Prodaja aplikacija u više valuta

Vodič za postavljanje naplate aplikacija u više valuta

1 Pregled

Izazov

Ako aplikaciju ponudite na više inozemnih tržišta, kao i u više valuta, hoće li postavljanje naplate aplikacije biti komplicirano?

Cilj

Prikazati cijenu aplikacije korisnicima u lokalnoj valuti, teretiti korisnike u lokalnoj valuti, ali primiti uplatu u svojoj valuti.

Kako to ostvariti

Ako se nalazite na lokaciji koja podržava registraciju trgovaca, jednostavno možete punuditi kupnju aplikacija u više valuta na Google Playu.

To funkcionira na sljedeći način. Korisnici Google Playa vidjet će cijenu aplikacije i moći će je platiti u lokalnoj valuti. No plaćanje će se obraditi u valuti koju postavite na Play konzoli.

2 Postavljanje cijena: besplatno ili uz plaćanje

Pomoću Play konzole možete odrediti je li aplikacija besplatna ili se plaća, odabrati dostupnost aplikacije u zemlji i uključiti mogućnost distribucije aplikacije na dodatne Android uređaje i programe.

Postavljanje aplikacije koja se plaća ili besplatne aplikacije

 1. Otvorite Play konzolu
 2. Odaberite aplikaciju
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija
 4. Pored opcije Ova aplikacija je odaberite opciju Besplatna ili Plaća se

Savjet

Status aplikacije možete promijeniti iz Plaća se u Besplatna. No, nakon što ponudite aplikaciju koja je Besplatna, ako je želite trajno naplaćivati, morate izraditi novu aplikaciju s novim nazivom paketa i odrediti cijenu.

Ako svoje aplikacije želite privremeno ponuditi besplatno ili po sniženoj cijeni, razmotrite sljedeće opcije:

Unesite cijenu

Kada nudite aplikacije i proizvode ponuđene putem aplikacije na Google Playu, primit ćete 70% iznosa od plaćenih aplikacija. Naknada za transakciju iznosi 30%.

Plaćene aplikacije

Da biste odredili cijenu za aplikaciju:

 1. Postavite profil za plaćanje. Pomoću Play konzole navest ćete iznos PDV-a

 2. Pregledajte naš popis valuta i raspona cijena koji je dopušten ovisno o zemlji

 3. Na stranici Cijene i distribucija na Play konzoli unesite cijenu

Cijenu koju unesete upotrijebit ćemo kao temelj za izračun cijena za određena tržišta. Vašu ćemo cijenu pretvoriti u lokalnu valutu, dodati PDV (u odabranim zemljama) i primijeniti lokalne relevantne uzorke za određivanje cijena te važeće tečaje za datume na koje ste odredili cijenu aplikacije. Cijenu možete ručno osvježiti kako bi lokalna cijena bila u skladu s najnovijim tečajem.

Cijena koju unesete upotrijebit će se u svim zemljama bez podrške lokalne valute.

Proizvodi ponuđeni putem aplikacije

Da biste postavili cijene za proizvode ponuđene putem aplikacije, saznajte kako administrirati naplatu za proizvode ponuđene putem aplikacije.

Pregled ili ažuriranje lokalnih cijena

Upotreba zadanih lokalnih cijena

 1. Na stranici Cijene i distribucija odaberite pojedinačne zemlje ili potvrdite okvir pored opcije Odaberi sve zemlje

 2. U stupcu Cijena pregledajte lokalne cijene za svaku zemlju

Lokalne cijene trebale bi biti uskladu s današnjim tečajem i lokalnim uzorcima za određivanje cijene. Ako za neku zemlju nema podrške za lokalnu valutu, upotrebljavat će se cijena koju unesete za zadanu valutu.

Ažuriranje zadanih lokalnih cijena

Da biste ažurirali lokalne cijene i uskladili ih s današnjom tečajnom listom, kao i s lokalnim uzorcima za određivanje cijene:

 1. Potvrdite okvir pored zemalja koje želite ažurirati

 2. Odaberite Osvježi tečajnu listu

Da biste postavili vlastitu lokalnu cijenu:

 1. Pored zemlje koju želite ažurirati odaberite Uredi

 2. Unesite cijenu koju želite ponuditi

 3. Odaberite Primijeni

Za više informacija otvorite ponuda aplikacija u više valuta.

3 Postavljanje cijena: iste cijene za više proizvoda

Predlošci za cijene omogućuju primjenu istog skupa cijena na više aplikacija koje se plaćaju i proizvoda ponuđenih putem aplikacije. Ako ažurirate predložak za cijene, za sve će se artikle povezane s predloškom upotrebljavati najnovije cijene u predlošku.

