Πώς μπορείτε να μετρήσετε και να κατανοήσετε τη συμπεριφορά των χρηστών

Ένας οδηγός για ενέργειες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, για να βελτιώσετε τη στρατηγική μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Αφού παρουσιάσετε τον ιστότοπό σας σε νέα αγορά, θα χρειαστεί να κατανοήσετε ποιοι επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, πώς αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και τι κάνουν όταν βρίσκονται σε αυτόν.

Ο στόχος

Να λαμβάνετε συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική σας μάρκετινγκ για μια νέα αγορά εξαγωγών. Να βελτιώσετε την εμπειρία των χρηστών, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο και τη συμπεριφορά τους και να ανακαλύψετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν μαζί σας.

Εισαγωγή στο Google Analytics

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη σε μια νέα αγορά εξαγωγών, στην οποία είναι λιγότερο εύκολο να προβλέψετε τις αλληλεπιδράσεις και η στρατηγική σας μάρκετινγκ μπορεί να βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Παρακολουθώντας τον αριθμό των χρηστών που αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή σας, τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης των χρηστών και των οθονών ή των ιστοσελίδων που επισκέπτονται, το Google Analytics μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον ιστότοπό σας ή τη στρατηγική μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε. Με τον τρόπο αυτό θα αντανακλά καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών στη νέα αγορά.

2 Έναρξη

Χρησιμοποιήστε το Google Analytics, για να αποκτήσετε ακόμα βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν με επιμέρους οθόνες μιας εφαρμογής ή σελίδες εντός ιστοτόπου.

Το Google Analytics μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη νέα αγορά με τους εξής τρόπους:

  • Παρακολουθώντας κάθε μικρή αλληλεπίδραση σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, τις λήψεις και τις υποβολές φόρμας
  • Μετρώντας τον αριθμό των σημαντικών επιχειρηματικών ενεργειών που ολοκληρώνουν οι χρήστες, καθώς και αναλύοντας τις συναλλαγές και τις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου

Προτού ξεκινήσετε, καταρτίστε ένα σχέδιο

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Google Analytics, μιλήστε με ανθρώπους. Συζητήστε τους επιχειρηματικούς στόχους σας με τα άτομα της εταιρείας σας που θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Google Analytics. Συμπεριλάβετε τα άτομα που λαμβάνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και τους επαγγελματίες τους μάρκετινγκ και τους σχεδιαστές προϊόντων. Ρωτήστε τους ποιες βασικές πληροφορίες θα τους βοηθούσαν να καταλάβουν καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών σας. Στη συνέχεια, καταγράψτε αυτές τις απαντήσεις και δημιουργήστε ένα απλό σχέδιο μέτρησης που θα καθοδηγήσει την εφαρμογή του Google Analytics.

Το σχέδιο μέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τους συνολικούς επιχειρηματικούς στόχους σας για τη διεθνή αγορά

  • Τις στρατηγικές και τις τακτικές που θα υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους

  • Βασικούς δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση της επιτυχίας των στρατηγικών και των τακτικών σας

  • Τμήματα, προκειμένου να κατανοήσετε τι έχει επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της τμηματοποίησης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και των πιο πολύτιμων χρηστών σας

  • Στόχους για κάθε βασικό δείκτη απόδοσης, για να κατανοήσετε αν η επιχείρησή σας επιτυγχάνει τους στόχους της στη δυνητική αγορά του εξωτερικού

Μέτρηση των χρηστών σας

Το Google Analytics διαθέτει αρκετές εξαιρετικές λειτουργίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να μετρήσετε τη συμπεριφορά των χρηστών σας στη δυνητική αγορά του εξωτερικού. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις λειτουργίες, προτού συζητήσουμε πώς να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τα μη επεξεργασμένα δεδομένα.

1. Ορισμός στόχων

Με απλά λόγια, ο στόχος είναι μια δραστηριότητα που ολοκληρώνει ένας χρήστης. Είτε ο στόχος σας είναι μια ολοκληρωμένη συναλλαγή αγοράς, είτε η ολοκλήρωση ενός επιπέδου σε ένα παιχνίδι, είτε μια συμπληρωμένη φόρμα "επικοινωνήστε μαζί μας", το Google Analytics θα σας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους καθορισμένους στόχους σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε καλύτερα αν οι χρήστες ολοκληρώνουν τις συμπεριφορές που θέλετε να ολοκληρώσουν και να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της αγοράς εξαγωγών στο διαδίκτυο.

Οι στόχοι εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες σελίδες ή οθόνες που επισκέπτονται οι χρήστες σας. Παρέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν:

  • Τον αριθμό των σελίδων ή των οθονών που προβλήθηκαν σε μια περίοδο σύνδεσης
  • Πόση ώρα μένουν οι χρήστες στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας
  • Συμβάντα που ενεργοποιούνται όσο οι χρήστες βρίσκονται στον ιστότοπό σας

Κάθε στόχος μπορεί να έχει μια χρηματική αξία, ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε πόσο αξίζει κάθε ολοκληρωμένος στόχος στην αγορά εξαγωγών.

2. Βελτίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Κάθε νέα αγορά εξαγωγών έχει διάφορες άγνωστες παραμέτρους. Παρακολουθώντας στενά τα αγοραστικά μοτίβα της αγοράς εξαγωγών, θα μπορείτε να λαμβάνετε συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να προσαρμοστείτε, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των χρηστών σας. Η παρακολούθηση του βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου σάς προσφέρει μια αναλυτική κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών σας σε όλη τη διάρκεια της εμπειρίας αγοράς στο διαδίκτυο, από τον αριθμό των κλικ και τις προβολές προϊόντος έως όλα τα στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς.

3. Συνεχής παρακολούθηση

Αν θέλετε να αποκτήσετε τις πλέον αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών σας, τότε το ευέλικτο εργαλείο παρακολούθησης συμβάντων του Google Analytics θα το κάνει, παρακολουθώντας τα δεδομένα που χρειάζεστε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε λήψεις, κλικ σε διαφημίσεις για κινητά, στοιχεία flash και αναπαραγωγές βίντεο ανεξάρτητα από την υπόλοιπη δραστηριότητα της ιστοσελίδας.

Έχετε εφαρμογή για κινητά; Τότε, χρησιμοποιήστε την παρακολούθηση συμβάντων, για να κατανοήσετε καλύτερα πώς οι χρήστες κοινοποιούν το περιεχόμενό σας ή πως χρησιμοποιούν μια λειτουργία αναζήτησης. Αν έχετε ιστότοπο, χρησιμοποιήστε την παρακολούθηση συμβάντων, για να παρακολουθείτε τις λήψεις αρχείων και την κοινή χρήση περιεχομένου.

4. Προσαρμογή των ερωτήσεών σας

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική. Εσείς γνωρίζετε τι θέλετε να μετρήσετε και την κατανοείτε καλύτερα από τον καθένα. Για τον λόγο αυτό, το Google Analytics προσφέρει προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις. Είναι ένας εύχρηστος τρόπος να λάβετε απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε μια νέα αγορά.

3 Διατηρήστε την επαφή με τους χρήστες σας

Έχετε τα δεδομένα. Πώς θα τα χρησιμοποιήσετε, όμως; Το Google Analytics μπορεί να σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε τα δεδομένα σχετικά με την αγορά εξαγωγών με συνεκτικό τρόπο, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών.

Όπως όλοι όσοι εισέρχονται σε μια νέα αγορά, θέλετε να διασφαλίσετε ότι η όποια επιτυχία δεν θα περιοριστεί μόνο στο αρχικό στάδιο. Συνεπώς, είναι καλή ιδέα να παρακολουθείτε το επίπεδο του ενδιαφέροντος των χρηστών: οι αριθμοί που συνάδουν με τα αρχικά σχέδια επέκτασής σας είναι πολύ καλή ένδειξη, αλλά αν είναι χαμηλότεροι από τις προσδοκίες σας, θα πρέπει να επανεκτιμήσετε τις προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλετε και να ελέγξετε ότι στοχεύετε το κατάλληλο κοινό. Η αναφορά Ενεργοί χρήστες θα παρακολουθεί την αφοσίωση των χρηστών σας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας ή έως 30 ημέρες.

Μελέτη συμπεριφοράς ομάδας

Γιατί να μην γνωρίσετε μια ολόκληρη ομάδα χρηστών ταυτόχρονα; Ας υποθέσουμε ότι μόλις κυκλοφορήσατε ένα νέο παιχνίδι και θέλετε να μετρήσετε την αφοσίωση χρηστών από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, αλλά δεν θέλετε να δείτε τι κάνουν οι άλλοι χρήστες στον ιστότοπό σας. Η ανάλυση κοόρτης σάς επιτρέπει να κάνετε ακριβώς αυτό. Απομονώνει και αναλύει τη συμπεριφορά οποιασδήποτε ομάδας χρηστών που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Η ανάλυση κοόρτης σάς δίνει την ευκαιρία να δείτε μεταβολές στη συμπεριφορά και να ανακαλύψετε πώς και πότε μειώνεται η αφοσίωση μιας ομάδας χρηστών. Με τον τρόπο αυτό έχετε στη διάθεσή σας πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για να αποκτήσετε νέους χρήστες, ώστε να αναπληρώσετε την ομάδα που μόλις χάσατε.

Διατήρηση της αφοσίωσης των χρηστών σας

Όταν θα έχετε αποκτήσει χρήστες στον ιστότοπό σας, μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε τους κίνηση, ώστε να ανακαλύψετε ποιο περιεχόμενο διατηρεί την αφοσίωσή τους. Η αναφορά Ροή συμπεριφοράς οπτικοποιεί τις διαδρομές που ακολουθούν οι χρήστες σας από οθόνη σε οθόνη και από σελίδα σε σελίδα. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, για να διαπιστώσετε ποιες περιοχές αποθαρρύνουν τους χρήστες σας και ποιες έχουν όντως αποτέλεσμα για τους νέους χρήστες σας και, συνεπώς, για την αγορά εξαγωγών.

Εύρεση της αγοράς που αξίζει στην επιχείρησή σας

Οι χρήστες κάθε αγοράς συμπεριφέρονται διαφορετικά. Είναι εξίσου μοναδικοί με την επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας το Google Analytics, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι έχετε μια αγορά στην οποία θέλετε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά και ότι η αγορά αυτή θέλει να συνεργαστεί μαζί σας.