YouTube stranicama za gledanje, u videozapisima na web-lokacijama partnera i u aplikacijama na prikazivačkoj mreži.

 • Koliko će mi se naplatiti? Plaćate kad gledatelj pogleda 30 sekundi vašeg videozapisa (ili cijeli ako je oglas kraći od 30 sekundi) ili stupi u interakciju s njim, ovisno o tome što se prije dogodi.

Oglasi TrueView za otkrivanje videozapisa

 • Kada ih koristiti? Taj format upotrebljavajte za promoviranje videozapisa na mjestima otkrivanja, uključujući pored povezanih YouTube videozapisa, kao dio YouTube rezultata pretraživanja ili uz drugi sadržaj na prikazivačkoj mreži. Discovery oglasi osmišljeni su za uparivanje s vašom publikom i usmjeravanje publike na vaš sadržaj dok traži nešto sjajno za gledanje. Oglasi TrueView za otkrivanje videozapisa u prosjeku privuku preko pet puta više klikova na pozive na radnju koje navedu oglašivači. Sjajni su i za promociju dugometražnog videosadržaja.

 • Kako funkcioniraju? Vaš se oglas sastoji od minijature slike iz vašeg videozapisa s tekstom. Iako se točna veličina i izgled oglasa mogu razlikovati ovisno o tome gdje se prikazuje, oglasi za otkrivanje videozapisa uvijek sadrže poziv korisnicima da kliknu kako bi pregledali videozapis. Videozapis se zatim reproducira na YouTube stranici za gledanje ili na stranici kanala.

 • Gdje se oglasi mogu prikazati?

  • Na početnoj stranici YouTubea
  • U rezultatima YouTube pretraživanja
  • Uz povezane YouTube videozapise
  • Kao sloj na YouTube stranici za gledanje
  • Na web-lokacijama partnera za videosadržaje i u aplikacijama na prikazivačkoj mreži
 • Kako će mi se naplatiti? Platit ćete samo kad gledatelji odaberu pogledati vaš oglas klikom na minijaturu.

Bumper oglasi

Bumper oglasi kratki su format videooglasa osmišljen kako bi vam omogućio da dosegnete više korisnika i povećate svijest o svojoj robnoj marki.

 • Kada ih upotrebljavati? Ovaj format upotrijebite kada želite široke dosegnuti gledatelje kratkom, pamtljivom porukom.

 • Kako to funkcionira? Bumper videooglas traje šest ili manje sekundi, a reproducira se prije, tijekom ili nakon drugog videozapisa. Gledatelji nemaju mogućnost preskočiti oglas.

 • Gdje se oglasi mogu prikazati? Bumper oglasi mogu se prikazati prije drugih videozapisa na YouTubeu ili na partnerskim web-lokacijama i u aplikacijama na prikazivačkoj mreži.

 • Kako se vrši naplata? Plaćate na temelju pojavljivanja. Bumper oglasi upotrebljavaju licitiranje CPM-a (cijena po tisuću pojavljivanja), stoga plaćate svaki put kada se oglas prikaže 1000 puta.

Saznajte više o međunarodnom videooglašavanju.