Πώς να υποστηρίξετε την τοπική προσαρμογή

Ένας οδηγός για τον εντοπισμό και τη διαχείριση κατάλληλων παρόχων

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Αφού προσεγγίσετε το κοινό σας, θα πρέπει να συνδεθείτε και να αλληλεπιδράσετε μαζί του όπως σκοπεύατε. Η πρόκληση είναι να επιλέξετε μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι ευαίσθητες ως προς τις τεχνικές και πολιτισμικές μικροδιαφορές της γλώσσας που χρησιμοποιείται από τις εξαγωγικές σας αγορές.

Ο στόχος σας

Να προσδιορίσετε και να διαχειριστείτε παρόχους που θα προσφέρουν προσαρμοσμένες μεταφραστικές υπηρεσίες για τον ιστότοπό σας. Έτσι, θα διασφαλίσετε ότι επικοινωνείτε με τους πελάτες σας στη γλώσσα τους και θα εναρμονίσετε την επωνυμία σας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς να το επιτύχετε

Οι παρακάτω οδηγίες παρουσιάζουν μια συστηματική προσέγγιση της διαδικασίας ενσωμάτωσης και διαχείρισης μεταφραστικών υπηρεσιών.

Προτού επιλέξετε κάποιον πάροχο για τις απαιτήσεις σε επίπεδο μεταφράσεων, ρωτήστε την ομάδα σας τι χρειάζεται, έχοντας υπόψη τις παρακάτω ερωτήσεις:

Γλώσσες

Ποιες είναι οι γλώσσες-στόχοι σας; Αναμένετε να μεγαλώσει αυτή η λίστα γλωσσών;

Όγκος

Ποιος είναι ο αρχικός σας όγκος λέξεων; Πόσο συχνά θα υποβάλλετε νέο περιεχόμενο;

Υπηρεσίες

Ποια συγκεκριμένη υπηρεσία θέλετε να αντιστοιχεί στους τύπους περιεχομένου σας, για παράδειγμα:

 • Μη ορατό περιεχόμενο π.χ. μεταδεδομένα SEO για τα οποία απαιτείται ελαφριά τελική επεξεργασία ή λιγότερο εξειδικευμένοι πόροι

 • Εξειδικευμένο περιεχόμενο π.χ. πόροι με νομικές, τεχνικές ή ιατρικές απαιτήσεις με εμπειρία στον κλάδο

 • Δημιουργικό περιεχόμενο με μεγάλη προβολή π.χ. εικόνες αρχικής σελίδας για τις οποίες απαιτούνται δημιουργικοί πόροι, διαπολιτισμική μετάφραση και επεξεργασία εκτός σύνδεσης

 • Τυπικό περιεχόμενο για το οποίο απαιτούνται τυπικοί πόροι και πιθανώς κάποιος έλεγχος

Χρονοδιάγραμμα

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας σύμφωνα με την υπηρεσία που χρειάζεστε και τον όγκο του περιεχομένου σας;

Πλατφόρμα

Ποιο σύστημα θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία και τη φιλοξενία του περιεχομένου (π.χ. Wordpress);

2 Προσδιορισμός κατάλληλων παρόχων

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα του προγράμματος σε αυτόν τον οδηγό, θα έχετε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το τι είδους πάροχοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για εσάς. Αυτά τα βήματα ξεκινούν από τον βασικό εντοπισμό παρόχων και προχωρούν σε πιο σύνθετες, πλήρως ανεπτυγμένες στρατηγικές διαχείρισης παρόχων.

Βήμα 1: Κάντε έρευνα για παρόχους

Αναζητήστε μεταφραστικές υπηρεσίες στο Google. Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο κάθε παρόχου και σκεφτείτε τα εξής:

 • Τι υπηρεσίες προσφέρει; Προωθεί κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με άλλες;
 • Ποιοι είναι οι πελάτες του; Είναι κυρίως μεγάλοι, μικροί ή και τα δύο;
 • Τι εμπειρία συνεργασίας έχει με εταιρείες που είναι παρόμοιες με τη δική σας;
 • Ποιες γλώσσες υποστηρίζει ο πάροχος;
 • Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας; Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στη δική σας ζώνη ώρας;
 • Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία;
 • Ποιος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας; Έχει εμπειρία σε μια συγκεκριμένη αγορά;
 • Παρέχει πληροφορίες τιμολόγησης;

