Προσαρμόστε την παρουσία σας στο διαδίκτυο στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Ένας οδηγός τοπικής προσαρμογής για το Ηνωμένο Βασίλειο

1 Επισκόπηση

Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό, για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε καλύτερα τους πελάτες σας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια παρουσία στο διαδίκτυο που είναι εναρμονισμένη με τη βρετανική κουλτούρα θα προδιαθέσει θετικά τους πελάτες σας απέναντί σας και θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις συναλλαγές τους μαζί σας. Προσέξτε τις λεπτομέρειες και θα βρεθείτε σε καλή θέση από την αρχή στη νέα σας αγορά.

2 Η κύρια γλώσσα

Τα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου είναι η κύρια προφορική και γραπτή γλώσσα στη Βρετανία. Παρόλο που είναι μια χώρα με πολιτισμική πολυμορφία, οι περισσότεροι πελάτες περιμένουν ως τρόπο επικοινωνίας τα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ορθογραφία των Αγγλικών Ηνωμένου Βασιλείου διαφέρει από εκείνη των Αγγλικών Η.Π.Α. Ένα παράδειγμα είναι ότι πολλές λέξεις στα βρετανικά Αγγλικά έχουν ένα "u", ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο στα Αγγλικά Η.Π.Α.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Η.Β. Η.Π.Α.
Favour Favor
Colour Color
Honour Honor

Τα Αγγλικά Η.Π.Α χρησιμοποιούν z αντί του s που χρησιμοποιείται στα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου:

Η.Β. Η.Π.Α.
Organise Organize
Maximise Maximize
Stylise Stylize

3 Επισημότητα

Θα πρέπει να ακολουθείτε επίσημο ή ανεπίσημο ύφος, όταν απευθύνεστε στους πελάτες σας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Στη Βρετανία, τα κείμενα για τα περισσότερα προϊόντα είναι γραμμένα με ανεπίσημο ύφος. Ορισμένες φορές η διατύπωση μπορεί να είναι σχεδόν παιχνιδιάρικη. Στα προϊόντα που υιοθετούν αυτήν την πιο χαλαρή προσέγγιση περιλαμβάνονται το YouTube, το Gmail και το Google Play.

Αν το αντικείμενό σας αφορά ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, μια νομική υπηρεσία ή χρήματα, θα πρέπει να υιοθετήσετε πιο επίσημο ύφος και στυλ.

4 Συστήματα και μορφές αρίθμησης

Αριθμοί

Διαχωριστικό δεκαδικών

Το διαχωριστικό δεκαδικών είναι η κουκκίδα ή τελεία (.),
π.χ. 1.5 ώρες.

Χιλιάδες και δεκαδικά ψηφία

Το διαχωριστικό χιλιάδων είναι το κόμμα (,)
π.χ. 1,524 άτομα.

Αριθμοί τηλεφώνου

Οι αριθμοί τηλεφώνου έχουν συνήθως τη μορφή (+44) 123 4567 8910. Οι αριθμοί δωρεάν κλήσης έχουν συνήθως τη μορφή 0800 123 4567.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι Βρετανοί γράφουν ολογράφως τους αριθμούς 1–9 (ένα, πέντε, εννέα), ενώ οι διψήφιοι αριθμοί γράφονται με ψηφία, δηλαδή 12, 24 κ.λπ. Το διαχωριστικό για εύρη αριθμών είναι η μεσαία παύλα (–),
π.χ. 11–19 άτομα.

5 Μορφή νομίσματος

Λίρες στερλίνες. Αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο της λίρας £ και τον εμπορικό κωδικό τριών γραμμάτων GBP.

Οι ονομαστικές αξίες της λίρας είναι 50 £ 20 £ 10 £ 5 £ 2 £ 1 £. Οι ονομαστικές αξίες της πένας είναι 50 p 20 p 10 p 5 p 2 p 1 p.

6 Ημερομηνίες και ώρες

Μορφές ημερομηνίας και ώρας

 • Στη Βρετανία η μορφή ημερομηνίας είναι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ, π.χ. 24/03/17.

 • Ή αν γράφεται ολογράφως, θα πρέπει να είναι "24 March 2017" (χωρίς κόμματα και τακτικούς αριθμούς όπως th, nd ή st).

