Ολοκληρωμένος οδηγός για τις προσλήψεις

Ένα σχέδιο για την πρόσληψη των καταλληλότερων και ικανότερων ατόμων κατά τη διεθνή επέκταση

1 Σύνταξη εξαιρετικών περιγραφών θέσεων εργασίας

Η πρόκληση

Κατά την επέκταση της επιχείρησής σας στο εξωτερικό, οι προσλήψεις είναι μία από τις πιο κρίσιμες και συναρπαστικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η εταιρεία σας. Κάθε νέα πρόσληψη επηρεάζει την ομάδα, την κουλτούρα και την κατεύθυνση της εταιρείας. Αξίζει να επενδύσετε χρόνο, πόρους και έρευνα στη διαδικασία προσλήψεων. Για τις προσλήψεις στο εξωτερικό, η περιγραφή της θέσης εργασίας συχνά είναι το πρώτο πράγμα σχετικά με τον οργανισμό που θα δει ένας δυνητικός υποψήφιος. Κάθε λέξη στη δημοσίευση της θέσης εργασίας στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με την εταιρεία σας. Πώς θα κάνετε τον υποψήφιο να θέλει περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες;

Ο στόχος σας

Διασφαλίστε ότι οι περιγραφές των θέσεων εργασίας περιγράφουν με σαφήνεια το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του ρόλου και ότι ταυτόχρονα επισημαίνουν την αποστολή και τον σκοπό του οργανισμού σας. Θα πρέπει να είναι απλές, χωρίς ειδική ορολογία και εύκολα κατανοητές από τους υποψηφίους στις διεθνείς αγορές που στοχεύετε.

Πώς να το πετύχετε

Ανεξαρτήτως της αγοράς-στόχου, θα πρέπει να εστιάσετε το περιεχόμενο της περιγραφής της θέσης εργασίας σε τέσσερις κατηγορίες: τομέας, ρόλος, αρμοδιότητες και προσόντα για τη θέση. Εσωτερικές και εξωτερικές μελέτες χρηστών από την Google έδειξαν ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από το ανώτερο επίπεδο (τι κάνει αυτή η εταιρεία;) και, ακολούθως, να περάσετε στις λεπτομέρειες (τι κάνει ένα άτομο με αυτόν τον ρόλο κάθε ημέρα;).

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνταξη εξαιρετικών περιγραφών θέσεων εργασίας για τις νέες αγορές στο re:Work with Google

2 Διαλογή για τους πιο υποσχόμενους υποψηφίους

Η πρόκληση

Τα βιογραφικά χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα άτομα που αναζητούν εργασία ανά τον κόσμο και η αξιολόγηση βιογραφικών αποτελεί βασικό στοιχείο για τους υπευθύνους προσλήψεων. Μπορεί να είναι δύσκολο να κρίνετε έναν δυνητικό υποψήφιο από μια κόλλα χαρτί, αλλά το βιογραφικό μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε αποτελεσματικά πολλούς αιτούντες ως προς τα προσόντα για τη θέση εργασίας που δημοσιεύσατε και να βρείτε τα πλέον υποσχόμενα ταλαντούχα άτομα για την αγορά στην οποία θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.

Ο στόχος σας

Χρησιμοποιήστε μια δομημένη και συνεπή προσέγγιση για την αξιολόγηση των βιογραφικών κατά την αναζήτηση των πιο ταλαντούχων ατόμων στο εξωτερικό για την εταιρεία σας.

Πώς να το πετύχετε

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο η υποσυνείδητη προκατάληψη να επηρεάσει τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τις έρευνες, διακριτικές ενδείξεις, όπως ονόματα, όμιλοι, διευθύνσεις, σχολείο, προηγούμενη εργασία, φυλή, γονική κατάσταση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.λπ., ενδέχεται να επηρεάσουν υποσυνείδητα τις προσδοκίες για έναν υποψήφιο και την αξιολόγησή του.1 Η χρονική πίεση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποσυνείδητη προκατάληψη και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία διαλογής βιογραφικών για τους πιο υποσχόμενους υποψηφίους στις νέες αγορές στο re:Work with Google.

3 Χρήση δομημένων συνεντεύξεων για την πρόσληψη των καλύτερων πόρων

Η πρόκληση

Η πρόσληψη νέων εργαζομένων από μια διεθνή αγορά μπορεί να παρουσιάζει προκλήσεις. Πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια σειρά συνεντεύξεων με άτομα που αναζητούν εργασία διεθνώς και θέλετε να λάβετε μελετημένες, λογικές αποφάσεις σχετικά με τον υποψήφιο που θα επιλέξετε. Θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να συνδεθείτε προσωπικά με τον υποψήφιο, χωρίς όμως να παρασυρθείτε από την πρώτη εντύπωση ή από το ένστικτό σας.

Ο στόχος σας

Ακολουθήστε μια δομημένη συνέντευξη, για να λάβετε αντικειμενικές μακροπρόθεσμες αποφάσεις πρόσληψης για την επέκτασή σας στη διεθνή αγορά, βασιζόμενοι σε συνεπή, προκαθορισμένα προσόντα.

Πώς να το πετύχετε

Με απλά λόγια, δομημένη συνέντευξη είναι η χρήση των ίδιων ερωτήσεων συνέντευξης και η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων στην ίδια κλίμακα, για την αξιολόγηση υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για την ίδια θέση εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι με τις δομημένες συνεντεύξεις μπορεί να προβλεφθεί η απόδοση των υποψηφίων, ακόμα και για θέσεις εργασίας οι οποίες δεν είναι οι ίδιες δομημένες.1

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δομημένη συνέντευξη στο re:Work with Google