Βήμα 2: Προσδιορίστε τις υπηρεσίες και τους τύπους των παρόχων

Οι τυπικοί πάροχοι μεταφραστικών υπηρεσιών συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες μετάφρασης, ψηφιακής στοιχειοθεσίας, επαλήθευσης ποιότητας και διαχείρισης έργων. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παρόχων:

Πάροχοι μίας γλώσσας (SLV)

Προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα μικρό υποσύνολο γλωσσών, κατά κανόνα σε μία ή σε λίγες περιφερειακές γλώσσες. Συνήθως, οι SLV κοστίζουν λιγότερο από τους παρόχους πολλών γλωσσών και αποτελούν καλή επιλογή σε περίπτωση που θέλετε να προσαρμόσετε τοπικά περιεχόμενο σε μία έως τρεις περιφερειακές γλώσσες.

Πάροχοι πολλών γλωσσών (MLV)

Προσφέρουν παγκόσμια κάλυψη και παρέχουν μία ενιαία υπηρεσία για το σύνολο των αναγκών τοπικής προσαρμογής. Οι MLV μπορούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλά έργα σε διάφορες περιοχές. Για την παροχή των υπηρεσιών τους, χρησιμοποιούν συνήθως έναν συνδυασμό SLV, ελεύθερων επαγγελματιών και μεταφραστών πλήρους απασχόλησης.

Βήμα 3: Προσδιορίστε τον τύπο των παρόχων που χρειάζεστε

Για να καθορίσετε τον τύπο παρόχου που χρειάζεστε, σκεφτείτε όσα ακολουθούν. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστείτε πολλούς SLV ή ακόμη και πολλούς MLV, για να ολοκληρωθεί η εργασία τοπικής προσαρμογής που επιθυμείτε.

Εξειδικευμένη εμπειρία σε συγκεκριμένη περιφέρεια

Ένας πάροχος μίας γλώσσας (SLV) ενδεχομένως να διαθέτει μεγαλύτερες μεταφραστικές ικανότητες σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Ειδίκευση σε υπηρεσίες

Ορισμένοι πάροχοι ειδικεύονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, π.χ. δημιουργικό μάρκετινγκ, δημιουργική μετάφραση, ιατρικά κείμενα, νομικά κείμενα κ.λπ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ορισμένοι πάροχοι ειδικεύονται σε υπηρεσίες ελέγχου, δημιουργίας περιεχομένου, δοκιμών κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Αν θέλετε να ελεγχθεί η ποιότητα του περιεχομένου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν δεύτερο "πάροχο ελέγχου". Ο έλεγχος ποιότητας είναι σαν την επιμέλεια του έργου ενός συγγραφέα.

Επεκτασιμότητα και μετριασμός κινδύνου

Αν έχετε μεγάλους όγκους με μικρά χρονοδιαγράμματα, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με πολλούς παρόχους.

Βήμα 4: Δημιουργήστε ένα αίτημα παροχής ενημέρωσης (request for input - RFI)

 • Παρουσιάστε συνοπτικά τις ανάγκες σας (περιεχόμενο, υπηρεσίες, όγκοι και γλώσσες) σε μερικούς παρόχους.
 • Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές τους δυνατότητες, όπως:
  • υπηρεσίες και γλώσσες – μια λίστα γλωσσικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τομέων εξειδίκευσης ή εμπειρογνωμοσύνης
  • συστατικές επιστολές – μια λίστα δύο έως τριών συστατικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας
  • εκτίμηση κόστους – εκτιμώμενο κόστος ανά γλώσσα και τύπο περιεχομένου. Η τιμολόγηση, κατά κανόνα, υπολογίζεται ανά λέξη για τη μετάφραση και ανά λέξη ή ανά ώρα για τον έλεγχο.