Savjet

Provjerite imate li dopuštenje za uređivanje unosa u trgovini, cijena i distribucije za svaku aplikaciju koju želite uključiti u predložak za cijene. Ako izgubite pravo pristupa predlošku koji ste izradili, provjerite je li netko u predložak dodao aplikaciju za koju nemate dopuštenje.

Dodavanje proizvoda u predložak za cijene

 1. Otvorite Play konzolu
 2. Odaberite Postavke > Predložak za cijene > Novi predložak za cijene
 3. Unesite naziv predloška
 4. Unesite cijenu. Tu ćemo cijenu upotrijebiti kao temelj za izračun cijena za određeno tržište. Vašu ćemo cijenu pretvoriti u lokalnu valutu, dodati PDV (u odabranim zemljama) i primijeniti lokalne relevantne uzorke za određivanje cijena te važeće tečaje za datume na koje ste odredili cijenu aplikacije. Cijenu možete ručno osvježiti kako bi lokalna cijena bila u skladu s najnovijim tečajem. Cijena koju unesete upotrijebit će se u svim zemljama bez podrške lokalne valute.

 5. Odaberite želite li uključiti porez u cijenu koju ste unijeli. Na primjer, ako je zadana cijena 9,99 GBP i želite da sve cijene za tržište UK-a iznose 9,99 GBP (bez obzira na porezne stope koje se primjenjuju u toj zemlji), odaberite opciju Cijena uključuje primjenjivi porez. Ako ne odaberete ovu opciju, porez će se prema zadanim postavkama primijeniti na cijenu. To znači da ćemo na zadanu cijenu od 9,99 GBP dodati primjenjivi porez ovisno o zemlji.

 6. Pregledajte lokalne cijene
 7. Odaberite Izradi predložak
 8. Otvorite karticu Povezani proizvodi
 9. U odjeljcima Poveži proizvode ponuđene putem aplikacije i Poveži plaćene aplikacije, odaberite naziv aplikacije. Ako povezujete proizvode ponuđene putem aplikacije, tu aplikaciju odaberite na popisu proizvoda ponuđenih putem aplikacije

 10. Odaberite Poveži. Kada uspješno povežete proizvod, prikazat će se u odjeljku Povezani proizvodi

Osvježite tečaj u predlošku za cijene

Nakon što izradite predložak za cijene, lokalne cijene možete ažurirati tako da budu u skladu s važećom tečajnom listom i lokalnim uzorcima za određivanje cijene.

 1. Otvorite Play konzolu
 2. Odaberite Postavke > Predložak za cijene
 3. Odaberite predložak za cijene
 4. U stupcu Zemlja potvrdite okvire pored zemalja koje želite osvježiti
 5. Pri vrhu odjeljka Lokalne cijene odaberite Osvježi tečajnu listu. Ako je gumb Osvježi tečajnu listu zasivljen, svakako odaberite barem jednu zemlju

 6. Odaberite Spremi

Uklonite proizvode iz predloška za cijene

 1. Otvorite Play konzolu
 2. Odaberite Postavke > Predložak za cijene
 3. Odaberite predložak, a zatim karticu Povezani proizvodi
 4. Pored proizvoda koji želite ukloniti odaberite opciju Poništi vezu

Napomena Nećete moći ukloniti proizvode koji su na popustu. Morate prekinuti popust ili pričekati dok popust završi da biste mogli unositi promjene u predložak.

4 Odabir postavki distribucije

Ako vaše aplikacije sadrže značajke za druge Android uređaje ili ispunjavaju uvjete za dodatne programe, možete odabrati distribuciju aplikacija na te uređaje i/ili programe.

Pri vrhu stranice Cijene i distribucija aplikacije prikazuju se aktivne ikone za uređaje i programe u kojima distribuirate aplikaciju. Da biste saznali kako distribuirati aplikaciju na uređaju ili u programu, kliknite odgovarajući ikonu.

Za neke uređaje i programe mogu se prikazivati sljedeće ikone statusa:

pregledano Pregled vaše aplikacije je u tijeku
odbijeno Vaša je aplikacija odbijena ili sadrži neki problem

Određeni uređaji i programi

Android Wear

Ako vaša aplikacija sadrži značajke za Android Wear, možete se prijaviti za moguće uključenje u zbirke Android Weara na Google Playu.

Prije prijave morate prenijeti snimku zaslona za Wear. Nakon što se prijavite i objavite aplikaciju, naši će timovi pregledati vašu aplikaciju da bi saznali je li u skladu sa smjernicama kvalitete za aplikacije Weara.

