[Πρόκειται να καταργηθεί] Εισαγωγή στη φροντίδα πελατών