Προσαρμόστε την παρουσία σας στο διαδίκτυο στην ολλανδική αγορά

Ένας οδηγός για την τοπική προσαρμογή στα Ολλανδικά του μάρκετινγκ στην Ολλανδία

1 Επισκόπηση

Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό, για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε καλύτερα τους πελάτες σας στην Ολλανδία. Μια παρουσία στο διαδίκτυο που είναι εναρμονισμένη με την ολλανδική κουλτούρα θα προδιαθέσει θετικά τους πελάτες απέναντί σας και θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις συναλλαγές τους μαζί σας. Κατανοώντας αυτές τις μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες, θα είστε σε θέση να κάνετε ένα καλό ξεκίνημα στην αγορά της Ολλανδίας.

2 Η κύρια γλώσσα

Τα Ολλανδικά είναι η κύρια προφορική και γραπτή γλώσσα στην Ολλανδία.

3 Επισημότητα

Θα πρέπει να ακολουθείτε επίσημο ή ανεπίσημο ύφος, όταν απευθύνεστε στους πελάτες σας;

Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεστε στους Ολλανδούς πελάτες σας εξαρτάται από το συγκεκριμένο κοινό σας, από την επικοινωνιακή προσέγγιση της επωνυμίας σας και από το πλαίσιο της επικοινωνίας σας.

Γενικά, χρησιμοποιήστε το "u" για πιο επίσημα κείμενα ή όταν απευθύνεστε σε κοινό μεγαλύτερης ηλικίας ή για κάποιο επίσημο επαγγελματικό σκοπό.

Χρησιμοποιήστε το "je" για πιο ανεπίσημα κείμενα και για νεότερο κοινό.

Ευκολία ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ολλανδία

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την ευκολία ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2019, η Ολλανδία κατετάγη 36η ανάμεσα σε 190 χώρες.

4 Συστήματα και μορφές αρίθμησης

Αριθμοί

Διαχωριστικό δεκαδικών
 • Χρησιμοποιείται το κόμμα (,)
  • π.χ. 1,5 ώρα.
Διαχωριστικό χιλιάδων
 • Το διαχωριστικό χιλιάδων είναι η τελεία (.)
  • π.χ. 1.524 άτομα.
Αριθμοί τηλεφώνου
 • Ο κωδικός χώρας είναι +31. Στους διεθνείς αριθμούς, οι Ολλανδοί αντικαθιστούν το 00 με το σύμβολο συν, π.χ. +31.

 • Δεν υπάρχει ομοιόμορφος τρόπος γραφής των αριθμών τηλεφώνου στην Ολλανδία. Ωστόσο, όλοι οι αριθμοί σταθερής τηλεφωνίας έχουν εννέα ψηφία και όλες οι εγχώριες κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να ξεκινούν με 0.

Κωδικοί περιοχής
 • Οι ολλανδικοί κωδικοί περιοχής αποτελούνται από δύο ή τρία ψηφία.

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις και περιοχές έχουν κωδικούς περιοχής που αποτελούνται από δύο ψηφία και ακολουθούνται από έναν επταψήφιο αριθμό συνδρομητή, ενώ οι μικρότερες πόλεις έχουν κωδικούς περιοχής που αποτελούνται από έως τρία ψηφία και ακολουθούνται από εξαψήφιο αριθμό.

  • π.χ. η μεγάλη πόλη του Ρότερνταμ έχει διψήφιο κωδικό περιοχής και έναν υποχρεωτικό κωδικό πρόσβασης κόμβου 0: 010-1234567, ενώ η μικρότερη πόλη του Γκουρ έχει έναν τετραψήφιο κωδικό περιοχής που περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό κωδικό πρόσβασης κόμβου 0: 0547-123456.
 • Ο κωδικός περιοχής χωρίζεται από τους υπόλοιπους αριθμούς με παύλα (-).

  • π.χ. 0547-123456.
 • Οι αριθμοί δωρεάν κλήσης έχουν το πρόθεμα 0800.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι Ολλανδοί γράφουν ολογράφως τους αριθμούς από το 0 έως το 20, π.χ. τρία, δέκα, δεκαεπτά.
Χρησιμοποιούν ψηφία για τους αριθμούς μετά το είκοσι, π.χ. 21, 59, 100.