Saznajte više o načinu distribucije aplikacije za Android Wear.

Android TV

Da biste aplikaciju distribuirali za Android TV, u aplikaciju trebate dodati namjeru pokretanja Leanbacka i prenijeti sliku i snimke zaslona TV-a.

Naš će tim provjeriti jesu li aplikacije kompatibilne s DPAD-om (aplikacije) i Gamepadom (samo igre) i drugim smjernicama za kvalitetu.

Android Auto

Prije distribucije aplikacije za Android Auto, trebate prihvatiti uvjete i odredbe usluge Android Auto koje su dostupne na stranici Cijene i distribucija. Nakon što prihvatite uvjete i odredbe, možete prenijeti aplikacije omogućene za Android Auto.

Pregledat ćemo je li vaša aplikacija u skladu sa smjernicama za sprječavanje ometanja vozača. Dok se ne odobri, vaša aplikacija ili njezino ažuriranje neće se objaviti u Trgovini Play.

Da biste prekinuli distribuciju aplikacije na usluzi Android Auto, uklonite unos Auto iz APK-a i ažurirajte.

Daydream

Ako je vaša aplikacija ugrađena samostalna aplikacija za virtualnu stvarnost, možete se prijaviti za moguće uključenje u Daydream. To će korisnicima aplikacije Daydream olakšati otkrivanje vaše aplikacije na Google Playu i vaša će se aplikacija moći pojaviti u odjeljku za virtualnu stvarnost u Trgovini Play.

Zahtjevi i ispunjavanje uvjeta

Prije prijave trebate učinite sljedeće:

Prijava

 1. Prijavite se na Play konzolu
 2. Odaberite aplikaciju
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgovini > Unos u trgovini
 4. U odjeljku Grafički materijali otvorite karticu Telefon
 5. Da biste prenijeli sliku, kliknite Dodaj stereoskopsku sliku od 360 stupnjeva
 6. Nakon prijenosa slike otvorite svoju stranicu Cijene i distribucija
 7. Odaberite opciju Distribuiraj aplikaciju na Daydreamu
 8. Odaberite intenzitet kretanja. Više informacija potražite na Googleovoj VR web-lokaciji
 9. Spremite izmjene. Nakon što pošaljete podatke, pregledat ćemo ispunjava li vaša aplikacija uvjete za Daydream.

Otkazivanje

 1. Prijavite se na Play konzolu
 2. Odaberite aplikaciju
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija
 4. Poništite okvir pored opcije Distribuiraj aplikaciju na Daydreamu

Smjernice za publiku na temelju dobi

Namijenjeno prvenstveno djeci

Morate izjaviti je li vaša aplikacija namijenjena prvenstveno djeci koja su mlađa od 13 godina, prema definiciji COPPA-e

Za izjavu o aplikaciji namijenjenoj prvenstveno djeci:

 1. Prijavite se na Play konzolu
 2. Odaberite aplikaciju
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija
 4. Pomaknite se prema dolje na odjeljak Namijenjeno prvenstveno djeci i odaberite
 5. Spremite promjene

Napomena Sve aplikacije koje su prvenstveno namijenjene djeci moraju se prijaviti u program Aplikacije za obitelj

Aplikacije za obitelj

Aplikacije koje su prvenstveno namijenjene djeci moraju sudjelovati u programu Aplikacije za obitelj.

Ako vaša aplikacija nije prvenstveno namijenjena djeci, ali je osmišljena za djecu i obitelji, možete se prijaviti za sudjelovanje u programu Aplikacije za obitelj. Tim Google Playa pridržava pravo ukloniti sadržaj koji se čini neprimjerenim za obitelj iz bilo kojeg razloga.

Zahtjevi i ispunjavanje uvjeta

Prije prijave, vaša aplikacija treba:

 1. Ispunjavati uvjete programa Aplikacije za obitelj
 2. Popuniti upitnik za ocjenu sadržaja s ocjenom ESRB Everyone ili Everyone 10+
 3. Navesti pravila o privatnosti na stranici aplikacije Unos u trgovini

Oglašavanje

Ako vaše aplikacije sadrže oglase, moraju biti u skladu s pravilima i smjernicama za kvalitetu u Centru za pravila za razvojne programere

Obiteljska zbirka

Uz Obiteljsku zbirku do šest članova obitelji može dijeliti kupljene aplikacije na Google Playu.