Βήμα 5: Δημιουργήστε μια σύντομη λίστα με τους παρόχους

Αποφασίστε ποιοι πάροχοι είναι πιο κατάλληλοι για τις δικές σας ανάγκες τοπικής προσαρμογής. Λάβετε υπόψη αν προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γλώσσες που χρειάζεται η ομάδα σας. Επίσης, λάβετε υπόψη πόσο ενδιαφέρον έδειξαν στο ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας. Για παράδειγμα, ποια ήταν η ανταπόκρισή τους κατά την αρχική σας βολιδοσκόπηση.

Βήμα 6: Δημιουργήστε ένα αίτημα για πρόταση (request for proposal - RFP)

Δημιουργήστε ένα αίτημα για πρόταση (RFP) και στείλτε το στους παρόχους που είναι στη σύντομη λίστα σας. Το RFP θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • να παρουσιάζει το έργο σας: Να παρέχει μια επισκόπηση της εταιρείας, του περιεχομένου και του κοινού σας.
 • να γνωστοποιεί τις ανάγκες σας: Ποιες είναι οι υπηρεσίες, οι γλώσσες-στόχοι, ο όγκος, η ειδίκευση, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ.
 • να περιγράφει τις πληροφορίες που χρειάζεστε: Τι ακριβώς αναμένετε από την απάντηση των παρόχων στη σύντομη λίστα σας;

Πληροφορίες που χρειάζεστε από τους παρόχους στη σύντομη λίστα:

Επισκόπηση παρόχου

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • γλώσσες
 • δείγμα πελατών
 • τομείς εξειδίκευσης
 • τοποθεσίες
 • αριθμός υπαλλήλων.

Διαδικασίες ποιότητας

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία του παρόχου και τη διαδικασία επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Χρονοδιαγράμματα

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες όσον αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης και τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

Πόροι

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • αντιπροσωπευτικό γνωστικό υπόβαθρο των μεταφραστών
 • αριθμός μεταφραστών που απασχολούνται από τον πάροχο
 • τοποθεσία όπου βρίσκονται οι μεταφραστές
 • παρεχόμενη εκπαίδευση
 • διαχείριση απόδοσης
 • τρόπος προσδιορισμού του κόστους των προμηθευτών.

Υποστήριξη οργάνωσης

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής, όπως εάν θα έχετε αποκλειστικό διαχειριστή έργων και τη ζώνη ώρας όπου βρίσκεται.

Συστήματα

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται.
 • ποιοι τύποι αρχείων υποστηρίζονται.
 • αν παρέχεται υποστήριξη για ενσωμάτωση στις πλατφόρμες σας.
 • αν πρέπει να αφιερώσετε αποκλειστικούς πόρους από την πλευρά σας.
 • αν υπάρχει χρέωση για την ενσωμάτωση.

Εκτίμηση κόστους

Θα μπορούσατε:

 • να ρωτήσετε το κόστος ανά λέξη/γλώσσα/τύπο περιεχομένου.
 • να ελέγξετε αν παρέχονται εκπτώσεις για τη χρήση λογισμικού μεταφραστικής μνήμης.
 • να ρωτήσετε αν υπάρχει επιπλέον κόστος, π.χ. στη διαχείριση έργων, στη μετέπειτα επεξεργασία, στον έλεγχο κ.λπ.

!!! συμβουλή

Ζητήστε από τον πάροχο να δώσει ένα δείγμα. Δώστε ένα δείγμα περιεχομένου και ζητήστε να πραγματοποιήσει τη μετάφραση ένας από τους μεταφραστές που θα εργαστούν για τα έργα σας. Βεβαιωθείτε ότι στην ομάδα σας υπάρχουν δύο ή περισσότερα άτομα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα.

Βήμα 7: Δημιουργήστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για τη σύμβαση με τους επιλεγμένους παρόχους

Θα χρειαστείτε μια σύμβαση για κάθε πάροχο με τον οποίο θα επιλέξετε να συνεργαστείτε. Συμπεριλάβετε υπηρεσίες και KPI στη σύμβασή σας, ώστε να μπορείτε να καταστήσετε υπεύθυνη την ομάδα τοπικής προσαρμογής για την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων. Χρησιμοποιήστε ως αφετηρία τα ακόλουθα KPI και προσδιορίστε βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου.