5 Μορφή νομίσματος

Το ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο του ευρώ €, ενώ ο εμπορικός κωδικός τριών γραμμάτων είναι EUR. Η υποδιαίρεση κερμάτων είναι το σεντ και αντιπροσωπεύεται από το γράμμα c.

Οι Ολλανδοί γράφουν τα χρηματικά ποσά με το σύμβολο του ευρώ πριν από το αριθμητικό στοιχείο, χρησιμοποιώντας κόμμα ως διαχωριστικό για τα σεντ, π.χ. € 99,95.

Οι ονομαστικές αξίες των χαρτονομισμάτων είναι __500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 € και 5 €.

Υπάρχουν οκτώ ονομαστικές αξίες κερμάτων: 2 €, 1 €, 50 σεντ, 20 σεντ,10 σεντ, 5 σεντ, 2 σεντ, 1 σεντ.

Σε όλες τις συμβάσεις είναι υποχρεωτικό το χρηματοοικονομικό ποσό να γράφεται με την ακόλουθη μορφή: 200 EUR, π.χ. "το οφειλόμενο ποσό είναι 200 EUR".

6 Μορφή ημερομηνίας

Η μορφή ημερομηνίας στην Ολλανδία είναι ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 24-03-2017.

7 Μορφές ώρας

Στην Ολλανδία χρησιμοποιείται τόσο το 24ωρο σύστημα ώρας όσο και το 12ωρο σύστημα.

Το 12ωρο σύστημα χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Οι Ολλανδοί δεν λένε ποτέ "π.μ." ή "μ.μ.", αντιθέτως λένε "8 uur's avonds" που σημαίνει "8 η ώρα το βράδυ".

Η 24ωρη μορφή προτιμάται στον γραπτό λόγο και σε ψηφιακές συσκευές, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, tablet κ.λπ.

Το διαχωριστικό είναι η άνω και κάτω τελεία και συχνά το ακολουθεί η λέξη “ώρα”, 14:24 uur.

8 Εργάσιμες ημέρες

Οι τυπικές εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή.

9 Τι πρέπει να αποφύγετε στην ολλανδική αγορά

Κάθε κουλτούρα περιλαμβάνει διαφορετικές δεισιδαιμονίες και παραδόσεις, τις οποίες αξίζει να λαμβάνετε πάντα υπόψη, ειδικά κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά.

Οι Ολλανδοί θεωρούν τον αριθμό 13 άτυχο.

10 Σημαντικές συμβουλές τοπικής προσαρμογής

Ακολουθούν οι πέντε κυριότερες μεταφραστικές συμβουλές που θα σας κάνουν να δίνετε την εντύπωση ότι είστε φυσικός ομιλητής των Ολλανδικών, σε ελάχιστο χρόνο:

 1. Όταν μεταφράζετε, προσέξτε να μην ακολουθείτε υπερβολικά πιστά το κείμενο στη γλώσσα σας, δηλαδή αποφύγετε την κατά γράμμα μεταφορά της διατύπωσης, της μορφής των προτάσεων και της σειράς των λέξεων.

 2. Αποφύγετε ιδιωματισμούς και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα σας, καθώς μπορεί να μην μεταφράζονται στην ολλανδική αγορά. Για παράδειγμα, τοπική αργκό.

 3. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ύφος για τους Ολλανδούς πελάτες σας. Τα κείμενα-πηγές μπορεί να είναι πολύ ενθουσιώδη ή απολογητικά. Τα Ολλανδικά είναι πιο μετρημένη και άμεση γλώσσα.

 4. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε παλιομοδίτικους όρους, όπως "koppeling" αντί για "link" και προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολλούς ξένους όρους για τους οποίους υπάρχουν απολύτως αποδεκτές ολλανδικές μεταφράσεις.

 5. Δώστε στους μεταφραστές σας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που πρόκειται να μεταφραστεί. Ενημερώστε τους για το προβλεπόμενο κοινό και τον σκοπό του περιεχομένου. Προμηθεύστε τους με ένα γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιεί η επωνυμία σας, καθώς και με βασικές φράσεις και ορολογία.

11 Πρόσθετες οδηγίες

Ανακαλύψτε πώς να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας είναι στο ύφος και τη γλώσσα της τοπικής αγοράς στον οδηγό μας για την τοπική προσαρμογή.