Uključite prethodne kupnje u Obiteljsku zbirku

Prema zadanim postavkama sve plaćene aplikacije koje su kupljene nakon 2. srpnja 2016.1 ispunjavaju uvjete za Obiteljsku zbirku.

Kako biste korisnicima pružili besprijekoran doživljaj, predlažemo da im omogućite da dijele kupnje izvršene i prije tog datuma.

Da biste uključili prethodne kupnje (samo za aplikacije koje se plaćaju):

 1. Prijavite se na Play konzolu
 2. Odaberite neku aplikaciju koja se plaća
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija
 4. Potvrdite okvir pored opcije Obiteljska zbirka

Korisnici će na vašoj stranici s unosom u trgovini vidjeti jesu li prethodne kupnje vaše aplikacije dostupne u Obiteljskoj zbirci.

Uvjeti i ispunjavanje uvjeta za aplikaciju

Nakon što prethodne kupnje učinite dostupnima u Obiteljskoj zbirci i pošaljete ažuriranje aplikacije na Play konzolu, ne možete to poništiti. Vaš je odabir trajan.

Vaša aplikacija ne mora biti dio programa Aplikacije za obitelji da bi se uključila Obiteljsku zbirku.

Upravljani Google Play

Ako ste razvojni programer u SAD-u ili Kanadi i želite distribuirati plaćene aplikacije na upravljanom Google Playu, možete omogućiti skupnu kupnju aplikacije i distribuciju na uređaje s upravljanim Google Playom.

Da biste se uključili, pažljivo pregledajte uvjete i odredbe i prihvatite ih prije distribucije na upravljani Google Play.

Savjet

Ako imate besplatne aplikacije, ne trebate se uključivati. Besplatne aplikacije automatski su dostupne za uređaje s upravljanim Google Playom.

Google Play for Education

Ako imate edukativnu aplikaciju i želite dosegnuti više nastavnika i učenika, možete se prijaviti za uključenje u odjeljak Preporuka nastavnika usluge Google Play for Education.

Saznajte više o usluzi Google Play for Education.

Podržani oglasi

Trebali biste izjaviti sadrži li vaša aplikacija oglase (na primjer oglase koji se isporučuju putem oglasnih mreža trećih strana, prikazne oglase, nativne oglase i/ili banner oglase) na stranici aplikacije Cijene i distribucija. Aplikacije koje sadrže oglase imat će oznaku Sadrži oglase na stranici s unosom u trgovini.

Savjet

Oznaka Sadrži oglase ne označava sadrži li aplikacija druge vrste komercijalnog sadržaja, na primjer plaćeno spominjanje proizvoda ili ponude za kupnje putem aplikacije ili ažuriranja. Ako vaša aplikacija sadrži plaćeno spominjanje proizvoda, pobrinite se da bude u skladu s lokalnim propisima.

Distribucija aplikacija izvan Google Playa

Distribucija aplikacija putem Google Playa nije ekskluzivna; aplikacije možete distribuirati i putem drugih kanala. Važno je jedino da verzija objavljena u Trgovini bude u skladu sa svim pravilima Google Playa.

Korisne veze

5 Plaćanje

Plaćanje će se vršiti na vaš bankovni račun u valuti navedenoj na vašem profilu za plaćanje. Ne možete odabrati valutu uplate ili primiti uplatu u valuti koja nije povezana s vašim Google računom ili lokalnim bankovnim računom.

Na stranici računa s narudžbama, prikazivat će se valuta u kojoj je kupac platio. Ako valuta za tu narudžbu nije navedena na vašem profilu za plaćanje, Google će pretvoriti tu vrijednost u vašu valutu. Uplate za narudžbe izvršene u lokalnim valutama prate vaš uobičajeni raspored plaćanja.

Tečaj

Google upotrebljava tečaj koji vrijedu u vrijeme narudžbe. Tečaj će se prikazivati u potvrdi narudžbe za svaku aplikacije.

Povrati

Povrati se izvršavaju u valuti narudžbe, a promjene tečaja neće utjecati na iznos povrata. Svako terećenje vašeg računa za plaćanje radi storniranja uplate vrši se na temelju deviznog tečaja koji je vrijedio prilikom unošenja narudžbe.

Za više informacija pročitajte više o povratima i otkazivanjima.

Podrška lokalne valute

Kada Google doda podršku za novu valutu kupca u zemlji u kojoj već distribuirate aplikaciju, automatski ćemo generirati cijenu aplikacije na temelju zadane cijene aplikacije, trenutačne tečajne liste i relevantnih lokalnih uzoraka plaćanja.

Cijene aplikacije možete pregledati na njezinoj stranici Cijene i distribucija.