KPI γλωσσικής ποιότητας

 • συμμόρφωση: τήρηση των απαιτήσεων του οδηγού στιλ και των οδηγιών των έργων
 • γραμματική: χρήση της σωστής γραμματικής για τη γλώσσα-στόχο
 • στίξη/ορθογραφία: τήρηση των γλωσσικών προτύπων και του οδηγού στιλ
 • νόημα: μετάδοση του επιδιωκόμενου νοήματος στο περιεχόμενο της αρχικής πηγής
 • ορολογία: χρήση προτιμώμενων μεταφράσεων στο γλωσσάριο, τον οδηγό στιλ και τη μεταφραστική μνήμη
 • κατανόηση: σύνταξη περιεχομένου που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από τα άτομα που έχουν τη γλώσσα μετάφρασης ως μητρική
 • πρότυπα: καθορισμός κριτηρίων "ποσοστού σφαλμάτων". Τα πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν ανά έργο ή ανά λέξη (όπως ανά 1000 λέξεις).

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε έναν άλλο πάροχο για τη μέτρηση της γλωσσικής ποιότητας, αν εσείς ή ο πάροχος των μεταφραστικών υπηρεσιών δεν διαθέτετε πόρους που μπορούν να αξιολογούν αντικειμενικά τις μεταφράσεις.

KPI έγκαιρης παράδοσης

 • πρότυπα: Καθορίστε κριτήρια "έγκαιρης" παράδοσης. Τα πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν ανά έργο (αν υπάρχει μόνο ένα έργο) ή ανά λέξη (αν η εργασία θα είναι συνεχής).

Βήμα 8: Εδραιώστε μια αποτελεσματική επικοινωνία με στόχο τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης του παρόχου

Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε με τους παρόχους τοπικής προσαρμογής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος της ανατεθειμένης εργασίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες από την αρχική επικοινωνία μέχρι και την επικοινωνία μετά την παράδοση του έργου.

Αρχική επικοινωνία

 • Ζητήστε από τον πάροχο να παρακολουθεί και να σας κοινοποιεί βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σας: ημερομηνία έναρξης, κατάσταση, ημερομηνία ολοκλήρωσης κ.λπ.

 • Πραγματοποιήστε μια αρχική συνάντηση. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την κοινοποίηση των ενημερώσεων, καθώς και για τον προσδιορισμό και την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.

 • Διαχειριστείτε τις προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα. Συζητήστε με τους παρόχους τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Ενημερώστε τα καθορισμένα πρότυπα ανάλογα με την περίπτωση.

 • Δημιουργήστε γλωσσικό υλικό αναφοράς. Παράσχετε υλικό στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν οι μεταφραστές, για να μεταφέρετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις, π.χ. στιγμιότυπα οθόνης, οδηγούς στυλ, γλωσσάρια κ.λπ.

Συνεχής επικοινωνία

 • Ειδοποιήστε άμεσα τους παρόχους για προβλήματα ποιότητας. Φροντίστε να επισημάνετε τυχόν προβλήματα, να διευκρινίσετε τα πρότυπα ποιότητας και να βεβαιωθείτε ότι τα προβλήματα έχουν επιλυθεί.

 • Ζητήστε να γίνονται ενημερώσεις. Συζητήστε τις ενημερώσεις για τον οδηγό στυλ, το γλωσσάριο, τη διαδικασία εγγύησης ποιότητας κ.λπ.

 • Προσδιορίστε συνεχείς ευκαιρίες βελτίωσης. Μοιραστείτε βέλτιστες πρακτικές. Γνωστοποιήστε παρατηρήσεις και προτάσεις.

 • Απαντήστε έγκαιρα στις ερωτήσεις των παρόχων. Δώστε σαφείς πληροφορίες και μοιραστείτε πόρους και εργαλεία σύμφωνα με την κρίση σας.

Επικοινωνία μετά την παράδοση του έργου

 • Στείλτε σχόλια στους παρόχους. Ενημερώστε τους για το τι πήγε καλά και πού μπορούν να βελτιωθούν την επόμενη φορά.

Οι παραπάνω οδηγίες διαχείρισης παρόχων μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε και να διαχειριστείτε παρόχους οι οποίοι προσφέρουν τις ποιοτικές μεταφράσεις που αξίζει το κοινό σας.