 • Όταν γράφετε ημερομηνίες ολογράφως, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, προσθέστε ένα κόμμα μετά την ημέρα, π.χ. "Monday, 27 March 2017".

 • Το διαχωριστικό για εύρη ημερομηνιών είναι η μεσαία παύλα (–), π.χ. "24–27 March".

 • Όταν και οι δύο ημερομηνίες ανήκουν σε διαφορετικούς μήνες, γράψτε ολογράφως τους μήνες. Αφήστε ένα κενό και από τις δύο πλευρές της μεσαίας παύλας (–), π.χ. "28 March – 4 April".

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προσέγγιση και με έναν μήνα, π.χ. "27 March – 29 March".

7 Μορφές ώρας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούνται τόσο το 24ωρο σύστημα ώρας όσο και το 12ωρο σύστημα.

Στην καθομιλουμένη προτιμάται η 12ωρη μορφή και πρέπει να γράφεται ως 9.35 p.m. ή 6.21 a.m. (δηλαδή, το διαχωριστικό μεταξύ ωρών και λεπτών να είναι τελεία, ενώ το p.m. και το a.m. πρέπει να έχουν πάντα τελείες).

Η 24ωρη μορφή προτιμάται σε ψηφιακές συσκευές, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, tablet κ.λπ., ενώ αποτελεί την τυπική μορφή στο Android, όπου το διαχωριστικό είναι η άνω και κάτω τελεία, π.χ. 14:24.

8 Εργάσιμες ημέρες

Οι τυπικές εργάσιμες ημέρες είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Να θυμάστε ότι οι Βρετανοί λένε και γράφουν “Monday to Friday”, όχι “Monday through Friday”.

9 Τι πρέπει να αποφύγετε στη βρετανική αγορά

Κάθε κουλτούρα περιλαμβάνει διαφορετικές δεισιδαιμονίες και παραδόσεις, τις οποίες αξίζει να λαμβάνετε πάντα υπόψη, ειδικά κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά. Οι Βρετανοί θεωρούν τον αριθμό 13 άτυχο. Η ημερομηνία Παρασκευή 13 θεωρείται επίσης άτυχη, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες.

10 Σημαντικοί κανόνες

Ακολουθούν οι πέντε κυριότερες συμβουλές μετάφρασης που θα σας βοηθήσουν να ακούγεστε σαν ντόπιος σε ελάχιστο χρόνο:

 1. Σημειώστε τις διαφορές μεταξύ Η.Π.Α. και Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ορθογραφία, τη στίξη, την τιμολόγηση, τις μορφές ημερομηνιών, τις μετρήσεις, την ορολογία κλπ.

 2. Αποφύγετε ιδιωματισμούς και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα σας, καθώς μπορεί να μην μεταφράζονται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Για παράδειγμα, “he’s too big for his breeches.”

 3. Λάβετε υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές, ώστε να μην μπερδεύετε ή προσβάλλετε το βρετανικό κοινό σας. Για παράδειγμα, μην αναφέρετε την Ημέρα των Ευχαριστιών σε μια προσφορά ούτε να υποθέσετε ότι είναι κατανοητή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 4. Το κείμενο μάρκετινγκ που δημιουργήθηκε για ένα αμερικανικό κοινό δεν είναι πάντα ιδανικό για ένα βρετανικό ακροατήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία μεταδημιουργίας (transcreation) που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την αρχική ιδέα και το ύφος, προσαρμόζοντας όμως το κείμενο για ένα βρετανικό κοινό.

 5. Στις Η.Π.Α. προτιμούν την εκτεταμένη χρήση πεζοκεφαλαίων σε ολόκληρο το κείμενο. Αλλά ένας κειμενογράφος του Ηνωμένου Βασιλείου σπάνια χρησιμοποιεί τα πεζοκεφαλαία, ακόμη και σε τίτλους και καρτέλες. Θεωρείται λίγο "κραυγαλέο".

11 Πρόσθετες οδηγίες

Ανακαλύψτε πώς να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας είναι στο ύφος και τη γλώσσα της τοπικής αγοράς στον οδηγό μας για την τοπική προσαρμογή.