Upoznajte se s poreznim pitanjima koja se odnose na širenje na tržištu

Pravni čimbenici koje treba razmotriti pri širenju poslovanja na međunarodnoj razini

Kao novi igrač na izvoznom tržištu prihvaćate igru s novim skupom poreznih i administrativnih pravila. Uz poznavanje tih pravila i planiranje u skladu s njima na tržište ćete ući spremni i preuzeti manji rizik.

Novo tržište, nova pravila

Jednostavan ulazak na tržište uz poštivanje međunarodnih poreznih propisa ne predstavlja samo dodatno financijsko opterećenje, već zahtijeva i administrativne postupke te utrošak vremena. Pored toga, možete se suočiti s visokim kaznama ako se ne pridržavate međunarodnih poreznih propisa, stoga je vrlo važno pažljivo ih se pridržavati.

Uz Market Finder možete uštedjeti vrijeme na istraživanju i biti sigurni da su vaši porezni podaci relevantni i pouzdani, što vam ostavlja više slobodnog vremena da se usredotočite na bezbrižno poslovanje.

Vrijeme je novac

Razumijevanje i plaćanje poreza proces je koji vam može oduzeti vrijeme i resurse te ih preusmjeriti s istraživanja novih poslovnih prilika na vašem izvoznom tržištu.

Prilikom procjene vremena potrebnog za ispunjavanje poreznih obaveza na vašem izvoznom tržištu, uračunajte više vremena od onog koje ste namijenili za početno planiranje, obračun i plaćanje. Neprekidno poštivanje pravila koja se mijenjaju, ispravljanje eventualnih pogrešaka, dostupnost za poreznu reviziju te zahtjev za povrat poreza i primanje povrata dodatni su čimbenici koji vam mogu oduzeti vrijeme.

Različiti zahtjevi globalnih poreznih sustava znače različite razine učinkovitosti. Slabije ekonomski razvijene zemlje možda nemaju snažne elektroničke sustave, vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza1 i broj izvršenih plaćanja2 mogu se povećati, a kao rezultat toga mogu se tražiti dodatne revizije.

Domaćoj je tvrtki srednje veličine u prosjeku potreban 251 sat da ispuni svoje porezne obaveze. Takva tvrtka prosječno izvrši 25 plaćanja i ima ukupnu prosječnu poreznu stopu od 40,6%.3

Globalna slika

Globalni pregled u nastavku daje uvid u ključna porezna pitanja domaće tvrtke srednje veličine usmjerene na izvoz.

Afrika

Još je uvijek zahtjevna regija za plaćanje poreza s najvećim prosječnim brojem plaćanja, drugom najvišom ukupnom stopom poreza i vremenom potrebnim za ispunjavanje poreznih obaveza.4

 • Ukupna porezna stopa nastavila je rasti (uslijed uvođenja minimalnih stopa poreza i povećanja socijalnih davanja)
 • Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza smanjilo se zahvaljujući poboljšanjima računovodstvenog softvera te elektroničkih sustava za plaćanje i podnošenje poreznih prijava
 • Regija je postigla bolje rezultate u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava: ispravljanje prijave poreza na dobit vjerojatno će rezultirati poreznom revizijom u 51% afričkih zemalja, ali je vrijeme izvršenja tih revizija manje od globalnog prosjeka

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u Africi, uključujući porezna i carinska pitanja.

Azija i Pacifik/Oceanija

Regija Azije i Pacifika ostvarila je bolje rezultate od globalnog prosjeka po svim pitanjima, osim u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava. Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza i broj plaćanja i dalje opada, ali je ukupna porezna stopa neznatno porasla.

 • Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza i broj plaćanja smanjili su se zbog uvođenja ili poboljšanja elektroničkih sustava
 • Ukupna porezna stopa blago je porasla uslijed povećanja poreznih stopa na rad i poslovanje u regiji
 • Za radnje poduzete nakon podnošenja poreznih prijava postupak traje duže od globalnog prosjeka za sve mjere, osim u pogledu vremena potrebnog za dobivanje povrata PDV-a
 • Regija ima najveće prosječno vrijeme ispunjavanja zahtjeva revizije poreza na dobit te se u 45% zemalja očekuje vršenje postupka revizije poreza na dobit

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u Aziji, uključujući porezna i carinska pitanja.

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u Oceaniji, uključujući porezna i carinska pitanja.

Srednja Amerika i Karipsko otočje

Ukupna porezna stopa i broj plaćanja nastavili su padati, a došlo je i do promjena poreza na dobit i poboljšanog korištenja elektroničkih sustava.

– Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza neznatno je povećano zbog uvođenja PDV-a na Bahamima – Regija nije ostvarila dobre rezultate u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava čije je izvršavanje trajalo duže od globalnog prosjeka – Regiji je potrebno najviše vremena za ispunjavanje poreznih obaveza i ostvarivanje povrata PDV-a

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u zemljama Srednje Amerike, uključujući porezna i carinska pitanja.

Srednja Azija i Istočna Europa

Srednja Azija i Istočna Europa ostvaruju dobre rezultate u pogledu ukupne porezne stope, vremena potrebnog za ispunjavanje poreznih obaveza i broja plaćanja – svi su ti pokazatelji niži od globalnih prosjeka i ove su se godine smanjili.

 • Regija je u odnosu na sve druge regije ove godine zabilježila najveći pad broja plaćanja zbog kontinuiranog uvođenja i poboljšanja elektroničkih sustava i ukidanja poreza
 • Regija je ostvarila bolje rezultate od većine regija u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava te je za tri komponente u nastavku imala bolje globalne rezultate od prosječnih: vremenu potrebnom za ostvarivanje povrata PDV-a, vremenu potrebnom za ispunjavanje poreznih obaveza i vremenu za dovršavanje revizije poreza na dobit

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u Istočnoj Europi, uključujući porezna i carinska pitanja.

EU i EFTA

Gotovo dvije trećine zemalja u regiji ostvarilo je promjene koje su utjecale na njihove ukupne porezne stope.

– Međutim, promjene ukupnih poreznih stopa uglavnom su ostvarene u malim iznosima i odnosile su se na porez na dobit, rad i na druge poreze – EU i EFTA jedina su regija u kojoj je broj plaćanja povećan nakon uvođenja poreza koji se ne može platiti i zatražiti putem interneta – Kada je riječ o radnjama poduzetim nakon podnošenja poreznih prijava, većina zemalja neće revidirati prijavu poreza na dobit zbog eventualnih pogreški – Povrat PDV-a dostupan je u cijeloj regiji

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u Europi, uključujući porezna i carinska pitanja.

Bliski istok

Ovo je i dalje regija u kojoj se najjednostavnije plaćaju porezi i koja ima najnižu ukupnu poreznu stopu i vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza. Regija je ostvarila lošije rezultate od svjetskog prosjeka u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava.

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju na Bliskom istoku, uključujući porezna i carinska pitanja.

Sjeverna Amerika

Ova regija sa svoje tri zemlje i dalje ima najmanji broj plaćanja, a vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza također je manje od globalnog prosjeka.

 • Unatoč neznatnom porastu zbog promjena u stopama poreza na imovinu i rad, ukupna porezna stopa regije ostala je ispod globalnog prosjeka
 • Regija ostvaruje dobre rezultate u pogledu radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava jer je kao rezultat ispravka poreza na dobit u Sjedinjenim Državama potrebno izvršiti reviziju

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u zemljama Sjeverne Amerike, uključujući porezna i carinska pitanja.

Južna Amerika

Ukupna porezna stopa i vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza su smanjeni, no i dalje su najviši u odnosu na druge regije.

 • Ukupna porezna stopa smanjila se s promjenom graničnih stopa poreza na promet
 • Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza smanjilo se radi uvođenja i unapređenja elektroničkih sustava u cijeloj regiji
 • Zbog unapređenja elektroničkih sustava broj je plaćanja manji od globalnog prosjeka
 • U Južnoj su Americi postupci rješavanja radnji poduzetih nakon podnošenja poreznih prijava najneučinkovitiji od svih regija, ponajviše stoga što povrat PDV-a nije dostupan niti u jednoj zemlji, a postupci u vezi s porezom na dobit traju duže od globalnog prosjeka

Posjetite web-lokaciju GOV.UK da biste saznali više o poslovanju u zemljama Južne Amerike, uključujući porezna i carinska pitanja.


 1. Vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih obaveza podrazumijeva vrijeme potrebno za pripremu i podnošenje porezne prijave te za plaćanje glavnih vrsta poreza (porez na dobit, porez na rad i obavezni doprinosi te porezi na potrošnju). 

 2. Broj plaćanja mjeri učestalost kojom tvrtka mora podnositi poreznu prijavu i plaćati različite vrste poreza i doprinosa, prilagođenu načinu na koji se ta podnošenja poreznih prijava i plaćanja vrše. 

 3. Studija Plaćanje poreza 2017. Grupe Svjetske banke 

 4. PwC