Προσαρμόστε την παρουσία σας στο διαδίκτυο στην ισπανική αγορά

Ένας οδηγός για το μάρκετινγκ και την τοπική προσαρμογή στην Ισπανία

1 Επισκόπηση

Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό, για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε καλύτερα τους πελάτες σας στην Ισπανία. Μια παρουσία στο διαδίκτυο που είναι εναρμονισμένη με την ισπανική κουλτούρα θα προδιαθέσει θετικά τους πελάτες σας απέναντί σας και θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις συναλλαγές τους μαζί σας. Προσέξτε τις λεπτομέρειες και θα βρεθείτε σε καλή θέση από την αρχή στη νέα σας αγορά.

2 Η κύρια γλώσσα

Τα Ισπανικά είναι η κύρια προφορική και γραπτή γλώσσα στην Ισπανία.

Τρεις επιπλέον γλώσσες χρησιμοποιούνται στην Ισπανία:

  • Καταλανικά
  • Γαλικιανά
  • Βασκικά

Περίπου το 75% των ερωτημάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο είναι στα Ισπανικά και το 15% των ερωτημάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο είναι στα Αγγλικά, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα του Whirlybird. Περίπου το 28% των Ισπανών μιλούν Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα με διάφορους βαθμούς επάρκειας.

3 Επισημότητα

Θα πρέπει να ακολουθείτε επίσημο ή ανεπίσημο ύφος, όταν απευθύνεστε στους πελάτες σας στην Ισπανία;

Στην Ισπανία οι περισσότερες επικοινωνίες είναι ανεπίσημες. Θα πρέπει να απευθύνεστε στους πελάτες σας με ανεπίσημο και φιλικό ύφος στους περισσότερους τρόπους επικοινωνίας.

Οι Ισπανοί χρησιμοποιούν τον ανεπίσημο τύπο "tu" όταν απευθύνονται σε κάποιον.

Αν το αντικείμενό σας αφορά ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, μια νομική υπηρεσία ή χρήματα, θα πρέπει να υιοθετήσετε πιο επίσημο ύφος και στυλ.

4 Συστήματα και μορφές αρίθμησης

Αριθμοί

Διαχωριστικό δεκαδικών

Είναι το κόμμα (,),
π.χ. 1,5 ώρες.

Χιλιάδες και δεκαδικά ψηφία

Το διαχωριστικό χιλιάδων είναι η τελεία (.),
π.χ. 1.524 άτομα.

Αριθμοί τηλεφώνου

Ο κωδικός χώρας είναι +34. Οι αριθμοί τηλεφώνου έχουν συνήθως τη μορφή: κωδικός χώρας, κωδικός πόλης και ένας μοναδικός επταψήφιος αριθμός,
π.χ. (+34 ) 12 345 67 89.

Οι δωρεάν αριθμοί από σταθερά τηλέφωνα ξεκινούν με 800 ή 900.

5 Μορφή νομίσματος

Οι Ισπανοί συναλλάσσονται σε ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο του ευρώ €. Ο εμπορικός κωδικός τριών γραμμάτων είναι EUR. Το σύμβολο € τοποθετείται μετά τον αριθμό με ένα κενό. Η υποδιαίρεση κερμάτων είναι το σεντ και αντιπροσωπεύεται από το γράμμα c.

Οι ονομαστικές αξίες των χαρτονομισμάτων είναι 500 € 200 € 100 € 50 € 10 €. Οι ονομαστικές αξίες των κερμάτων είναι 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c και 1 c.

6 Ημερομηνίες και ώρες

Μορφές ημερομηνίας και ώρας

Στην Ισπανία η μορφή ημερομηνίας είναι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ,
π.χ. 24/03/17.

7 Μορφές ώρας

Οι Ισπανοί χρησιμοποιούν το 12ωρο σύστημα για την ώρα στον προφορικό λόγο. Το 12ωρο σύστημα χρησιμοποιείται, επίσης, στη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία.

Στον γραπτό και επίσημο λόγο χρησιμοποιείται πάντα το 24ωρο σύστημα. Οι ώρες διαχωρίζονται από τα λεπτά με άνω και κάτω τελεία,
π.χ. 14:24.

Οι Ισπανοί δεν χρησιμοποιούν την επισήμανση μ.μ. ή π.μ. Οι ώρες από τη 1 έως τις 11 θεωρούνται "μετά μεσημβρίας" (μ.μ.) μετά το μεσημέρι.

Μετά τα μεσάνυχτα οι ώρες χαρακτηρίζονται "de la noche" ("το βράδυ") έως τις 5 και, στη συνέχεια, "de la madrugada" ("το χάραμα") πριν την ανατολή του ηλίου και "de la mañana" ("το πρωί") μετά την ανατολή του ηλίου.

Όταν μια ώρα μ.μ. επισημαίνεται ρητά, χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός "de la tarde" ("το απόγευμα") πριν τη δύση του ηλίου και "de la noche" ("το βράδυ") μετά τη δύση του ηλίου.

8 Εργάσιμες ημέρες

Οι τυπικές εργάσιμες ημέρες είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή.

9 Τι πρέπει να αποφύγετε στην ισπανική αγορά

Κάθε κουλτούρα περιλαμβάνει διαφορετικές δεισιδαιμονίες και παραδόσεις, τις οποίες αξίζει να λαμβάνετε πάντα υπόψη, ειδικά κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά.

Οι Ισπανοί θεωρούν τον αριθμό 13 άτυχο.

10 Σημαντικοί κανόνες

Ακολουθούν οι κυριότερες συμβουλές μετάφρασης που θα σας βοηθήσουν να ακούγεστε σαν ντόπιος σε ελάχιστο χρόνο:

  1. Οι μεταφραστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ορθή κρίση τους κατά τη μετάφραση, ανάλογα με το συγκείμενο. Αυτό μπορεί να σημαίνει παράλειψη λέξεων από το πρωτότυπο υλικό και αντικατάστασή τους με πιο σχετικές, τοπικές λέξεις ή φράσεις.

  2. Προσαρμόστε το ύφος, ώστε να ταιριάζει στον σκοπό της επικοινωνίας και του κοινού-στόχου. Ένας όρος που μπορεί να διατηρηθεί στα Αγγλικά για ένα συγκεκριμένο κοινό μπορεί να πρέπει να μεταφραστεί στα Ισπανικά για κάποιο άλλο κοινό.

  3. Η χρήση κακής γραμματικής σε ένα κείμενο-πηγή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια λάθος μετάφραση.

  4. Χρησιμοποιήστε μεταφραστές που έχουν τη γλώσσα μετάφρασης ως μητρική και αποφύγετε την αυτοματοποιημένη μετάφραση, επειδή έτσι θα δώσετε στις επικοινωνίες σας έναν πιο τοπικό τόνο.

  5. Δώστε στους μεταφραστές σας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκείμενο. Ποιο είναι το κοινό, ποιος είναι ο σκοπός των επικοινωνιών, ποια οπτικά εφέ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κ.λπ.

11 Πρόσθετες οδηγίες

Ανακαλύψτε πώς να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας είναι στο ύφος και τη γλώσσα της τοπικής αγοράς στον οδηγό μας για την τοπική προσαρμογή.