Πώς να απευθυνθείτε σε ένα παγκόσμιο κοινό που βλέπει βίντεο

Επιλογή της καταλληλότερης λύσης μεταξύ των τριών μοντέλων καναλιού στο YouTube

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Χάρη στις καμπάνιες βίντεο, έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε διαφημίσεις μεμονωμένα ή μέσα σε άλλο περιεχόμενο βίντεο ροής στο YouTube και σε ολόκληρο το Δίκτυο προβολής Google. Αλλά, καθώς το παγκόσμιο κοινό σας αναπτύσσεται και το κανάλι σας εκπέμπει σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές γλώσσες, είναι δύσκολο να γνωρίζετε πώς να προσαρμόσετε τοπικά το υλικό σας και να το καταστήσετε σχετικό σε κάθε αγορά.

Ο στόχος σας

Να βρείτε το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στην επωνυμία σας και να διατηρήσετε τους χρήστες όπου κι αν βρίσκονται, κερδίζοντας την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό τους.

Πώς να κινηθείτε

Καθώς το παγκόσμιο κοινό σας εξακολουθεί να αναπτύσσεται και το κανάλι της επωνυμίας σας στο YouTube προβάλλεται σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές γλώσσες, μπορείτε να υιοθετήσετε ένα από τα τρία μοντέλα για να απευθυνθείτε στα παγκόσμια κοινά σας. Τι θα λειτουργήσει καλύτερα για το κανάλι επωνυμίας YouTube και την αγορά σας; Εδώ παρουσιάζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μοντέλων όσον αφορά την επωνυμία, την αφοσίωση των χρηστών και τη διαχείριση καναλιών για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε.

2 Ένα κανάλι YouTube με περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες

Δημιουργήστε ένα κύριο κανάλι επωνυμίας YouTube και ανεβάστε σε αυτό περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες για πολλές χώρες.

Καθιέρωση επωνυμίας

Με ένα κανάλι να εκπροσωπεί την επωνυμία σας, η επωνυμία σας και τα σχετικά στοιχεία της θα έχουν σταθερή παρουσία σε όλες τις περιοχές. Αν το κοινό σας χρησιμοποιεί τους ίδιους όρους αναζήτησης σε όλες τις γλώσσες (π.χ. ένα όνομα προϊόντος), τότε αυτό το κανάλι θα παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια και θα είναι εύκολο να το βρουν οι χρήστες.

Αφοσίωση

Αν οδηγήσετε το κοινό σας σε ένα παγκόσμιο κανάλι, θα ενισχύσετε τη θεαματικότητα και τους συνδρομητές του καναλιού και έτσι θα είναι πιο εύκολο να βρουν οι χρήστες το κανάλι σας κατά την αναζήτηση στο YouTube. Ωστόσο, αφού οι χρήστες ανακαλύψουν το κανάλι σας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αλληλεπιδράσετε με τους συνδρομητές σας από όλο τον κόσμο σαν να είναι ένα ενιαίο κοινό, καθώς το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες. Επομένως, το κοινό του καναλιού θα διαχωριστεί με βάση τη γλώσσα και η κοινότητα του καναλιού θα βλέπει αναρτήσεις, σχόλια και ενημερώσεις ροής σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.

Για να διατηρήσετε την αφοσίωση των θεατών, μπορείτε να προσθέσετε υπότιτλους και λεζάντες στα βίντεο, έτσι ώστε το περιεχόμενό σας να είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μοναδικές ενότητες και playlist στο κανάλι σας για κάθε σημαντική αγορά, προκειμένου να προσφέρετε ενοποιημένες προτάσεις ανά γλώσσα και να αυξήσετε τον χρόνο παρακολούθησης.

Διαχείριση

Αν το περιεχόμενό σας είναι συγκεντρωμένο σε ένα μόνο μέρος, η ομάδα σας μπορεί να αξιοποιήσει όλους τους πόρους της για τη διαχείριση αυτού του ενός καναλιού, ενώ θα είναι πιο εύκολο να έχετε σταθερή καθιέρωση επωνυμίας και ίδιο ύφος σε όλο τον κόσμο. Ασφαλώς, ο πραγματικός αριθμός των πόρων που χρειάζεστε για τη διαχείριση του καναλιού εξαρτάται αποκλειστικά από τη συχνότητα των προγραμματισμένων μεταφορτώσεων και από τη είδος της στρατηγικής που θα ακολουθήσετε για το κανάλι. Για να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο κανάλι είναι πολύ σημαντικό να ανεβάζετε σταθερά βίντεο, να διατηρείτε ίδιο το ύφος της επωνυμίας σας και να διαχειρίζεστε το κοινό σας.

3 Πολλά κανάλια, το καθένα με περιεχόμενο σε μια διαφορετική γλώσσα

Δημιουργείτε πολλά κανάλια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο σε διαφορετική γλώσσα και για διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση γλωσσών με διάφορα αλφάβητα ή όρους αναζήτησης.

Καθιέρωση επωνυμίας

Έχοντας ένα ξεχωριστό κανάλι για κάθε γεωγραφική περιοχή ή γλώσσα, μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε κανάλι για το τοπικό κοινό, καθώς και να ενσωματώσετε τοπικές εκδηλώσεις και προσφορές. Αν η ταυτότητα της επωνυμίας σας διαφέρει ελαφρώς σε κάθε περιοχή, το μοντέλο αυτό σάς επιτρέπει να σεβαστείτε αυτές τις διαφορές και να τις ενσωματώσετε στη στρατηγική του καναλιού επωνυμίας YouTube.

Αφοσίωση

Παρόλο που η θεαματικότητα και οι συνδρομητές μοιράζονται στα διάφορα κανάλια ανάλογα με την προτίμηση γλώσσας, έχετε τη δυνατότητα να εστιάσετε τις επικοινωνίες σας σε ένα συγκεκριμένο, αφοσιωμένο κοινό. Όλα τα στοιχεία του καναλιού θα στοχεύουν στο κοινό της συγκεκριμένης γλώσσας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Επειδή οι χρήστες μπορεί να δουν διάφορα διαθέσιμα κανάλια στα αποτελέσματα αναζήτησης και επειδή, συνήθως, τα μεγαλύτερα κανάλια υπερτερούν έναντι των μικρών καναλιών, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να προσδιορίσετε ποια γλώσσα στοχεύει το κάθε κανάλι. Προκειμένου να βελτιώσετε τη δυνατότητα εύρεσης, είναι πολύ σημαντικό να προωθείτε τα διάφορα κανάλια σας μεταξύ τους. Ένας καλός τρόπος γα να προωθείτε αποτελεσματικά το ένα κανάλι στο άλλο είναι να προσθέσετε τα κανάλια που θέλετε στην ενότητα επιλεγμένα κανάλια της καρτέλας Πληροφορίες κάθε καναλιού.

Διαχείριση

Αν έχετε μοιράσει το περιεχόμενό σας σε πολλά κανάλια με διαφορετική γλώσσα ή για διαφορετική περιοχή, θα πρέπει να διαθέσετε διαφορετικούς πόρους σε κάθε κανάλι για τη συνεχή διαχείριση των καναλιών. Είτε τα κανάλια σας ακολουθούν ένα προκαθορισμένο πλαίσιο διαχείρισης είτε βασίζονται στις τοπικές ομάδες σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία σας διαθέτει αρκετούς πόρους για να ξεκινήσει και να διατηρήσει ένα τακτικό πρόγραμμα μεταφορτώσεων και αλληλεπίδρασης σε κάθε κανάλι.

4 Ένα παγκόσμιο κανάλι με υποστηριζόμενα τοπικά κανάλια

Δημιουργείτε ένα κανάλι της επωνυμίας σας στο YouTube που λειτουργεί ως κομβικό σημείο της επωνυμίας και προβάλλει παγκόσμιες καμπάνιες στην κύρια γλώσσα της επωνυμίας, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζετε τοπικά κανάλια που στοχεύουν διαφορετικές γλώσσες και περιοχές. Στόχος είναι η επίτευξη ευρύτερης παρουσίας παγκοσμίως, χωρίς να χάνεται η σύνδεση με τις τοπικές περιοχές.

Καθιέρωση επωνυμίας

Έχοντας διανείμει το περιεχόμενο των καναλιών σας με αυτόν το τρόπο, μπορείτε να παρουσιάζετε σταθερά στοιχεία παγκόσμιας καθιέρωσης επωνυμίας στο κύριο κανάλι σας και, ταυτόχρονα, να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τοπικά κανάλια για να προβάλλετε τοπικές εκδηλώσεις και προσφορές. Μπορεί να είναι χρήσιμο να υιοθετήσετε κάποια πρότυπα για τα μεταδεδομένα των βίντεo και τις μικρογραφίες βίντεο, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε την ομοιομορφία της επωνυμίας σε όλα τα κανάλια σας.

Αφοσίωση

Αν διαθέτετε τόσα πολλά κανάλια, η θεαματικότητα και οι συνδρομητές θα μοιραστούν σε όλα τα κανάλια. Ωστόσο, οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν σχετικό περιεχόμενο στη γλώσσα τους και να έχουν μια σταθερή εμπειρία όταν βλέπουν βίντεο ή αλληλεπιδρούν με την κοινότητα του καναλιού. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το κύριο παγκόσμιο κανάλι για να κατευθύνετε τους θεατές στα τοπικά κανάλια σας μέσω των μεταδεδομένων των βίντεο, των περιγραφών των καναλιών και του προγραμματισμού των επιλεγμένων καναλιών. Ανάλογα με τη συχνότητα των μεταφορτώσεων, τα τοπικά κανάλια με τις πιο συχνές μεταφορτώσεις μπορεί να είναι εκείνα που θα εμφανίζονται σε καλύτερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Διαχείριση

Η συγκεκριμένη δομή οργάνωσης καναλιών απαιτεί συντονισμό μεταξύ της παγκόσμιας ομάδας και των τοπικών ομάδων, όμως προσφέρει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα μηνύματα που μεταδίδει η επωνυμία στις τοπικές αγορές και την προβολή τοπικών καμπανιών. Αυτή η δομή οργάνωσης καναλιών μπορεί να είναι πιο απαιτητική όσον αφορά τους πόρους, καθώς χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο τόσο στο μεγάλο παγκόσμιο κανάλι όσο και στα διάφορα τοπικά κανάλια. Όμως ο πραγματικός αριθμός των πόρων θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα των μεταφορτώσεων και τις στρατηγικές αφοσίωσης που θα εφαρμόσετε σε κάθε κανάλι.